odległości

Tekst Beata Zielińska, konsultacja Przemysław Kapczuk

Dodatkowa łazienka - z dala od pionu kanalizacyjnego

Dodatkowa łazienka - z dala od pionu kanalizacyjnego

Jeśli w naszym domu jest o jedną łazienkę za mało, można ją urządzić podczas remontu w nieużytkowanym dotąd pomieszczeniu. Istotną przeszkodą w realizacji takiego pomysłu może być duża odległość od pionu kanalizacyjnego. Ale tę trudność da się pokonać.

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

Przepisy prawa budowlanego szczegółowo regulują kwestię odległości i warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie. Musi ono znajdować się w granicy działki inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością, albo - w przypadku ogrodzeń między sąsiadami i ich wspólnej zgody - można je zlokalizować w osi granicy działek.

Montaż podgrzewacza gazowego

Do podgrzewacza przepływowego nie można podłączyć cyrkulacji, która zapewnia natychmiastowy wypływ ciepłej wody w momencie odkręcenia kranu. Dlatego bardzo ważne jest, aby odległość podgrzewacza od punktów poboru wody była możliwie mała - zdaniem fachowców nie powinna przekraczać 6 m, mierząc po linii przebiegu rur.

Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe zwykle mają częściowo prefabrykowane belki; układa się je kolejno na ścianach, na warstwie rzadkiej zaprawy cementowej, w taki sposób, by opierały się na nich na głębokość co najmniej 8-12,5 cm (zależnie od rodzaju stropu). Inaczej obciążenie belek może spowodować kruszenie krawę

AGD z inteligentnym sterowaniem

AGD z inteligentnym sterowaniem

Lodówki Dostępne są modele z dotykowymi panelami LCD, na których bardzo precyzyjnie możemy określić temperaturę w lodówce i zamrażarce, a w komorze chłodziarki - także wilgotność (od niej zależy, jak długo produkty pozostaną świeże).Przydatną funkcją jest też alarm informujący o nadmiernym wzroście

Więźba dachowa

Więźba dachowa

TradycyjnaKrokwiowa. Najprostsza konstrukcja dachu, którą można stosować do rozpiętości 7 m. Jej podstawowym elementem nośnym jest wiązar złożony z pary krokwi, połączonych ze sobą w kalenicy. Położenie krokwi stabilizują przybite do nich ukośne wiatrownice. W prostym dachu jest kilkanaście par krok

Numer 06/2008

Numer 06/2008

lokalizację i ciekawą aranżację przestrzeni.GORĄCA LINIAZielono na elewacjiSpadające płytkiMoskitiery na komaryTrawnikowi na ratunekPARAGRAFY I PIENIĄDZEPrzepisyOd granicy działkiDom powinien być wznoszony nie tylko w odpowiedniej odległości od sąsiedniej posesji, ale także poza zasięgiem takich zagrożeń, jak

Budowa domu za blisko sąsiada

Budowa domu za blisko sąsiada

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego, zarówno obiekt budowlany, jak i związane z nim urządzenia, winny być budowane zgodnie z ochroną uzasadnionych interesów osób trzecich (sąsiadów). Sąsiedzi w trakcie prowadzenia budowy muszą mieć zagwarantowane prawo dostępu do drogi publicznej oraz do ochrony pr

Dom w ciszy i spokoju

Dom w ciszy i spokoju

Nie potrzebowaliśmy działki z dostępem do wodociągu oraz kanalizacji, bo planowaliśmy budowę własnej studni i przydomowej oczyszczalni ścieków. Szybko pogodziliśmy się również z brakiem sieci gazu ziemnego, choćby dlatego, że byliśmy już przyzwyczajeni do korzystania z innego źródła energii cieplnej

Dom w dużym ogrodzie

Dom w dużym ogrodzie

Można powiedzieć, że zawsze mieszkałam w domach. Dzieciństwo spędziłam w mieście, ale w bliźniaku rodziców, a kiedy wyjechałam za granicę, również wynajmowałam domy. Po powrocie do kraju nie umiałam już sobie wyobrazić zamieszkania w bloku. Dlatego bez chwili wahania postanowiłam kupić dom z dala od

Metryka przyszłego domu

Metryka przyszłego domu

Mieszkańcy i powierzchnia- orientacyjna powierzchnia domu w m2- planowana liczba stałych mieszkańców; ich wiekPlanowany budżet- do 150 tys.- od 150 do 200 tys. zł- od 200 do 250 tys. zł- od 250 do 350 tys. zł- powyżej 350 tys. złTyp budynku- wolno stojący- bliźniaczy- szeregowy- parterowy- piętrowy-

Wentylacja grawitacyjna: wyrzutnia powietrza

Wentylacja grawitacyjna: wyrzutnia powietrza

znajduje się w odległości co najmniej 10 m, jeśli ma okna, lub co najmniej 8 m, jeśli nie ma okien,- okna znajdujące się w tej ścianie, w którym ma być wyrzutnia, są oddalone od niej w poziomie co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej o 3 m,- znajdująca się na tej samej ścianie

Duże okno w dachu

Duże okno w dachu

między krokwiami, o odległość między nimi w świetle wynosi co najmniej: szerokość okna + 6 cm na ocieplenie (może być nieco mniej). W przypadku, gdy okno jest szersze od rozstawu krokwi, należy wyciąć krokiew i nabić ją z drugiej strony. Poszczególne sytuacje związane z montażem okien w zależności od

Do montażu dachówki: jaki rozstaw łat na dachu?

Do montażu dachówki: jaki rozstaw łat na dachu?

średni rozstaw łat. Drewniane łaty przybija się w rozstawie zgodnym z otrzymanym wynikiem, precyzyjnie odmierzając odległości między kolejnymi rzędami. Następnie na końcach kontrłat zaznacza się miejsce zamocowania łaty kalenicowej. Jej odległość od punktu wierzchołkowego do początku zależy od kąta

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

ścianach i pokryciu dachu z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, powinny były być sytuowane w odległości co najmniej 4 m od granicy działki. Odległość ta mogła być zmniejszona do 3 m, jeżeli ściana budynku od strony sąsiedniej działki nie miała otworów okiennych lub drzwiowych. Przy istniejącej

Żywopłot - jak sadzić i pielęgnować

Żywopłot - jak sadzić i pielęgnować

iglaste i o liściach zimozielonych. W dwóch rzędach sadzi się na ogół żywopłoty z gatunków o liściach sezonowych. Odległości pomiędzy roślinami zależą od rodzaju żywopłotu i potrzeb danego gatunku. Rośliny bardzo niskie (np. karłowe berberysy, bukszpany, lawendę) na strzyżone obwódki rabat sadzi się nawet

Wyłazy kominiarskie

Wyłazy kominiarskie

wymaga ingerencji w konstrukcje dachu, ponieważ ma on szerokość mniejszą niż odległość między krokwiami. Funkcję wyłazu może też pełnić okno połaciowe, pod warunkiem, że jest na tyle duże, aby dało się przez nie wyjść na dach. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie

Gdzie i jak powiesić telewizor

Gdzie i jak powiesić telewizor

zastanowić się nad odpowiednim miejscem na telewizor. Ważne jest wyznaczenia sobie w przybliżeniu "terytorium", z którego będzie się oglądało telewizję oraz odległości od urządzenia, ponieważ komfort oglądania w dużej mierze zależy od odległości ustawienia sprzętu względem kanapy. Jeśli w domu

Dekoracyjne panele ścienne - nowość z targów budowlanych w Szwecji 2014

Dekoracyjne panele ścienne - nowość z targów budowlanych w Szwecji 2014

; wysokość 290/szerokość 250 mm - sześciokąt - odległość między wierzchołkami o kącie ostrym 1160 mm/szerokość 580 mm, odległość między wierzchołkami o kącie ostrym 580 mm/szerokość 290 mm - trójkąt prostokątny - długość boków 580 mm; długość boków 290 mm Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze

Stelaż natynkowy do łazienki - niewymagający kucia ścian

Stelaż natynkowy do łazienki - niewymagający kucia ścian

stelaża i odległości pomiędzy śrubami mocującymi. Krok 3 . Przytwierdzamy do podłogi stopy stelaża Krok 4 . Podłączamy rury doprowadzające wodę oraz odprowadzającą ścieki. Na stelaż zakładamy szklaną taflę i aluminiowe boki. Krok 5 . Montujemy do króćców wodnych jednouchwytową baterię. Następnie

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe schodów zewnętrznych

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe schodów zewnętrznych

Do ogrzewania schodów prowadzących do domu najczęściej wykorzystywane są przewody grzejne. Na każdym stopniu układa się po 3-4 odcinki kabla w odległości około 7-8 cm od siebie. Następnie przechodzi się przez podstopnicę (pionowa ścianka stopnia) na kolejny stopień. Po zakończeniu montażu, przewody

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zabudowie jednorodzinnej budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:- 4 m - gdy budynek zwrócony będzie ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,- 3 m - gdy

Usytuowanie okna w dachu

Usytuowanie okna w dachu

kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem, odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast przy kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem, odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690

Woda z własnej studni - dobór pompy

sanitarnych należy też wziąć pod uwagę pralkę i zmywarkę). Wysokość podnoszenia Określa wyrażone w metrach słupa wody ciśnienie, pod jakim pompa powinna dostarczyć wodę do najwyżej położonego punktu. Obliczając tę wartość, bierze się pod uwagę przede wszystkim: wysokość zwierciadła wody w studni, odległość

Dom za blisko granicy z sąsiadem

odległości 130 cm od granicy mojej działki. Czy jest to zgodne z prawem? Czy nie powinien on być oddalony od granicy działki o 3 metry? Kierownik budowy sąsiada zasłania się jakimiś zmianami w ustawie, które dopuszczają budowę takiego budynku tak blisko granicy, jednak nie wiem, czy to prawda, czy tylko chęć

Projektowanie wnętrz: jak urządzić wygodną kuchnię

pomieszczenia lub w formie wolno stojącej wyspy z uzupełniającymi szafkami gdzieś pod ścianą. Niezależnie od koncepcji obowiązuje ta sama zasada ograniczania odległości między blatami roboczymi. Strefa składowania. Tworzą ją lodówka, zamrażarka i szafki. Najczęściej używane produkty powinny się znaleźć jak

Przepompownia ścieków w domu

Przyczyną takiego utrudnienia może być:- usytuowanie piwnicy domu poniżej zewnętrznej sieci kanalizacyjnej;- znaczna odległość pomieszczenia sanitarnego (łazienki, w.c., itp.) od istniejących pionów kanalizacyjnych, wskutek czego długość podejść kanalizacyjnych do urządzeń w tym pomieszczeniu jest

Dwa elektryczne podgrzewacze wody w domu - kiedy łazienka daleko od kuchni

Zdaniem fachowców maksymalna odległość pomiędzy pomieszczeniem, w którym zostanie zamontowany podgrzewacz a punktami poboru wody w pozostałych pomieszczeniach, powinna wynosić 6 m. W Polsce, ze względu na warunki klimatyczne i dużą liczbę chłodnych dni, zaleca się, aby odległość ta nie była większa

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

wniesie - w drodze decyzji - sprzeciwu, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Jeśli planowana powierzchnia zabudowy przekroczy 25 m2, inwestor musi wystąpić o pozwolenie na budowę. Zgodnie z przepisami, minimalna odległość, na jaką ściana z oknem

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

. Zgodnie z nimi, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić - stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy - miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Odległość

Podłączenie stalowych grzejników płytowych

jest to konieczne. Warto jednak pamiętać, by dopasować głębokość parapetu do rodzaju grzejnika (rysunek). Grzejnik najlepiej wygląda, gdy jest zamontowany symetrycznie względem okna. Trzeba też zachować odpowiednie odległości od parapetu i podłogi, aby wokół kaloryfera powietrze mogło swobodnie krążyć

Czy na wąskiej działce da się zbudować dom?

, zachowując wymagane prawem odstępy od jej krawędzi. Od lipca 2009 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają właścicielom wąskich działek (poniżej 16 m) bez dodatkowych formalności lokowanie budynków w odległości do 1,5 m od granic parceli. Dla szerszych pasów gruntu wymaga to spełnienia dodatkowych

Akcesoria dachowe w strefie kalenicy

dostępne są uchwyty nakładane - mocowane do więźby wkrętami, a także wbijane - przytwierdzane gwoździami. Wybór właściwego zależy od konstrukcji więźby. Maksymalna odległość między wspornikami nie powinna przekraczać 60 cm. Akcesoria dachowe oferują m.in.: Braas, www.monier.pl Ebm Polska, www.ebmpolska.pl

Rozbiórka domu - niezbędne formalności

ochroną konserwatorską, a jego wysokość nie przekracza 8 m i jest wzniesiony od granicy działki w odległości równej co najmniej połowie jego wysokości, możemy jedynie zgłosić roboty rozbiórkowe do miejscowego starostwa. Ważny w tej kwestii jest nie tylko rodzaj i zakres prac rozbiórkowych, ale także

Uszkodzona wanna - jak ją naprawić?

około 30-45 minut, aby stwardniała. Zaszpachlowany w ten sposób ubytek trzeba zeszlifować drobnym papierem ściernym i oczyścić z pyłu. Teraz już można nanieść ostrożnie kilka cienkich warstw emalii w spreju, z odległości około 25-30 cm. Aby pokrycie było równomierne i nie odróżniało się od pozostałej

Garderoba - wyposażenie wnętrza

Drążki i wieszaki w garderobieDo wieszania ubrań tradycyjnie najlepsze będą drążki. Najczęściej mocuje się dwa - jeden nad drugim, (w odległości 110 cm między nimi). Na górze wiesza się rzeczy krótsze (na przykład koszule i spódnice), a niżej - kurtki, marynarki, żakiety czy okrycia wierzchnie

Gdzie ukryć zbiornik na gaz płynny?

rewizyjnej z armaturą i zaworami.Estetyka otoczenia to niejedyny argument za wyborem zbiornika podziemnego. Dla wielu inwestorów istotniejsze jest to, że można go zamontować znacznie bliżej budynku, a także bliżej granic działki i dróg niż zbiornik naziemny. Minimalne odległości od domu i drogi wynoszą dla

Drzwi przesuwne chowane w ścianie

blachy 2 mm). Wymaga to jednakże zachowania szczególnej kolejności wykonania. Najpierw buduje się jedną ścianę, następnie montuje szynę sufitową i zawiesza na niej skrzydło, a dopiero na końcu dobudowuje drugą ścianę. Należy przy tym zachować odpowiednią odległość między ścianami a drzwiami, ponieważ one

Uciążliwa altana śmietnikowa

! Punkty do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Gdzie może stanąć śmietnik? Prawo szczegółowo reguluje kwestię odległości miejsc przeznaczonych na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Ogólnie zasada jest taka, że śmietnik powinien

Debba, ceramika i meble do łazienki

odległość od ściany do środka łazienki, to jedynie 36 cm. Meble: kolory i detale Zestawy łazienkowe mebli Debba dostępne są w trzech modnych kolorach: klasycznej bieli na wysoki połysk, modnej szarości na wysoki połysk oraz wenge 3d - ta ostatnia opcja daje wrażenie naturalnego drewna. Każdy spośród

Wymiana parapetów wewnętrznych

bez żadnych zakłóceń powodujących zmniejszenie jego mocy, trzeba w trakcie jego montażu pamiętać o pozostawieniu odpowiednich odległości od parapetu i podłogi. Jeśli parapet od góry zasłania całkowicie grzejnik płytowy, należy pozostawić minimum 10 cm wolnej przestrzeni (licząc od wierzchu grzejnika

Instalacja antenowa

instalacji elektrycznej.Uwaga! Im większa jest odległość przewodów antenowych od elektrycznych, tym mniejsze ryzyko zakłóceń wywołanych polem elektromagnetycznym powstającym wokół instalacji elektrycznej.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w

Izolacja okna dachowego - kołnierz uszczelniający

połączonych ze sobą. Standardowa odległość w świetle pomiędzy ościeżnicami okien w zespoleniu wynosi 10 cm. Tutaj warto pamiętać, że jeśli na oknach zainstalowanych jedno nad drugim planujemy zastosować w przyszłości rolety zewnętrzne, trzeba zamówić kołnierz o szerszym rozstawie w pionie, wynoszącym 25 cm

Drenaż rozsączający

drenażu, długość ciągów drenarskich, rodzaj i sposób wypełnienia rowów drenarskich oraz ich wysokość dobiera się stosownie do przepuszczalności gruntu. Dobór ten należy zlecić specjaliście.Wymagania: co najmniej 1,5-metrowa odległość rur drenarskich od wód gruntowych i zapewnienie innych odległości

Wykonanie systemu orynnowania na gzymsach

. Montaż. Rynhaki przykręca się do krokwi, łat lub do deski okapowej tak, aby rynny opierały się na gzymsie albo wisiały nad nim. Haki rozmieszcza się co 40-60 cm; powinny się one znaleźć w odległości 2 cm od krawędzi sztucera (element łączący rynnę z rurą spustową) lub narożnika, a skrajne - odsunięte od

Uciążliwy gołębnik sąsiada

nadzoru budowlanego, który może nakazać rozbiórkę.Lokalizacja gołębnikaOdnosząc się do problemu odległości gołębnika od granicy działki, to zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zasadą jest, iż budynek na

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

być usytuowany w odległości: 5 m od okien oraz drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 2 m od granicy sąsiedniej działki lub drogi; 15 m od studni; 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej.W zabudowie innej niż jednorodzinna odległości

Przydomowa wędzarnia

osłonić krzewami, pergolą czy płotem lamelowym. Grill i wędzarnia powinny się znaleźć w odległości co najmniej 10 m od budynku, w zacisznej części ogrodu. Ze względu na ryzyko pożaru nie wolno ich lokalizować tuż obok drzew, krzewów czy kęp wysokich traw. Pamiętajmy też, żeby nigdy nie zostawiać w

Ile zapłacimy za montaż klimatyzacji, a ile za jej eksploatację?

użytkowanym już domu, zapłacimy dodatkowo za maskowanie instalacji. Przykładowo, jeśli odległość jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wynosi 10-15 m, to za materiały (bez kosztów jednostek) i robociznę zapłacimy prawie 2500 zł. Przy krótszej instalacji (długości około 6 m), z jednym przejściem przez ścianę

Projektowanie domu: wygodny wjazd na posesję

wynosić co najmniej 3 m. Jednak o tym, czy będzie on wygodny, decyduje szerokość ulicy lub drogi oraz minimalny promień skrętu samochodu. Jeśli odległość zewnętrznej krawędzi drogi lub najbliższego jej pasa od bramy wjazdowej jest większa lub równa promieniowi skrętu samochodu (rysunek), wjazd na działkę

Na jakiej wysokości od podłogi powinno się zaczynać okno dachowe?

Odpowiedź eksperta:"Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" określają również wymagania dotyczące minimalnej wysokości montażu okna nad powierzchnią podłogi."§ 301.1. W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25m nad terenem odległość między górną krawędzią

Jak zamontować piec kominkowy czyli kozę?

spalin i doprowadzanie powietrza potrzebnego do spalania. Dobre miejsce na kozę. Miejsce, w którym chcemy ustawić kozę, musi spełniać określone warunki: posadzka pod piecem (w odległości co najmniej 60 cm od paleniska) musi być wykończona materiałem niepalnym: płytkami ceramicznymi, kamieniem, cegłą

Jak zbudować wygodną pochylnię

Nachylenie pochylni powinno być większe niż: - 5% - jeśli osoba porusza się na wózku samodzielnie. Przy różnicy poziomów 0,5 m długość podjazdu musiałaby wtedy wynieś co najmniej 10 m, więc może się okazać, że w linii prostej nie mieści się on na posesji (mała odległość od bramy, wąska działka) i

Wentylacja kanalizacji a zapach w łazience

instalacji, ale też umożliwia usuwanie gazów i przykrych zapachów pochodzących z kanalizacji. Dlatego należy umieszczać ją co najmniej w odległości 4 m od okien połaciowych i kominów wentylacyjnych. Wysokość, na jaką wyprowadza się wywiewkę, zależy od kąta nachylenia dachu i wynosi minimum 1 m, jeśli jest

Bardzo duże okna - jak je zamontować bez błędów

odpowiednich odległości pomiędzy miejscami mocowania oraz przy użyciu odpowiedniej jakości tych elementów, również jest możliwy. Rozmieszczenie elementów montażowych opisane jest w instrukcji producenta. Dobre efekty przynosi także tzw. montaż mieszany, w którym boczne ścianki mocowane są na dyble, a górna i

Okna, które chronią przed hałasem

Okna o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej powinny być wyposażone w dźwiękochłonne szyby. Są to grubsze niż standardowe pakiety szybowe, w których jedna tafla szkła ma zwiększoną grubość - np. 4-6 mm, 4-8 mm czy nawet 6-10 mm. Większa jest też odległość pomiędzy szybami (powinna

Sąsiad wstrzymuje nam budowę domu

Dwa lata temu wzięliśmy kredyt i kupiliśmy działkę, ale nie możemy zacząć się budować. Sąsiad ma dom wybudowany w odległości 2 m od naszej granicy, a w ścianie "granicznej" - 10 okien. Z tego powodu - pomimo iż odsuwam się od granicy o 4 m - on protestuje, że zaciemnię mu pokoje

Odpadające z elewacji płytki klinkierowe

praktycznie cała nadaje się do wymiany, zamiast układać na ścianie płytki, możemy zdecydować się na ich imitację z tynku akrylowego. Na rynku dostępne są tynki, które po nałożeniu, kolorem, fakturą i formatem do złudzenia przypominają płytki; z odległości kilku kroków są właściwie nie do odróżnienia. Taka

Jak zamocować szkło na ścianie w kuchni

ściany na około 10 mm. Jeśli nakleimy na nią jeszcze szkło, odległość między nim a ścianą będzie zbyt duża, co nie będzie dobrze wyglądało. Może też być problem z zamontowaniem gniazdek elektrycznych w szkle - mogą okazać się za głęboko osadzone. Poza tym nie wiedząc, jak mocny jest klej łączący glazurę

Problem ze ściekami sąsiada

Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. Właściciel sąsiadującej ze mną posesji odprowadza ścieki z piwnicy do wykopanej w ziemi studzienki (nie można jej nazwać zbiornikiem bezodpływowym ze względu na nieszczelność). Środek otworu tej studzienki znajduje się w odległości około 1,5 m od granicy

Pnącza na elewacji domu - szkodzą czy zdobią?

polecane do zdobienia elewacji z tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym. Podpory są też wskazane, jeśli samoczepne pnącze chcemy rozpiąć na gładkim lub mocno nagrzewającym się murze. Tego typu pnącza owijają się pędami, wąsami lub ogonkami liści wokół podpór, które są odsunięte od ściany na odległość 5

Nowy komin dostawiony od zewnątrz domu

atmosferycznych.Stalowe elementy produkowane są w dwóch odmianach - do kotłów gazowych i olejowych oraz do kotłów na paliwa stałe i do kominków.Bezpieczna odległość komina od ścianyDuże znaczenie dla bezpieczeństwa ma odległość komina od ściany, do której będzie on dostawiony. Taką informację producenci podają w

Garaż wygodniejszy, choć ciągle ciasny

pomieszczeniu, otwieranie drzwi, wsiadanie i przenoszenie bagażu. Dlatego nawet tam, gdzie nie da się całkiem swobodnie poszerzać zabudowy (gdy przepisowe odległości od granic posesji muszą być zachowane, a budujemy na małej lub wąskiej działce, albo gdy zmiana prowadziłaby do brzydkiej deformacji bryły budynku

Akcesoria dachowe: ochrona przed śniegiem

ocynkowanej ogniowo, lakierowanych w kolorze pokrycia. Zależnie od producenta, mają długość 2 lub 3 m. Płotki można łączyć ze sobą w rzędy lub montować jeden nad drugim, w odległości minimum 3,5 m (na obszarach o dużych opadach śniegu - terenach górskich oraz części Kaszub - montuje się do trzech rzędów

Jak wymieniać i przenosić gniazdka elektryczne

przebiegać będą kable i jaki osprzęt będą one zasilały. Przewody biegnące poziomo. Układamy je w odległości 30 cm od sufitu lub powierzchni gotowej podłogi. Przewody biegnące pionowo. Układamy 20 cm od ościeżnicy drzwi lub okna oraz linii zbiegu ścian. Gniazda. Instalujemy na wysokości 30 cm od powierzchni

Łazienka jasna i wygodna

specjalnie zaprojektowany tunel prowadzący od dachu budynku do sufitu pomieszczenia. Tunel może być sztywny lub elastyczny. Sztywny wykonany jest z aluminium i w dachach skośnych doprowadza światło na maksymalną odległość od dachu do sufitu do około 1,5-1,8 metra. Po zastosowaniu elementów przedłużających

Gdy woda zagraża domom - pompy do brudnej wody

odpompujemy, piwnica napełni się ponownie. A napływająca woda będzie wypłukiwać spod fundamentów drobne cząstki piasku, co może doprowadzić do pękania ścian domu. Jeśli wysoki poziom wód gruntowych utrzymuje się przez dłuższy czas, można spróbować osuszyć piwnicę przez jego obniżenie. W tym celu w odległości

Z opisów projektów domów: kubatura, powierzchnia netto, wysokość w kalenicy...co to znaczy?

liczona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.Minimalne wymiary działki - obliczona na podstawie przepisów Prawa budowlanego najmniejsza wielkość działki (szerokość × długość), na jakiej można postawić dom.Wysokość budynku - odległość od założonego w projekcie poziomu terenu do najwyżej położonego

Kino domowe

trzeba pamiętać, by nie prowadzić ich w bliskiej odległości i układzie równoległym, gdyż może to być przyczyną zakłóceń. Projektor i ekran Optymalny sposób odtwarzania filmów w domowym kinie zapewnia wielki format ekranu (minimum 100 cali). W połączeniu z projektorem zyskujemy nie tylko efekt wizualny

Ile kosztuje rozbiórka domu

zmianami). Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 4. tej ustawy "Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych". Koszty rozbiórki różnią się w zależności od: wielkości obiektu, rodzaju jego konstrukcji, sposobu prowadzenia prac i usytuowania obiektu (np. od odległości od

Rdzewiejąca blachodachówka

uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy czym należy zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając odpowiedniej ilości farby).Nasz Czytelnik nie musi wymieniać zniszczonych arkuszy ułożonych wzdłuż rynny koszowej. Wystarczy wyznaczyć na nich linię w odległości co najmniej 2 cm od istniejącej krawędzi

Płyta budowlana mfp® przydatna na wszystkich etapach budowy

odsunięte od krawędzi płyt na odległość nie mniejszą niż 8 mm, a od narożników na odległość nie mniejszą niż 25 mm. Wytrzymała i znosząca dobrze duże obciążenia płyta budowlana mfp® może być znakomitym podkładem pod podłogę. Układając płyty na stelażu z belek drewnianych łatwo można osiągnąć równą i

Okna dachowe - dobór i usytuowanie w dachu

Wysokość montażu oknaPrzepisy i instrukcje podają miejsce zamontowania okna dachowego w połaci dachowej. Powinno się ono znajdować na odpowiedniej wysokości od podłogi, aby optymalnie spełniało swoje funkcje. W budynkach o kondygacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej krawędzi

Ceramika łazienkowa: umywalki blatowe

modele podwójne, mierzące ponad 100 cm. Głębokość urządzenia, czyli odległość od ściany do przedniego rantu umywalki, która pozwala wygodnie myć ręce, wynosi około 40 cm. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz

Jak wentylować dach?

Wentylacja dachu obejmuje wpuszczenie powietrza nad okapem oraz zastosowane elementów wentylacyjnych, takich jak dachówki wentylacyjne, które układa się w trzecim rzędzie od kalenicy. Gdy odległość między kalenicą i okapem jest znaczna, powinniśmy układać dachówki nawet w dwóch rzędach, a gdy

Poprawny montaż okapu kuchennego

wentylacyjnego usytuowany w osi wylotu okapu. Ważna jest też odległość od kratki wentylacyjnej - nie powinna być większa niż 2 m.Istotna jest wysokość zamocowania okapu. Zależy to od rodzaju płyty. Jeśli jest to płyta elektryczna - na wysokości nie mniejszej niż 65-70 cm nad polami grzejnymi, i 75-80 cm powyżej

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

Jestem posiadaczem działki budowlanej. Nie bywam na niej zbyt często, ponieważ nie ma tam żadnych zabudowań. Nie prowadzę też na razie prac budowlanych. Podczas mojej ostatniej wizyty odkryłem, że mój sąsiad w niezbyt dużej odległości od granicy działki wybudował wolno stojący maszt antenowy

Dostawienie dodatkowych okien dachowych na poddaszu użytkowym

ustalaniu rozmiaru otworu w stropie należy uwzględnić rozmiar okna, kształt szpalet (dolna prostopadle do podłogi), odległość pomiędzy oknami (standardowo 10 cm).Koszt wykonania przeróbki zależy od zakresu koniecznych robót.Do zespolenia z istniejącym oknem można wybrać dowolny model okna FAKRO np. okno

Ocieplenie ścian zewnętrznych - różne metody

wybierać tylko w wyjątkowych sytuacjach (na przykład, gdy grubość izolacji termicznej jest ograniczona z powodu zbyt małej odległości domu od granicy działki). Możliwe jest wówczas wykonanie dobrej izolacji o mniejszej grubości. Za każdym razem jednak należy zasięgnąć porady fachowca, który wykonując

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej - plusy i minusy

wspomniano - średnicę 12 mm. Zgodnie z przepisami, powinny być one chronione przed wychłodzeniem 2 cm warstwą izolacji. Ilość wody, jaka wypływa z baterii umywalkowej z perlatorem, wynosi 3 l/min. Zatem, jeśli odległość tej baterii od zasobnika nie przekracza 5 m, wówczas niepotrzebnie spuścimy do

Odbiór dachu. Sprawdzenie płaszczyzny dachu

celu można wykorzystać poziomnicę. Odległość między górną płaszczyzną murłaty lub płatwi a górną płaszczyzną krokwi głównych, narożnych i koszowych powinna być stała.Żyłka. Kolejną z metod oceny jakości płaszczyzny dachu jest zastosowanie żyłki. W skrajnych punktach połaci dachu należy wbić gwóźdź

Drzewo przy granicy działki

W jakiej odległości od granicy można sadzić drzewa? Nie ma przepisów, które rozstrzygałyby, w jakiej odległości od granicy z działką sąsiada można sadzić drzewa i krzewy. Należy w tej sytuacji kierować się przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa własności (Księga druga, dział II: Treść i

Realizacje domów: dom w otoczeniu natury

projektowe Działka położona jest we wsi Kamińsko, na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Miejscowość usytuowana jest w odległości 25 km od Poznania. Okolica terenu inwestycji charakteryzuje się niskim stopniem zagospodarowania budynkami oraz bezpośrednim sąsiedztwem terenów leśnych. Ulica przy

Podgrzewacze wody - trzy małe czy jeden duży

kilkaPodgrzewacze przepływowe montuje się jak najbliżej punktów poboru wody. Duże odległości sprawiają, że czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłuża się. Tracimy w ten sposób dużo energii, bo zanim woda dopłynie z odległego miejsca, po drodze częściowo wystygnie. Trzeba będzie też spuścić duże ilości zimnej wody

Temperatura wody w podgrzewaczu a bakterie Legionella

Legionella osadza się najczęściej na dnie większych zbiorników podgrzewaczy pojemnościowych wody, jak również w przewodach instalacji - zwłaszcza, kiedy zbiornik jest usytuowany w dużej odległości od punków poboru wody. Bakteria może się dostać do naszych dróg oddechowych na skutek wdychania pary

Uciążliwy zbiornik u sąsiada na wody zaolejone

, narażone na uszkodzenia lub korozję, odpowiednio zabezpiecza się oraz konstruuje tak, aby umożliwić ich naprawę lub wymianę.Usytuowanie budowli morskiej na działce budowlanej dostosowuje się do linii i gabarytów istniejącej zabudowy, aby zapewnić zachowanie odległości między budowlami morskimi i innymi

Zabudowa poddasza: pękające i zniszczone płyty gipsowo-kartonowe

drzwi montuje się na tak zwaną "elkę". Oznacza to, że w strefie nadproża nie rozmieszcza się styków płyt przy profilach ościeżnicowych, w odległości nie mniejszej niż 15 cm od krawędzi otworu. Na zdjęciu: Brzeg płyty znajdujący się centymetr od ościeżnicy drzwi powoduje pęknięcia zabudowy

Odwodnienie na każdą porę roku

się, że minimalna odległość wody gruntowej od posadzek części podziemnej budynku powinna wynosić od 0,3 m do 1,0 m w gruntach dobrze przepuszczalnych oraz od 0,6 m do 2,0 m w gruntach pylastych i gliniastych. Jeżeli więc odległość ta jest mniejsza należy wykonać drenaż opaskowy wokół budynku. Jeżeli

Projekty domów: rodzinny dom z szufladką

użytkowy, gwarantujący podstawowe wygody czwórce domowników. Całość zmieści się na niewielkim kawałku ziemi. Droga dojazdowa powinna przebiegać wzdłuż północnej lub wschodniej krawędzi działki. Mniej więcej kwadratowa parcela o powierzchni 550-600 m2 spełni podstawowe wymogi dotyczące odległości zabudowy

Na dachu: kominki odpowietrzające kanalizację

średnicę około 100 mm.Zadaniem rury wywiewnej jest odprowadzenie gazów i przykrych zapachów pochodzących z instalacji kanalizacyjnej. Dlatego należy ją umieszczać w odległości co najmniej 4 m od okien dachowych, kominów wentylacyjnych i czerpni powietrza.Właściwy montażKominki odpowietrzające bardzo często

Czy więźba dachowa może być oparta na kominie?

cztery śruby M16 o długości nieco większej niż dwie grubości krokwi.2. Podeprzeć montażowo krokiew, na przykład przy pomocy podnośnika samochodowego, a następnie przeciąć ją w dwóch miejscach (2), w odległości 4-5 cm od powierzchni komina.3. Rozbierając fragment narożnika komina, usunąć znajdujący się w

Jak podzielić instalację elektryczną na obwody?

ogrzewania elektrycznego. Gniazda i wyłączniki trzeba montować w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi wanny lub brodzika. Poza tym, wszystkie gniazda muszą mieć bolec i bryzgoszczelną obudowę (z klapką).W łazience powinno się wykonać połączenie wyrównawcze. Metalowe przedmioty - takie jak stalowa

Grill, wędzarnia i piec do chleba

×70 cm. Zamykają go żeliwne drzwiczki.W górnej części komory, w odległości 30 cm od sufitu, w ścianki wmurowano cztery metalowe pręty na haki, na których wiesza się produkty przeznaczone do wędzenia. Do ścianek komory, w odległości co 30 cm, przykręcono metalowe kątowniki, na których można

Czy piec dwufunkcyjny z zamkniętym obiegiem można zamontować obok kabiny prysznica?

obudowy minimum IPX1Reasumując: kotły turbo posiadają ochronę klasy IPX4D, a zatem mogą być montowane w odległości 0,6 od obrysu wanny czy brodzika prysznica.

Sposoby budowania na trudnych gruntach

taką głębokość, by dosięgnąć do aż do niżej położonych warstw nośnych. Następnie w przygotowanych otworach układa się zbrojenie. Kolejna czynność to zalanie otworów betonem. Pale służące do pośredniego oparcia fundamentu powinny mieć średnicę co najmniej 30 cm. Należy rozstawić je tak, by odległość

Jak wybrać projekt domu? Rady architekta

70 lat) powstał podobno w ten sposób, że autor przez lata wszędzie chodził z miarką i sprawdzał oraz porównywał rozmaite zależności, by sformułować wytyczne dotyczące m.in. minimalnych wymiarów, odległości, wielkości i wzajemnych relacji sprzętów, pomieszczeń, budynków. Warto skorzystać z tego

Dodatkowe okno w gotowym dachu

się bowiem, że podstawowe elementy więźby - krokwie - nie są rozmieszczone w równych odległościach. Dlatego wszędzie tam, gdzie mają być wstawione dodatkowe okna, raczej nie obejdzie się bez demontażu pokrycia dachowego lub wewnętrznej obudowy połaci.Montaż okna w dachu - krok po krokuGdy już wiadomo

Działka - linia zabudowy i linia rozgraniczająca

To linie wyznaczane dla działki lub szeregu sąsiadujących działek przez właściwy wydział urzędu gminy. Linia zabudowy przebiega zwykle równolegle do ulicy i wskazuje, w jakiej najmniejszej odległości od ulicy można postawić dom. Linia rozgraniczająca wskazuje, gdzie będzie można postawić ogrodzenie

Rady właścicieli

odległość do poszczególnych mediów. Powiedzenie, że są "w pobliżu", jest bardzo niekonkretne. Trzeba dokładnie ustalić, którędy i za ile można je będzie "podciągnąć". My musieliśmy sfinansować przyłącze biegnące dookoła kilku sąsiednich posesji, choć w linii prostej odległość od sieci

Doświadczenia właścicieli

- Budowanie domu na odległość to zadanie niełatwe i nigdy by się nie udało, gdyby nie ofiarna pomoc rodziny, a także solidny inspektor nadzoru. - Jesteśmy szczególnie zadowoleni z efektu stworzenia dużej przestrzeni, jaki udało się nam osiągnąć we wnętrzach. - Przydałaby się nam osobna łazienka

Moduł odległości

Moduł odległości to wielkość służąca do opisu odległości do obiektów astronomicznych, zdefiniowana jako:{m} - {M} = {5} \ \log \ d - {5}gdzie d jest odległością do obiektu wyrażoną w parsekach. Jednostką modułu odległości jest wielkość gwiazdowa. Moduł odległości umożliwia podawanie odległości

Metryka Hausdorffa

jest skończony \} jest gęsty w H(X). PrzykładW przestrzeni (\mathbb{R}^2, d) z metryką euklidesową rozważmy dwa zbiory domknięte: A\colon =[-2; 1]\times[-2; 1] oraz B\colon =[0; 2]\times [0; 2]. Odpowiednie odległości wynoszą: \delta(A,B)= \sqrt8 \delta(B,A)= \sqrt2 h(A,B)= \sqrt8 UogólnieniaMetryka

Odległość Mahalanobisa

jednostkową, a odległość Mahalanobisa jest równa odległości euklidesowej:\begin{align}d_{m}(\bold{x},\boldsymbol{\mu}) & = \sqrt{ (x_1-\mu_1)^2 + \ldots + (x_n-\mu_n)^2} \\ & = \sqrt{(\bold{x}-\boldsymbol{\mu})\mathbb{I}^{-1}(\bold{x}-\boldsymbol{\mu})^T}\end{align}Punkty o identycznej odległości od pewnego

Odległość Bhattacharyya

Odległość Bhattacharyya jest miarą stosowaną w statystyce do oszacowania różnicy między dwoma rozkładami prawdopodobieństwa. Jest specjalnym przypadkiem bardziej ogólnej odległości Chernoffa. DefinicjaDane mamy dwa rozkłady prawdopodobieństwa p_1, p_2\,. Współczynnik Bhattacharyya definiuje

Metryka probabilistyczna

}\,, a punkty te są współliniowe z pewnym punktem 0\,.Załóżmy dalej, że pomiary odległości pomiędzy 0\, a \mu_{x}\, i pomiędzy 0\, a \mu_{y}\, zostały dokonane przez dwie niezależne grupy eksperymentatorów z użyciem taśmy mierniczej. Przy powyższych założeniach pomiary każdej z grup eksperymentatorów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.