aranzacja klatki schodowej w domu

Nowy dom Bloo

, który zaprowadza go do domu chłopców, gdzie zamyka brata w szafie. Następnie samemu idzie do domu dla wymyślonych przyjaciół i adoptuje Bloo, gdy tymczasem Księżna uwalnia z klatki za domem Extremozaura – zmyślonego potwora. Maks uwalnia się z szafy i biegnie do Bloo, lecz dowiaduje się, że jego zmyślony

Pałac Ewalda Kerna

tympanonami wypełnionymi dekoracją. Na osi bocznej usytuowana jest brama przejazdowa z głównym wejściem do budynku prowadzącym do klatki schodowej. Okno klatki schodowej wypełnia witraż o przedstawieniu alegorycznym z symbolami przemysłu, handlu oraz drukarstwa. Wnętrza o wystroju stylowym różnym zostały

Westybul

), które zawiera szatnie i niekiedy prowadzi do głównej klatki schodowej lub holu.

Ostapkowce

Ostapkowce (ukr. ??????????) – wieś na Ukrainie w rejonie gródeckim obwodu chmielnickiego. Zamek Dwór we wsi istniał zamek Herbutów czy Stadnickich, który został rozebrany. Na miejscu zamku wybudowano pałac z wykorzystaniem jego środkowej części dolnej kondygnacji tj. klatki schodowej, sali

Dom Zakonny Towarzystwa Chrystusowego w Stargardzie Szczecińskim

-wschodni narożnik jest styczny z murami obronnymi. Wysoki portal główny prowadzi bezpośrednio do klatki schodowej. Okna parteru i I piętra podkreślono klińcami. Budynek do 1945 należał do Stadtbibliothek oraz Volksbibliothek (Miejska i Ludowa Biblioteka). 12 czerwca 1945 został przekazany Towarzystwu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.