jak obliczyć wysokość balustrady schodowej

Opracowanie: Cezary Jankowski, Monika Karda, Barbara Kawecka-Zygadło, Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf, Katarzyna Wangin

Bezpieczne i wygodne schody

Bezpieczne i wygodne schody

Wchodząc po schodach, zużywa się aż siedem razy więcej energii niż idąc po płaskim terenie. Nic więc dziwnego, że bieganie po schodach jest uważane za wyczerpujące ćwiczenie fizyczne - niektórzy sportowcy uprawiają je zamiast joggingu. Jednak we własnym domu nawet wielokrotne chodzenie po schodach nie powinno być uciążliwe, dlatego schody muszą być wygodne.

Balustrada

powyżej rozporządzeniem, balustrady powinny być zamontowane przy schodach lub podjazdach, wówczas, gdy ich wysokość przekracza 50 centymetrów. Dodatkowo w budynkach użyteczności publicznej balustrady oraz poręcze powinny być zamontowane tak, aby można było korzystać z nich z obu stron klatki schodowej

Balustrada balkonowa

jest szkło bezpieczne. Balustrady te powinny mieć konstrukcję zapewniającą przenoszenie sił poziomych, określonych w Polskich Normach a także wysokość i wypełnienie szklane gwarantujące skuteczną ochronę oraz bezpieczeństwo przed wypadnięciem. Balustrady balkonowe z wypełnieniem prętami – balustrady

Ogrodzenie balustradowe

Ogrodzenie balustradowe – w bazylikach wczesnochrześcijańskich niskie balustrady kamienne albo kraty, wydzielające przestrzeń dla duchowieństwa od przestrzeni dla świeckich. W średniowieczu osiąga wysokość kilku metrów, w kościołach z obejściem otacza często cały chór i bywa bogato zdobione.

Zabezpieczenie okienne

połączone z górną i dolną poręczą. Przepisy prawa budowlanego regulują maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady. W przypadku budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego odstępy te wynoszą 12cm, natomiast w przypadku innych budynków 20cm. Zabezpieczenia

Kafar strzelecki

Kafar strzelecki – urządzenie wykorzystywane do badania odrzutu broni strzeleckiej. Broń (lub badany element) zamocowana jest pionowo na prowadnicach nad kulochwytem. Po wystrzale siła odrzutu podnosi broń. Mierząc wysokość i znając masę można obliczyć energię odrzutu i jej zmiany.Badaniom

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.