akt własności

Opracowanie: Małgorzata Reut

Procedury zakupu działki

Procedury zakupu działki

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Nabycie domu wybudowanego kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu to poważna decyzja. Może się bowiem okazać inwestycją życia albo - co gorsza - przyczyną wielu kłopotów i niezadowolenia. Dlatego warto się do tego dobrze przygotować.

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Mieszkam w domu dwurodzinnym (z sąsiadami). Przy domu jest przybudówka-lokal (moja własność). Chciałabym dobudować do niej lekką zabudowę oszkloną, taki mały ganek o wymiarach 2 x 3, aby było cieplej. Czy wymaga to pozwolenia? Jeśli tak, to od czego mam zacząć? Małgorzata S.

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

wieczysta dla nieruchomości zawiera cztery działy: - pierwszy - to oznaczenie nieruchomości (m.in. jej położenie, numer działki ewidencyjnej, obszar) oraz wpisy praw związanych z jej własnością (przykładem takiego prawa może być możliwość korzystania ze służebności przejazdu przez inną nieruchomość

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Jestem właścicielem działki o powierzchni 2000 m2, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe ZD1 (grunt kategorii VI). Działkę chciałbym wykorzystać pod budowę domu jednorodzinnego.Teren jest prywatną własnością osoby fizycznej i posiada księgi wieczyste. Przed

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;- nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;- nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

, czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów) - muszą one być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych;- stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności, akt darowizny lub orzeczenie

Zameldowanie

Zameldowanie

najpóźniej w terminie 14 dni od zameldowania się pod nowym adresem.Co będzie potrzebne1) zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej na terenie innej gminy),2) dowód (oryginał do wglądu lub ksero) własności domu i działki (akt notarialny

Rozbudowa domu na współwłasności

Rozbudowa domu na współwłasności

, określając kto i w jakiej części go nabył. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego można przystąpić do uzyskania pozwolenia na rozbudowę.Pozwolenie na rozbudowęWspółwłasność to taki rodzaj własności, w którym prawo własności tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. Wspólne prawo

Przydomowa wędzarnia

Przydomowa wędzarnia

tego wydziału). Do zawiadomienia należy dołączyć kopię aktu własności działki. Do budowy możemy przystąpić po upływie 30 dni od doręczenia urzędowi zgłoszenia, pod warunkiem jednak, że nie wniesie on sprzeciwu. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o odrolnienie powinien zawierać następujące dokumenty: - dokument potwierdzający własność działki (np. akt

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

Sprawdzenie nieruchomościNa początku trzeba ustalić, czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do oferowanej nieruchomości. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny nieruchomości jest poświadczony odpis z wszystkich, tj. czterech działów założonej dla niej księgi wieczystej. Odpis

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość

Spór o ogrodzenie

Spór o ogrodzenie

czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny (będzie on podstawą do sporządzenia decyzji rozgraniczeniowej) lub akt ugody (ma moc decyzji). Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie

Moje, czyli nasze

Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym ta sama rzecz należy jednocześnie do kilku osób. Przedmiotem wspólnej własności mogą być również konkretne prawa, na przykład wspólne prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. W prawie polskim przewiduje się dwa rodzaje współwłasności: łączną lub

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,- pozwolenie na budowę, gdy zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane.Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego

Kupno domu z drogą

Kupno domu z drogą

W kwietniu kupiłam dom z działką od Lasów Państwowych. U notariusza w czasie podpisywania aktu dowiedziałam się, że będę musiała płacić za służebność drogową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr XXX/A (droga) do drogi publicznej - co nie jest jeszcze najgorsze, bo to około

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

własność .........(uzupełnić) położonej w .........(uzupełnić), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr .........(uzupełnić), o powierzchni .........(uzupełnić) z gruntami nieruchomości sąsiedniej (lub kilku sąsiednich), stanowiącej (stanowiących) własność .......... (tu należy wpisać

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

" takiego rozwiązania i stąd moje pytania - jak wygląda taka wspólna własność według litery prawa, kto ma decydujący głos przy podejmowaniu decyzji budowlanych i później, oraz czy w razie jakiegoś poważnego konfliktu można zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu? Andrzej N. Współwłasność to

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

wartości sprzedawanej działki, jest zatem z góry skazana na niepowodzenie. Gmina będzie bowiem naliczała opłatę planistyczną, biorąc pod uwagę wartość rynkową gruntu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie tę, która wynika z aktu notarialnego.Informacje o sprzedaży konkretnej nieruchomości gmina

Darowizna pieniężna

Darowizna pieniężna

:- miejsce i cel składania zgłoszenia,- dane osobowe identyfikujące obdarowanego (nabywcę) i darczyńcę wraz z ich adresami zamieszkania (obdarowany podaje także numer NIP);- tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych - tutaj będzie to darowizna,- dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

Grunty w użytkowaniu wieczystym ma jeszcze kilkaset tysięcy Polaków. Potocznie uważa się, że prawo użytkowania wieczystego to kaleka pozostałość po PRL, gdy własność była niemile widziana. Tymczasem w opracowaniu Krakowskiego Instytutu Nieruchomości, które przed kilkoma laty powstało dla

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

usunięcia.Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:- imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości;- tytuł prawny władania nieruchomością (akt własności, darowizny);- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;- określenie przeznaczenia terenu, na którym rośnie

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

przypadku umowy o pracę będzie to zwykle zaświadczenie o dochodach.3. Akt notarialny potwierdzający własność działki4. Księga Wieczysta- proszę pamiętać, że nie każdy bank akceptuje wydruk elektroniczny. Wtedy należy uzyskać odpis zwykły z sądu.5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów6. Warunki Zabudowy i

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

wodno-kanalizacyjnej.Jakie dokumenty potrzebneDo każdego wniosku o określenie warunków przyłączenia trzeba dołączyć akt własności działki. Ponadto do wniosków dołącza się mapy (przeznaczone do celów projektowych przyszłego przyłącza) zawierające potrzebne dane: planowany dom i sąsiednie budynki oraz

Słup energetyczny na działce

starostwie, czy słup został postawiony zgodnie z prawem. W sytuacji naszego Czytelnika legalność postawienia słupa jest prawdopodobna, gdyż działka była własnością gminy i mogła ona nie przeciwstawiać się tej budowie.Nielegalny słup energetycznyJeśli okazałoby się, że słup został postawiony nielegalnie

Nieruchomość kupię

dokumentu. Jeżeli zdecydujemy się na zakup domu, wszystkie informacje zawarte w księdze wieczystej zostaną też sprawdzone przez notariusza sporządzającego akt notarialny.Uwaga! Zgodnie z prawem umowa kupna i sprzedaży domu lub działki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.Księga wieczystaDla

Korzyści z umowy przedwstępnej

zawarta w tej samej formie, co umowa przyrzeczona czy też w innej formie, prawo przewiduje różne skutki prawne. Na przykład dla zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości przewidziana jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności (oznacza to, że umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej

Siedlisko w świetle prawa

spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem, musi odrolnić działkę, żeby wybudować dom. 3. Jak zostać rolnikiem? Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie

O czym wie księga wieczysta?

zamierzają nabyć prawo własności nieruchomości.PRZYKŁAD: Państwo Jan i Maria Kowalscy kupili na mocy aktu notarialnego nieruchomość, dla której była założona księga wieczysta nr 42620. Wynikało z niej, iż właścicielem nieruchomości jest pan Jerzy Malinowski. W rzeczywistości, pan Malinowski nie był już jej

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

oświadcza, że: - nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z

Dom kupiony w worku

przedstawił fałszywy akt własności nieruchomości); zapewnił kupującego, że wady nie istnieją (np. poinformował o sprawnie działającym ogrzewaniu gazowym, podczas gdy zarówno piec, jak też część grzejników była niesprawna i wymagała wymiany). Działanie czasowe rękojmi Oprócz dotrzymania terminu do zgłoszenia

Dom na ruinach dawnej świetności

, a w miejscu trawnika i klombu - spękane, betonowe klepisko. Nic jednak nie zraziło naszego gospodarza. Żałosny widok obudził w nim chęć powstrzymania aktu barbarzyństwa i pasję konserwatora. W 1992 roku pan Jacek kupił na przetargu zorganizowanym przez gminę około pięciu hektarów gruntu z resztkami

Jak wybrać dobrego dewelopera?

działania dewelopera. Umowa w formie aktu notarialnego pozwala natomiast na dochodzenie na drodze sądowej obowiązku zawarcia umowy ostatecznej, a więc wybudowania domu.Uwaga! Po wybudowaniu domu ostateczna umowa przeniesienia własności może być zawarta tylko przed notariuszem. W przeciwnym razie jest

Podział działki

części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa (na skutek zasiedzenia); realizacji roszczeń do nieruchomości wynikających z odrębnych ustaw (np. rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości za granicami RP); realizacji przepisów dotyczących przekształceń

Dom Tetmajerówka

artysty i jego córki zamieszkali obcy ludzie. Ogród i pola wydzierżawiono komuś, kto miał stosowne dojście do władzy. A ówczesne prawo stanowiło, że po pięciu latach ziemia przechodziła na własność dzierżawcy. Swoją ziemię właściciele "Tetmajerówki" odzyskali dopiero po dwudziestu latach - w

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

poświadczających własność nieruchomości czyli aktualny wypis z księgi wieczystej, a jeśli go nie ma to akt notarialny zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo kończące postępowanie działowe). Osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

będzie dopiero od 31 grudnia 2006 r. Druga to owo tajemnicze nabycie czy wybudowanie. Tu przepisy są dość niejasne, ale można przyjąć, że nabycie to po prostu dzień podpisania aktu notarialnego. Datą wybudowania domu jest z kolei data oddania go do użytku (chyba że wpierw kupiłeś działkę, a później

Mój jest ten kawałek drogi

sąsiadowi z naprzeciwka). W gminie doradzono mi, bym od razu cofnął ogrodzenie o wymaganą odległość, inaczej będę musiał je przestawiać. Czy gmina ma prawo tego żądać? Czy mogę liczyć na jakieś odszkodowanie z powodu odstąpienia części swojej własności - wcale niemałej, bo ów półtorametrowy pas przy drodze

Dom po rozwodzie - podział majątku

nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (nagrody w konkursach literackich, sportowych, teleturniejach),- nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (czyli np. samochód zakupiony za wygraną w maratonie),oraz prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa

Jak sprzedać dom bez podatku

będące odrębną własnością - czyli zakupione od dewelopera bądź przekształcone w odrębną własność lokalu; potwierdzeniem przekształcenia jest ustanowienie wspólnoty mieszkaniowej; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni

Kupisz - zapłacisz

prawo do niej (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),wówczas to my musimy zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Czas liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym transakcja była zawarta. Podatek nalicza się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży

Po pierwsze działka

własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania,- wartość nieruchomości.Dane znajdujące się w ewidencji są jawne, udzielane za opłatą. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od rodzaju informacji, które chcemy uzyskać, na przykład: wypis, czyli komputerowy wydruk z ewidencji- za

Kupno domu z długiem

jego własnością przed ślubem) - wówczas tylko on przystępuje do umowy. Jeśli natomiast współwłaścicielami są małżonkowie, wówczas umowa kupna nieruchomości będzie ważna tylko wówczas, gdy obydwoje wyrażą zgodę na sprzedaż. Możliwa jest również sytuacja, gdy dom został odziedziczony przez kilka osób

Przed zakupem działki

aktu notarialnego. Przy rozmowach z właścicielem warto zapytać, jak nabył do niej prawo (kupno, spadek, darowizna, użytkowanie wieczyste) i czy nie ustanawiał na rzecz innych osób prawa pierwokupu. Księga wieczystaOprócz danych właściciela księga wieczysta zawiera wiele informacji niezbędnych dla

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu

Kupuj ziemię rolną zamiast działki budowlanej

powierzchni do wyłączenia z produkcji rolnej (chodzi o powierzchnię pod budynkiem itp.), wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej, dokument potwierdzający własność działki: akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej, Opłaty? Teraz dobra wiadomość - jeśli twój dom będzie miał powierzchnię do

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

jest remontem niewymagającym uzyskania pozwolenia na budowę (limit zwrotu jest wtedy niższy), musisz dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do domu lub mieszkania. Taki tytuł dają: akt własności, przydział lokalu kwaterunkowego lub zakładowego, tzw. umowa użyczenia, umowa

Akt notarialny

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]] (strona 1 i 7) zawarty w roku 1923 w formie aktu notarialnego Akt notarialny – szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego

Akt Przywrócenia Państwa litewskiego lub Akt 11 marca – deklaracja niepodległości przez Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką, uchwalona 11 marca 1990 roku. Podpisany przez wszystkich członków Rady Najwyższej Republiki Litewskiej akt podkreślał odnowienie i prawną kontynuację państwa

Zastrzeżenia patentowe

powyższymi skrajnościami.Wymagania co do formy zastrzeżeń patentowych są bardzo zbliżone na całym świecie, a mimo to sprawa ta regulowana jest w każdym kraju/regionie oddzielnie przez inny akt/ustawę (w Polsce jest to ustawa Prawo Własności Przemysłowej, w przypadku patentu europejskiego - Konwencja

Wspólnota mieszkaniowa

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) Mimo wyłonienia "uśpionej" wspólnoty mieszkaniowej spod jurysdykcji prawa spółdzielczego spółdzielnia mieszkaniowa może, ale nie musi być zarządcą nieruchomości. Reguluje to akt notarialny przenoszący własność

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich, jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków.Akt przystąpienia Polski do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.