jak rozprowadzic instalacje elektryczna

Instalacja elektryczna

instalacji dzieli się na: instalacja elektryczna nieprzemysłowa instalacja elektryczna przemysłowa Zależnie od przewidywanego czasu użytkowania instalacji wyróżnia się: instalacje elektryczne stałe instalacje elektryczne prowizoryczne (tymczasowe)

Obliczeniowa moc szczytowa

Obliczeniowa moc szczytowa - jest to moc zapotrzebowana określana zwykle dla wewnętrznej linii zasilającej lub całego budynku mieszkalnego. Termin wynika z tradycyjnego nazewnictwa stosowanego w krajowej praktyce projektowejN SEP-E-002:2003 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Obwód odbiorczy instalacji elektrycznej

podzielona na obwody. Wyróżnia się obwody rozdzielcze (zasilające rozdzielnice określonego typu) oraz obwody odbiorcze, zasilające poszczególne odbiorniki.Instalacje elektryczna według normy N-SEP-E-002 powinna być podzielona na potrzebną liczbę obwodów w celu: zapewnienia niezawodnej pracy odbiorników

Wewnętrzna linia zasilająca

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku. WLZ zwykle są realizowane w postaci linii kablowej, a ich parametry zależą od wielu czynników jak: odległość przyłącza

Instalacja odbiorcza

określonego mieszkania, Instalacja odbiorcza administracyjna, służąca do zasilania odbiorników użytkowanych wspólnie przez mieszkańców budynku wielorodzinnego. Źródła Praca zbiorowa: Instalacje elektryczne i teletechniczne - Poradnik montera i inżyniera elektryka, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2001, ISBN

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.