jak zrobić solar słoneczny

Red. Źródło: DomDobrejEnergii

Oszczędzanie energii zacznij od ogrzewania

Oszczędzanie energii zacznij od ogrzewania

Nasze mieszkania i domy to miejsca, gdzie codziennie zużywamy mnóstwo energii elektrycznej. Dzięki niej żyjemy wygodnie i bezpiecznie, ale czy oszczędnie? Jak wynika z badań Polacy wydają olbrzymie sumy na pokrycie kosztów zużycia wody, prądu czy na ogrzewanie. Dla przeciętnej rodziny mieszkającej w bloku to wydatek rzędu 3 500 zł rocznie a w domu jednorodzinnym - blisko 5 500 zł. *

Prysznic słoneczny

Prysznic słoneczny to nazwa urządzenia (ang. solar shower), które służy do podgrzewania wody do kąpieli przez promieniowanie słoneczne. Ogrzana woda gromadzona jest w zbiorniku. Różne rozwiązania techniczne wpływają na sprawność, wydajność, cenę. Prysznic słoneczny w najprostszym wykonaniu

Solar Dynamics Observatory

Solar Dynamics Observatory, SDO (pol. obserwatorium dynamiki Słońca) – satelita naukowy badający dynamikę aktywności słonecznej; pierwsza misja NASA w ramach programu „Żyjąc z gwiazdą” (ang. Living with a star). Satelita został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 11 lutego 2010

Orbiting Solar Observatory 1

Orbiting Solar Observatory 1 (OSO 1) – pierwszy z serii ośmiu amerykańskich orbitalnych obserwatoriów Słońca w promieniach rentgenowskich, UV i gamma. Celem drugorzędnym były badania pyłu kosmicznego. Statek pracował normalnie aż do zepsucia się drugiego rejestratora taśmowego 15 maja 1962

Obłok Oorta

sposób jak planety i planetoidy. Następnie w wyniku oddziaływania z gazowymi gigantami zostały wypchnięte na bardzo wydłużone orbity. Komputerowe symulacje pokazują, że liczba obiektów w obłoku była największa gdy Układ Słoneczny miał około 800 milionów lat. Później szybkość powstawania nowych obiektów zmalała

Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego

planet pozasłonecznych w latach 90. model powstania Układu Słonecznego był kwestionowany i modyfikowany, aby uwzględnić nowe obserwacje.Od swojego powstania Układ Słoneczny uległ znaczącym zmianom. Uważa się, że wiele księżyców (regularne) krążących wokół swoich macierzystych planet powstało z wirujących

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.