kladzenie papy termozgrzewalnej na dach

Stropodach

Stropodach – strop nad ostatnią kondygnacją budynku, który spełnia jednocześnie rolę dachu; jest to dach płaski. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest brak poddasza. Ze względów konstrukcyjnych i fizycznych (układ warstw) stropodachy dzielimy na: stropodachy wentylowane

Icopal

. Jest producentem i dostawcą materiałów budowlanych, w szczególności rozwiązań hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych. Oferta firmy obejmuje: papy bitumiczne, w tym papy w technologii "Szybki Profil SBS" i "Szybki Syntan SBS", gonty, masy bitumiczne, środki do gruntowania, folie dachowe, membrany paraizolacyjne

Gont

krycie gontem i dranicami przetrwało aż do czasu wprowadzenia nowszych pokryć z papy, blachy, eternitu i in.Obecnie gontowe pokrycia dachów na nowych budowlach spotyka się najczęściej na terenie Karpat, przede wszystkim na Podhalu, gdzie są cechą stylu zakopiańskiego w architekturze. Największą w Europie

Pokrycia dachowe

na więźbie, dość ciężkie. Stosowane w rejonach w pobliżu złoży łupka (Francja, Wielka Brytania, Skandynawia), tzw. zielony dach - warstwa roślinności na podłożu organicznym, ułożona na płycie żelbetowej i warstwach izolacji. Jest to pokrycie ciężkie i wymagające dużej dokładności wykonania, stosowane

Kalendarium historii Iławy

– Starosta iławski von Kreytzen wydaje zgodę szpitalowi na łowienie ryb w Jezioraku. 1673 Dziurawy dach iławskiego kościoła uniemożliwał nabożeństwa w czasie deszczu; wilgoć uszkodziła także organy. Starosta von Kreytzen ustanowił fundację, mającą wspierać najuboższych mieszkańców Iławy. 1676 W Iławie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.