kiedy należy zgłosić odbiór domu

Tomasz Rybarczyk

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Zakończenie budowy oznacza nie tylko bliską perspektywę przeprowadzki, ale i obowiązek dopełnienia związanych z tym formalności. Jeśli go zlekceważymy, możemy ponieść karę.

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Czy budując dom, musimy mieć kierownika budowy? Jak go znaleźć? Na co zwracać uwagę, kiedy go zatrudniamy? Jakie są jego obowiązki? Jak możemy go ukarać, jeśli sfuszeruje swoją robotę? Na te pytania odpowiada nasz poradnik.

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Inwestor wkłada w budowanie domu wiele wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy (swoich lub pożyczonych). Nie dziwi zatem, że chciałby w nim jak najszybciej zamieszkać.

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

prawa standardowe odległości od granic sąsiadów ( więcej o wymaganych odległościach od granic działki czytaj tutaj ). W sytuacji, kiedy odległości te są mniejsze, inwestor nadal będzie musiał starać się o pozwolenie na budowę. Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie domu (do tej

Konkurs z firmą Jula! Remontuj z nami

Konkurs z firmą Jula! Remontuj z nami

: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS "Ladny Dom 10/2015". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

, drugi SMS o treści: 1 pod numer 72466 oraz trzeci SMS pod nr 72466 o treści: LD1. dokończenie zdania "Najciekawszy dział miesięcznika "Ładny Dom" to ., ponieważ " 3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za

Wymiana eternitu na blachodachówkę

Wymiana eternitu na blachodachówkę

dekarskiej. Utylizacja i odbiór odpadów muszą być przeprowadzone fachowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Oznacza to dostosowanie się do terminu specjalizujących się w tym ekip. Formalności przed rozpoczęciem prac Zgodnie z przepisami obowiązkiem właściciela jest zgłoszenie usuwania wyrobów

Regulamin konkursu Blog Design 2015

Regulamin konkursu Blog Design 2015

danej kategorii należy zarejestrować bloga na platformie Konkursowej (url: https://www .... ) 4.3. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na

Niesolidny wykonawca

Niesolidny wykonawca

Mam podpisaną umowę z firmą budowlaną na budowę mojego domu od fundamentów po dach, ale nie ma na niej dat. Nie było problemów do momentu, kiedy budowlaniec wziął ostatnią część pieniędzy (około 5 tysięcy zł) i miał podpisać, że przyjął taką kwotę, jak zwykle na drugi dzień, ale później już się nie

Regulamin konkursu SMS Dom i Wnętrze 9/2014 ("Regulamin")

podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 5. REKLAMACJE 5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS Dom i Wnętrze 9/2014"

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

kapitalny remont dachu pod wpływem impulsu. Remont dachu: formalności Prowadzenie prac remontowych polegających jedynie na remoncie istniejącego pokrycia i konstrukcji musimy poprzedzić zgłoszeniem do miejscowego wydziału architektury. Gdy nasz dom znajduje się pod opieką konserwatora lub jest konieczna

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- pozwala na znacznie szybszą budowę oczyszczalni. Dokumentacja. Do urzędu należy dostarczyć: - wypis z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy; - dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; - zgłoszenie, w którym trzeba określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

adnotacja na tym dokumencie. Jest ważne przez 3 lata (do?tego czasu należy rozpocząć budowę) oraz gdy ewentualne przerwy w robotach nie trwają dłużej niż 3 lata. Przy okazji odbioru pozwolenia warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

sytuacji nie mogę zgłosić budynku do odbioru w nadzorze budowlanym. Proszę o informację, co mam w tej sytuacji zrobić? Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wymóg wypełnienia dziennika i wydania mi wspomnianego oświadczenia? Czy kierownik budowy może prowadzić budowę przez pełnomocnika? Czy kierownik

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy nie wymaga już pozwolenia na budowę. Teraz wystarczy tylko zgłosić ten zamiar staroście, określając przy tym rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

budowlanym do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę (dotyczy to domów), można przystąpić po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru powiatowego o zakończeniu budowy - jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi

Regulamin konkursu "Blog Design" ("Regulamin").

bloga, jak i osoba nie będąca właścicielem Bloga. W celu dokonania ważnego zgłoszenia udziału w Konkursie na blog w danej kategorii należy zarejestrować bloga na platformie Konkursowej (url: https://www.surveymonkey.com/s/GV7NSF3) Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik

Wodociąg zamiast studni

Wodociąg zamiast studni

Wybierając sposób zasilania domu w wodę, nie zawsze możemy liczyć na podłączenie się do lokalnego wodociągu, bo czasem po prostu go nie ma. Jedynym wyjściem jest wtedy budowa własnej studni. Kiedy wodociąg zostanie już wybudowany, zwykle się do niego podłączamy, choć pamiętajmy, że nie mamy takiego

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

zgłoszenia, oświadczając, ze nie zgłasza sprzeciwu wobec naszej inwestycji. Ostatni szlif Kiedy staniemy się już szczęśliwymi posiadaczami działki i pięknie prezentującej się w wiejskim krajobrazie starej chałupy, trzeba pomyśleć o ogrodzeniu. Powinno pasować stylistycznie do charakteru domu. Nie polecamy

Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA"

Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA"

, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu "Ładny Dom, www.ladnydom.pl", którego Organizator jest wydawcą, w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/pages/%C5%81adny-Dom/444924195612591?ref=hl

Who is who na budowie

Who is who na budowie

kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru; wstrzymanie robót budowlanych w razie powstania zagrożenia; dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dbanie o to, aby wpisy takie były dokonywane przez pozostałe zobowiązane do tego osoby; realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy; prowadzenie

Przyłącze kanalizacyjne

kanalizacyjnego do istniejącego domu należy dopełnić wszystkich formalności, włącznie ze zgłoszeniem w starostwie (patrz ramka: "Formalności"). Podobnie trzeba postąpić, jeśli w trakcie budowy domu zmienią się plany (np. w pozwoleniu na budowę domu ustalono budowę szamba, a ostatecznie zdecydowano się

Dom, w którym nie brakuje miłości

Dom, w którym nie brakuje miłości

prawdziwy brat. Dla rodziców założenie rodzinnego domu dziecka to także ogromna zmiana, można powiedzieć - epokowa. Prawdziwy, rodzinny zamiast pogotowia Tak się złożyło, że kiedy trzy lata temu państwo Wiszniewscy sprowadzili się do segmentu, zaledwie dwa domy dalej powstało właśnie pogotowie opiekuńcze

Gaz płynny - ze zbiornika

gazu płynnego ze zbiornikiem. 4. Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia - jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji - możesz rozpoczynać montaż zbiornika (urząd nie ma obowiązku wysyłania decyzji): a) jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, do twoich obowiązków należy: - wykonanie

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

potrzebnych do rozpoczęcia dokumentów znacznie się wydłuży, a niekiedy w ogóle nie będziemy mogli postawić na niej wymarzonego domu. Zanim więc kupimy taką działkę należy dowiedzieć się w gminie lub urzędzie miast czy opracowane zostało studium zagospodarowania dla tego terenu, co pozwoli przynajmniej

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

powykonawczej lub oddania budynku do użytku, kiedy to urzędnik stwierdza, czy dom wybudowano poprawnie - mówi Budziakowski. Jednak jeśli w trakcie budowy zupełnie zmienisz koncepcję, to może być problem. - Jeśli nowy pomysł będzie naruszał warunki zabudowy, np. dach może mieć pochyłość 30 stopni, a ktoś chce 45

Wszystko o ściekach

działki powinny być naniesione na planie posesji, zgodnie z wymaganymi projektami lub warunkami technicznymi podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, wydawanymi przez lokalny zakład kanalizacji. Budowa instalacji zewnętrznych na terenie działki wymaga zgłoszenia w starostwie powiatowym - chyba, że