jaki otwór pod ościeżnicę 80cm

Drzwi

Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu.Drzwi stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Tego rodzaju

Ostropłetwiec

wstęgowate, pokryte grubą warstwą śluzu. Ubarwienie żółtobrązowe. Od 9–13 ciemnych cętek wzdłuż podstawy płetwy grzbietowej. Mały otwór gębowy.Ostropłetwiec dorasta do 30 cm, populacja bałtycka nie przekracza 20 cm długości. Żywi się głównie drobnymi skorupiakami i ikrą innych gatunków. Tarło odbywa

Jeżynkowate

piersiowe z 8–12 promieniami. Liczba kręgów: 28–39. Maksymalna długość ciała wynosi około 80 cm. KlasyfikacjaRodzaje zaliczane do tej rodziny:Alertichthys ? Congiopodus ? Perryena ? ZanclorhynchusRodzajem typowym jest Congiopodus.Dla rodzaju Perryena proponowane jest utworzenie nowej rodziny

Jęzorowate

od pozostałych rodzin flądrokształtnych. Długa płetwa odbytowa. Ubarwienie brązowe lub szare. Osiągają długość od 50-80 cm. Tryb życiaZasiedlają dno piaszczyste i muliste zagrzebując się głęboko w ciągu dnia. Aktywne w nocy. Żywią się rybami. KlasyfikacjaDo rodziny zaliczany jest rodzaj :Psettodes

Prakolczatka

Prakolczatka (Zaglossus bruijnii) – gatunek jajorodnego ssaka z rodziny kolczatkowatych (Tachyglossidae). Długość zakrzywionego do dołu ryjka tego gatunku może przekraczać 20 cm. Na jego końcu znajduje się maleńki otwór gębowy. Oczy są małe, położone blisko siebie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.