odbiór techniczny domu

Wojciech Stasiak

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy to osoba, która przejmuje dużą część obowiązków związanych z budową domu - przede wszystkim dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych oraz prowadzi niezbędną dokumentację.

Problemy z kierownikiem budowy

Buduję dom. Mam poważne zastrzeżenia do kierownika budowy. Jakie są jego obowiązki? Włodzimierz J.

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Czy budując dom, musimy mieć kierownika budowy? Jak go znaleźć? Na co zwracać uwagę, kiedy go zatrudniamy? Jakie są jego obowiązki? Jak możemy go ukarać, jeśli sfuszeruje swoją robotę? Na te pytania odpowiada nasz poradnik.

Odbiór robót budowlanych - więźba dachowa

Odbiór robót budowlanych - więźba dachowa

poprawność prowadzonych prac. Podlegają one - w tym także więźba dachowa - odbiorowi technicznemu przez kierownika budowy. Właściwe wykonanie prac lub ewentualne poprawki znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy.Jeśli poziom zaufania inwestora zostanie nadszarpnięty przez

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

adnotacja na tym dokumencie. Jest ważne przez 3 lata (do?tego czasu należy rozpocząć budowę) oraz gdy ewentualne przerwy w robotach nie trwają dłużej niż 3 lata. Przy okazji odbioru pozwolenia warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę

Balustrada - zawsze tam gdzie schody

Balustrada - zawsze tam gdzie schody

poręczy podlegają uregulowaniom prawnym. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, podano, że każde schody służące do pokonania różnicy poziomów powyżej 50 cm powinny mieć balustradę lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Wprawdzie w domach

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

przyłącza i jego odbiorze technicznym oraz pomyślnej próbie szczelności można podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wodociągi mają obowiązek podpisania takiej umowy, jeśli dom został przyłączony do sieci i właściciel wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. W umowie takiej

Wodociąg zamiast studni

Wodociąg zamiast studni

Wybierając sposób zasilania domu w wodę, nie zawsze możemy liczyć na podłączenie się do lokalnego wodociągu, bo czasem po prostu go nie ma. Jedynym wyjściem jest wtedy budowa własnej studni. Kiedy wodociąg zostanie już wybudowany, zwykle się do niego podłączamy, choć pamiętajmy, że nie mamy takiego

Projektowanie wnętrz - samodzielnie czy z architektem

Projektowanie wnętrz - samodzielnie czy z architektem

kontakt z domem i jego mieszkańcami. Wrażenie, jakie wywołuje, ma wpływ na odbiór pozostałych stref mieszkania.- Strefa półprywatna - salon, pokój zabaw, jadalnia i kuchnia, a także toaleta. To w tej strefie spędzamy czas w gronie rodziny, poczynając od śniadania, a na nocnym oglądaniu filmów kończąc. Tu

Monitoring

Monitoring

poklatkowych. Na nic najbardziej zaawansowany technicznie system alarmowy, jeśli informacja o zagrożeniu nie zostanie natychmiast i skutecznie przekazana. A zatem, kiedy myślimy o ochronie domu, nie wystarczy jedynie wybór dobrych zabezpieczeń elektronicznych. Trzeba jeszcze pomyśleć o tym, jak sygnał o

Odbiór prac budowlanych - tynki zewnętrzne

Odbiór prac budowlanych - tynki zewnętrzne

położony tynk. Termin prac i pogoda. Ściany najlepiej tynkować po kilku miesiącach od zakończenia prac mokrych wewnątrz. Dom powinien być już przykryty dachem i mieć rynny.Najlepsza pora na tynkowanie to wiosna lub jesień (zimą tynki mógłby uszkodzić mróz, latem - za szybko wysuszyć je słońce). Ekipa

Jak wybrać dekarza

Jak wybrać dekarza

) i jednocześnie umożliwiać odparowanie wilgoci z wnętrza domu. Dlatego osłania się je od strony zewnętrznej wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową, a od strony wnętrza - folią paroizolacyjną. Trzeba więc mieć pewność, że dekarz nie tylko wie, jakie dach powinien mieć warstwy, ale także umie się po

Izolacja rur centralnego ogrzewania

Izolacja rur centralnego ogrzewania

instalacji. Najlepiej, jeśli instalator przeprowadzi próbę w obecności inspektora nadzoru robót sanitarnych. Jeżeli w domu w żadnym miejscu nie zostanie stwierdzony wypływ wody z instalacji, wówczas można spisać protokół jej odbioru. W pomieszczeniach wilgotnych, takich jak pralnie i suszarnie, nie zaleca

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Mój budynek przez błąd geodety i niedopilnowanie kierownika budowy, został usytuowany o 70 cm za blisko granicy sąsiada. Jest więc 3,3 metra zamiast 4. Te 70 cm, o które jest zbyt blisko, to wykusz z oknami. Teraz, gdy dom jest niemal na ukończeniu

Dom skromny, ale wygodny - jak osiągnąć taki efekt

Dom skromny, ale wygodny - jak osiągnąć taki efekt

polecenie zasługują domy o zwartej bryle: na planie kwadratu lub lekko wydłużonego prostokąta. Uskoki i załamania ścian to bowiem nie tylko większe zużycie materiałów budowlanych i komplikacje techniczne, ale później także wyraźnie większa powierzchnia przegród, przez które ucieka ciepło.Rodzaj zadaszenia

Ogrzewanie - gaz płynny

Ogrzewanie - gaz płynny

wielkość zależy od łącznej mocy znajdujących się w domu urządzeń grzewczych.Dostawcy gazu zwykle zapewniają kompleksową obsługę związaną z wykonaniem instalacji zewnętrznej: przygotowują jej projekt, dostarczają i montują zbiornik z armaturą, wykonują zewnętrzną instalację i załatwiają jej odbiór przez

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

okolicznych domów. Decyzja o warunkach zabudowy ustala także zakres infrastruktury technicznej na działce: wody, która będzie pochodziła z projektowanej studni, ścieków odprowadzanych do szamba oraz energii elektrycznej dostarczonej przez terenowy Zakład Energetyczny.Chałupy wciąż do wzięciaTak jak

Problemy z kanalizacją - gdy brzydko pachnie

Problemy z kanalizacją - gdy brzydko pachnie

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.Zgodnie z nimi piony kanalizacyjne powinny być zakończone rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach. Jeśli w budynku jest kilka pionów, rura wywiewna powinna się znajdować na pionie najbardziej oddalonym od przykanalika (w

Pompa ciepła: najlepsza, czyli jaka

Pompa ciepła: najlepsza, czyli jaka

Budując dom, musimy podjąć wiele ważnych decyzji o charakterze technicznym, które mają wpływ na późniejsze koszty jego utrzymania: poczynając od wyboru konstrukcji budynku, poprzez system wentylacji, na sposobie ogrzewania kończąc. Oczywiście chcielibyśmy, aby nasz dom był jak najtańszy w

Regulacja okien - okucia okienne

Regulacja okien - okucia okienne

W domach jednorodzinnych przeważnie montuje się okna z okuciami obwiedniowymi rozwierno-uchylnymi. W wersji podstawowej umożliwiają one otwieranie, ewentualnie odstawianie (niewielkie odsunięcie skrzydła od ościeżnicy), zamykanie i uchylanie skrzydła przez odpowiednie ustawienie klamki pełniącej

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

zakończenia budowyCzęsto się jednak zdarza, że inwestor chciałby się wprowadzić do domu, którego budowy jeszcze nie skończono. Może to zrobić pod warunkiem, że dom jest w stanie umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację oraz został dokonany odbiór wymaganych mediów. Konieczne staje się jednak

Who is who na budowie

Who is who na budowie

należytą starannością; rozwiązywanie problemów związanych z przebiegiem poszczególnych etapów robót; zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów

Okna - montaż bez błędów

Okna - montaż bez błędów

kolei siły działające na cały budynek nie powinny być przenoszone na okno lub jego elementy. Dlatego montaż należy przeprowadzić dokładnie według zaleceń ITB, sformułowanych w "Warunkach technicznych montażu i odbioru okna".Rodzaj łączników mechanicznych, którymi zamocuje się okno, zależy od

Jakie błędy robimy przy ocieplaniu ścian domu

i ich odbiorze. Są to np. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" (nr 418/2007) oraz "Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady

Budowa bez ofiar

budownictwie) oraz jakość wykonania poszczególnych robót. Inspektor uczestniczy w częściowych odbiorach robót budowlanych, w próbach i odbiorach technicznych, a także w odbiorze końcowym. Ma też prawo do wydawania kierownikowi budowy poleceń, które powinny być zapisane w dzienni-ku budowy. Może to być na

Bądź inspektorem na swojej budowie - odbiór stropu

kierownik budowy i - jeśli wszystko jest w porządku - zgłasza przed betonowaniem do odbioru inspektorowi nadzoru, a ten potwierdza to wpisem do dziennika budowy.W domach jednorodzinnych najczęściej wykonuje się stropy żelbetowe: gęstożebrowe, monolityczne (czyli wylewane na budowie), częściowo

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo, część 7 - kolektory słoneczne

mamy najwięcej słońca, czyli od końca czerwca do początku września, wypadają wakacje. Wtedy liczba mieszkańców naszego modelowego domu z czterech zmniejsza się do dwóch, a może nawet do zera.Z powodu braku odbioru ciepłej wody, dostatek słońca z zalety zmienia się w wadę i wymaga zabezpieczenia

Regulacja okien - okucia okienne

W domach jednorodzinnych przeważnie montuje się okna z okuciami obwiedniowymi rozwierno-uchylnymi. W wersji podstawowej umożliwiają one otwieranie, ewentualnie odstawianie (niewielkie odsunięcie skrzydła od ościeżnicy), zamykanie i uchylanie skrzydła przez odpowiednie ustawienie klamki pełniącej

A może modny dom

drewnianej żaluzji. Efekt jest zdumiewający - budynek wygląda jak dziecięcy klocek wystrugany z drewna. Poszczególne ściany i dach powleczone drewnianą pajęczyną niczym się od siebie nie różnią. Oddziela je tylko krawędź u zbiegu płaszczyzn. Forma domu jest ciepła w odbiorze dzięki zastosowanemu materiałowi

Zbiornik na gaz - nad czy pod ziemią?

wykonuje uziemienie,- wykonuje zewnętrzną instalację gazową,- sprawdza szczelność instalacji zbiornikowej,- szkoli klienta, jak eksploatować instalację zbiornikową, oraz informuje go o zasadach bhp i ppoż.,- załatwia odbiór instalacji przez inspektora UDT (Urzędu Dozoru Technicznego),- napełnia zbiornik

Jak zostać odbiorcą gazu

: przywozi i montuje zbiornik;wykonuje zewnętrzną instalację gazową;załatwia odbiór instalacji przez pracownika UDT (Urzędu Dozoru Technicznego);napełnia zbiornik gazem i kontroluje rozruch instalacji. Uwaga! Zarówno zakład gazowniczy, jak i dostawcy gazu płynnego mogą - za dodatkową opłatą - zająć się

Okna nietypowe - ile zyskasz zamieniając je na typowe

Domy budowane w socjalizmie miały - tak jak wszystkie pozostałe elementy - okna typowe o ściśle znormalizowanych wymiarach. Teraz, dzięki nowoczesnej technologii i nieistnieniu z góry narzuconych rygorów, możemy bez przeszkód zamówić okna, jakie chcemy. Z tej wolności niekoniecznie jednak warto

Gaz płynny - ze zbiornika

zbiornika.6. Po pierwszym napełnieniu zbiornika dostawca gazu dokonuje odbioru technicznego instalacji. Otrzymujesz dokumentację powykonawczą.Uwaga! Niektóre firmy proponują - za odpowiednią opłatą - przejęcie na siebie obowiązków inwestora: uzgodnień, projektu, a także wykonania wykopów oraz płyty

Czym ogrzewać dom gdy nie ma gazu?

Nie jest tajemnicą, że o kosztach ogrzewania domu decyduje nie tylko to, czy jest on dobrze ocieplony, ale także rodzaj paliwa, które stosuje się w celach grzewczych. Gdy zapotrzebowanie na ciepło dobrze izolowanego domu o powierzchni 150 m2 wynosi 20 W/m3 (przy założeniu, że dom nie jest

Kupno domu w budowie

Jak często w życiu bywa, to co dla jednych jest dramatem, może być korzystną sytuacją dla innych. Kupno dobrze zapowiadającego się domu w budowie w dobrej okolicy to przede wszystkim możliwość uniknięcia wielu uciążliwych formalności. Oprócz plusów są jednak minusy. Dlatego, jak przy każdej decyzji

Piwnica w nowym domu

Piwnica - a po co to komu? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się oczywista. Sądząc po współcześnie budowanych domach, z których około 90 procent nie ma piwnic, podziemna kondygnacja nie jest potrzebna w domu jednorodzinnym, można więc ją zaliczyć do kosztownych przeżytków sprzed dwudziestu

Remontuj z umową

lub firma).W umowie wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu w określonym czasie oraz zgodnie z przedstawionym przez inwestora projektem i zasadami wiedzy technicznej, a także przepisami prawa budowlanego. O ile pierwszy warunek, czyli wykonanie określonych prac w wyznaczonym czasie, trzeba

Dom, w którym nie brakuje miłości

jednak mogły w nim zamieszkać, rodzina musiała najpierw uporządkować sprawy administracyjne - przeprowadzić odbiór techniczny budynku oraz przygotować go na przyjęcie małych lokatorów.- Wszystkie podstawowe czynności przeprowadziliśmy błyskawicznie - opowiadają rodzice. - Wiedzieliśmy, że dzieci już na

Przyłącze kanalizacyjne

inwestora.FormalnościJeśli dom ma być podłączony do istniejącej sieci (tak jest najczęściej), to kolejność działań będzie następująca.1. Właściciel domu (istniejącego lub planowanego) występuje do miejscowego zakładu kanalizacji o wydanie warunków technicznych przyłączenia. W tym celu składa: a) wniosek, b) kserokopię

Kominki na wodę

Kominek w domu często jest traktowany jako element dekoracyjny - mebel zajmujący miejsce w najbardziej reprezentacyjnym, dziennym pokoju. Jego rola nie ogranicza się jednak do funkcji ozdobnej. Kominek montujemy przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń - z reguły tych, w których został postawiony

Odbiór prac wykończeniowych - posadzki

Wykończenie podłogi należy przeprowadzić w odpowiednim momencie budowy domu. Płytki ceramiczne układamy po zakończeniu wszystkich mokrych prac wykończeniowych (tynki, wylewki itp.) oraz instalacyjnych (wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji wodnej i grzewczej).Posadzki drewniane i panele podłogowe

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

Przygotowania do budowy Budowa i Remont - powiedz nam, co o nas myślisz Pomożemy Ci zaplanować budowę lub remont Twojego domu!W sprzyjających warunkach trwają przynajmniej 3 miesiące, ale jeśli pojawią się problemy formalne, czas ten może znacznie się wydłużyć. Decydujące znaczenie ma pod tym

Wszystko o ściekach

działki powinny być naniesione na planie posesji, zgodnie z wymaganymi projektami lub warunkami technicznymi podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, wydawanymi przez lokalny zakład kanalizacji. Budowa instalacji zewnętrznych na terenie działki wymaga zgłoszenia w starostwie powiatowym - chyba, że

Kupujemy telewizor

W większości polskich mieszkań i domów w pokojach stoją jeszcze telewizory najstarszej z dostępnych na rynku technologii CRT. Tradycyjne telewizory wykorzystujące do działania kineskop, pomimo wielu ulepszeń mają co prawda poprawioną ostrość i wierność odtwarzania pełnej gamy kolorów w porównaniu

Kevin sam w domu

Kevin sam w domu (ang. Home Alone) – amerykański film fabularny z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. FabułaRodzina McCallisterów z Chicago na Święta Bożego Narodzenia wyjeżdża do Francji. Rodzinka prawie spóźniła się na samolot, a w wyniku całego zamieszania zapomnieli o 8-letnim Kevinie

Chrystus w domu rodziców

Chrystus w domu rodzicówInne wersje tytułu w literaturze polskojęzycznej: Chrystus w domu rodzicielskim, Chrystus w domu swoich rodziców, Chrystus w warsztacie cieśli. – obraz olejny autorstwa Johna Everetta Millaisa powstały w latach 1849–50 i przechowywany od 1921 w Tate Britain

Voices (singel Alice in Chains)

kończącego utwór, Cantrell użył 6-strunowej gitary Gibson EDS-1275. Powstał on podczas prac nad wersją demo kompozycji w domu muzyka. Przyjaciel oraz gitarzysta techniczny Cantrella, Jim Dawson przyniósł gitarę wielogryfową, na której gitarzysta nagrał charakterystyczny dźwięk, używając do tego przetworników

BitMan

BITMAN – nieistniejący już dodatek komputerowy do Dziennika Wschodniego.Dodatek poruszał tematykę ogólnoinformatyczną, w tym zastosowania komputerów na uczelniach, w domu i w biurze. Ukazywał się w latach 1995-1998 w każdy czwartek. Pierwszym redaktorem prowadzącym był Rajmund Kuduk

Sieć telekomunikacyjna

Sieć telekomunikacyjna – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci.Sieci telekomunikacyjne to, przykładowo: publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN) sieć komputerowa sieć

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.