odprowadzenie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej Odprowadzanie wody deszczowej regulowane jest przepisami. Wodę opadową można rozprowadzić na powierzchni własnej działki, ale nie zawsze jest to łatwe. Czasem rozprowadzenie wody deszczowej uniemożliwia grunt o niskiej chłonności, czasem zbyt duży udział utwardzonej powierzchni, np. wyłożonej kostką brukową. Problemem może też być zbyt duży stosunek powierzchni zabudowanej do wolnej - na działce jest za mało ziemi, żeby przyjąć wodę spływającą z dachu. Odprowadzanie wody deszczowej na własnej działce można ułatwić poprzez ułożenie perforowanych rur wprowadzających wodę do głębszych warstw, skrzynek rozsączających lub budując studnię chłonną bez dna i z perforowanymi ścianami.

Odprowadzenie wody deszczowej nie może polegać na przekierowaniu jej na sąsiadującą działkę, ani na ulicę. Nie wolno jej też wprowadzać do kanalizacji bytowej, nawet jeśli jest podłączona do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wodę deszczową można odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Rozwiązaniem jest też odprowadzanie wody deszczowej do rowu melioracyjnego. Te rozwiązania muszą być uzgodnione z urzędem gminy lub inną jednostką zarządzająca kanalizacją lub systemem melioracyjnym.

Marta Stankiewicz

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Deszczówka: jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Woda deszczowa prawnie uznawana jest za ściek. Bronimy się, by deszczówka nie zalewała ścian domu ani ogrodu, a za jej odprowadzenie do kanalizacji płacimy. A gdyby tak odpowiednio nią pokierować i wykorzystać, zmniejszając jednocześnie zużycie kosztownej wody pitnej?

Prawo o wodzie opadowej na działce

Działka budowlana, na której znajduje się dom, powinna mieć kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Rynny - dobór i montaż orynnowania

Woda deszczowa może spływać z dachu prosto na ziemię. Lepiej jednak najpierw zebrać ją do rynien i rurami spustowymi odprowadzić z dala od domu.

Wybór systemu rynnowego

Wybór systemu rynnowego

Przy wyborze systemu rynnowego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na jego trwałość, funkcjonalność a także łatwość montażu. - Dzisiejsza rynna oprócz funkcji odprowadzania wody z dachu pełni również funkcję dekoracyjną, stanowiąc estetyczne wykończenie dachu. Orynnowanie powinno być więc dobrane

Drenaż opaskowy i liniowy. Usuwanie wody z działki

Drenaż opaskowy i liniowy. Usuwanie wody z działki

instaluje się na zakończeniach rynien. Zabezpieczają system przed zamulaniem i zatykaniem się rur. Z kolei w studniach zbiorczych gromadzi się woda z wpustów, stąd można ją przepompować dalej od domu. Jeśli w pobliżu jest kolektor burzowy, wodę ze studni zbiorczych można odprowadzić do kanalizacji

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na

Dach płaski: wpusty dachowe

Dach płaski: wpusty dachowe

W odwodnieniach dachów płaskich stosuje się różne rozwiązania. Jednym z nich jest niewidoczny na elewacji układ odprowadzenia wody deszczowej wykonany przy użyciu wpustów dachowych. Może on działać w systemie grawitacyjnym lub podciśnieniowym. Dobór wpustów Wpusty wraz z akcesoriami dobiera się do

Odwodnienia liniowe - sucho przed garażem

Odwodnienia liniowe - sucho przed garażem

terminem "odwodnienie" określa się odprowadzenie wody z danej powierzchni (np. z dachu czy z utwardzonych powierzchni wokół budynku) do gruntu lub kanalizacji deszczowej. Wykonuje się je w celu poprawienia warunków wilgotnościowych w glebie, a także ograniczenia zalewów oraz podtopień na terenach

Odwodnienie na każdą porę roku

Odwodnienie na każdą porę roku

ze studzienki należy zagospodarować na terenie własnej działki. Jeśli mamy miejsce - wodę można odprowadzić do oddzielnego szczelnego zbiornika na wodę deszczową i używać jej do podlewania. Czasem można też odprowadzić rurą kanalizacyjną o średnicy 110 mm do studzienki kanalizacji deszczowej lub

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

, że grunt na działce jest mało chłonny, po każdej ulewie wokół domu powstaną kałuże. Co gorsza, zalegająca woda może zawilgocić jego fundamenty i ściany. Lepiej więc temu zapobiegać. Odprowadzanie wody deszczowej poza granice działki Wodę z dachu możemy skierować rynnami bezpośrednio do kanalizacji, z

Po co drenaż na działce

Po co drenaż na działce

się na zakończeniach rynien. Zabezpieczają system przed zamulaniem i zatykaniem się rur. Studnie zbiorcze. W nich gromadzi się woda z wpustów, stąd można ją przepompować dalej od domu. Jeśli w pobliżu jest kolektor burzowy, wodę ze studni zbiorczych można odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Wymaga

Wilgoć przy cokole wokół domu

Wilgoć przy cokole wokół domu

do wysokości rynien. Może wtedy dochodzić do rozszczelnienia połączeń, które nie są przystosowane do długotrwałej pracy pod ciśnieniem.Problem zawilgocenia gruntu wokół rury spustowej rozwiąże jedynie odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej albo do studni chłonnej oddalonej od

Przyczyny wilgoci w starym domu

Brak wentylacji w piwnicach (gdy nie ma wymiany powietrza). Złe odprowadzenie wody deszczowej z terenu tuż przy budynku (grunt powinien mieć spadek "od" ścian, a woda z rur spustowych musi być odprowadzona specjalnymi kanalikami od budynku). Przemarzanie ścian (para wodna skrapla się

Ciepła woda użytkowa: jak podgrzewać wodę w domu?

Ciepła woda użytkowa: jak podgrzewać wodę w domu?

bezpieczniejsze). W nowo budowanych domach jednak prawie się ich nie montuje, bo wymagają osobnego przewodu do odprowadzenia spalin. Zastąpiły je kotły gazowe - dwufunkcyjne lub jednofunkcyjne połączone z zasobnikiem. Czytaj też o kotłach jednofunkcyjnych z zasobnikami ciepłej wody Kiedy warto wybrać

Woda na działce - odprowadzenie opadów

Woda na działce - odprowadzenie opadów

Wydawałoby się, że z odprowadzeniem wody opadowej nie powinno być problemu, bo po deszczu znika, wsiąkając w grunt. Tymczasem bardzo często, naturalne wchłanianie deszczówki jest niemożliwe. Dotyczy to działek, na których grunt jest mało chłonny lub znaczna część nawierzchni jest utwardzona, na

Odwodnienie działki, czyli sucho po deszczu

wody na potrzeby ogrodu w okresach suszy. Deszczówka zgodnie z prawem Co wolno z nią zrobić. Zgodnie z przepisami, wolno ją zagospodarować jednym z następujących sposobów: - odprowadzić do kanalizacji deszczowej, - do kanalizacji ogólnospławnej, - rowów melioracyjnych, a jeśli w okolicy nie ma takowych

Uszczelnienie wokół okna dachowego

Uszczelnienie wokół okna dachowego

Wokół okien dachowych nie robi się obróbek blacharskich, ale montuje sprzedawane w komplecie z nimi kołnierze uszczelniające; zaprojektowane są tak, by zapewnić bezpieczne odprowadzenie wód deszczowych i śniegu poza obrys okna. Kołnierze uszczelniające muszą być dopasowane do: - rozmiaru okna i

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

jakimś szczególnym obostrzeniom prawnym w trakcie ich projektowania oraz wykonania i eksploatacji? Andrzej O. Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wód

Z czego zrobić podjazd do domu?

Z czego zrobić podjazd do domu?

rozwiązań materiałowych są ażurowe kratki betonowe lub z tworzyw sztucznych wypełnione roślinnością. W obu przypadkach oczka zasypuje się ziemią, w której wysiewa się trawę lub inne gatunki roślin odporne na deptanie. Oba typy umożliwiają swobodne odprowadzenie i drenowanie wody deszczowej. Fot. Libet (z

Opaska wokół domu z kostki betonowej

Opaska wokół domu z kostki betonowej

jednym metrze szerokości opaski. Tak więc 1% spadku oznacza, że przy opasce metrowej szerokości jej zewnętrzna krawędź będzie o 1 cm (0,01 m) niżej niż krawędź przy ścianie budynku. Poprawnie uformowany spadek jest ważny, bo zapewnia dobre odprowadzenie wody deszczowej. Gdy nawierzchnia ma zbyt małe

Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

podłożu może sięgnąć do głównego poziomu fundamentów piwnicy. Co z tą wodą Aby móc ułożyć wokół domu drenaż opaskowy, trzeba mieć dokąd odprowadzić spływającą nim wodę. Takim odbiornikiem może być na przykład kanalizacja deszczowa albo rów melioracyjny. Jeśli ich nie ma, stosuje się studnie chłonne lub

Stropodach - jak kłaść warstwy izolacyjne?

Stropodach - jak kłaść warstwy izolacyjne?

(ochronne, filtrujące), a następnie dociąża je wybraną warstwą wierzchnią (żwirem, płytami chodnikowymi czy warstwą wegetacyjną). Bardzo ważnym warunkiem trwałości wszystkich warstw jest poprawnie zaplanowany drenaż, który zależnie od potrzeb zapewni odprowadzenie nadmiaru wody lub zatrzymanie pewnej jej

Odwodnienia dachów płaskich

. Wzdłuż boków bez orynnowania ustawia się tzw. murki osłonowe, które zabezpieczają przed zaciekaniem wody opadowej na ściany. Muszą być one przykryte "czapą" z blachy lub specjalną nakładką betonową. Aby woda deszczowa lub z topniejącego śniegu nie wnikała pomiędzy murek a pokrycie dachowe, na

Sposób na deszczówkę

lub zakopano w gruncie. 4. Podlewanie ogrodu Wodę ze zbiornika można odprowadzić do ogrodu na kilka sposobów. Zawsze warto, by zbiornik stojący na ziemi był wyposażony w zwykły kran, z którego można będzie czerpać wodę - na przykład do ręcznego podlewania kwiatów w doniczkach. W zbiorniku można też

Rynny - dlaczego warto je założyć?

, balkonów, a także na lukarnach. Elementy systemu odwodnienia powinno się dobrać do wielkości i kształtu dachu, kąta pochylenia połaci, a także sposobu odprowadzania wody deszczowej. Ze względu na to, że elementy orynnowania są dobrze widoczne, powinny też współgrać z wyglądem całej elewacji domu. W

Piwnica - jak uchronić się przed zalewaniem?

intensywnych opadów piwnice zalewała woda. Zostałem wezwany jako "druga instancja", gdyż zastosowane za radą moich poprzedników środki zaradcze okazały się nieskuteczne.Leczenie nie całkiem skuteczne- Przyczyny. W ulicy nie było kanalizacji deszczowej ani ogólnospławnej. Woda spływająca z dachu

Dom-kostka - renowacja dachu płaskiego

pamiętać, że połać dachu powinna być odpowiednio wyprofilowana. Oznacza to, że wymagane jest zachowanie spadku w kierunku odpływów wody deszczowej. Minimalne nachylenie połaci, które gwarantuje skuteczne odprowadzenie wody, wynosi 1, a najlepiej 2 procent. Przy renowacji dachu płaskiego nie trzeba zrywać

Rynny - wiosenne naprawy i wymiana

zastanówmy się nad odprowadzeniem jej jak najdalej od domu, ponieważ zebrana z dachu deszczówka nie znika - zwykle wylewa się tuż przy domu, grożąc jego zawilgoceniem. Zagospodarować ją można w różny sposób:- odprowadzając do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,- odprowadzając do rowu melioracyjnego

Dom nieskromnie skromny

pod powierzchnią ziemi.Na terenie działki rozłożono poziomo rury z PCV, które wcześniej ponacinano szlifierką kątową oraz owinięto geo-włókniną. Powstał w ten sposób system retencyjno-rozsączający, dzięki któremu woda deszczowa jest równomiernie rozprowadzana po całej powierzchni działki. Należy

Prysznice, kabiny prysznicowe - tłumacz prysznicowy

suficie, na stałe bądź na przegubie. Może być też schowana w suficie. Zapewnia kilka rodzajów strumienia, między innymi deszczowy, igiełkowy, masujący, łagodny. Droższe modele połączone są z kaskadą, skąd woda spływa silnym strumieniem na ramiona osoby biorącej prysznic. Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

posadawiać na głębokości 0,5 m; - czy wokół fundamentów można i czy warto układać drenaż? W zależności od rodzaju gruntu określa się, ile wody trzeba będzie odprowadzić i dobiera odpowiednią średnicę rur drenarskich; - jak odprowadzać wody opadowe z terenu, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej? Znajomość

Bezpieczna podłoga w łazience i garażu

. Wystarczy, by podłoga w tych miejscach była łatwa do utrzymania w czystości i nieśliska. Szczególne obciążenie podłogi w garażu wymaga przygotowania równego podkładu z wyprofilowanymi spadkami, które odprowadzą wodę deszczową czy z topniejącego śniegu do kratki ściekowej (można ją umieścić zarówno wewnątrz

Pokrycia bitumiczne - papy, gonty, płyty

materiału na dach: płaskiego lub profilowanego. Zależnie od tego dobiera się kołnierz uszczelniający, który zapewnia szczelne wbudowanie okna w połać dachu oraz skuteczne odprowadzenie wody deszczowej. W użyciu są dwa typy kołnierzy:do pokrycia płaskiego o grubości do 16 mm, czyli papy lub gontu

Dom na trudną działkę

wykopano cztery studnie chłonne, które miały odprowadzać wodę z dachu. Niestety, to nie wystarczyło. Problem z odprowadzeniem nadmiaru wody z powierzchni działki ujawnił się podczas czerwcowych powodzi w 2010 roku (zdjęcie). Po intensywnej burzy, wody było tak dużo, że zaczęła się wlewać na parter budynku

Porządna gmina

! Niewypełnianie obowiązku uprzątania chodnika przylegającego do nieruchomości naraża jej właściciela na karę grzywny jak za brak rachunków za wywóz śmieci - a więc w wysokości do 5 tys. zł. Woda z działki Działka budowlana powinna być wyposażona w instalację kanalizacyjną umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej

Dom na niewygodnej działce - biały i bez kantów

odprowadzenia wody z dachu polega na tym, że woda deszczowa, po przejściu przez warstwy "zielonego" dachu (i przez drewniany podest tarasu), specjalnymi przepustami przepływa z najwyższej części dachu do położonych niżej, a dalej - do studzienek odwadniających, zakopanych w ziemi przy wjeździe do

Dachówka do remontu

przed porastaniem mchem jest montowanie w kalenicy dachu miedzianych taśm (woda deszczowa z jonami miedzi niszczy mech). Po oczyszczeniu warto zabezpieczyć dachówki przed ponownym zabrudzeniem, na przykład na niemalowane dachówki cementowe nanieść bezbarwny impregnat, a malowane odnowić warstwą

Dach z blachy - ważne miejsca w układaniu

. Kominy. Kolejne trudne miejsce to połączenia kominów z pokryciem z blachy. Stosuje się tam kołnierze, które po pierwsze mają ochronić kominy przed spływającą po dachu wodą deszczową, a po drugie - zakryć szczeliny między kominem a podkładem. Kołnierze te są to pasy blachy, zagięte pod odpowiednim kątem

Wybieramy system orynnowania

Zazwyczaj do domów jednorodzinnych wybiera się system z rynnami o szerokości 125 mm i rurami spustowymi - 80-105 mm. W takim systemie jedna rura spustowa odprowadza wodę deszczową z powierzchni 80-100 m2. Rynny i rury spustowe o większych przekrojach są rzadziej stosowane. Na mniejszych budynkach

Wszystko o ściekach

domu.Ścieki oczyszczone w filtrze można odprowadzić do oczka wodnego, zbiornika wodnego lub do gruntu, ale wówczas trzeba zachować odległość min. 30 m od studni i min. 1,5 m od wód gruntowych.Instalacja dualnaInstalacja umożliwiająca spłukiwanie toalet "wodą szarą" pochodzącą z umywalek, brodzików

Miejsce na samochód

w korytkach można odprowadzać rurą do studzienki chłonnej, drenażu rozsączającego, cieku wodnego, kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Wodę odprowadzaną z podłogi w garażu trzeba oddzielić od systemu odwodnienia i odprowadzać do kanalizacji bytowo-gospodarczej. Opłaty za garaż Grunty i budynki