hydroizolacja starych fundamentów

Tekst Iwona Pajączek

Ocieplenie domu - czym ocieplić poddasze, piwnice i ściany zewnętrzne

Ocieplenie domu - czym ocieplić poddasze, piwnice i ściany zewnętrzne

Nikogo już nie trzeba namawiać do dobrego ocieplania domu. Najskuteczniej przekonała nas do tego niewidzialna ręka rynku, czyli po prostu wzrost kosztów ogrzewania. Ale pytanie, czym najlepiej ocieplić dom z góry,

Urbisole

Urbisole – gleby antropogeniczne znajdujące się na terenach o wieloletniej zabudowie (miasta), np. w starych parkach lub na starych miejskich cmentarzach. W ich profilu glebowym występują warstwy ze śladami wcześniejszego użytkowania (np. pozostałości wcześniejszych bruków, fundamentów).

Zamek w Hoszczy

wiorsty za miastem przy drodze do Tuczyna, po lewej stronie na górze nad rzeką Horyń, są jeszcze ślady okopów, fos i zamczyska, fundamentów z dzikiego kamienia, odłamki starych cegieł, co dowodzi, że był tu warowny zamek, murami i wałami opasany.

Fort Prusy

. Pod koniec XIX wieku fort został zburzony. Aż do lat 90. XX wieku był to teren wojskowy.W roku 2013 pracownicy firmy budowlanej podczas przygotowywania fundamentów pod nowy budynek przy ul. Kusocińskiego dokopali się do podziemi starych fortyfikacji.

Lubcz (osiedle typu miejskiego)

plan regularnego czworoboku z czterema wieżami i jednym murowanym skrzydłem. W czasie IV wojny polsko-rosyjskiej w 1655 zamek zniszczyli Kozacy Iwana Zołotareńki. W XVIII w. zamek uległ dalszemu zniszczeniu. Przy wykorzystaniu rozbieranych starych murów, w latach 1864-1870 od strony Niemna, wybudowano

Zamek w Wysuczce

, zlokalizowany między dwiema wieżami południowo-wschodnią i południowo-zachodnią. Zamek wzniesiony był na fundamentach i wykutych w skale piwnicach zamkowych, być może z wykorzystaniem starych murów naziemnych. Pod koniec XIX w. stał jeszcze zachowany prawie w całości i zamieszkały obronny niegdyś zameczek

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.