odbiór budowlany

Odbiór budowlany

Odbiór budowlany

Odbiór budowlany- sprawdź dokumenty. Budowę zawsze obiera specjalista, ale jeśli dotyczy to naszego dom, warto brać w tym udział i dokładnie sprawdzić wszelkie kwestie urzędowe, bo bez tego obiór nieruchomości może okazać się niemożliwy i tym samym zahamujemy dalsze prace wykończeniowe. Potrzebujemy przede wszystkim wszystkich pozwoleń i dokumentów potwierdzających, że dom został wybudowany zgodnie z polskim prawem.

Odbiór budowlany - potrzebny specjalista. Nie jest tak, że odbiór budowy przeprowadzimy samodzielnie. Stwierdzimy, że wszystko się zgadza i gotowe, w rzeczywistości potrzebujemy dokumentów wydanych przez specjalistów. To straż pożarna, kierownik budowy i tym podobni specjaliści muszą stwierdzić, że budynek został wybudowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i można w nim zamieszkać.

Odbiór budowlany - jak to wygląda na wielkich budowach? Na dużych budowach odbiór budowlany to skomplikowany proces i niezwykle istotny, bo potwierdzenia i zezwolenia niewydane na czas oznaczają opóźnienia w pracy, a więc dla firm budowlanych star finansowe i to wcale nie małe. Czasem umowa jest tak skonstruowana, że nawet jeden dzień zwłoki oznacza dla firmy ogromne kary finansowe.

Piotr Leń

Odbiór robót budowlanych - więźba dachowa

Odbiór robót budowlanych - więźba dachowa

Zanim nastąpi krycie dachu warto sprawdzić, czy jego konstrukcja jest wykonana zgodnie z projektem (wymiary, przekroje elementów i ich połączenia, kąt nachylenia krokwi itp). Dobrze jest też obejrzeć drewno, z którego ma być wykonana więźba.

Płytki ceramiczne - odbiór robót budowlanych

Przed rozpoczęciem prac, trzeba sprawdzić termin użycia zapraw do klejenia i spoinowania. Produkty przeterminowane lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach nie mogą być wykorzystane.

Lakierowanie parkietu - odbiór robót budowlanych

Fabrycznie wykończony materiał na posadzkę drewnianą wystarczy właściwie ułożyć. Jednak tradycyjny parkiet i mozaikę trzeba jeszcze polakierować. Nieumiejętnie nakładane preparaty mogą zniszczyć posadzkę.

Odbiór prac budowlanych - zabudowa poddasza

Odbiór prac budowlanych - zabudowa poddasza

Dobrze jest też umówić się z wykonawcą na sukcesywne fotografowanie każdej kolejnej warstwy zabudowy poddasza, która za kilka godzin zostanie ukryta pod następną. To lepszy sposób niż robienie zdjęć samemu. Nie wstrzymamy i nie opóźnimy prac, a dodatkowo zmobilizujemy wykonawcę do większej starannoś

Olejowanie podłogi drewnianej - odbiór robót budowlanych

Olejowanie podłogi drewnianej - odbiór robót budowlanych

Posadzka z drewna powinna być gładka, pozbawiona rys, ale jednoczenie mieć jak najlepiej odkryte pory, aby olej dobrze się wchłaniał. Dlatego szlifowanie powinno się kończyć papierem o uziarnieniu 100. Równie ważne jest staranne, równomierne wypolerowanie całej posadzki, inaczej pojawią się na niej

Odbiór robót budowlanych - wykopy pod fundamenty

Odbiór robót budowlanych - wykopy pod fundamenty

). Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 1,5 m i szersze niż 2 m. Nie można dopuścić do ubicia ziemi (na przykład wjeżdżając na nią ciężkim sprzętem budowlanym); może wtedy brakować w niej tlenu, czego konsekwencją jest pogorszenie jej jakości. Wykonanie wykopów Po wyznaczeniu konturów domu oraz poziomu

Parkiet i mozaika drewniana - odbiór prac budowlanych

Parkiet i mozaika drewniana - odbiór prac budowlanych

Drewno wymaga również zmierzenia wilgotności, która powinna wynosić 7-11%. Jeżeli posadzkę wykona się z drewna zbyt suchego (o wilgotności poniżej 6%), to będzie ono wchłaniać wilgoć z powietrza i zwiększać przez to swoją objętość, powodując wyniesienie i odklejenie posadzki od podłoża. Gdy natomias

Podkład pod posadzkę - odbiór robót budowlanych

Podkład pod posadzkę - odbiór robót budowlanych

Powierzchnia podkładu pod posadzkę powinna być niepyląca, twarda, zwarta i równa; dopuszczalne odchylenie od poziomu może wynosić nie więcej niż 3 mm na długości 2 m. Wylewka nie może być też zabrudzona ani popękana. Długie pęknięcia wymagają klamrowania, czyli wykonania poprzecznych nacięć, ułożeni

Odbiór robót budowlanych - fundamenty

Odbiór robót budowlanych - fundamenty

Ważna jest także kontrola robót zbrojarskich i betonowych. Dlatego nie wystarczy odebrać gotowy fundament, ale na bieżąco kontrolować wszelkie "zanikające" prace.W praktyce rzadko zdarza się, że fundamenty są idealnie równe i proste. Zazwyczaj mają trochę inne wymiary niż w projekcie, inne

Odbiór prac budowlanych - tynki zewnętrzne

Odbiór prac budowlanych - tynki zewnętrzne

bezpośredniego nagrzewania. Ściany nie mogą też być narażone na bezpośrednie działanie deszczu. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze tynku tradycyjnego Kiedy ekipa zakończy prace związane z tynkowaniem elewacji, powinniśmy sprawdzić: - odchylenia płaszczyzny tynku - odchylenie od pionu krawędzi dwóch przecinających

Odbiór robót budowlanych - ściany fundamentowe

Odbiór robót budowlanych - ściany fundamentowe

Kontrola poziomu. Ściany muszą trzymać równy poziom na całym obwodzie. Jeśli ewentualne nierówności są niewielkie (do 2 cm), na górnej powierzchni ścian wystarczy ułożyć warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Pozwala ona wypoziomować fundament i zlikwidować nierówności na jego powierzchni (np. wy

Odbiór robót budowlanych - ławy fundamentowe

Odbiór robót budowlanych - ławy fundamentowe

Zwróćmy uwagę, by ekipa nie wylewała mieszanki betonowej ze zbyt dużej wysokości (beton może się wtedy rozfrakcjonować), ani żeby strumień mieszanki nie "ścinał" skraju skarpy (piasek zmiesza się z betonem). Jeśli tak się stanie - piasek trzeba możliwie najdokładniej wybrać.Gdy beton szybk

Panele podłogowe warstwowe i laminowane - odbiór robót budowlanych

Panele podłogowe warstwowe i laminowane - odbiór robót budowlanych

Nowo kupionych paneli nie należy od razu wyjmować z zafoliowanych paczek, lecz zostawić je na minimum 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będą układane. Izolacja. Panele laminowane "odcina się" od podłoża folią. Na niej rozkłada się płyty lub maty wyciszające i eliminujące niewielkie nieró

Sierpniowy Ładny Dom z płytą

Sierpniowy Ładny Dom z płytą

Inspektor nadzoru to osoba, która podczas budowy domu reprezentuje nasze interesy - pilnuje, by wszystkie prace były wykonane zgodnie z projektem, przepisami i sztuką budowlaną. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na jego zatrudnienie, czy nie (nie jest to bowiem wymagane przez przepisy

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

uzyskania zgody na użytkowanie upłynął rok. Istotną innowacją miałaby być także instytucja etapowania, czyli obowiązek dokonania odbiorów cząstkowych etapów robót. Obecnie, jeśli odbiór odbywa się na zakończenie budowy, to trudno zweryfikować poprawność robót budowlanych, które uległy zakryciu np. tych

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Jeśli chcemy legalnie zamieszkać w naszym domu, nie wystarczy tylko rozliczyć się z ekipą budowlaną i uprzątnąć teren wokół z niepotrzebnych już materiałów i sprzętu. Konieczne jest formalne zakończenie budowy. Przed przeprowadzką musimy dopełnić kilku urzędowych formalności. Zakończenie budowy

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków), odbioru wykonanych przyłączy; również powinien dokonać tego uprawniony specjalista. Przypomnimy, że do projektu budowlanego nie musimy już dołączać żadnych oświadczeń o zapewnieniu mediów do budynku. Przed zmianą prawa było to

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

koszty, obserwujemy postęp prac, dbamy o dopływ materiałów, jeśli trzeba - kontaktujemy się z bankiem kredytującym przedsięwzięcie, a na końcu dokonujemy odbioru i rozliczamy całą inwestycję. W części z tych obowiązków mogą nam jednak pomóc zatrudnieni fachowcy, m.in. kierownik budowy. Mogą lub nawet

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Stefan Świerk. - Wszystkie obowiązki kierownika muszą być w niej dokładnie określone, od wytyczenia miejsca na działce, gdzie dom ma stanąć, przez obecność przy jego odbiorze, do późniejszej ewentualnej odpowiedzialności za wady obiektu. Obowiązki te oczywiście bezpośrednio wynikają z prawa budowlanego

Na budowie - co robić w maju

Na budowie - co robić w maju

budowy Odbiór robót budowlanych - ławy fundamentowe Odbiór robót budowlanych - fundamenty Odbiór robót budowlanych - ściany fundamentowe Dom w rok czy dwa Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane to mniej formalności, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, a co za tym idzie obniżenie kosztów finansowania inwestycji. To tylko niektóre udogodnienia, na jakie mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na własny dom. I choć na gruntowną reformę prawa inwestycyjno

Świadectwo energetyczne nie takie straszne

Świadectwo energetyczne nie takie straszne

Niebawem kończę budowę domu. Słyszałem, że teraz do odbioru budynku nie jest potrzebne świadectwo energetyczne, a taki dokument - owszem - należy sporządzić, ale dopiero wtedy, kiedy będę chciał kupić albo sprzedać nieruchomość. Czy to prawda? Kto wydaje takie świadectwo? Pyta: Szymon S., Zimna

Dziennik budowy domu prefabrykowanego. Harmonogram prac

Dziennik budowy domu prefabrykowanego. Harmonogram prac

Firma Danwood, która zaprojektowała opisywany dom, a następnie stworzyła jego elementy i złożyła je w całość, nie tylko dba o precyzyjną produkcję wszystkich prefabrykowanych modułów, odbywającą się w ściśle kontrolowanych warunkach, ale także dokładnie pilnuje harmonogramu prac budowlanych. Dzięki

Niesolidny wykonawca

zrealizowanie robót budowlanych bez wad. Nie może tej odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć w umowie. Na wykonane prace przysługuje, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, roczna rękojmia, liczona od daty odbioru robót (w odniesieniu do budowy domu okres rękojmi wynosi 3 lata), z uprawnień której warto

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

budowlany został wybudowany, a od uzyskania zgody na użytkowanie upłynął rok. Istotną innowacją miałaby być także instytucja etapowania, czyli obowiązek dokonania odbiorów cząstkowych etapów robót. Obecnie, jeśli odbiór odbywa się na zakończenie budowy, to trudno zweryfikować poprawność robót budowlanych

Problemy z kierownikiem budowy

sytuacji nie mogę zgłosić budynku do odbioru w nadzorze budowlanym. Proszę o informację, co mam w tej sytuacji zrobić? Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wymóg wypełnienia dziennika i wydania mi wspomnianego oświadczenia? Czy kierownik budowy może prowadzić budowę przez pełnomocnika? Czy kierownik

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

przez niego wyznaczona, mająca odpowiednie uprawnienia budowlane sprawdza to w dzienniku budowy na podstawie wpisu kierownika budowy. Gdy znajdzie nieprawidłowości, wstrzyma wypłatę kolejnej transzy dla dewelopera. Zatem z punktu widzenia ochrony naszych interesów rachunek powierniczy pozwala na

Rozwiązanie konkursu "Gra w kolory"

Lista osób nagrodzonychNagroda w postaci zestawu Farb PARA Paints 1804 oraz prenumeraty kwartalnej poradnika architektoniczno-budowlanego "Ładny Dom" zostanie przekazana następującym Paniom: Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w

Jak wybrać dekarza

ciesielskich. Jeżeli więc więźbę wykonuje cieśla, to jej odbiór końcowy dobrze jest powierzyć dekarzowi. W fachowy sposób oceni stan więźby i zleci poprawienie tego, co może mu przeszkadzać podczas układania pokrycia. Gdzie szukać Fachowca najlepiej szukać przez organizację zrzeszającą firmy dekarskie. Są nimi

Jak budują Polacy - najpopularniejsze rozwiązania i technologie

, dachem i drzwiami. Pozostałe instalacje i montaże wykona inna ekipa budowlana lub właściciel będzie wykańczać swój dom samodzielnie. Nieco mniej osób decyduje się na odbiór domu z wykonanymi wszystkimi instalacjami (stan deweloperski). Co piąty pytający chce zlecić budowę do stanu surowego otwartego bez

Umowa o roboty budowlane

tytułu umowy o roboty budowlane następuje po dziesięciu latach, liczonych od odbioru pracy.Oznacza to, że wykonawca będzie mógł skutecznie wystąpić z własnym roszczeniem. Oczywiście o tym, czy jest ono zasadne, rozstrzygnie sąd.Dodatkowo, warto w tym miejscu wskazać, iż wysokość wynagrodzenia powinna być

Po czym poznać dobrego parkieciarza

i używa profesjonalnych produktów chemii budowlanej. Po pierwsze - rekomendacje Wybierając firmę parkieciarską, musimy przede wszystkim sprawdzić, jaką cieszy się ona opinią w branży i wśród klientów. Możemy popytać o nią sprzedawców w punktach sprzedaży parkietu lub architektów przygotowujących

Zamieszkać zgodnie z prawem

ich odpowiedniego zagospodarowania; - protokoły badań szczelności instalacji gazowej i sprawdzenia przewodów kominowych; - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; - potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. Jeśli w trakcie prac budowlanych dokonano niewielkich zmian w bryle czy też usytuowaniu

Organizacja placu budowy domu

Jakiekolwiek roboty budowlane na działce można rozpocząć dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do budowy. Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od daty jego wydania , co potwierdza

Ładny Dom - najciekawsze linki

ochrona przed słońcem ocieplenie fundamentów jak montować umywalkę zasilanie awaryjne do kominków podniesienie ścianki kolankowej odbiór budowlany

Odbiór ścian zewnętrznych - jak kontrolować prace na budowie

wykończeniowych.Przy odbiorze oceniamy sposób wykonania wiązań i pionowość ściany. Pomocna będzie tu instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006". Można w niej znaleźć

Samodzielnie czy z fachowcem? Budowa systemem gospodarczym, system zleceń lub generalny wykonawca [DOŚWIADCZENIA INWESTORÓW]

mniej angażują się w pracę zawodową. Decydując się na taki system, dobrze też mieć już doświadczenie. W przeciwnym razie nie unikniemy błędów przy niektórych pracach i nie będzie to wynikać ze złej woli, lecz z braku znajomości sztuki budowlanej. Najmniej poważne są błędy, które widać od razu (na

Wymiana eternitu na blachodachówkę

dekarskiej. Utylizacja i odbiór odpadów muszą być przeprowadzone fachowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Oznacza to dostosowanie się do terminu specjalizujących się w tym ekip. Formalności przed rozpoczęciem prac Zgodnie z przepisami obowiązkiem właściciela jest zgłoszenie usuwania wyrobów

Od projektu do realizacji: nowoczesny dom z elewacją z modrzewia

odbiór jego architektury i poprowadzić skojarzenia w odmienne strony. Wizualizacje projektowe pokazują nieduży, ale reprezentacyjny i pełen elegancji obiekt, który trochę niczym łódź podwodna wynurza się z bezpiecznej, spokojnej zieleni działki. Tymczasem kiedy patrzy się na zdjęcia z realizacji tego

Who is who na budowie

kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru; wstrzymanie robót budowlanych w razie powstania zagrożenia; dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dbanie o to, aby wpisy takie były dokonywane przez pozostałe zobowiązane do tego osoby; realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy; prowadzenie

Dom za blisko granicy z sąsiadem

zbycia mnie. Próbowałem coś na ten temat przeczytać w internecie, ale nic nie znalazłem.Sąsiad, którego budynek mieszkalny jest już chyba zamieszkały i po odbiorze, nigdy nie pytał mnie o zgodę na wybudowanie tuż przy mojej granicy budynku gospodarczego. Czy prawo zezwala na postawienie budynku

Co warto wiedzieć, przed zakupem mozaiki podłogowej lub drewnianego bruku

. Listewki do układania pionowego i na płask do powierzchni podłoża oraz kostka brukowa. PN-D-94070:1999 Kostka brukowa drewniana. Wymagania i badania. 423/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych

Budowa domu z deweloperem

1. Zalety budowania z deweloperemBudowa domu z deweloperem jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają doświadczenia ani czasu na zorganizowanie całej inwestycji. nie muszą wówczas zajmować się zakupem materiałów, poszukiwaniem solidnej ekipy budowlanej oraz rzetelnego kierownika budowy

Doświadczenia właścicieli

- Warto poświęcić czas na znalezienie odpowiednich wykonawców. Sprawdzona i doświadczona firma budowlana to klucz do sukcesu. Nie bez znaczenia jest również osobisty nadzór nad każdym etapem budowy. Zdecydowaliśmy się też samodzielnie kupować wszystkie materiały, by mieć gwarancję ich jakości

Kupno domu w budowie

pomocy zaufanego fachowca (inżyniera budowlanego), jego stan techniczny oraz dokonać analizy dokumentacji. Ocena stanu technicznego powinna obejmować sprawdzenie, czy:- wykonane dotychczas prace budowlane były prowadzone zgodnie z planem zagospodarowania działki, pozwoleniem na budowę, projektem

Budowa bez ofiar

budownictwie) oraz jakość wykonania poszczególnych robót. Inspektor uczestniczy w częściowych odbiorach robót budowlanych, w próbach i odbiorach technicznych, a także w odbiorze końcowym. Ma też prawo do wydawania kierownikowi budowy poleceń, które powinny być zapisane w dzienni-ku budowy. Może to być na

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy nie wymaga już pozwolenia na budowę. Teraz wystarczy tylko zgłosić ten zamiar staroście, określając przy tym rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

Jakie błędy robimy przy ocieplaniu ścian domu

(poniżej 5°C, powyżej 25°C, w czasie opadów); tynk może się łuszczyć i odpadać. Kontrola i odbiór prac podczas ocieplania ścian Od wielu lat zarówno producenci systemów ociepleń, jak i Instytut Techniki Budowlanej opracowują najróżniejsze materiały, które mają pomóc inwestorowi przy ocenie jakości

Krótka instrukcja, jak postawić dom

pod opiekę agencji ochrony i ubezpieczyć go przed nieszczęśliwymi wypadkami i kradzieżą Krok ósmy: odbiór Zanim się wprowadzisz, poinformuj lokalny inspektorat nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączasz: - dziennik budowy; - oświadczenie kierownika budowy

Remontuj z umową

Kto jest kim w umowie Zgodnie z prawem nie istnieje osobne pojęcie umowy o remont. Powierzenie komuś prac remontowych następuje więc na podstawie umowy o roboty budowlane. Stronami umowy o roboty budowlane są: - inwestor, czyli osoba, dla której wykonywany jest remont, - wykonawca robót (osoba

Farby elewacyjne: nie tylko o kolorze

pokrywają drobne rysy. Silikatowe z kolei, dzięki swym alkalicznym właściwościom, chronią tynk przed korozją biologiczną, ponadto reagują chemicznie z podłożem, tworząc nierozerwalne połączenia. Czytaj też: Odbiór prac budowlanych - tynki zewnętrzne Farby elewacyjne są narażone na szkodliwy wpływ warunków

Oczyszczalnie przydomowe: oczyszczalnia trzcinowa

. Oczyszczalnia trzcinowa: oszczędności i dekoracja Wobec konieczności regularnego uiszczania opłat za opróżnianie szamba lub odbiór ścieków przez kanalizację, budowa przydomowej oczyszczalni korzeniowej ma swoje uzasadnienie. Poza tym "korzeniówka" zwiększa estetykę ogrodu. Wykorzystuje procesy

Płytki ścienne

kształtować wizualny odbiór przestrzeni - optycznie "powiększać" wnętrza zbyt małe, wydłużać krótkie lub skracać za długie ściany, obniżać lub podwyższać pomieszczenia. Kolory. Jasne okładziny na ścianach mogą powiększyć niewielkie pomieszczenie, a ciemne sprawią, że duża przestrzeń wydawać się

Segregowanie śmieci w domu i zagrodzie

zdecydowało się na przeprowadzenie kampanii informacyjnej, więc ich mieszkańcy mało wiedzą na temat nowych porządków w śmieciach. Wciąż jest więc mnóstwo pytań. Czyje są śmieci Prawo nakazuje właścicielowi śmieci zorganizowanie ich odbioru. Natomiast obowiązek ich dostarczenia do odpowiednich placówek

Doświadczenia właścicieli

Ponieważ zupełnie nie znaliśmy się na budowaniu, zatrudniliśmy niezależnego inspektora nadzoru, który dokładnie sprawdzał kolejne prace budowlane. Polecamy tego rodzaju rozwiązanie. Dodatkowo każdy etap budowy rozliczaliśmy z wykonawcami osobno, płacąc za wykonaną pracę dopiero po jej odbiorze

Farby do wnętrz - poradnik domowego malarza

na ścieranie i zmywanie. Stopień połysku. Farby emulsyjne mogą tworzyć powierzchnie o różnym stopniu połysku - wysokim, lekkim, półmatowym (satynowym) i matowym. Zwykle powłoki bardziej połyskliwe mają większą odporność mechaniczną, mocniej odbijają też światło (co ma wpływa na wizualny odbiór

Przepis na ładny dom - chcesz mieć ładny dom? Koniecznie przeczytaj!

Paweł Wład Kowalski, architekt, właściciel biura architektonicznego WM Pracownia Projektowania Miasta, w której powstają wielobranżowe projekty architektoniczno-budowlane, plany zagospodarowania terenu, animacje i wizualizacje komputerowe. Ważnym polem działalności architekta są projekty domów

Gaz płynny jako paliwo przejściowe

urzędach. Dostawca załatwia wtedy wszelkie formalności związane z projektami instalacyjnymi wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pracami ziemno-budowlanymi, dostawą i montażem zbiornika oraz wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z jej odbiorem. Wersja minimum wymaga zaś od inwestora dość

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

kominiarskiego o sprawności przewodów kominowych i dymowych oraz protokołem odbioru instalacji elektrycznej. Sprawujący nadzór budowlany inżynier z uprawnieniami, który ten dziennik prowadził, stwierdza w nim, że wybudowany obiekt nadaje się do użytkowania Wójt wydaje stosowne potwierdzenie przyjęcia tego

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

związane z odbiorem starych okien. Zdecydowanie łatwiej będzie osadzić okna dachowe, gdy wymieniane jest również pokrycie. Takie połączenie robót pozwala niemal bez ograniczeń planować okna. Można też wtedy zlikwidować stare lukarny i zastąpić je bardziej nowoczesnymi zestawami okien połaciowych. Można też

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

Chcesz kupić działkę pod budowę domu? Przeszukaj oferty Chcesz sprzedać grunt? Dodaj ogłoszenieMimo że na rynku mieszkaniowym ceny trochę stanęły, to i tak coraz więcej osób decyduje się na budowę własnego domu. Najlepiej o tym świadczą statystyki Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W 2007 r

Bądź inspektorem na swojej budowie - odbiór stropu

kierownik budowy i - jeśli wszystko jest w porządku - zgłasza przed betonowaniem do odbioru inspektorowi nadzoru, a ten potwierdza to wpisem do dziennika budowy.W domach jednorodzinnych najczęściej wykonuje się stropy żelbetowe: gęstożebrowe, monolityczne (czyli wylewane na budowie), częściowo

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

, przepisami i sztuką budowlaną oraz doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy oraz np. drogi czy sąsiedniej nieruchomości; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (geodeta nanosi na specjalną mapę plan domu ze wszystkimi przyłączami); potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (gazowych

Dom skromny, ale wygodny - jak osiągnąć taki efekt

polecenie zasługują domy o zwartej bryle: na planie kwadratu lub lekko wydłużonego prostokąta. Uskoki i załamania ścian to bowiem nie tylko większe zużycie materiałów budowlanych i komplikacje techniczne, ale później także wyraźnie większa powierzchnia przegród, przez które ucieka ciepło.Rodzaj zadaszenia

Problemy z kanalizacją - gdy brzydko pachnie

do czyszczenia urządzeń sanitarnych i udrażniania kanalizacji. Preparaty te można kupić w hipermarketach budowlanych oraz sklepach sanitarnych i ogrodniczych.Kanalizacja w przepisachZasady wentylowania kanalizacji określają Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz

Okna nietypowe - ile zyskasz zamieniając je na typowe

pomieszczeń i jest określone przez przepisy budowlane. Wynika z nich, że w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi, łączna powierzchnia okien liczona w świetle ościeżnicy (czyli wtedy, gdy skrzydła są otwarte) powinna wynosić przynajmniej 1/8 powierzchni podłogi, a w pomieszczeniach, w których

Krótka instrukcja, jak postawić dom

specjalistycznych księgarniach budowlanych, ale taki egzemplarz trzeba ostemplować w urzędzie. Krok siódmy: odbiór Zanim się wprowadzisz, poinformuj starostwo o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączasz: dziennik budowy; oświadczenie kierownika budowy, że dom wybudowano zgodnie z

Szukam dobrego elektryka

wykonywania instalacji elektrycznych do minimum 1 kV (odnawiane co pięć lat) wydawane na przykład przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP); - do wykonywania pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej; - do złożenia dokumentów w zakładzie energetycznym. Są to uprawnienia budowlane w zakresie instalacji

Gaz płynny - ze zbiornika

zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie. 3. Po otrzymaniu projektu zgłaszasz zamiar zainstalowania zbiornika do swojego starostwa powiatowego. Do wniosku dołączasz: oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykonaną przez projektanta dokumentację techniczną instalacji

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Nie ma znaczenia, czy jesteś podatnikiem PIT, czyli płacisz podatek od swoich osobistych dochodów, czy też rolnikiem, który płaci podatek rolny. Warunek jest jeden: kupiłeś materiały budowlane na budowę albo remont domu lub mieszkania, a inwestycję wykonałeś tzw. systemem gospodarczym, czyli nie

A może modny dom

na stare rozwiązania, zmienionym podejściem do materiałów budowlanych i do poszczególnych elementów domu. Moda w pozytywnym sensie. Taka, która oprócz powiewu świeżości przynosi jakąś nową trwałą wartość, a jej cechą charakterystyczną jest lekkość i oryginalność rozwiązań. Co można zobaczyć na

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

pozwoleniu na budowę urząd powinien wydać w ciągu 65 dni od chwili złożenia kompletu dokumentów.Ruszamy z budowąRozpoczęcie jakichkolwiek robót na działce możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, oraz zgłoszenia w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do

Szklane balustrady - projekt, wykonanie i montaż

balustrad na połączenie szkła z metalem. Jest to wizualnie bardzo ciekawa koncepcja, choć sensualnie, metal jest dość chłodny w odbiorze. Ci, dla których efekt ciepła w dotyku jest najważniejszy, decydują się na drewno. Szklane elementy balustrady Szklane elementy to najważniejsza część balustrady. Podczas

Remont starego domu: wymiana instalacji elektrycznej

należy kontrolować sposób ułożenia przewodów przed ich zakryciem. Zdarza się, że z powodu trudności z prowadzeniem kabli wykonawca podkuwa elementy konstrukcyjne bądź prowadzi kable bez zachowania odpowiednich odległości. Podczas odbioru instalacji na wszystkich niezakończonych osprzętem kablach powinny

Jak odbierać prace budowlane - tynki na sufitach

szpachlowanych (ale to kontrolujemy dopiero po przemalowaniu powierzchni sufitu, podczas jego odbioru. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny przy sufitach gipsowo-kartonowych to 3 mm na 1 m i 6 mm na całym suficie.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w

Wszystko o ściekach

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do kanalizacji bytowej nie wolno wpuszczać wód opadowych ani gruntowych.Kanalizacja deszczowaInaczej burzowa, to sieć kanalizacji zbierająca wody opadowe. Taką kanalizację buduje się głównie na terenach o intensywnej zabudowie. Na terenach o zabudowie

Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na targi BUDMA"

zawierającym reklamację. § 7. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, odbioru oraz realizacji nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w