kladzenie papy na dachu ceny

Stropodach

Stropodach – strop nad ostatnią kondygnacją budynku, który spełnia jednocześnie rolę dachu; jest to dach płaski. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest brak poddasza. Ze względów konstrukcyjnych i fizycznych (układ warstw) stropodachy dzielimy na: stropodachy wentylowane

Abizol

papy.Są produktem opartym na asfaltach lub ich produktach pochodnych zawierających m.in smołę abizol D - produkt o dużej zdolności klejowej łączącej papę, jutę. Jest używany w przypadku pokrywania dachu z papy asfaltowej. Wadą tego produktu jest mała odporność na temperaturę (powyżej 60°C). abizol G

Izolacja wodochronna

polietylenowej lub papy ułożone "na sucho", czyli bez przyklejania do podłoża. Izolacje przeciwwilgociowe występują także w pomieszczeniach, w których z racji pełnionej przez nie funkcji, występuje większa możliwość zalania wodą ścian lub posadzki (np. łazienki, kuchnie w restauracjach, pomieszczenia

Gont

estetyczne.Pokrywanie dachu polega na układaniu gontów na łatach, wciskaniu ostrej krawędzi jednego gonta we wpust drugiego i przybijaniu gontów do łat. Pierwotnie przybijano gonty drewnianymi kołkami (najlepsze były z drewna cisowego) tak, by kołek był później przykryty przez kolejny pas gontów. Obecnie przybija

Kościół bł. Czesława Odrowąża w Opolu

roku rozpoczęto montowanie konstrukcji stalowej dachu. Jesienią 1993 roku konstrukcję dachu pokryto warstwą desek i papy, a w przyziemnej części kościoła przygotowano salki do prowadzenia zajęć. Dwa lata później została tam otwarta parafialna biblioteka i czytelnia. Latem 1995 roku przeprowadzono prace

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.