ściany kolankowe

Tomasz Rybarczyk

Jaka powinna być wysokość ścian kolankowych

Jaka powinna być wysokość ścian kolankowych

Nie ma przepisów określających jak wysokie powinny być ściany kolankowe. Jest to kwestia indywidualna, związana z konkretnym projektem.

Ściany kolankowe

Niskie ścianki na poddaszu, będące przedłużeniem ścian parteru lub piętra, wymurowane na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji. Muszą przenosić obciążenia z dachu: zarówno pionowe (ciężar konstrukcji dachu, śnieg), jak i poziome (wiatr).

Ślepa ścianka kolankowa

Na ścianach kolankowych zazwyczaj wspiera się więźba dachowa. Jednak ślepa ścianka kolankowa nie jest elementem konstrukcyjnym domu, a ścianą działową na poddaszu.

Okna dachowe - górne czy dolne otwieranie

Okna dachowe - górne czy dolne otwieranie

Zabudowa poddasza - styk skosu ze ścianą kolankową

Zabudowa poddasza - styk skosu ze ścianą kolankową

By ograniczyć powstawanie rys, skrajne profile umieszcza się tak, by nie były oddalone od miejsca styku więcej niż 10 cm. Jeśli więźba dachowa jest wiotka, profile te dodatkowo łączy się ze sobą paskami blachy ocynkowanej o szerokości około 3 cm.Od niedawna na rynku dostępny jest nowy rodzaj profili

Ocieplenie dachu: zimna murłata

Ocieplenie dachu: zimna murłata

Przyczyną wychłodzenia górnej części ścian kolankowych jest murłata, o której ociepleniu zapomina wielu wykonawców. Uważają oni, że izolacyjność termiczna drewnianej belki zupełnie wystarczy i ocieplanie jej nie jest konieczne. Dodatkowo, pomiędzy murłatą a wieńcem, na którym jest ułożona, mogą być

Wieniec dachowy

Wieniec dachowy

poddasza, wieniec wyrównuje obciążenia przekazywane przez dach. Stalowe kotwy mocujące murłaty do ścian kolankowych mogą być wypuszczone ze słupków żelbetowych lub z wieńca dachowego.Mocowany w ścianach szczytowych. To rozwiązanie ratunkowe: można je zastosować, gdy z wieńca stropu poddasza nie wypuszczono

Wygodne i funkcjonalne poddasze

Wygodne i funkcjonalne poddasze

niekoniecznie muszą one być wykonywane na zamówienie.Możliwość wykorzystania miejsca najbliżej połaci dachu będzie bardzo ograniczona, bo ściana kolankowa do wysokości do 70 cm zapewnia pod skosami jedynie miejsce na schowek, lub niewielką, niewysoką szafkę.Jeśli ściana kolankowa ma około metra wysokości, można

Styk skosu poddasza ze ścianami działowymi

Styk skosu poddasza ze ścianami działowymi

profile CD i przykręca do wieszaków mocowanych do krokwi. Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, na ścianę wywija się i szczelnie do niej przykleja folię paroizolacyjną. Dopiero wtedy można przystąpić do układania płyt i spoinowania styku ze ścianą murowaną.Szkielet ścianki kolankowej mocuje się do płyt

Murłata

Murłata

Murłaty powinny być zamocowane do ścian kolankowych za pomocą stalowych kotew wypuszczonych bezpośrednio ze słupków żelbetowych zakotwionych w wieńcu stropowym.Oparcie krokwi na murłacie. Ma podstawowe znaczenie dla stabilności więźby dachowej krokwiowej i krokwiowo-jętkowej.Często wykonywanym

ŁADNY DOM, NUMER 3/2011

ŁADNY DOM, NUMER 3/2011

wymagają co jakiś czas remontu. Poddasze - Miejsce pod skosami. Jak je racjonalnie wykorzystać? Wszystko zależy od wysokości ścianek kolankowych. Łazienki - Płynne folie pod płytki. Same kafelki nie uchronią ścian i stropu przed wilgocią. Chemia budowlana - Likwidacja plam i zacieków. Jakich użyć środków

System do zabudowy poddasza: montaż płyt gk

System do zabudowy poddasza: montaż płyt gk

System ten składa się z takich samych profili, jak w systemach sufitów podwieszanych (przyścienne UD i nośne CD) oraz elementów mocujących typu ES bądź wieszaków kotwowych. Pozwala to w łatwy sposób obudować, zarówno połacie dachu, elementy więźby dachowej, jak i ściany szczytowe i kolankowe

Rozbudowa domu: dodatkowa kondygnacja na trzy sposoby

Rozbudowa domu: dodatkowa kondygnacja na trzy sposoby

istniejące ściany kolankowe są zbyt słabe, aby przenieść ciężar dachu. Wymaga tego także zmiana kąta nachylenia dachu. Drugim sposobem jest podniesienie całego dachu bez zmiany jego konstrukcji, poprzez podmurowanie ścian kolankowych. Zmiana więźby dachowej: Podwyższenie poddasza w starym domu często wiąże

Oparcie dachu stromego na ściankach kolankowych

Oparcie dachu stromego na ściankach kolankowych

Wieniec na słupkach żelbetowych Krótkie ściany poddasza, zwane kolankowymi, na których spoczywa dach, są "same z siebie" zbyt słabe, by przenieść wszystkie działające na nie obciążenia. Dlatego dach powinno się mocować do wykonanych w tych ścianach słupków żelbetowych, których zbrojenie

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

dwa rodzaje ścian poddasza: kolankowe i szczytowe. Kolankowe - to ściany o niewielkiej wysokości (temu zawdzięczają swoją nazwę), będące przedłużeniem ścian parteru. Muruje się je zwykle na podłużnych fragmentach wieńca stropu ostatniej kondygnacji. Na ich szczycie ułożone zostaną murłaty. Nie w

Do czego przyda się termowizja: zobacz usterki i znajdź rozwiązania

Do czego przyda się termowizja: zobacz usterki i znajdź rozwiązania

okna. Rozwiązanie: Badanie termowizyjne może być podstawą do złożenia reklamacji u producenta lub montażysty. Termowizja: Termogram przedstawia górną część ściany kolankowej i fragment skosu (połaci dachu). Miejsca zimniejsze (ciemnofioletowe plamy) - o 6 st. C w porównaniu z pozostałą częścią

Mocne ściany poddasza

Mocne ściany poddasza

ścianach kolankowych układa się belki drewniane (murłaty), na których opierają się krokwie. Ponieważ krokwie są pochylone, obciążają ściany kolankowe nie tylko pionowo, ale też powodują ich "wypychanie" na zewnątrz budynku. To wyjątkowo niekorzystny układ obciążeń dla ścian, które znakomicie

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

wygodnie użytkować pomieszczenia, powinny one mieć odpowiednią wysokość, jednak przy podwyższaniu ścian kolankowych należy zadbać o odpowiednie proporcje budynku. W budynku tradycyjnym okap dachu nie może być zbyt wysoko w stosunku do nadproży okien i drzwi. Doświetlenie pomieszczeń można przewidzieć w

Ocieplenie murłaty przy różnych rodzajach ścian zewnętrznych

Ocieplenie murłaty przy różnych rodzajach ścian zewnętrznych

mineralną wypełnia się przestrzeń między zewnętrzną płaszczyzną murłaty a ociepleniem ścian, wyprowadzonym ponad ściankę kolankową. By nie trzeba było sztukować ocieplenia, trzeba doprowadzić go do samego dachu (folii wstępnego krycia).Ściana trójwarstwowa. Przestrzeń między murłatą a wyprowadzoną ponad

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

zewnętrznych). Czasem stosuje się też styropian, układając go na skosach przed rozpoczęciem krycia dachu. Ściany kolankowe. To niskie ścianki na poddaszu, które są przedłużeniem ścian parteru lub piętra. Na nich układa się murłaty, na których oparte zostaną krokwie. Ściany kolankowe ociepla się je razem ze

Realizacje domów: dom, który powstał na dawnym parkingu

Realizacje domów: dom, który powstał na dawnym parkingu

przedłużeniem ścian parteru lub piętra, wymurowane na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji, nazywane są kolankowymi. Ich wysokość zależy od przeznaczenia i stopnia wykorzystania powierzchni poddasza. Wygodniej jest, jeśli ściana kolankowa jest wysoka - łatwiej wtedy poruszać się pod skosami, jest też więcej

Realizacje domów: dom nowoczesny i stylowy, czyli dyskretny urok geometrii

Realizacje domów: dom nowoczesny i stylowy, czyli dyskretny urok geometrii

. Zaprzyjaźnieni ze sobą architekci i plastycy stworzyli dla siebie i swoich rodzin miniosiedle, w którym wszystkie obiekty są zaprojektowane w jednolitej, prostej konwencji i z takich samych materiałów. Każdy ma dwie kondygnacje, dwuspadowy dach o małym nachyleniu, poddasze użytkowe o wysokiej ścianie kolankowej

Jak wykorzystać przestrzeń pod skosami poddasza

Jak wykorzystać przestrzeń pod skosami poddasza

montowane są na wysokości 40 cm. Skos dachu powinien więc znajdować się na wysokości 130 cm (20-30 cm od ściany) i 190 cm (55-50 cm od ściany).Standardowo ma ona wysokość 40-45 cm i długość 140-170 cm. Oznacza to, że ścianka kolankowa nie powinna być niższa niż 75-90 cm, przy założeniu, że nad krawędzią

Ile kosztuje wykonanie zabudowy poddasza?

Ile kosztuje wykonanie zabudowy poddasza?

kolankowa). Choć niektórzy producenci systemów zabudowy podają inaczej, powinno się najpierw wykonać obudowę skosów i sufitu, a dopiero później - ścian kolankowych i zmontować ściany działowe. Płaszczyzny skosów prowadzi się równolegle do połaci dachu, a na nich wyznacza poziom sufitu i linię ścian

Odbiór prac budowlanych - zabudowa poddasza

staranności.Płaszczyzny płyt gipsowo-kartonowych. Po wyszpachlowaniu złącz płyt i narożników, sprawdzamy płaszczyzny i geometrię połaci poddasza. Po przyłożeniu łaty o długości 2 m, nie powinno być odchyłek większych niż 5 mm.Wewnętrzne styki ściany kolankowej ze skosem połaci nie powinny odchylać się od poziomu więcej

Pod skosami: adaptacja poddasza i przebudowa piętra

pokój dzienny, wyburzając część ścian działowych. Pozostały fragment muru oddziela częściowo kuchnię i pokój; są też w nim kanały wentylacyjne. Przy ścianie pomiędzy pomieszczeniami wykonano kręcone schody, po których wchodzi się na poddasze. Niezbędne było wykonanie nowego otworu w drewnianym stropie

Tynkowanie poddasza na siatce tynkarskiej

dowolnie przycinać w zależności od kątów utworzonych przez połacie dachowe i ściany kolankowe. Dzięki temu nietrudno jest ją dopasować nawet do najbardziej skomplikowanego kształtu poddasza, z wieloma załamaniami. Siatka tworzy równe i bardzo stabilne podłoże, na które nanosi się warstwami zaprawę

Adaptacja poddasza: naprawa i wzmacnianie konstrukcji dachu

kolankowe, muszą być one wzmocnione słupkami żelbetowymi (lub przynajmniej stalowymi kotwami) zamocowanymi w wieńcu stropowym.Aby zmniejszyć rozpór przekazywany przez dach na ściany kolankowe, dobrze jest zmienić jego więźbę z najczęściej spotykanej w małych domach krokwiowo-jętkowej na płatwiowo-kleszczową

Ile kosztuje obudowa poddasza, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 20

chcą się zabezpieczyć przed reklamacjami, oferując dodatkowo układanie siatki wzmacniającej i podwójne pokrycie jej szpachlą gipsową. To zupełnie zbędny wydatek.Ruszt. Do jego wykonania potrzebne będą profile główne (CD) i przyścienne (UD) oraz wieszaki do mocowania profili do ścian kolankowych i

Dach - ile miejsca zostawić pod dachem?

kolankowej i dach mansardowy pozwalają uzyskać poddasze niemal w pełni nadające się do zagospodarowania. Za wyborem dachu dwuspadowego na ściance kolankowej przemawia nie tylko największa powierzchnia o założonej wysokości, ale także łatwość zagospodarowania wnętrza, w którym ściany poddasza stykają się z

Wygodne poddasze - rady przed wyborem projektu i przed aranżacją wnętrz

pomieszczenia prywatne, ale może też powstać tu gabinet lub nietypowy pokój dzienny.Decyzję o budowie poddasza użytkowego najlepiej podjąć już na etapie projektowania domu. Dzięki odpowiednio wcześnie podjętej decyzji, możemy mieć wpływ na nachylenie połaci, wysokość ściany kolankowej, czy chociażby typ dachu

Ile kosztują okna dachowe, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 17

Zależnie od potrzeb, okna połaciowe mogą być montowane pojedynczo lub w zestawach, w układzie pionowym bądź poziomym. Ich wbudowanie praktycznie nie wpływa na wygląd dachu.Ceny zależą przede wszystkim od wymiarów okna i jego kształtu. Im większe i bardziej niestandardowe (nadstawki i okna kolankowe

ŁADNY DOM, NUMER 06/2013

właściwej izolacji?Dachy strome. Remont termogeneralny. Ściany kolankowe i szczytowe.Ściany działowe. Izolacja fizyczna i akustyczna pomieszczeń - to ich główne zadania. PRACE INSTALACYJNEOgrzewanie. Kotły na pelety. Efektywne działanie oraz mało uciążliwa obsługa - to cechy charakterystyczne tych

Koszt budowy domu: ile kosztuje więźba dachowa?

kolankowych (są one przedłużeniem ścian parteru) lub układa na stropie. Murłatę mocuje się kotwami (szpilkami) o długości nawet do 2 m, osadzonymi w żelbetowych słupkach. Po zakończeniu montażu murłaty stawia się więźbę. Krokwie odpowiedniej długości umieszcza się na przeciwległych ścianach domu zgodnie z

Ściany zewnętrzne - słabe miejsca w ociepleniu

folii paroprzepuszczalnej i wypełnienie wełną przestrzeni wokół murłaty.Przy bardzo niskim oparciu dachu na ścianach domu (gdy skośna połać dachowa sięga niemal do stropu poddasza), stawiane są ślepe ścianki kolankowe (zdjęcie), wydzielające powierzchnię o dostatecznej wysokości. Buduje się je jako

Miejsce na schody na poddasze

dostatecznej wysokości pomieszczenia w miejscu, gdzie kończy się bieg schodów. Wchodząc na poddasze, nie będziemy się przecież schylać pod stromym dachem. Dlatego końca biegu schodów na poddaszu nie powinno się lokalizować zbyt blisko ściany zewnętrznej (kolankowej); warto też poprowadzić go równolegle do

Projekty domów: nowoczesny dom z drewnianą elewacją

przypadkowo rozrzucone po powierzchni tych ścian "piksele" pojedynczych luksferów? Dużą zaletą projektu jest również niemal w pełni użyteczne poddasze, dzięki wysokiej na 170 cm ściance kolankowej. Nawet wysokim domownikom gwarantuje się tu swobodę poruszania w odległości około 50 cm od ścian

Konstrukcja obudowy poddasza

sztywny, mocuje się ruszt do ścian kolankowych, szczytowych i działowych murowanych.Konstrukcja nośna obudowy powinna być mocna. Wymaganą sztywność i wytrzymałość zapewnia odpowiedni dobór przekrojów profili i ich rozmieszczenie, oraz grubości płyt gipsowo-kartonowych. Niedopuszczalne jest skręcanie

Termomodernizacja domu

okna?Podczas termomodernizacji domu ściany kolankowe i szczytowe ociepla się razem ze ścianami zewnętrznymi. Niestety, zdarza się, że na tym etapie prac zostaje pominiętewłaściwe zaizolowanie miejsc ich styku z połacią dachu. Dlatego przerwana jest tam ciągłość izolacji cieplnej. Powoduje to

Skąd w domu wilgoć, szron i woda

piwnic Murłata. Zwykle ściany domu ociepla się od zewnątrz do górnej powierzchni ścian kolankowych, a od wewnątrz - połacie dachu między krokwiami. Pozostawienie niezaizolowanej termicznie murłaty, na której opiera się dach powoduje, że staje się ona mostkiem termicznym Okap. Ta dolna część dachu

Zabudowa poddasza: sprawdź wykonanie metalowego rusztu

pionowych (na przykład ściany kolankowej). Nie powinno się ich stosować na płaszczyznach skośnych, ponieważ ich stosunkowo niewielka sztywność powoduje pękanie połączeń obudowy skosu z obudową poziomą lub pionową.Uwaga! Wieszaków kotwowych i uchwytów ES lepiej nie zastępować łatami drewnianymi, szczególnie

Prefabrykowana więźba dachowa: taniej i szybciej

i stropem betonowym. W odróżnieniu od stropu gęstożebrowego (np. Teriva o rozpiętości ponad 8 m), wiązarów nie trzeba podpierać pośrednio. Ściana wewnętrzna nie musi być więc nośna; można ją wykonać w taniej, lekkiej konstrukcji i dowolnie umiejscowić. Nie wykonuje się też pod nią ławy

Zabudowa poddasza - układanie płyt g-k i spoinowanie styków

o ścianę. Wystarczy kilka dni i są powykrzywiane (powinny leżeć, najlepiej na folii).Kolejność montażu płyt na poddaszu ma duże znaczenie. Najpierw układa się płyty na ścianach kolankowych, a dopiero później na sufitach i skosach dachowych. Przy rozplanowaniu ułożenia płyt należy zwracać uwagę, aby

Zmiany w projekcie gotowym. Sprawdź, jak wygląda praktyka i co sądzą o tym architekci

za małą działkę. Czasami po rozmowie wybierają zupełnie inny projekt.Kiedyś zaprojektowałem dom ze skośnym, schodzącym nisko dachem, z dużymi skosami na poddaszu. Jeden z klientów zadzwonił, już w trakcie budowy, i zapytał, czy może w tym domu podnieść ściankę kolankową o dwa pustaki. Majster

Więźba dachowa

krokwi nie dłuższych niż 4,5-5,0 m, rozstawionych w odstępach 80-120 cm. Ich dolne końce mocowane są do murłat ułożonych na ścianach kolankowych. Krokwiowo-jętkowa. Konstrukcja, w której każda para krokwi rozparta jest mniej więcej w połowie ich długości jętką. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wykonywać

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

Planuję przystosować stary budynek gospodarczy do celów mieszkalnych. Dodatkowo, chciałbym go ocieplić i dobudować ściankę kolankową. Pierwszy problem jest taki, że budynek stoi 1 m od granicy działki, natomiast drugi - że obecnie ma on dach dwuspadowy i chciałbym, aby taki typ dachu pozostał po

Poddasze - sposoby na skosy

- ich dach opiera się albo wprost na stropie niższej kondygnacji, albo na niskiej ściance kolankowej. Co w tym złego? Na początku nic. Stąd przecież wynika utrwalona w tradycji, miła dla oka przewaga połaci dachowych nad pionowymi odcinkami ścian parteru. Ale jeśli nie sam inwestor, to pierwsza umówiona

Legalne zmiany w projekcie gotowym

celu lepsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb rodziny.Ryzykowne zmianyZanim zabierzemy się za przerabianie projektu gotowego, sprawdźmy, jakie konsekwencje będą miały nasze modyfikacje. Podniesienie ścianki kolankowej, żeby zwiększyć przestrzeń użytkową na piętrze. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego

Problemy z zabudową poddasza: mokre płyty gipsowo-kartonowe

na styku ze ścianą kolankową lub szczytową. Najpierw remont dachu, potem wymiana płyt gipsowo-kartonowych Naprawienie szkody należy zacząć od uszczelnienia - często oznaczającego kosztowny remont - dachu. Dopiero później powinno się usunąć mokre płyty gipsowo-kartonowe (lub ich fragmenty) i

Ocena budowy więźby dachowej

Elementy więźby dachowej nie mogą mieć zbędnych i nieuzgodnionych z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru wycięć, wrębów czy otworów.Połączenie drewna z betonem. Drewniane elementy konstrukcji dachu - murłaty - opiera się zwykle na betonowych wieńcach wykonanych na ścianach kolankowych

Dach podparty na krokwiach

Decydują o niej ścianki kolankowe oraz oparcie krokwi na murłatach, na których wspierają się najpopularniejsze konstrukcje więźb dachowych - krokwiowa i krokwiowo-jętkowa. Drewniane murłaty zamocowane są śrubami do krótkich ścianek ustawionych nad ścianami zewnętrznymi na wieńcu stropowym ostatniej

Projekty domów: dom z widokiem na morze

miejsca na duże akwarium, kominek (na granicy salonu z jadalnią), telewizor, możliwość podłączenia projektora oraz widok przez duże przeszklenia na morze i ogród. Wszystkie te funkcje udało się ze sobą pogodzić, a salon prawidłowo umeblować i oświetlić. Kuchnia jest dwutraktowa. Jej tylną ścianę stanowią

Lukarny

Funkcjonalność. Najlepiej sprawdzają się na dachach stromych o nachyleniu powyżej 45°, o wysokich ścianach kolankowych (powyżej 1 m). W takich dachach skośne połacie nie ograniczają zbytnio dopływu światła dziennego do pomieszczenia, a wnęka lukarny nie tworzy "korytarza" trudnego do

Projekty domów spełniających warunki programu MdM

paliwa stałe (alternatywnie - kocioł gazowy). Autor projektu: Biuro Projektów ARCHON+ Powierzchnia u ż ytkowa: 92,86 m2 (+ garaż 35,14 m2 i kotłownia 11,56 m2) Technologia: ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego Ytong, strop - płyta żelbetowa, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachowe

Dom autonomiczny. Konstrukcja i technologia

ścianą a stolarką, (dzięki zastosowaniu montażu okien w warstwie ocieplenia) oraz w miejscu oparcia stropu nad parterem (dzięki wykorzystaniu 25 cm warstwy styropianu jako szalunku do wylania wieńca).Ściany kolankowe poddasza. Poddasze w projekcie ADD ma podłużną ścianę kolankową, wykonaną z żelbetu w

Polski dom roku 2014. Znamy już zwycięzcę naszego plebiscytu!

użytkowe o wysokiej ścianie kolankowej. Fot. Lilianna Sokołowska Elewacje wykończono drewnianą okładziną na górnej części ścian zewnętrznych i jasnym tynkiem na jednowarstwowej ścianie parteru. Dom nie jest ogrodzony, od innych budynków dzieli go tylko ukształtowanie terenu i zieleń. Fot. Lilianna

Wykonanie obudowy poddasza krok po kroku

etapach prac.Montaż rusztu. Na ścianach bocznych (szczytowych i kolankowych) montuje się profile przyścienne UD, a do krokwi mocuje się odpowiednio rozstawione wieszaki. Do nich - poprzez zatrzaśnięcie lub przy użyciu blachowkrętów - mocuje się prostopadle do krokwi profile główne CD. Profile można

Poddasze dobrze oświetlone

% powierzchni otworu w murze i ok. 80% tej mierzonej w świetle ościeżnicy.W skrócie o doświetlaniu poddaszaIstnieje co najmniej kilka sposobów doświetlenia poddasza.Okna w ścianie szczytowej montowane podobnie jak przy pełnej kondygnacji, można stosować przy dachach dwuspadowych.Okna w lukarnach przydają się

Obudowa poddasza

ruchy więźby dachowej nie przekazują się na obudowę i nie powodują jej zarysowania. W sposób sztywny natomiast mocuje się ruszt do ścian kolankowych, szczytowych i działowych.Ze względu na izolacyjność akustyczną przegród między pomieszczeniami powinno się najpierw wybudować ściany działowe. Ich górne

Jak zaprojektować dom do rozbudowy w przyszłości

wnętrza, a nie przestawianiu ścian! Bo ściany nie da się przestawić. Trzeba ją najpierw zburzyć, a potem zbudować nową. A to wielka różnica.Planowanie zmian w układzie przestrzennym domu polega na uwzględnieniu kilku scenariuszy dla tych samych pomieszczeń. Mówiąc prościej: wybrane pokoje mogą pełnić

Piętro czy poddasze?

- prace wykończeniowe są tu zwykle tańsze i prostsze;- ma mniej więcej taką samą powierzchnię użytkową na obu kondygnacjach;- będzie nieco droższy w budowie niż dom z użytkowym poddaszem (wyższy koszt ścian, ocieplenia i tynków,) ale w efekcie ofiaruje inwestorom większą, pełnowartościową przestrzeń;- nie

Przepis na dobre lukarny

konstruować je w dachach stromych, o spadku połaci 40-45° i ściankach kolankowych o wysokości co najmniej 1 m. Zadaniem lukarn jest równomierne doświetlenie wnętrza. Dlatego dobrze, gdy będą zajmować całą szerokość pomieszczenia, a ich odległość od przeciwległej ściany nie będzie przekraczać 5 m

Przestrzeń pod skosami na poddaszu

sposobem, dzięki różnym świetlikom.Efektownie wyglądają także przeszklenia przechodzące ze ścian na połacie dachowe, czyli okna kolankowe - do kupienia od ręki.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Doświadczenia właścicieli

przez inspektora. Ze względu na pracę zawodową nie mogliśmy sami organizować materiałów. Załatwiał je wykonawca, ale przedstawiał nam rachunki. Warto "odzyskać" przestrzeń nad garażem. W porozumieniu z architektem zbudowaliśmy tam niskie ścianki kolankowe i otrzymaliśmy dodatkowe

Stelaż podtynkowy do nietypowej łazienki

Jeśli planujemy montaż podwieszanej miski ustępowej, a do dyspozycji mamy tylko mało wdzięczne miejsce - na przykład pod oknem, grzejnikiem lub na ściance kolankowej na poddaszu, konieczne może okazać się kupno stelaża niższego niż tradycyjny. Sytuacje, w których pojawia się potrzeba wykorzystania

Remont dachu - zabezpieczenie stropu i konstrukcji

czasem także sąsiednie. Tu przykrycie, także z brezentu, powinno być dobrze zamocowane - do ścian kolankowych czy murłat.Gdy remont dachu musi zaczekać na lepsze czasyProblemy z zabezpieczeniem dachu dotykają nie tylko właścicieli remontowanych budynków. Także inwestorom w trakcie budowy zdarza się

12 decyzji w porę, czyli jak budować, żeby nie poprawiać

ściany.Przy dachach bardzo stromych (powyżej 45°C) i o dużej rozpiętości, można też rozważyć zmniejszenie kąta nachylenia połaci połączone z podwyższeniem ścianek kolankowych. Alternatywnym rozwiązaniem zapewniającym wygodną wysokość w pobliżu ścian, będzie "odcięcie" najniższej części poddasza

Obudowa poddasza płytami gipsowo-kartonowymi

, skrajne profile (z sufitu i ze skosu) trzeba dodatkowo połączyć paskami blachy ocynkowanej (grubości 0,6 lub 1,0 mm i szerokości około 3 cm), nie rzadziej niż co dwa metry.Ścianka kolankowa. Najczęściej skosu dachowego nie doprowadza się aż do podłogi, lecz do ścianki kolankowej z płyt gipsowo-kartonowych

Dach płaski czy stromy, a funkcjonalność poddasza

do ściany zewnętrznej, bo grozi to silnym uderzeniem głową w skośny sufit. Oczywiście w końcu nabrali wprawy w omijaniu przeszkód. Bo tak naprawdę nie groźba uderzeń jest największym problemem związanym z poddaszem. Znacznie bardziej kłopotliwe jest dobre rozplanowanie pomieszczeń i ustawienia

Dom bez sąsiadów za każdą ścianą

, zamkniętym charakterze. Obniżony do wysokości jednej kondygnacji hol i tak pozostał przestronny. tym bardziej że gospodarze zrezygnowali ze ścian oddzielających go od salonu. Ponieważ w domu nie ma wiatrołapu, przed wchodzącymi otwiera się szeroka perspektywa w kierunku ogrodu. Domownicy zapewniają, że nie

Projekt domu - gotowy z katalogu czy na zamówienie?

, "by wszystkim się podobał", może skutkować powstaniem domu o nieciekawej, pseudodworkowej lub pseudonowoczesnej architekturze. Swoje robią też inwestorzy, którzy np. bez konsultacji z architektem podnoszą ścianę kolankową. Brak wsparcia ze strony autorów projektu. I to poczynając od etapu

Doświadczenia właścicieli

zwrot połowy kosztów. Wiedząc, że drewniane domy są akustyczne i biorąc pod uwagę, że mamy dwóch małych synków, zadbaliśmy o wygłuszenie ścian zewnętrznych i działowych (15 cm wełny mineralnej). Nie zapomnieliśmy oczywiście o stropach. Budując je, nie tylko zaizolowaliśmy je 15-centymetrową warstwą

Doświadczenia właścicieli

długim okresem ich podłączenia. Podniesienie ścianek kolankowych na poddaszu o 50 cm wymusiło zmianę kąta nachylenia dachu oraz przedłużenie krokwi, aby utrzymać proporcje budynku. Chociaż w następstwie koszty budowy wzrosły, jesteśmy z tego kroku bardzo zadowoleni. W najwyższej partii dachu zyskaliśmy

Wyczekany dom

murowanej, z pustaków ceramicznych. Choć podczas budowy ciągle trzymaliśmy się za kieszeń, o jeden pustak podnieśliśmy ścianki kolankowe na poddaszu, a ściany na parterze - o jedną cegłę. Na dachu zamontowaliśmy kilka okien połaciowych, mimo że nie było ich w projekcie. Pozwoliliśmy sobie nawet na pewną

Projekt domu na stoku wzgórza

klatkę schodową. Zabiegi te podkreś-lają indywidualny charakter domu.Zgodnie z życzeniem inwestorów, na poddaszu wzniesiono wysoką ściankę kolankową (o maksymalnej wysokości jaką dopuszczał plan miejscowy), co zdecydowało o proporcjach budynku i było powodem zastosowania kolankowych okien

Rady Właścicieli

rozmawiać także z ludźmi, którzy mają już budowę za sobą. Ich rady i uwagi mogą okazać się bezcenne: pozwalają bowiem uniknąć wielu błędów. O wszelkich zmianach lepiej pomyśleć zawczasu. My żałujemy teraz, że nie podnieśliśmy poddasza o tzw. ścianki kolankowe i że w pomieszczeniach na górze mamy tylko okna

Konsekwencje kształtu dachu

spełnia często funkcje wyłazu dachowego - otwiera się je wtedy na bok, zapewniając bezpieczne i wygodne wyjście na dach.Okna kolankowe. Stanowią połączenie okna połaciowego z oknem w ścianie (montowane są w ścianie kolankowej i połaci) - dobrze doświetlają pomieszczenia i ładnie otwierają widok na

Dom parterowy czy piętrowy?

eksploatacji przeciętnego budynku stanowią rachunki za ogrzewanie. Aby przez lata płacić mniej, trzeba najpierw zainwestować w ponadnormatywne ocieplenie ścian, dachów, podłóg na gruncie, a także w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, dobrej jakości stolarkę czy wreszcie - przemyślane, współpracujące ze

Zanim chwycisz za wiertarkę...

Wytrzymałość materiałów, z których wykonywane są obecnie ściany, jest bardzo różna i przed próbą powieszenia czegokolwiek najpierw należy sprawdzić, z czego jest ona wykonana. Zależnie bowiem od materiału będziemy musieli kupić odpowiednie kołki lub śruby do mocowania wybranych przedmiotów. Co

Połączenie krokwi z murłatą

końce opiera się na murłatach (dawniej zwanych namurnicami), czyli drewnianych belkach lub krawędziakach układanych na stropie lub ścianach kolankowych. To za ich pośrednictwem przekazywane są obciążenia z dachu na ściany zewnętrzne. Od solidności mocowania krokwi do murłat w dużym stopniu zależy

Dom miłośnika fortyfikacji

domu przed wilgocią. Po odsłonięciu ścian fundamentowych, zaizolowano je i dodatkowo ocieplono. Zamontowano także instalację odprowadzającą nadmiar wody deszczowej do starego, nieczynnego już szamba, skąd wykorzystuje się ją do podlewania ogrodu.Następnie przystąpiono do remontu poddasza (zdjęcie) i

Doświadczenia właścicieli

, gdy przez kilka godzin brak prądu. Warto szukać do skutku idealnego projektu gotowego. Nam się ta sztuka niemal udała. Wprowadziliśmy zaledwie kilka zmian, uzyskując na nie pozwolenie projektanta. Między innymi prostą tylną ścianę domu ozdobiliśmy ryzalitem przy wyjściu na taras, podnieśliśmy ścianki

Projekt gotowy poprawiony

kolankowe na poddaszu, co bardzo ograniczało przestrzeń i funkcjonalność górnej kondygnacji. Na szczęście wyłapaliśmy to w trakcie budowy i za zgodą projektanta podnieśliśmy ścianki kolankowe o około pół metra. Dzięki temu obecnie pokoje na górze są wygodne i ustawne. Choć projektant obawiał się, że

Jak wygodnie mieszkać na poddaszu

aranżować wnętrza, choć... coraz trudniej wtedy o ładne proporcje bryły domu. Zwróćmy zatem uwagę na znaczenie wyboru wysokości ścianek kolankowych: - niskie - do 70 cm wysokości - zapewniają dobre proporcje dachu, a więc nie psują bryły budynku: nad ścianami parteru dominować będzie tradycyjna, ciężka

Okna w ścianach zewnętrznych - Trzecia debata Akademii Budowlanej

dobrze ocieplonym domu eliminowanie mostków cieplnych należy do najważniejszych zadań projektanta i wykonawcy. Szczególną uwagę powinni oni zwrócić na ciągłość izolacji termicznej w miejscu styku:- dachu i ścian kolankowych, na których opiera się więźba dachowa;- dachu i ścian szczytowych (detal ten

Współczesne domy-dworki ciągle w cenie

- chylę czoła! (O porażkach lepiej nie mówić - wystarczy się rozejrzeć...) Na co zwrócić uwagę, oglądając współczesne projekty domów-dworków: Proporcje budynku, a przede wszystkim relacje między wysokością oraz powierzchnią ścian i połaci dachowych. Modelowy układ to dominująca nad parterową podstawą

Lukarna czy okno dachowe

i ościeżnicy. Okno w ścianie i w połaci. Złożone jest z dwóch części - górną stanowi okno połaciowe, dolna to okno pionowe przystosowane do montażu w ściance kolankowej (zdjęcie). Łączy w sobie zalety okien pionowych i połaciowych. Zapewnia dobry kontakt wzrokowy z otoczeniem, jednocześnie dostarcza

Dom oszczędny

poddasza. W centralnym miejscu zaplanowano główną sypialnię, którą doświetla para okien połaciowo-kolankowych. Przy ścianach szczytowych znajdują się dwie pojedyncze sypialnie, a pod opadającą ku północy połacią rozlokowane zostały: łazienka, pralnia oraz sąsiadująca ze schodami otwarta pracownia lub

Garderoby przy wejściu i przy sypialniach

ich wyboru i przymierzenia, a do tego potrzebujemy przynajmniej 100, a najlepiej około 150 centymetrów odległości między szafą a ścianą bądź dwoma ciągami szaf. Przyjmuje się, że do w miarę swobodnego przebrania się wystarcza 1,5 metra kwadratowego wolnej przestrzeni w pomieszczeniu.Osobne

Dom chwilowy, ale nie byle jaki

samochody.Jesteśmy bardzo zadowoleni z podniesienia ścianek kolankowych na górnej kondygnacji, bo dzięki temu zyskaliśmy większą przestrzeń w pomieszczeniach prywatnych.Pomysły na oszczędnościChoć rodzina jest liczna, planowaliśmy zmieścić nasze potrzeby mieszkaniowe na powierzchni około 200 m2. Ostatecznie stanęło

Dom zamiast lokaty

korzystnie wpłynęła wizyta w innym budynku, wzniesionym według tego samego projektu. W jej wyniku zdecydowałam się podnieść u siebie ściany kolankowe. Dwa dodatkowe rzędy bloczków zdecydowanie poprawiły przestrzeń poddasza. Postanowiłam także, że zamiast dwóch malutkich okien w południowej elewacji zastosuję

Dachy - encyklopedia budowlana

, że niektóre gminy dofinansowują wymianę pokrycia zawierającego azbest.Wieniec dachowyPozioma belka żelbetowa na ścianach kolankowych, zapewniająca podparcie konstrukcji dachu i bezpieczne przeniesienie jego nacisku na ściany domu. Wieniec dachowy powinien być połączony ze stropem poddasza lub

Budowa pod górkę

, doglądałem jej kilka razy na dzień, skrupulatnie pilnując postępu prac.W zimie położono wszystkie instalacje i otynkowano ściany wewnętrzne (zdecydowałem się na mur z bloczków betonu komórkowego o grubości 27 cm, ocieplony 14-centymetrową warstwą styropianu). W salonie zamontowałem wkład kominkowy z

Dom pierwszy i ostatni

. Zauważyliśmy, że pomieszczenia na poddaszu są zbyt niskie, przez co niezbyt ustawne. Uznaliśmy, że warto będzie podnieść nieco ścianki kolankowe. Doszliśmy również do wniosku, że chcielibyśmy mieć dwa stanowiska garażowe i trochę szerszą klatkę schodową w holu głównym. Drobnych korekt postanowiliśmy dokonać

Numer 06/2008

ściany niższych kondygnacji przenoszą ścianki kolankowe. Od nich zależy w dużym stopniu stabilność i bezpieczeństwo całego dachu.InstalacjePodłogówka w całym domu - ogrzewanie podłogowe staje się coraz popularniejsze. Większość instalatorów uważa jednak, że powinno się je montować w salonie i holu, w

Paroizolacja: ochrona przed parą wodną wewnątrz domu

15-centymetrowy zakład, najlepiej sklejony specjalną, odporną na starzenie taśmą dwustronnie klejącą. W taki sposób należy też łączyć folie na styku z innymi elementami budynku, na przykład z kominami, ścianami szczytowymi lub ściankami kolankowymi. - Pogląd II - paroizolację trzeba dawać zawsze, gdy

Poddasze - zabudowa

oraz ochronę przeciwpożarową poddasza. Kolejność prac Kolejność montażu konstrukcji nośnych poszczególnych płaszczyzn zabudowy - skośnej, sufitu i ścianki kolankowej - jest w zasadzie dowolna. Jednak ze względu na wymagania co do izolacyjności akustycznej przegród między pomieszczeniami najlepszym

W trzy pokolenia

myśleliśmy o solidnych i zdrowych materiałach. Po wielu konsultacjach z fachowcami (jeździliśmy na targi budowlane, rozmawialiśmy z producentami i wykonawcami) wybraliśmy technologię murowaną z bloczków betonu komórkowego, choć długo upewnialiśmy się u niezależnych fachowców, że jednowarstwowa ściana bez

Kiedy ścianki kolankowe nie są konieczne?

Dach można oprzeć bezpośrednio na stropie lub ścianach zewnętrznych ostatniej kondygnacji. Jest to możliwe w domach o dużym kącie nachylenia połaci dachowej, z poddaszem nieużytkowym oraz dachami mansardowymi.