gazowe kotły co ranking

Palenisko

Palenisko – to część pieca lub kotła, w którym odbywa się spalanie paliwa.W energetyce używane są następujące typy palenisk: paleniska stałe paleniska rusztowe paleniska pyłowe z palnikami naściennymi z palnikami tangencjonalnymi paleniska gazowe i olejowe złoża fluidalne paleniska

Kocioł parowy

węglem, chociaż niektórzy uważają kotły olejowe i gazowe za kotły pyłowe. kotły z paleniskiem rusztowym kotły ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym) z warstwą stacjonarną z warstwą cyrkulacyjną kotły pyłowe z palnikami naściennymi z palnikami narożnymi (tangencjalny) kotły odzyskowe lub odzysknicowe

Kocioł centralnego ogrzewania

na paliwo ciekłe (np. olej), kotły na paliwo gazowe (np. gaz ziemny). ze względu na temperaturę spalin: kotły klasyczne kotły kondensacyjne ze względu na sposób pobierania powietrza: z ciągiem grawitacyjnym z ciągiem wymuszonym sterowanym procesorem

Cepsa

Compa?ía Espa?ola de Petróleos, S.A. (Cepsa) (Spanish Petroleum Company) – hiszpańska firma sprzedająca ropę i gaz ziemny. W 2011 została kupiona przez International Petroleum Investment Company z Abu Dabi za 267 mln euro.W 2011 była największą firmą hiszpańskąRanking 5000 Mayores Empresas

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

gazowego. Przepływowy podgrzewacz wodyPrzepływowy podgrzewacz wody - urządzenie do przygotowania ciepłej wody przepływającej przez podgrzewacz, jak np. popularne urządzenia firmy "Junkers" - gazowe podgrzewacze z otwartą komorą spalania (nazywane popularnie piecami kąpielowymi lub piecami łazienkowymi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.