jak pzycinac belki stropu teriwa

Architraw

Architraw (epistyl, nadsłupie) – główny (najniższy) poziomy człon belkowania antycznego, który podtrzymywał belki stropu. Spoczywał on bezpośrednio na kolumnach. Architraw występuje we wszystkich porządkach architektonicznych. W porządku doryckim miał formę prostej gładkiej belki

Nadciąg

Nadciąg – element konstrukcyjny w postaci belki nośnej tak umiejscowionej, że częściowo, na określonej wysokości, wystaje ponad podtrzymywany strop. Przenosi on obciążenia zebrane ze stropu oraz ewentualnie opartej na nim ściany i przekazuje na elementy nośne stanowiące dla nadciągu podpory

Tregra

Tregra (niem. traeger < tragen - 'nosić') - metalowe, lub grube drewniane, konstrukcyjne belki do budowy poziomego szkieletu, np. stosowane do konstrukcji stropu, płaskiego dachu, lub najniżej leżące poziomo belki konstrukcji drewnianego mostu. Tregier to także niewidoczne (i chyba nielegalne

Belkowanie

architektonicznych.Belkowanie-współcześnie w budownictwie to zespół belek ułożonych w jednej płaszczyźnie, zazwyczaj równolegle do siebie (na. belkowanie stropu lub mostu). w najprostszym belkowaniu tzw. jednoprzęsłowym belki podparte są tylko na końcach. Przy dużej rozpiętości stosuje się belkowanie z podciągiem i słupami

Strop (budownictwo)

Strop (budownictwo) – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit. Funkcje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.