co można odliczyć od podatku

sprawdź też:

podatki

Tekst: Małgorzata Reut

Odbierz VAT

Odbierz VAT

Nie można już liczyć na ulgi budowlane. Ale można i warto odzyskać część podatku VAT za materiały na budowę domu.

Zmiana VATu. Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

W jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych? Jakie są limity i w jaki sposób wyliczyć kwoty zwrotu? Jakie dostarczyć dokumenty i gdzie szukać listy materiałów objętych zwrotem?

Podatek od darowizny rodziców

Czy aby uniknąć podatku można przeznaczyć darowiznę pieniężną na cele mieszkaniowe?

Pożyczka od rodziny i znajomych

Pożyczka od rodziny i znajomych

powoduje utratę prawa do ulgi na systematyczne oszczędzanie. Uzyskane wcześniej odliczenia trzeba będzie zwrócić.Bez podatku od pożyczkiNie trzeba składać deklaracji podatkowych ani płacić podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli umowę zawarto:w między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w

Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

wielkość, podatnik może uwzględnić wydatki ponoszone w związku z wynajmowanym lokalem.Do kosztów można przykładowo zaliczyć: koszty remontów lokalu lub domu; składki na ubezpieczenie nieruchomości; uiszczany podatek od nieruchomości; sprzęt i meble stanowiące wyposażenie wynajmowanego lokum (można odliczyć

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

-proc. podatku od przychodów ze sprzedaży domów i mieszkań pojawił się 19-proc. podatek od dochodów z takich transakcji. Przykład. Pan Jan kupił mieszkanie w Płocku za 100 tys., a teraz sprzedaje za 170 tys. zł. Podatek 19 proc. zapłaci od 70 tys. zł. Od podstawy obliczenia podatku można odliczyć koszty

Przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce

przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. Informacje dodatkoweJeden procent może przekazać: podatnik podatku

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych

poniesienie wydatków (faktury, rachunki). Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku. Nie można odliczyć wydatków na cele rehabilitacyjne, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR – faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.Faktura VAT RR jest wystawiana

Podatek dochodowy od osób fizycznych na Litwie

uzyskane z lokat w litewskich bankach; stypendia studentów i uczniów; inne przychody wymienione w ustawie (49 różnego rodzaju zwolnień). Od podatku dochodowego litewski podatnik może odliczyć: wydatki na zakup środka trwałego; tzw. „złe długi”; składki ubezpieczeniowe odsetki od kredytu

Podatek dochodowy od osób fizycznych na Słowacji

Republiki Słowackiej Grantów Republiki Słowackiej. Ustawa przewiduje tylko jedną ulgę. Od podatku można odliczyć po spełnieniu odpowiednich warunków 6480 koron za każde dziecko żyjące z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie. Rozliczenie Wpływ do budżetu Historia1 stycznia 1993 rozpadła się Czechosłowacja

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.