jak zagospodarować działkę budowlaną

Katarzyna Trzcielińska, Panelbudowlany.pl

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem otoczenia.

Opłata planistyczna

Posiadam grunt, który w obecnie zatwierdzonym przez gminę planie zagospodarowania przestrzennego został zakwalifikowany jako budowlany. Początkowo ucieszyła mnie ta wiadomość, bo planuję sprzedać działkę i jej przekwalifikowanie z rolnej na budowlaną oznacza dla mnie większy zyskiem. Ale potem dowiedziałem się, że muszę uiścić na rzecz gminy specjalną opłatę, tylko dlatego, że mam teraz dużo bardziej wartościowy grunt. Czy to prawda?

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę budowlaną zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania, odwiedź wydział geodezji miejscowego starostwa i przejrzyj księgi wieczyste w sądzie rejonowym.

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

sytuowanie bezpośrednio przy granicy działki budynku gospodarczego ze ścianami i z dachem o pokryciu z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, jeżeli nie utrudniło to prawidłowej zabudowy działki sąsiedniej, a ponadto było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Strona postępowania W

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

przekształceniu. Pytanie, czy jest to możliwe w świetle prawa? Dodam, że moja działka jest wąska (ma szerokość 15,5 m). Arkadiusz O. Przekształcenie (przebudowa) budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.Lokalizacyjne warunki

Działka budowlana z doświadczenia architekta - uwaga na brak infrastruktury !

Działka budowlana z doświadczenia architekta - uwaga na brak infrastruktury !

Dla prowadzenia na działce inwestycji budowlanej sprawą kluczową jest dostęp do prądu. Zdarzają się parcele, na których stoi słup wysokiego napięcia, ale one same wcale nie mają dostępu do przyłącza elektrycznego, bo najbliższy transformator znajduje się pół kilometra dalej i dostarczycielowi

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

wymagania planu stawiane w stosunku do nowych nieruchomości, przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej". Jak to właściwie należy rozumieć? Czy to prawda, że różnica polega tylko na tym, że na działce budowlanej można postawić dom piętrowy z użytkowym poddaszem, a na rekreacyjnej

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Jeżeli wybierzemy działkę pod zabudowę siedliskową i będziemy chcieli wybudować na niej dom, najpierw musimy sprawdzić, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma, będzie w nim zaznaczone, jaka powierzchnia ziemi umożliwia budowę domu. Zazwyczaj jest to hektar. Wtedy po kupnie

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

, uzgodnieniami i pozwoleniami, takimi jak zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi publicznej czy usunięcie drzew kolidujących z inwestycją), - plan zagospodarowania działki (określa on usytuowanie budynku, dróg dojazdowych, rozplanowanie zieleni, ulokowanie szamba, studni itd. Opracowuje go autor projektu lub np

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

dwóch na każde 500 m2 działki i oczywiście wielkość każdej wiaty nie przekroczy 25 m2. Zgłoszenie inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku

Ile kosztuje projekt domu z katalogu i na zamówienie

Ile kosztuje projekt domu z katalogu i na zamówienie

Projekt domu z katalogu Projekt gotowy uchodzi za tani - przeciętnie kosztuje 1,5-2 tys. zł. Ale trzeba pamiętać że koszt zakupu dokumentacji architektonicznej nie wyczerpuje wydatków. Adaptacja. Konieczne jest dostosowanie projektu gotowego do działki oraz miejscowego planu zagospodarowania

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

wydaniem decyzji. Wyznaczenie innego wskaźnika będzie tym bardziej uzasadnione, iż Czytelnik jest osobą niepełnosprawną i w przyszłości może być zmuszony korzystać z wózka inwalidzkiego.W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, organ wyznacza wokół działki budowlanej, której

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy gmina nie ma aktualnego planu

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

ogrodów działkowych, administrowanym przez Zarząd Ogrodów Działkowych. Co należy zrobić, abym mógł na niej wybudować dom jednorodzinny? Karol R. Działka budowlanaZgodnie z uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem działki budowlanej należy rozumieć nieruchomość

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

nieruchomości wspólnej. Działka pod budynkiem dzielonym w taki sposób pozostaje współwłasnością wszystkich udziałowców budynku. W efekcie tak przeprowadzonego podziału, części wspólne - takie jak na przykład strych, klatki schodowe i piwnice - stanowią współwłasność wszystkich właścicieli, a każdy z nich

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

zagospodarowania dołączonego do projektu), co ułatwi - zwłaszcza na niewielkiej działce - ustalenie miejsc składowania materiałów budowlanych, dojazdu czy obszaru wymagającego usunięcia warstwy roślinnej gruntu. Czytaj także: Geodeta na początek budowy Przed rozpoczęciem prac budowlanych, spod przyszłego domu

Projekt gotowy: wady i zalety

Projekt gotowy: wady i zalety

odczytywaniem rysunków architektonicznych), jak i wykonawczych czy instalacyjnych. Zgodnie z prawem budowlanym, autorem projektu domu zostaje architekt adaptujący projekt i sporządzający plan zagospodarowania nieruchomości, a nie projektant "wersji katalogowej". Zalety projektu gotowego

Szukasz działki? Poznaj wady i zalety różnych działek

Szukasz działki? Poznaj wady i zalety różnych działek

), gdzie działki kosztują średnio 209 zł/m2. Z powodu wysokich cen działek budowlanych, coraz więcej osób skłonnych jest kupić działkę siedliskową (rolną). Takie działki, na przykład w rejonie Modlina i Zakroczymia, kosztują po 25-50 zł/m2, ale uwaga: zazwyczaj, aby założyć siedlisko, trzeba być

Poradnik poszukiwacza działki

Poradnik poszukiwacza działki

obowiązujący plan zdążył wygasnąć. Szczęśliwie bywa też odwrotnie - że działka leżąca w szczerym polu i z dala od zabudowań jest działką budowlaną. Najlepszą gwarancję, że upatrzona przez nas działka jest tym, czego szukamy, może nam dać plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określone jest

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Kupiłem działkę budowlaną, na której rośnie sporo drzew. Początkowo bardzo się z tego cieszyłem, ale już wiem, że część z nich muszę wyciąć. Czy to prawda, że powinienem mieć na to specjalne zezwolenie? Ile to kosztuje? Dodam, że są to "zwykłe" drzewa, a nie stuletnie dęby. Janusz Z

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającego na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - jeżeli w gminie nie ma aktualnego planu zagospodarowania

Remont starego domu kostki: zamiast rozbiórki, spektakularna przebudowa

Remont starego domu kostki: zamiast rozbiórki, spektakularna przebudowa

idącym remontem. Aby zagwarantować opłacalność inwestycji, zdecydowano się na dokonanie jak najmniejszej ilości zmian konstrukcyjno-budowlanych, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania jak największej funkcjonalności i estetyki domu. Projekt zakładał przede wszystkim "uporządkowanie" przestrzeni

Adaptacja projektu - z projektu gotowego do budowlanego

Adaptacja projektu - z projektu gotowego do budowlanego

zagospodarowania terenu działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej w skali 1:500.W ramach adaptacji można dostosować projekt do szczególnych potrzeb albo upodobań inwestora, takich jak:- zmiana usytuowania ścianek działowych, zmiana wielkości i rozkładu pomieszczeń;- zmiana technologii budowy ścian, fundamentów

Zagospodarowanie działki - wpływ otoczenia na dom

Zagospodarowanie działki jest tak samo ważne, jak projekt domu. Wbrew temu, co sądzi wielu właścicieli domów, urządzenie dostępnego miejsca wokół posesji nie sprowadza się jedynie do obsadzenia zielenią ogrodu i wybrukowania podjazdu.Aby uzyskać pożądany efekt, warto popatrzeć na ogród, jak na

Podział działki

Mam pytanie odnośnie podzielenia działki. Wraz z siostrą posiadamy działkę budowlaną, na której ma stanąć bliźniak. W planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu działka pod zabudowę wolno stojącą nie może być mniejsza niż 600 m2 (nie ma w nim ujętej zabudowy bliźniaczej). Nasza działka

Realizacje domów: dom w otoczeniu natury

projektowe Działka położona jest we wsi Kamińsko, na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Miejscowość usytuowana jest w odległości 25 km od Poznania. Okolica terenu inwestycji charakteryzuje się niskim stopniem zagospodarowania budynkami oraz bezpośrednim sąsiedztwem terenów leśnych. Ulica przy

Dom za blisko granicy z sąsiadem

warunkach zabudowy i zagospodarowania i terenu.W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się ponadto:- na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

terenu i struktury władania gruntami. Mapa do celów projektowych To sporządzona przez geodetę mapa sytuacyjna do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki

Rozbiórka niedokończonego domu

rozbiórkowych.Uwaga! Tych zasad ogólnych nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - takie budowle mogą niszczeć bezkarnie. W odniesieniu do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, ale objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

urządzenie w domu gabinetu lekarskiego czy przedszkola.Przebudowa jak budowaWskazane przez naszego Czytelnika prace zakwalifikować należy zatem jako przebudowę, w której przez wykonanie robót budowlanych nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku, z wyjątkiem kubatury

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe?

W niektórych gminach jest to jednak wymagane - zależy to od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, czy budynek jest podpiwniczony. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r., budynki jedno- lub dwukondygnacyjne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej

Kupujemy stary dom: rady prawnika

budynków w najbliższej okolicy (ich maksymalne gabaryty), biologicznie czynną powierzchnię działek i możliwy sposób zagospodarowania terenu - wskazanie rodzaju usług, budownictwa jedno- lub wielorodzinnego czy też ewentualnych obszarów przeznaczonych pod sport i rekreację. Plan z częścią opisową jest

Uciążliwy zbiornik u sąsiada na wody zaolejone

działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek, w tym także akwenów i innych terenów przeznaczonych pod zabudowę tymi budowlami.Warunki te winny zapewniać:- bezpieczeństwo konstrukcji w zakresie nośności i stateczności;- bezpieczeństwo pożarowe;- bezpieczeństwo użytkowania;- warunki użytkowe

Wznowienie budowy domu

). Obecnie moja sytuacja poprawiła się do tego stopnia, iż chciałbym podjąć przerwane roboty. Czy muszę to gdzieś zgłosić, czy mogę po prostu dalej budować? Dodam, że mam wyjątkowo wścibskiego i dokuczliwego sąsiada, któremu nie podoba się stan, jak to określa "wiecznej budowy" na mojej działce, i

Dom góralski w dobrym stylu

Projektanci: Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i wnętrza: arch. Joanna Bartel, arch. Bożena Fedas. Projekt budowlany: Studio Projektów Architektonicznych: arch. Adam Bukowski, arch.?Małgorzata Weryńska. Powierzchnia użytkowa: 300 m2 Powierzchnia działki: 800 m2 W Polsce pomysł zawiązania z

Grunt na działce

trzeba być do tego właścicielem działki.Powierzchnia biologicznie czynna. Wymóg zachowania części działki jako biologicznie czynnej, może skomplikować prace budowlane (jeśli obowiązuje na danym terenie - informacje o tym również znajdziemy we wspomnianych dokumentach). Określa on, jaka część terenu może

Roboty budowlane wykonane poza projektem

ustawy, wskazuje jednak w dalszej części ust. 5, jakie zmiany na pewno będą uznawane za istotne. Są to zmiany dotyczące: zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i

Gdy nie podoba się nam dom sąsiada

powinien badać nie tylko usytuowanie budynku w odniesieniu do sąsiednich działek i zachowanie wymaganych prawem odległości. Powinien również sprawdzić funkcję, przeznaczenie, formę oraz konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy, a w szczególności sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w

Garaż - jaki rodzaj wybrać?

Jak dopasować garaż? Podczas wyboru garażu decydującą rolę odgrywają wymiary działki budowlanej, jej orientacja względem stron świata, a także sposób zagospodarowania posesji. To one określają, czy możemy wybudować garaż w bryle budynku, obok niego, w piwnicy czy też zdecydować się na garaż wolno

Legalne zmiany w projekcie gotowym

się tym wybrany przez inwestora miejscowy architekt. To on tworzy, wykraczający poza proste "wrysowanie" domu w plan działki, projekt zagospodarowania terenu. Ten etap jest niezbędny, ponieważ sam gotowy projekt architektoniczno-budowlany nie wystarczy, by złożyć wniosek o pozwolenie na

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenach bez obowiązujących planów budowanie jest z pewnością utrudnione, ale nie niemożliwe. Czy i jaki dom można zbudować na konkretnej działce, zależy teraz przede wszystkim od tego, czy i co jest zbudowane w jej sąsiedztwie. Kiedy budowa domu jest możliwa Gdy na danym terenie nie ma planu

Budowa domu systemem gospodarczym

poświęcenia wiele czasu i energii. Metoda gospodarcza to nie tylko samodzielne wykonywanie prac na budowie, ale także kupowanie materiałów budowlanych, dostarczanie ich na plac budowy oraz godziny spędzone na wyszukiwaniu informacji o tym jak budować, z czego budować, czym ocieplić, jak wykończyć.... Inwestor

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub

Realizacje domów: dom pełen światła

Metryczka domu Projekt domu: architekt Anna Kukawska Projekt wnętrz: Tomasz Łuczak Konstrukcja: Pracownia Konstrukcji Budowlanych, AB Adam Krzysztof Bobryk & Ehs Pracownia Projektowa Elżbieta Siwek Powierzchnia budynku: 164,4 m2 Powierzchnia działki: 1194 m2 Drzewa, pola, ogrody, sady - i dużo

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

granicy między istotnym a nieistotnym odstępstwem od projektu. Wskazówką może być jednak rodzaj zmian, które zostały uznane za istotne na tyle, że wymagają wydania kolejnej decyzji pozwalającej na budowę, a są to:- zmiana objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu; istotne będzie zatem na

Kupno domu w budowie

staranności, ale też jest możliwe i bezpieczne.Następnie warto złożyć wizytę w urzędzie gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego upewni nas zarówno co do przeznaczenia samej działki, jak i terenów przyległych; podobnie założenia studium pozwolą na ocenę przyszłych zamierzeń gminy w okolicy.Warto

Ścieżki w ogrodzie z betonu - kostka, płyty pełne, płyty ażurowe, imitacje drewna

Skoro podejmiemy decyzję, że należy coś z tym błotem zrobić - pojawia się pytanie, jak się za to zabrać? Projekt zagospodarowania terenu, będący obowiązkową częścią projektu budowlanego, z reguły niewiele pomaga, ponieważ zawiera wyłącznie elementy wymagane prawem budowlanym i niezbędne do

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

(ma on formę decyzji administracyjnej), można rozpocząć prace budowlane. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno- -budowlanych. Prace nad budową ogrodzenia

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krok pierwszy: szukasz działkiUstal, ile metrów ma mieć twój dom - dowiesz się, jak dużej działki potrzebujesz. Przyjmuje się, że pod stumetrowy dom wystarczy działka o pow. 450-500m kw. Dom o powierzchni 200 m kw. zmieści się na działce 750-800 m kw. Ale w niektórych rejonach działki budowlane

Deweloper i projekt budowlany domu

, zawierający także wykaz inwestycji zrealizowanych przez dewelopera. Ponadto powinien on określać, czy firma jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) działki, czy nie jest ona obciążona hipoteką, jakie jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie sąsiednich działek, oraz jakiego rodzaju

Przyłącze wody do domu

przeczytałem, że obowiązkiem zakładu jest doprowadzenie nitki wodociągu do mojej działki, natomiast samo przyłącze jest robione na mój koszt. Jeżeli to prawda, to jak mam "zmusić" zakład komunalny, aby doprowadzono wodociąg do mojej działki. Może chcą mnie wziąć "na przetrzymanie", gdyż

Porady architektoniczne: projektowanie i budowa domu w zgodzie z otoczeniem

(np. wpływających na liczbę pięter domu), które wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a czasem są narzucone przez konserwatora zabytków; - wynikających z uwarunkowań terenu i ukształtowania działki: problemem mogą być skarpy, pagórki, obniżenia terenu czy niekorzystne położenie

Dom wśród łąk i lasów

zagospodarowana tak, by znalazło się na niej miejsce na niewielki ogród z częścią rekreacyjną oraz gospodarczą.Wokół domu, na sąsiednich działkach, wznoszone są podobne siedziby. Razem tworzą one przyjemną enklawę mieszkalną. Sąsiaduje ona bezpośrednio z przedwojennym miastem-ogrodem, z uroczymi willami tonącymi

Śmietnik przy sąsiedzie

kolonizatora i pierwsi zasiedlamy daną okolicę, składamy projekt zagospodarowania działki - ze śmietnikiem tam, gdzie byśmy go chcieli mieć i ... czekamy na zgodę. Jest spore prawdopodobieństwo, że przedstawiony w urzędzie plan zagospodarowania działki (z naszym śmietnikiem przy granicy) zostanie zaakceptowany

Planowanie budowy domu - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 1

dodatkowymi kosztami. Konieczna będzie wykonanie planu zagospodarowania do warunków konkretnej działki i wymagań stawianych przez lokalne urzędy. Zazwyczaj pociąga to za sobą różne zmiany. Drobne, takie jak inne usytuowanie okien czy drzwi, można łatwo wprowadzić i zwykle nie są one kosztowne. Są jednak

Przestronny dom na ciasnej działce

działki)W innym miejscu, tam gdzie do dyspozycji jest duży wybór terenów budowlanych, nikt nie zwróciłby na nią szczególnej uwagi. Jednak w gęsto zaludnionej podwarszawskiej miejscowości, o starej tradycji budownictwa jednorodzinnego, działka, którą upatrzyli sobie nasi gospodarze, była szczególnie cenna

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

informacji o przeznaczeniu terenu dowiemy się, czy działka może być przewidziana pod zabudowę, to znaczy, czy można na niej postawić dom.Trzeba też sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego, jakie są plany gminy co do całego regionu, na którym znajduje się wybrana działka. Może być bowiem planowana

Siedlisko w świetle prawa

spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem, musi odrolnić działkę, żeby wybudować dom. 3. Jak zostać rolnikiem? Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

kredytu.Często pojawia się pytanie, czy można kredytować zakup działki i budowę domu jednym kredytem. Oczywiście, że tak, choć nie każdy bank daje taką możliwość. Jednocześnie przed zakupem działki należy już mieć wybrany projekt budowlany. Bank chce wiedzieć, co zamierzamy wybudować i jakie będą tego koszty

Zamieszkać zgodnie z prawem

przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno-budowlanym. To drugie sprawdzenie dotyczy między innymi:- charakterystycznych parametrów technicznych budynku (wymiarów, powierzchni zabudowy

Architektoniczne sposoby na oszczędny dom

naturalnych właściwości działki, na przykład zamiast niwelować istniejącą skarpę, wpisać w nią bryłę budynku. Naturę zawsze lepiej w takich sytuacjach respektować niż lekceważyć. Ignorowanie miejscowych warunków gruntowych, takich jak poziom wód, może zaowocować kosztami niewspółmiernymi do korzyści: wszyscy

Dom dwurodzinny - dla wielopokoleniowej rodziny i nie tylko

W świetle prawa budowlanego dom dwulokalowy jest traktowany jako budynek jednorodzinny, co oznacza, że można go swobodnie wybudować na działce, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza jedynie zabudowę jednorodzinną. Do największych zalet domów dwulokalowych można zaliczyć

Usytuowanie domu na działce - cykl ABC dobrego domu

, które rekompensują skutki złego ustawienia domu. Myślę tu m.in. o różnego rodzaju świetlikach, atriach czy tunelach świetlnych wpuszczających światło z góry do wnętrza domu.Wpływ warunków otoczenia na działkę i domChoć współczesne materiały budowlane pozwalają na znacznie większą swobodę planowania

Kiedy piwnica ma sens

konkretną sytuację i od niej uzależnić własną decyzję. Pod uwagę trzeba wziąć między innymi:- plan miejscowy lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,- wielkość i kształt działki,- ukształtowanie terenu,- poziom wód gruntowych,- indywidualne potrzeby użytkowe,- zagospodarowanie sąsiednich działek.Choć

Droga dojazdowa do posesji, kto ma ją wybudować

rozporządzenia, do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość

Od czego zacząć urządzanie ogrodu

czy użyć do usypania skarpy;- ochronić rosnące drzewa przed zniszczeniem podczas prac budowlanych.Pamiętajmy, że gdy stanie dom, a działkę otoczy ogrodzenie, trudniej będzie wjechać koparką - pomyślmy wcześniej o wykopaniu oczka wodnego lub strumyka.Jeśli będziemy samodzielne urządzać ogród

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

wybudować na swojej działce: czy będzie to dom jednorodzinny, czy bliźniaczy, ile może mieć kondygnacji, jaką powierzchnię, jaki rodzaj dachu itp. Z kolei wyrys to fragment planu, na którym zaznaczona jest twoja działka.Niestety, plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce to ciągle rzadkość. A jeśli

Jak sobie poradzić z wąską działką

parkingowe na poziomie terenu.Zyski z wąskiej działkiCo może zrekompensować trudności w zagospodarowaniu wąskiej działki? Przede wszystkim dobry adres i atrakcyjne otoczenie. Popyt na grunty w szczególnie atrakcyjnych miejscach jest większy niż podaż, można więc potraktować taki zakup jak inwestycję.Niska

Jak zaprojektować dom do rozbudowy w przyszłości

, szczególnie w poziomie dachu lub tarasu.Rozbudowa może być pretekstem do zastosowania nieszablonowych rozwiązań, na przykład świetlika na styku dwóch części domu (rysunek).Rozbudowa domu wzwyż. Zagospodarowanie poddasza - przynajmniej na pierwszy rzut oka - ma same zalety: nie zmniejszamy powierzchni działki

Kupuj ziemię rolną zamiast działki budowlanej

udzielały pożyczek hipotecznych na zakup działek rolnych z pozwoleniem na budowę (tzw. siedliska) - twierdzi Bronisz. Obecnie jego zdaniem zakup działki rolnej z pozwoleniem na budowę domu banki traktują tak samo jak zakup działki budowlanej. Ziemię rolną chętnie kupują również sami rolnicy - głównie po to

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

właścicielem działki może być również taka osoba, która uzyskała zgodę właściciela oraz zawarła umowę zezwalającą jej na korzystanie z działki.Projekt budowlany: powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach. Składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno - budowlanego. Projekty

ŁADNY DOM, NUMER 2/2011

MIESIĄCAZ pomysłem na trudną działkę. Ta działka była bardzo atrakcyjna - w pełni uzbrojona i doskonale zlokalizowana. Ale ze względu na swoją niewielką szerokość - zaledwie 18,5 m - dość trudna do zagospodarowania. Właściciele musieli urządzić swoisty konkurs na projekt domu, który zostanie na niej

Pozwolenie pod lupą

Jeśli: budowa została zrealizowana niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu albo z projektem architektoniczno-budowlanym (np. w zakresie parametrów technicznych),podczas prac zastosowano materiały, które mogą zagrozić bezpieczeństwu konstrukcji,teren budowy nie został

Problemy inwestorów - przykłady

. Działka ta położona jest między domami jednorodzinnymi, w żade- sposób nie wkracza w urządzenia sieci energetycznej i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została zakwalifikowana jako działka przeznaczona na cele budowlane. Decyzja starosty jest błędna, a jej uzasadnienie - nieoparte na

Dom osadników z XXI wieku

dziewiętnaście działek budowlanych. W międzyczasie wspólnotową ideą zainteresowali członków rodziny, najbliższych przyjaciół i sprawdzonych znajomych i ustalili zasady tworzenia i funkcjonowania osiedla. Chodziło o to, by wszystkie domy tworzyły elegancką, harmonijną całość. Ustalono, że każdy kolejny nabywca

Ogrodzenia małe i duże

Ogrodzenia działek są obiektami budowlanymi i jako takie podlegają przepisom prawa budowlanego. Wymagania prawne dotyczące ogrodzeń zależą przede wszystkim od tego, od jakiej przestrzeni oddzielają posesję. Ogrodzenia od strony obiektów użyteczności publicznej Zamiar budowy odcinków ogrodzenia

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

bonifikata - udzielana na wniosek osoby zainteresowanej - obejmuje użytkowników wieczystych, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 roku (a także ich prawnych następców). Warto podkreślić, że zniżkę tę można otrzymać w odniesieniu zarówno do działki budowlanej, jak i rolnej. 50

ŁADNY DOM, NUMER 08/2012

zrobić, żeby była dobra?Roślina miesiąca. Niezawodne hortensje. Duże i efektowne kwiaty - to ich znak rozpoznawczy. GORĄCA LINIABudowa. Jak ocieplić część ściany pod deskami?Remont. Zabezpieczenie płotu z żywicą.Instalacje. Korozja instalacji.Prawo. Usytuowanie budynków na działce. DOM DLA CIEBIEKatalog

Przebudowa - zamiast dużego domu, trzy mniejsze mieszkania

Ten dom jest przykładem udanego przekształcenia mało atrakcyjnego - jak na dzisiejsze czasy - budynku w elegancką willę, doskonale wpasowującą się w sięgającą tradycji lat dwudziestych reprezentacyjną dzielnicę Łodzi.Budynek zaprojektowali młodzi architekci dla równie młodych klientów - otwartych

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

kupić działkę i wybudować dom. Nie jest to jednak dobry pomysł dla tych, którzy nie lubią urzędów. Niestety, jeśli zdecydujesz się na samodzielną budowę domu, musisz liczyć się z tym, że spędzisz w nich mnóstwo czasu! Grunt to plan zagospodarowania O tym, jaki dom chcesz wybudować, musisz myśleć już w

Po pierwsze działka

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić po "upatrzeniu" działki, jest złożenie wizyty w urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy też projektem tego planu). Nigdy nie należy przy tym poprzestawać na wyciągu z planu przedstawionym nam

Dom nad stawem

jej korzystną sprzedaż. Trudno było znaleźć chętnego na zakup ziemi - będącej w połowie stawem, a w połowie pagórkiem - w cenie działki budowlanej. Wszyscy potencjalni nabywcy dochodzili szybko do wniosku, że inwestycja w taką parcelę to nie jest najlepsza lokata kapitału.Dziś staw to główny atut

Dom na miarę potrzeb

polskich małżeństw. Najpierw mieszkaliśmy z Elą u moich rodziców, potem przenieśliśmy się do mieszkań - najpierw wynajmowanych, w końcu do własnego. W międzyczasie, jak typowe mieszczuchy, kupiliśmy czterystumetrową działkę rekreacyjną, by mieć gdzie wyjechać na weekend. Cieszyło nas, że zaledwie 25 km od

Stary dom - zburzyć czy przebudować?

grozi nam "kara" w postaci opłaty legalizacyjnej, która może wynieść nawet 50 000 zł!Zapoznajmy się z wymaganiami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli takiego dokumentu gmina nie ma, to z warunkami zabudowy określonymi dla działki; dostarczamy je po złożeniu

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

- Na budowie koniecznie muszą być: prąd, woda i sławojka. Dokładnie w tej kolejności - radzi rzeczoznawca budowlany Franciszek Komorowski. - No i oczywiście ekipa budowlana. Gdzie to wszystko załatwić?PrądJeśli w pobliżu działki przebiega linia energetyczna (wystarczy rozejrzeć się, czy w pobliżu

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

w Polsce jest dużo wąskich i długich działek, nienadających się do celów budowlanych Z urzędu i indywidualnieWszczęcie postępowania z urzędu następuje, jeżeli: gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni podlegającej scaleniu i

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany.Działka w planach gminyKto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Dom na trudną działkę

korzystały i nadal korzystają następne pokolenia rodziny.Pani Adzie przypadła działka położona w bardzo atrakcyjnym miejscu, ale z dość istotną wadą. Ze względu na swój kształt, była kłopotliwa do zagospodarowania. W rodzinie rozgorzała poważna dyskusja, czy parcela o szerokości zaledwie 18,5 metra i

Dom do zburzenia czy przerobienia

losach domu?Otoczenie, działkę, czyli lokalizację ocenimy zwykle bez problemów, często intuicyjnie. Inaczej rzecz się ma z samym budynkiem.Aby być pewnym właściwej oceny, najlepiej zamówić specjalistyczne opinie o stanie budynku: n konstrukcyjno-budowlaną, w tym o stanie zawilgocenia ścian i stropów; n o

Remont domu droższy od budowy

właśnie rosły ceny działek oraz materiałów budowlanych, a doświadczeni fachowcy budowali Irlandię i Anglię. Nam jednak miało się urodzić trzecie dziecko, dlatego zdecydowaliśmy się, mimo złej koniunktury, na kupno domu z ogrodem. Wyłożyliśmy na to oszczędności oraz pieniądze ze sprzedaży mieszkania.Domowe

Podział działki

Podziału można dokonać tylko wtedy, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodność ta musi dotyczyć zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek - czyli w praktyce sprawdzenia, czy na wydzielonych

Projekt domu w amerykańskim stylu

projektu:Mówi architekt Ryszard Szewczyk. Studio Stylowy Dom jest pracownią autorską, którą prowadzę od ponad 20 lat i która wyspecjalizowała się przede wszystkim w projektowaniu domów jednorodzinnych, rezydencji oraz małych zespołów mieszkaniowych. Wykonujemy, plany zagospodarowania działek, projekty ogrodów

Przebudowa z konieczności

Dom parterowy z użytkowym poddaszemProjekt przebudowy wnętrz i zagospodarowania ogrodu: architekci Magdalena Ignaczak i Jacek KuncaPowierzchnia działki: 3000 m2Powierzchnia domu: 350 m2Mieszkańcy: małżeństwoMłode małżeństwo miało w planach budowę obszernego domu dla dużej rodziny. Udało się im

Przed zakupem działki

podstawie legendy można ustalić, co oznaczają symbol oraz kolor, którymi jest oznaczona działka. Dotychczasowy właściciel powinien mieć również własny, aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający krótką informację o statusie działki (budowlana, rolna, leśna) oraz

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Aby dokonać legalizacji, konieczne są zatem: projekt zagospodarowania działki, kompletny projekt budowlany, a także wszelkie wymagane opinie techniczne.Wniosek o dokonanie legalizacji, razem z innymi niezbędnymi dokumentami, trzeba złożyć w biurze

Dom skromny, ale wygodny - jak osiągnąć taki efekt

zachwaszczonym wygonie.Dlatego warto zawczasu zatroszczyć się o to, co już rośnie na działce (na przykład zabezpieczając drzewa na czas budowy), a także wyegzekwować od projektanta dobry plan zagospodarowania parceli. Wtedy można równolegle z budową uzupełniać nasadzenia. Małe sadzonki popularnych, łatwych w

Projekt domu na stoku wzgórza

Metryka projektuPowierzchnia użytkowa: 174 m2+38,8 m2Powierzchnia zabudowy: 175,8 m2Wymiary działki: 31,4×59,3 mAutorzy projektu: arch. Michał Lipski, arch. Grzegorz SyrekKontakt: tel. 71 344 53 08, 501 011 438; biuro@azero.plŚredni koszt projektu indywidualnego w pracowni A-ZERO to ok. 18

Dom nieskromnie skromny

zgromadzić tyle środków finansowych, aby z jednej strony nie ograniczać się przy wyborze materiałów oraz nowoczesnych urządzeń, a z drugiej - nie opóźniać prac budowlanych z powodu braku gotówki. Zależało nam, by - tak jak to jest w Szwajcarii, gdzie nie wolno psuć sąsiadom widoków rozgrzebaną posesją - w

"Dom miesiąca" roku 2011, który najciekawszy - zagłosuj!

ich działce, niewykończony przez poprzednich właścicieli budynek i zbudować duży, nowoczesny dom. Jednak urzędowe i konstrukcyjne ograniczenia zmusiły ich do przebudowy już istniejącego. Projekt przebudowy wnętrz i zagospodarowania ogrodu: architekci Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca Ten sam co we

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

względem lokalizacja i przeznaczenie działki, dlatego przed jej zakupem dokładnie sprawdźmy jakie są możliwości jej zabudowy.Możliwość budowy domu na upatrzonej działce zależy przede wszystkim od tego, czy opracowano dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w skrócie MPZP. Wtedy bez

Synagoga w Skoczowie

przez hitlerowców".W 2003 roku na mocy ustawy z 1997 roku o restytucji mienia żydowskiego Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej otrzymała działkę budowlaną w zamian za teren po synagodzeŻydzi otrzymali działkę w Skoczowie - gazeta.pl, 28.01.2003.W trakcie prac w maju 2013 roku w parku odsłonięto fundamenty

Parafia św. Hermana z Alaski w Fairbanks

w pobliżu domu proboszcza parafii został zaadaptowany na kaplicę. Po 1986 parafianie wykupili trzyakrową działkę budowlaną i wznieśli obecnie wykorzystywaną cerkiew.

Dom Polski w Getafe

Dom Polski w Getafe – stowarzyszenie polonijne oraz polska placówka kulturalna i oświatowa działająca w dzielnicy El Bercial w gminie Getafe w Hiszpanii. Stowarzyszenie "Dom Polski w Getafe" wygrało przetarg na budowę Domu Polskiego i otrzymało działkę budowlaną w ramach projektu lokalnego

Parafia Trójcy Świętej w Yonkers

Street z przeznaczeniem na prawosławną cerkiew. W tym samym roku wspólnota otrzymała status parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej, zaś biskup Aleutów i Alaski Tichon (Bieławin) przysłał do Yonkers stałego kapłana. W roku następnym parafianie zakupili działkę budowlaną przy Seymour Street 10

Cerkiew Iwerskiej Ikony Matki Bożej w Połądze

Cerkiew Iwerskiej Ikony Matki Bożej w Połądze – cerkiew prawosławna w Połądze przy ulicy Sod?. HistoriaParafia prawosławna w Połądze istnieje od 1995 i początkowo korzystała z wynajętych pomieszczeń w miejscowym budynku szkolnym. W 1999 władze miasta bezpłatnie przekazały działkę budowlaną

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.