jak przyłączyć wodę do działki

Małgorzata Kapelusiak

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Chcemy zrobić przyłącze wody i prądu do nowo budowanego domu, co możemy zrobić z działki sąsiada. Sąsiad wyraża zgodę na dokonanie przyłączy z jego działki (oczywiście odpłatnie), ale pod warunkiem, że napiszemy mu stosowne pismo, w którym będzie zawarte, że bez jego zgody nie pozwolimy zrobić przyłączy na działce kolejnej za naszą (którą właściciel też chce uzbroić i budować tam dom). Co zrobić w takiej sytuacji? Dariusz J.

Ile kosztują media

Kupiłem dom z bardzo długą i skomplikowaną historią, jeśli chodzi o zaopatrzenie w media (prąd, wodę i gaz - jedynie w kwestii ścieków sprawa jest jasna, bo na działce mam szambo). Kiedyś dom był zasilany w media ze znajdującego się obok domu rodziców właściciela. Potem działki podzielono i "mój" dom sprzedano, a nowy właściciel porozumiał się w sprawie mediów z sąsiadami. Ja chciałbym mieć własne przyłącza, zwłaszcza że nie jestem pewien, czy sąsiedzi uczciwie rozliczają się z dostawcami energii. Jaki może być orientacyjny koszt takich przyłączeń?

Uzbrojenie działki: przyłącze wody i inne media

Dom powinien mieć dostęp do wody, kanalizacji, gazu i elektryczności. Ile będzie nas kosztować uzbrojenie działki, jeśli dysponujemy parcelą bez podłączonych mediów?

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

przygotowawczych - wytyczenia budynku w terenie, robót ziemnych. Nie zapomnijmy też o wypełnieniu i umieszczeniu w widocznym miejscu na działce tablicy informacyjnej - można ją kupić w składzie budowlanym. Czytaj więcej o tablicy informacyjnej na budowie Formalności związane z przyłączeniem do sieci można

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

zobowiązana doprowadzić podstawowe media do działki. Zapis w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 21 ust. 4 wskazywałby na słuszność tego twierdzenia, jednakże w ust. 1 tego samego artykułu, w moim rozumieniu, w tych okolicznościach

Przyłącze wody do domu

Przyłącze wody do domu

Chcemy zrobić przyłącze wody na działkę, na której będziemy budować dom. Wodociąg kończy się na posesji sąsiada, w odległości około 60 metrów od naszej. W zakładzie komunalnym powiedziano mi, że koszty całego przyłącza (przedłużenie wodociągu i przyłącze do domu) ponoszę ja, natomiast gdzieś

Dom odporny na powódź - sposoby zabezpieczenia przed wodą

Dom odporny na powódź - sposoby zabezpieczenia przed wodą

stosunkowo niedużym kosztem.Dom dobrze uszczelnionyNależy pamiętać, że woda może się dostać do wnętrza domu różnymi drogami: przez ściany i podłogi, w miejscach przejść przyłączy instalacyjnych (prądu, wody, kanalizacji), a także przez otwory okienne i drzwiowe piwnicy i parteru. Dlatego aby zmniejszyć

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

jakimś szczególnym obostrzeniom prawnym w trakcie ich projektowania oraz wykonania i eksploatacji? Andrzej O. Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wód

Wydatki

Ile wydaliśmy na domZakup działki: 115 000 złBudowa domu: 450 000 złw tym - przyłączenie domu do sieci gazowej (100 m): 18 000 zł - studnia głębinowa: 11 000 zł - szambo: 3500 zł - wkład kominkowy z obudową: 2600 zł - gazowa instalacja c.o. (mieszana z wodnym ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

przyłącza i jego odbiorze technicznym oraz pomyślnej próbie szczelności można podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wodociągi mają obowiązek podpisania takiej umowy, jeśli dom został przyłączony do sieci i właściciel wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. W umowie takiej

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

poinformowany, że koszt podłączenia do sieci gminnej i zakupu urządzenia (około 8000 zł!) spoczywa na właścicielu działki. Konsekwencją takiego postępowania będzie obarczenie mnie obowiązkiem dokonywania wszelkich napraw na własny koszt. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe z uwagi na fakt, iż sieć

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

. Odległość ta jest na tyle mała w stosunku do wysokości masztu, że w razie jego przewrócenia się, elementy spadną na moją działkę. Z informacji, które znalazłem w internecie, wynika, że taki maszt to obiekt budowlany, na którego postawienie trzeba mieć pozwolenie na budowę. Jeśli takie pozwolenie zostało

Wydatki

Ile wydaliśmy na domKoszt działki: 56 000 złKoszt budowy domu: 250 000 złRazem: 306 000 złInwestycje poczynione z myślą o obniżeniu kosztów utrzymania domuInstalacja centralnego ogrzewania (z przyłączeniem domu do sieci gazowej, piecem kondensacyjnym i 300-litrowym zasobnikiem ciepłej wody oraz

Czyja melioracja?

Czyja melioracja?

Treść listu:11 lat temu kupiłem działkę budowlaną, na której w 2007 roku rozpocząłem budowę domu. Przez moją nieruchomość biegnie linia wodociągu, linia energetyczna oraz linia melioracyjna do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Uzyskałem wszelkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia od

Problem ze ściekami sąsiada

Problem ze ściekami sąsiada

działki, na wprost mojego okna. Ścieki te następnie sąsiad odpompowuje wężem ogrodowym do dawnego szamba. Ścieków jest bardzo dużo, gdyż dom zamieszkuje kilkadziesiąt osób (wynajem kwater pracowniczych). Po mojej interwencji w Urzędzie Dzielnicowym właściciel został zobowiązany do likwidacji zbiornika w

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym

należy sprawdzić dostępność mediów na działce: przyłącza energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz przyłączy gazowych. Warto też zastanowić się nad zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych technologii, które pozwolą ograniczyć koszty eksploatacji domu np. wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Czy dom w zabudowie bliźniaczej może mieć tylko jedno szambo?

Czy dom w zabudowie bliźniaczej może mieć tylko jedno szambo?

kategorii budynków mieszkalnych stosuje się te same zasady dotyczące zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

lub rysunki, a także inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie.Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków

Dom i działka średniej wielkości

Dom i działka średniej wielkości

Chcieliśmy z Joanną, moją żoną, mieć tradycyjny polski dom, pasujący do mazowieckiego krajobrazu. Jednak kształt działki (trapez) i warunki zabudowy ograniczyły nas co do wyboru projektu.Droga do domuChoć przed kupnem parceli mieliśmy cały plik odpowiadających nam projektów, po nabyciu ziemi ich

Z bloku mieszkalnego do domu - własny kawałek podłogi

Z bloku mieszkalnego do domu - własny kawałek podłogi

dobrej instalacji grzewczej. Koszty utrzymania domu dodatkowo spadły o około 1 tys. zł po przyłączeniu do domu kanalizacji (po dwóch latach od przeprowadzki), Wcześniej wywóz szamba raz w miesiącu kosztował nas jednorazowo 140 zł.Obliczyłem, że rocznie z naszego dachu spływa średnio 120 m3 wody. Szkoda

Przyłącze kanalizacyjne

dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, c) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z mapą geodezyjną, jeśli działka nie jest zabudowana, d) mapę geodezyjną z zaznaczoną działką, jeśli jest zabudowana.2. Zakład wodociągów i kanalizacji - jeśli są możliwości techniczne przyłączenia budynku

Dom sporo za duży

lepszą.Szczęśliwie, mimo oddalenia od sieci mediów, ostateczne koszty przyłączenia do nich naszego domu nie były tak wielkie, jak się spodziewaliśmy, ponieważ podzieliliśmy je między siebie z przyjaciółmi, a także z kolejnym sąsiadem. Przyłączenie do sieci gazowej kosztowało każdą rodzinę 6 tys. zł, do wodociągowej

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

kilka miesięcy.Jeśli przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe (np. bo jej nie ma), trzeba wykopać studnię. Jej lokalizację określa plan zagospodarowania działki i nie powinniśmy tego samowolnie zmieniać. Może być kopana (do głębokości 5-6 m) albo wiercona (do 30 m ). Im studnia płytsza, tym

Bez zbędnej straty czasu

Droga do domuWyobrażaliśmy sobie, że nasz dom stanie gdzieś na linii kolejowej prowadzącej z Warszawy w kierunku Otwocka, wśród starodrzewu, na działce o powierzchni około 1500 m2. Jak to zwykle bywa, rzeczywistość zmodyfikowała marzenia i ostatecznie kupiliśmy parcelę trochę większą od planowanej

Nie było łatwo

po podpisaniu aktu notarialnego i dokonaniu transakcji okazało się, że elektrownia może mi przyłączyć prąd za trzy lata, a przyłącze wody i gazu muszę poprowadzić i sfinansować oddzielnie, bez udziału w komitetach społecznych. Stało się tak dlatego, że moja działka leży najdalej od szosy i nie

Wystarczy zamienić wady na zalety

położona daleko od mediów. Na szczęście wybierając posesję, wiedzieliśmy już, jak będzie wyglądał nasz dom i od razu oceniliśmy, że się na niej zmieści. Uznaliśmy, że z innymi wadami na pewno sobie poradzimy. Mieliśmy już nawet co do tego konkretne plany.Pomysły na oszczędnościNa etapie zakupu działki

Przed zakupem działki

, jakie są możliwości przydziału energii elektrycznej, gazu lub wody.GruntKolejnym krokiem jest sprawdzenie rodzaju gruntu na wybranej działce - zarówno pod względem jego przydatności do celów budowlanych, jak i poziomu wody gruntowej. Można się tego dowiedzieć z map geodezyjnych, które są dostępne w

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

dużym mieście można kupić działkę poza miastem i wybudować na niej dom.Problem w tym, że aby skutecznie zakończyć tor z przeszkodami jakim jest budowa, najpierw trzeba się zdrowo nachodzić po urzędach i zużyć mnóstwo czasu na różnego rodzaju formalności.Jeszcze przed kupnem działki lepiej wiedzieć, jaki

Dom budowany w weekendy

zamieszkać w jednej ze spokojniejszych dzielnic Skierniewic, gdzie działki nie są tak tanie jak pod miastem, początkowo kupiliśmy jedynie 800 m2 ziemi, bo tylko na tyle było nas stać. Szczęśliwy przypadek sprawił, że wkrótce w naszym sąsiedztwie rozpoczęto budowę supermarketu. Wszystkim właścicielom

Z powodu ulgi

rano, na godzinę przed porą wstawania, i na godzinę przed moim powrotem z pracy. Potem palę już tylko drewnem.W celach oszczędnościowych nie ogrzewam górnej kondygnacji, na razie niewykorzystywanej, a do celów sanitarnych, gospodarczych i do podlewania ogrodu używam wody ze studni. Mimo że moja działka

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

zagospodarowania działki,- promesa lub warunki przyłączenia mediów,- oświadczenie o prawie do nieruchomości na której prowadzona będzie budowa.Urząd może jednak zażądać innych dokumentów, jeśli wynika to z innych przepisów szczegółowych dotyczących lokalizacji i wymagań dla konkretnej inwestycji. Decyzje o

Pierwszy polski dom na wodzie

się miejsce usytuowania w narożnikach lin do cumowania. Dom na wodzie nie będzie miał napędu. Jeśli rodzina będzie chciała się przemieścić, zostanie wynajęta specjalna barka do pchania obiektu w wybranym kierunku.Kamil Zaremba oblicza, że czeka go jeszcze wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

Wielka niewiadoma

, przystąpiliśmy do rozmów z architektem. Ponieważ zarówno okolice, w których znajduje się nasza działka, jak i sam ogród są bardzo piękne, chcieliśmy mieć budynek otwarty na otoczenie. Nie potrzebowaliśmy się nawet specjalnie izolować od sąsiadów, bo mamy ich tylko od jednej strony, z trzech pozostałych stron

Czym ogrzewać dom gdy nie ma gazu?

tanie, ale obecnie po serii podwyżek coraz mniej inwestorów rozważa jego zastosowanie. A szkoda, bo kotły olejowe zapewniają podobny komfort ogrzewania i przygotowania ciepłej wody jak gazowe. W ofertach producentów przeważają urządzenia stojące, ale mamy do wyboru zarówno kotły jednofunkcyjne, jak i z

NUMER 2/2008

jednak sposób na oszukanie konstrukcji budynku i doprowadzenie tam słońca. Wszystko za sprawą świetlików tunelowych. Jest dzięki nim bardziej naturalnie, ale i taniej, bo z mniejszym zużyciem prądu.InstalacjeWoda na budowie i do domuZaopatrzenie w wodę to zwykle jedna z pierwszych inwestycji na działce

Budowa pewnego domu: z terminem przydatności

jej pielęgnacją. Działka miała mieć również rozsądną cenę - byliśmy skłonni wydać na nią do 100 tys. zł. Choć staraliśmy się znaleźć posesję jak najbliżej Warszawy, ten pułap cenowy "zepchnął" nas na odległość 30 km od centrum stolicy. Za to, tak jak zaplanowaliśmy, wybrana ostatecznie

Lek na frustrację

. zł! Dlatego mimo że sieć gazowa znajdowała się 100 m od naszej działki, czyniliśmy starania o przyłączenie jej do niej. Niestety, ciągle piętrzono przed nami trudności. Pierwszą zimę po przeprowadzce musieliśmy ogrzewać dom kominkiem (zużywając aż 18 m3 drewna) oraz grzejnikami elektrycznymi. Przy

Mały, ale własny

Droga do domu Ślub braliśmy w styczniu, a już w maju kupiliśmy działkę z myślą o budowie domu. Trzy lata zabrało nam jej spłacanie. Przyznajemy, że mieliśmy wtedy poważny kryzys finansowy i nachodziły nas myśli, żeby sprzedać parcelę i pozbyć się balastu w postaci pożyczek. Ale udało nam się

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

jednorodzinny, czy bliźniaczy, ile może mieć kondygnacji, jaką powierzchnię, jaki rodzaj dachu itp. Z kolei wyrys to fragment planu, na którym zaznaczona jest twoja działka. A jeśli gmina nie ma planów zagospodarowania przestrzennego? Wtedy musisz zgłosić się do gminy po warunki zabudowy i zagospodarowania

Trójka to nie dwójka

trójką rodzeństwa mieściliśmy się na powierzchni 130 m2. Starałem się tak wyważyć wielkość domu, aby był wygodny, ale jednocześnie ekonomiczny w utrzymaniu. Pamiętam, jak bardzo koszty ogrzewania obciążały budżet rodzinny w domu rodziców. Układ działki w stosunku do stron świata zadecydował o tym, że dom

Numer 8/2006

warto na ten temat wiedzieć.AKCJA POZYTYWNA STAĆ CIĘ NA DOM: Jeszcze dwa miesiące trwać będzie nasza Akcja. Są to już więc ostatnie chwile, aby wypełnić kupon i przyłączyć się do ponad siedmiu tysięcy rodzin, które już podjęły decyzję o budowie z nami własnego domu.WIZYTYWłasny dom w budowie »

Dwa na jeden

popełnić żadnego błędu. Dysponowaliśmy określoną kwotą na zakup działki. Jeździliśmy wokół Warszawy, zataczając coraz to większe kręgi i cierpliwie porównywaliśmy kolejne oferowane nam posesje. Byliśmy zaskoczeni - i niech to będzie przestrogą dla innych, jak często ludzie próbują sprzedać grunty obciążone

Nie baliśmy się pożyczać

, chcieliśmy to zrobić szybko i jak najtaniej. Projekt wybieraliśmy, jeszcze nie mając działki. Dom miał być mały, ale z możliwością rozbudowy. Wybudowaliśmy go i wykończyliśmy w ciągu roku, jednak od kupna działki do wprowadzenia się do nowego domu minęły prawie dwa lata. Ponad pół roku zajęło nam załatwianie

12 decyzji w porę, czyli jak budować, żeby nie poprawiać

woda z drogi czy sąsiednich działek. Takie zagrożenie występuje nie tylko w czasie wiosennych roztopów, ale też po ulewnych deszczach i może nawet doprowadzić do zalania nie tylko piwnicy.Szczególną uwagę należy poświęcić działkom położonym w pobliżu nawet niewielkich rzeczek, a także sąsiadującym z

Na przekór złemu losowi

pierwszym remontem!Droga do domuDo budowy domu zachęciła nas ulga budowlana, a raczej... zapowiedź jej likwidacji. Pod koniec ubiegłego wieku obliczyłam, że zgromadzone przeze mnie oszczędności wystarczą na zakup średniej wielkości działki i postawienie domu w stanie surowym. Ponieważ mogliśmy jeszcze wtedy

Drugi lepszy dom

się do błędu i postanowiliśmy sprzedać rodzinne gniazdo. Zdecydowaliśmy się z mężem na budowę mniejszego domu na mniejszej działce. Aby zaoszczędzić na kosztach, wybraliśmy tańszą ziemię, z pewnymi wadami. Działka leżała w niecce, niżej niż sąsiednie i wiosną była podmokła. Po konsultacjach z

Numer 3/2008

szukanie najlepszych rozwiązań. Ktoś czekał kilka lat na odrolnienie działki, ktoś inny miał kłopoty z przyłączeniem mediów albo przez rok szukał odpowiedniego kawałka ziemi. Na końcu zawsze czekała jednak nagroda, dla której warto było się męczyć.Ściany zewnętrzneBardzo ciepłe ściany - wznosząc ściany

Remont instalacji c.o.

dostawach prądu, mają jedną zasadniczą wadę - pochłaniają bardzo dużo ciepła. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że instalacja ma dużą pojemność wodną - jest w niej dużo wody, która wymaga podgrzewania. Nie może być inaczej, bo swobodnie unosząca się ciepła woda musi bez przeszkód dotrzeć nawet do najbardziej

Prawo o wodzie opadowej na działce

W razie braku możliwości wykonania takiego przyłączenia przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wody deszczowej na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. W żadnym razie deszczówka z posesji nie może być przyczyną zalań czy podtopień u sąsiadów. Niektórzy

Jak zbudować strumień w ogrodzie

przydomowych ogrodach stosuje się zwykle zamknięty obieg wody.Ponieważ w strumieniu krąży wciąż ta sama woda, konieczne jest stosowanie filtrów do jej oczyszczania.Ze względu na parowanie i rozpryski wodę co pewien czas trzeba uzupełniać. Jak to działa: Strumyk ze zbiornikiem na wodę z

Numer 7/2006

klasy.ODWODNIENIE Woda deszczowa z tarasu i podjazdu. Odwodnienia liniowe przy domach jednorodzinnych to coraz częściej po prostu konieczność - zwłaszcza gdy ponad połowę działki przeznacza się pod zabudowę. Woda musi przecież mieć gdzie spływać.PREZENTACJA Południe w ogrodzie. Trudno w Polsce uprawiać cyprysy czy

Rozchodnik kaukaski

występują skierowane w dół brodawki. Liście Mięsiste, magazynujące w sobie wodę. Wyrastają tylko na łodydze, brak różyczek liściowych. Odwrotnie jajowate, z klinowatą nasadą zbiegającą w ogonek i karbowane w części wierzchołkowej. U odmian ozdobnych często o czerwonym wybarwieniu. Są nagie, tylko brzegi

Grubosz

wodny zwany też uwrocią wodną (Crassula aquatica). Morfologia Pokrój Należą tu liczne sukulenty gromadzące wodę w mięsistych liściach i łodygach. Do rodzaju zalicza się rośliny zarówno jednoroczne, jak i byliny, a nawet krzewy. Osiągają do 0,5 m wysokości, są nagie, rzadziej owłosione. Liście Trwałe

Kajny

Montgolfiera, która dostarczała wodę na potrzeby gospodarstw (pompa ta funkcjonuje do dzisiaj). 23 listopada 1923 r. Stanisław Żurawski (działacz ruchu polskiego na południowej Warmii) z Kajn został wiceprezesem Rady Nadzorczej powstałej w Olsztynie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”. W 1926 r

Zaraza żółta

jest on gęsty, u starszych w dolnej części staje się luźniejszy. Działki kielicha 1- lub 3-nerwowe. Korona ma długość ok. 20 mm, ciemnożółty kolor, a jej czerwonawa górna warga ma jedną lub dwie łatki. Grzbietowa krawędź korony jest na całej długości równomiernie zgięta. Rurka korony bez przewężenia, stopniowo

Budynek autonomiczny

indywidualnie, tak aby projekt mógł być możliwie najlepiej dopasowany do położenia i warunków klimatycznych uwzględniając wszystkie czynniki terenowe działki na której ma być wybudowany. Pasywne systemy słoneczne, ogrzewanie słoneczne, toalety kompostujące, bateria akumulatorów w piwnicy, energooszczędne okna

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.