opór cieplny

Opór cieplny

Opór cieplny

Opór cieplny - dlaczego jest ważny? Budowanie domu to poważne zadanie. Tutaj nie ma mowy o pomyłkach, każdy budynek musi być odpowiednio skonstruowany. Ważne są różne współczynniki i parametry. Takie jak chociażby opór cieplny. To, jaki on będzie, zależy o grubości i jakości ścian. Dlatego to jeden z najważniejszych współczynników, na jakie się zwraca uwagę w przypadku budowania domu czy innych budynków, by zmniejszyć ryzyko nadmiernego uciekania ciepła.

Opór cieplny - po co się go określa? Określenie w prawidłowy sposób oporu cieplnego jest bardzo istotne dla całej konstrukcji budynku, dla jego późniejszej funkcjonalności oraz sposobu ogrzewania. Dlatego takie ważne jest, aby tego typu parametru dopilnować. Opór cieplny należy więc wyliczyć starannie. Te obliczenia są podstawa do podejmowania konkretnych ustaleń w tym właśnie kierunku.

Opór cieplny to określenie, które jest bardzo ważne w budownictwie. Jest to podstawowa właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany. Warto zwrócić na niego uwagę podczas budowy domu, ponieważ ten parametr będzie miał znaczenie przy naszych rachunkach za ogrzewanie.

Opracowanie: Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf, Iwona Szczepaniak

Opór cieplny R ściany

Opór cieplny R ściany

Opór cieplny R jest to właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany.

Opór cieplny ściany

Opór cieplny to podstawowa właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany. Opór cieplny R jest odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U. Im większa wartość oporu cieplnego ścian, tym mniej ciepła ucieka przez przegrody i tym wolniej się to dzieje, a więc tym skuteczniejsze jest ocieplenie przegrody zewnętrznej i bardziej energooszczędny dom.

Izolacja termiczna balkonu: jak zapobiec ucieczce ciepła

Izolacja termiczna balkonu: jak zapobiec ucieczce ciepła

, tzn. co ma lepszy opór cieplny: 15 cm styropianu czy 10 cm pianki poliuretanowej? Nie chcę ocieplać balkonu od zewnątrz, ponieważ jest wykończony płytkami. Ściany domu są trójwarstwowe - zbudowane z pustaków z betonu komórkowego, ocieplone 8-centymetrową warstwą styropianu, z zostawioną szczeliną

Folia na szybę: jak ocieplić stare okna?

Folia na szybę: jak ocieplić stare okna?

łatwo i bez śladów usunąć. Opór cieplny warstwy powietrza zależy od jej grubości, na przykład dla 5 mm wynosi 0,11 m2K/W, 10 mm - 0,15, natomiast dla 25 mm - 0,18 m2K/W. Z kolei na ilość wypromieniowanego przez okno ciepła ma wpływ różnica temperatur po obu stronach okna, suma oporów cieplnych

Co to jest szkło spienione?

Co to jest szkło spienione?

wszystkim czarne szkło. Dzięki pęcherzykom powietrza zamkniętym wewnątrz porów, jest ono lekkie i ma korzystniejsze parametry izolacyjne. Opór cieplny szkła nie ulega zmianie ze względu na całkowitą wodoszczelność i ma niemal zerową absorpcję wody. Rozszerzalność cieplna tego materiału jest podobna jak dla

Co to jest szkło spienione?

Co to jest szkło spienione?

wszystkim czarne szkło. Dzięki pęcherzykom powietrza zamkniętym wewnątrz porów, jest ono lekkie i ma korzystniejsze parametry izolacyjne. Opór cieplny szkła nie ulega zmianie ze względu na całkowitą wodoszczelność i ma niemal zerową absorpcję wody. Rozszerzalność cieplna tego materiału jest podobna jak dla

Na czym polega izolowanie termiczne?

Na czym polega izolowanie termiczne?

. Ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła U maleje proporcjonalnie do grubości ściany (U = 1/R; R = d/x; R - opór cieplny ściany, d - grubość ściany, x - współczynnik przewodzenia ciepła materiału), to jest jasne, że im grubsza przegroda, tym lepiej izoluje cieplnie. Tylko że dla spełnienia podstawowego

Ile kosztują ściany jednowarstwowe, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 11

Ile kosztują ściany jednowarstwowe, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 11

: MATERIAŁ GRUBOŚĆ CENA ŚCIANY [ZŁ/M2] WSPOŁCZYNNIK ŚCIANY [W/{m2K}] OPÓR CIEPLNY R KOSZT JEDNOSTKI OPORU R [zł

Ocieplenie ścian zewnętrznych - różne metody

Ocieplenie ścian zewnętrznych - różne metody

odpowiednie obliczenia podpowie nam, o ile można zmniejszyć grubość izolacji, uwzględniając jednocześnie właściwości wybranego materiału. Na podstawie takich informacji i porównania ceny zakupu materiału izolacyjnego, będziemy mogli ocenić opłacalność każdego z nich. Pamiętać należy, że opór cieplny R

Ile kosztują ściany dwuwarstwowe, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 13

Ile kosztują ściany dwuwarstwowe, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 13

. Materiał Grubość Cena muru Cena ściany Współczynnik U Opór cieplny R Koszt jednostki [cm

Termomodernizacja domu - fundamenty, podłoga na gruncie i strop nad piwnicą

Termomodernizacja domu - fundamenty, podłoga na gruncie i strop nad piwnicą

fundamentowej) stanowi dodatkowy opór cieplny na drodze przepływu ciepła. Dlatego straty ciepła przez przegrody przylegające do gruntu są mniejsze niż przez takie same przegrody graniczące z powietrzem zewnętrznym (ściany zewnętrzne, okna, dach).Jak widać to na rysunku 2 xciepło (rysunek) z domu ucieka we

Dwa warianty ocieplenia domu kostki

Dwa warianty ocieplenia domu kostki

, trzeba wykonać odpowiednie obliczenia pod względem poprawnego projektowania uwzględnić opór cieplny ściany. Ma ona grubości 40 cm i jest wymurowana z bloczków z betonu komórkowego (24 cm). Od zewnątrz osłaniają je cegły dziurawki (12 cm). Między murem konstrukcyjnym, a ścianą osłonową jest szczelina

Ocieplenie murłaty przy różnych rodzajach ścian zewnętrznych

Ocieplenie murłaty przy różnych rodzajach ścian zewnętrznych

izolacja, bo odpowiada zaledwie 4 cm wełny mineralnej. A dach uważa się za dobrze ocieplony, jeśli ma co najmniej 20 cm wełny (opór cieplny R = 5). Nieocieplona murłata (R = 1) jest zatem w takim dachu miejscem zimnym - mostkiem termicznym, przez który będzie uciekać ciepło. Aby temu zapobiec, trzeba

Na poddaszu - paroizolacja od środka

Na poddaszu - paroizolacja od środka

właściwości obydwu materiałów, zazwyczaj styropianem izoluje się cieplnie dachy płaskie o odwróconym układzie warstw. Do ocieplania dachów stromych poleca się natomiast wełnę mineralną. Opór dla pary wodnej Teoretycznie nie powinno łączyć się wełny mineralnej i styropianu, ale nie jest to zabronione. Oba

opór cieplny

znaczenie dla izolacji dachu ma opór dyfuzyjny materiałów, czyli ich zdolność stawiania oporu przenikającej przez nie parze wodnej. Poszczególne warstwy dachu powinny być ułożone od wewnątrz na zewnątrz w takiej kolejności, by ich opór dyfuzyjny był coraz mniejszy. Ochrona przed zawilgoceniem Ocieplony dach

Otulina Rockwool 800 do izolacji produktów instalacyjnych

Otulina Rockwool 800 do izolacji produktów instalacyjnych

temperatura stosowania: 250 st.C - Klasa reakcji na ogień: A2 L -s1,d0 - Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS: < (bądź równe) 1 kg/m2 - Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd: > (bądź równe) 200 m - Zawartość jonów chlorkowych rozpuszczonych w wodzie: nie więcej niż 10 ppm (10 mg/1 kg wyrobu) - Gęstość nominalna

Ogrzewanie podłogowe: Wykładzina na podłogówce

Ogrzewanie podłogowe: Wykładzina na podłogówce

podłogę. Opór cieplny. Parametr ten powinien być jak najniższy i nie może przekraczać 0,17 m2.K/W. Ważna jest też waga runa, która powinna wynosić między 1000-1300 g/m2. Może być wyższa (maksymalnie 2000 g/m2), ale im bardziej gęste i wysokie jest runo, tym wolniej ciepło będzie przepływać w górę i tym

Ocieplenie drzwi garażowych

Ocieplenie drzwi garażowych

techniczne zestawu Onduterm XL.KIT: - Wymiary rolki: 0,6 m x 10m - Powierzchnia rolki: 6 m2 - Ciężar rolki: 1,08 kg - Ciężar m2: 0,180 kg - Grubość maty: 3 mm - Opór cieplny: 0,63 (m2K)/W - Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,07 W/mK - Cena: 90 zł netto - Producent: Onduline

Ile styropianu pod ogrzewaniem podłogowym

Ile styropianu pod ogrzewaniem podłogowym

(grubość 1 cm). Zatem łączna wysokość standardowej podłogówki wynosi około 23 cm.Inne rozwiązaniaGrubość izolacji pod ogrzewaniem podłogowym, a właściwie jej opór cieplny R, określa norma PN-EN 1264. Przy podłogówce układanej na parterze domu niepodpiwniczonego, wymagany opór cieplny izolacji nie powinien

Murowane ściany domu: materiały, konstrukcje, ceny

Murowane ściany domu: materiały, konstrukcje, ceny

., okolice Mroczy Beton komórkowy to jeden z najcieplejszych materiałów murowych dostępnych na polskim rynku. Porowata struktura tego materiału stawia bardzo duży opór ciepłu uciekającemu przez ścianę. Dzięki temu beton komórkowy ma bardzo dobrą izolacyjność termiczną. Mimo że wytrzymałość betonu komórkowego

Stary dom - docieplać czy otynkować?

Stary dom - docieplać czy otynkować?

sytuacji najlepiej będzie do ocieplenia użyć wełny mineralnej o grubości od 10 do 15 cm; pozwoli to polepszyć opór cieplny ścian zewnętrznych, a jednocześnie nie spowoduje nadmiernego pogrubienia ścian i "schowania" okien w głębokich wnękach. Koniecznie należy ocieplić także glify okienne

Cieplejsze ściany

razy mniejsze. Dlatego radzimy budować ściany o współczynniku co najmniej równym 0,25, czyli o oporze cieplnym R równym minimum 4,0.

Termomodernizacja domu - przyczyny ucieczki ciepła

ogrzewania. Dlaczego ciepło ucieka Ogrzewamy dom po to, żeby móc w nim żyć w warunkach uznawanych powszechnie za komfortowe pod względem cieplnym (regulowanych nota bene przepisami w prawie budowlanym). Możemy oczywiście mieszkać w warunkach, które my uznajemy za optymalne o danej porze dnia i nocy, a system

Drewno na podłodze grzejnej to "materiał trudny"

Warstwa wykończeniowa podłogi ogrzewanej nie może tamować przepływu ciepła do pomieszczenia. Jej opór cieplny, który nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W, musi być uwzględniony w obliczeniach cieplnych ogrzewania podłogowego, gdyż znacząco wpływa na temperaturę powierzchni podłogi, a w konsekwencji

Drewno na ogrzewaną podłogę

współczynnik skurczu i jasny kolor, który podkreśla ciemne szczeliny, nie poleca się układania na ogrzewaniu podłogowym parkietów z klonu, buku i grabu. Odradza się także stosowanie elementów grubszych niż 15 mm (np. litych desek czy tradycyjnych deszczułek parkietowych), ponieważ mają duży opór cieplny i tym

Wentylacja grawitacyjna

. Ważne jest, aby ścianki kanałów były gładkie, ponieważ występują wtedy mniejsze opory przepływu powietrza. Aby usprawnić działanie wentylacji, wystarczy zastosować wentylator osiowy, który jest w stanie tłoczyć powietrze na odległość do 10 m. Niekiedy jednak, np. w przypadku zupełnego braku ciągu

Ocieplanie domu: sprawdź, co przeczytasz na etykiecie

parametry określające izolacyjność termiczną materiału - współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) i opór cieplny RD) są takie same dla wełny mineralnej i styropianu, inne - decydujące o przeznaczeniu - zupełnie różne. Rękojmia czy gwarancja Kupując materiały budowlane, chcemy wierzyć, że są one dobrej

Jak zapewnić wysoką sprawność gazowego kotła kondensacyjnego?

-powietrznej na powierzchni wymiennika ciepła osadzają się zanieczyszczenia. W wyniku tego wzrasta współczynnik oporów przenikania ciepła, co utrudnia przekazywanie wodzie energii wytwarzanej w procesie spalania i powoduje obniżenie sprawności kotła. Można oczywiście zmniejszyć skutki tego procesu, przez

Wełna mineralna od A do Z

charakterystyka identyfikująca; - nazwa lub znak identyfikujący i adres producenta; - rok produkcji (ostatnie dwie cyfry); - zmiany, czas produkcji lub kod pochodzenia; - klasa reakcji na ogień; - deklarowany opór cieplny (rezystancja); - deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła; - grubość nominalna

Jak się mieszka w domu z pompą ciepła? Sprawdzamy koszty!

przed montażem zbyt głębokich odwiertów. Jeśli będą głębsze niż 125, m opory przepływu w rurach spowodują znaczny wzrost zużycia prądu przez pompy obiegowe. Pamiętajmy również o tym, że minimalna odległość pomiędzy odwiertami o głębokości do 80 m nie powinna być mniejsza niż 5 m. Czytaj też o wodzie z

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o najpopularniejszym izolatorze

czas robocizny. Ważną cechą styropianu jest również jego duży opór dyfuzyjny. Przy zastosowaniu płyt styropianowych, zarówno w ścianie dwuwarstwowej, jak i trójwarstwowej, para wodna nie kondensuje się. Ściana jest sucha przez cały rok. Dzieje się tak, gdyż wilgoć - z powodu małej paroprzepuszczalności

Stalowe grzejniki płytowe

których obieg wody wymusza pompa. Jest tak dlatego, że grzejniki płytowe mają wewnątrz rurki o niewielkim przekroju; stawiają więc duży opór wodny. Grzejniki płytowe można montować w instalacjach wykonanych ze stali, miedzi oraz tworzyw sztucznych (rury koniecznie powinny mieć wkładkę antydyfuzyjną

Kupujemy styropian

izolacji lub lepiej ocieplić dom. Opór cieplny (R). Im większa jest jego wartość, tym skuteczniejsze ocieplenie. Będzie tak z pewnością, jeśli wybierzemy styropian o mniejszym współczynniku x. Pytanie tylko, ile za to zapłacimy. Być może taniej będzie ułożyć grubszą warstwę styropianu o gorszym

Drewno na ogrzewaniu podłogowym

ogrzewaną podłogę, powinniśmy wziąć pod uwagę jeszcze opór cieplny materiału. Zależy on od rodzaju i grubości pokrycia. Drewno lite będzie dla ciepła przeszkodą trudniejszą do pokonania niż warstwowe. A im jest grubsze, tym lepiej izoluje. Przekłada się to na sprawność ogrzewanej podłogi - temperatura w

Ściany zewnętrzne cieplejsze o 33%

osoba zajmująca się sporządzaniem audytów energetycznych. Orientacyjnie możemy jednak przyjąć, że jeśli chcemy mieć ścianę o U = 0,2 (czyli o oporze cieplnym R = 5) będziemy musieli ocieplić ją warstwą wełny lub styropianu (zakładamy, że ich wynosi od 0,032 do 0,040) o grubości: - od 12 cm (jeśli

Ocieplenie budynku - ściany zewnętrzne

należy obliczyć, jaka grubość izolacji będzie dla danej przegrody optymalna. Pomóc w tym może konstruktor albo doradca techniczny producenta systemów ociepleń. Orientacyjnie, można jednak przyjąć, że jeśli chcemy mieć ścianę o U = 0,2 (czyli o oporze cieplnym R = 5) będziemy musieli ocieplić ją warstwą

Elektryczne ogrzewania podłogowe: mata czy kabel

, wykładzinę lub panele: wyboru powinno się dokonać już na etapie projektowania instalacji, aby w obliczeniach uwzględnić opór cieplny danego materiału. Najbardziej polecane są te materiały, które cechuje duża bezwładność cieplna, a współczynnik ich oporu cieplnego nie przekracza 0,125 (K m2)/W.Ceramika i

Membrana dachowa - właściwości

normy, ale w innych warunkach, powoduje uzyskanie odmiennych wartości. Dlatego znacznie lepiej używać współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd [m]. Wskazuje on jaki opór napotyka para wodna przechodząca przez membranę w porównaniu do oporu równoważnej warstwy powietrza. Im niższa wartość Sd, tym wyższa

Dom energooszczędny. Przeszklenia i wentylacja

odpowiednich otworów w ścianie pomiędzy ogrodem zimowym a wnętrzem domu, można było uzyskać znaczącą ilość energii w słoneczne dni.W domu zeroenergetycznym, przy oporze cieplnym ścian zewnętrznych RT = 10 m2K/W, dodatkowy opór (około Ru= 0,2 m2K/W) stawiany przez pomieszczenie nieogrzewane (oranżerię

Sposoby na ocieplenie domu od wewnątrz

bardzo duży opór dyfuzyjny). Po przyklejeniu płyt ocieplenia, układa się na nich tynki cienkowarstwowe. Bloczki z betonu komórkowego.Beton komórkowy ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne; jest niepalny (ma najwyższą klasę odporności ogniowej A1), łatwo daje się go obrabiać i ciąć. Dzięki

O wełnie mineralnej prawie wszystko

). Wełna szklana ma za to niższy niż kamienna opór dyfuzyjny (lepiej przepuszcza parę wodną); jest też lżejsza i lepiej dostosowuje się do różnych kształtów i nierównego podłoża.Rodzaje wyrobów z wełnyWełny mineralne produkowane są głównie w postaci mat i płyt o różnej gęstości. Robi się z niej także

Wełna mineralna - nowości rynkowe

polski rynek nową markę produktów ze szklanej wełny mineralnej. W sprzedaży są dwa typy mat oraz płyty. Schwenk glasswolle 039 (zobacz zdjęcie) to mata o współczynniku przenikania ciepła 0,039 W/(m2K). Dostępna jest w grubościach 50-200 mm i rolach o długości 3,5-14 m. Opór cieplny, w zależności od

Realizacje domów: nowoczesny dom z elewacją z kamieni

utrzymania budynku wpływ ma również pompa ciepła, która zasila ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu dom zyskał też nietypową posadzkę. Projektanci szukali materiału, który charakteryzuje się niskim oporem cieplnym, a przy tym będzie estetycznie wyglądał na dużej powierzchni. Dodatkowym

Dom autonomiczny. Konstrukcja i technologia

materiałów i zwiększające ich opór cieplny. Ogromna podaż energii charakteryzująca erę przemysłową nie zatrzymała poszukiwań materiałów, które pozwoliłyby taniej budować cieplejsze domy. W budownictwie drewnianym rynkiem zawładnęło lekkie budownictwo szkieletowe, a w cegle pojawiły się coraz liczniejsze

Ocieplenie ścian od strony wnętrza

paroszczelnej - ani styropian, ani polistyren ekstrudowany praktycznie nie przepuszczają pary wodnej (mają bardzo duży opór dyfuzyjny). Ten sposób ocieplenia ścian od wewnątrz jest dość czasochłonny, ponieważ po przyklejeniu płyt ocieplenia wymaga ułożenia cienkowarstwowych tynków wewnętrznych. Nieco gorszym

Styropian - rodzaje i odmiany styropianu

(pojęcie "samogaśnięcia" zastąpiły klasy reakcji na ogień - najniższa jest klasa E; klasa B oznacza wyroby niezapalne), - deklarowany opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła, - dane dotyczące wymiarów (grubość, długość, szerokość płyt) i stabilności wymiarowej; - informacja o liczbie

Jaka instalacja, taki grzejnik

naczyniem wzbiorczym, ogrzewanych kotłami na paliwa stałe, gdyż są bardzo odporne na korozję. Ze względu na małe opory przepływu poleca się je do obiegów grawitacyjnych. Mogą współpracować z każdym rodzajem instalacji grzewczej - z miedzi, tworzywa, ze stali. Grzejniki członowe aluminiowe Składają się z

Nowoczesne i modne budownictwo - ocieplenie domu

funkcjonują laboratoria, które badają każdą partię styropianu na każdym etapie produkcji. Kontroli poddawane są wszystkie istotne dla styropianu parametry m.in. opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła, naprężenia ściskające, wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, wymiary liniowe, nasiąkliwość wodą

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo - cz. 3, czas na okna

skomplikowana niż w przypadku przegród nieprzezroczystych, czyli ścian, dachu czy podłogi na gruncie. Wynika to z tego, że przez okno nie tylko tracimy, ale i zyskujemy ciepło. - Straty ciepła są tym mniejsze, im większy jest opór ciepła okna (mają niższy współczynnik przenikania ciepła U). - Zyski ciepła przez

Ogrzewanie domu kominkiem

inwestycyjne. Wady - nie można w ten sposób ogrzewać pomieszczeń oddalonych od kominka (unoszące się samoczynnie powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu w długich kanałach), mocno ograniczone są też możliwości sterowania wydajnością cieplną. Wadą jest także przypalanie kurzu (tzw. piroliza) w

Tradycyjny tynk cementowo-wapienny

styropianowych. Tynki te poprawiają termoizolacyjność ścian. Mają wprawdzie około dwukrotnie gorszy opór cieplny niż styropian i wełna, ale nie wymagają równego podłoża (co jest konieczne przy przyklejaniu płyt ocieplenia). Wyprawy ciepło- chronne nakłada się na grubość nawet do 10 cm, często na łukach lub

Parkiet na ogrzewanej podłodze

grubość i szerokość jej elementów. Tradycyjne parkiety (zwykle o grubości 15-22 mm) i lite deski podłogowe (30 mm) słabo przewodzą ciepło, dlatego ich układanie na ogrzewaniu podłogowym mija się z celem. Ich duża grubość powoduje zbyt duży opór cieplny (tabela obok), a tym samym obniża skuteczność

Kupujemy drzwi zewnętrzne

;okazyjnym", natomiast te klasy 4 mają stawić opór przed atakiem "specjalisty", wyposażonego w odpowiednie narzędzia.Drzwi w klasie 1 (A) lub 2 (B) to drzwi o podwyższonej odporności na włamanie, ale tylko drzwi zakwalifikowane do klasy 3 lub 4 (C) możemy określać jako drzwi antywłamaniowe

Ile kosztuje budowa domu

jednowarstwowych o różnej izolacyjności cieplnej jest bardzo mylące. Ściana tańsza przy gorszym współczynniku U będzie zimniejsza. W przyszłości oznacza to wyższe rachunki za ogrzewanie domu. Do porównania takich ścian jednowarstwowych lepiej wziąć pod uwagę całkowity opór R. Im większy, tym mniejsze będą straty

Wymiana grzejników - Loża Ekspertów

grzewczym może przyczynić się do tego, że te ostatnie nie osiągną pełnej mocy cieplnej, mają bowiem znacznie większe opory przepływu. Poza tym nowe mogą bardzo szybko skorodować. Takim układem trudniej też będzie sterować.Tadeusz Dudek: Nie można również pominąć innej ważnej kwestii. Tradycyjne żeberka mają

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - ocieplenie domu - część 1

ciepła przez podłogę na gruncie nie może przekraczać 0,45. Przy takim wymaganiu, podłogi praktycznie nie trzeba ocieplać materiałem izolacyjnym. Opór cieplny 2 cm parkietu, 5 cm wylewki, 10 cm podkładu betonowego oraz 50 cm piasku da nam wartość współczynnika U mniejszą od wymaganej przepisami.Przyjmijmy

Wentylacja mechaniczna - fakty i mity

lepsze (a więc i droższe) filtry oraz nowocześniejsze wentylatory wyposażone w silnik z wirującym stojanem i łożyska kulowe. Dobre filtry zapewniają mniejsze opory przepływu powietrza, co przekłada się na mniejsze zużycie energii przez wentylatory, a to rekompensuje wyższą cenę filtrów. Wysokiej klasy

Remont komina

opory przepływu spalin przez komin; - dzięki gładkim ściankom wkładu w kominie nie gromadzi się sadza; - dzięki małej bezwładności cieplnej stali przewód kominowy szybko się nagrzewa, co z jednej strony poprawia ciąg kominowy, z drugiej zaś ogranicza występowanie zjawiska kondensacji. Kominy gotowe

Ogrzewanie grzejnikami i podłogą

przepływu wody grzejnej przez ten układ trzeba ograniczyć przepływ wody przez pozostałe grzejniki, wprowadzając na nich sztuczne opory przepływu, czyli zakładając kryzy). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz

Ściany fundamentowe - jak zapewnić ciepło?

poniżej poziomu terenu, albo 1-metrowego pasa podłogi na gruncie wzdłuż ścian zewnętrznych. Ci, co budują dom dla siebie, izolują często nie tylko całą podłogę, ale i ściany fundamentowe, i to warstwą większej grubości niż by to wynikało z przepisów (stosują więc izolację o wyższym oporze cieplnym niż

Dom energooszczędny. Ogrzewanie domu i wody

× 0,15)/(1700 + 1310) = 0,36 zł, a więc sześć razy więcej!Ciąg dalszy nastąpiOptymalne dobranie oporów cieplnych przegród budowlanych i umieszczenie większości okien na elewacjach wschodniej, zachodniej i południowej, a także zastosowanie wysoko sprawnej wentylacji z rekuperacją - w połączeniu z

Kominek jak kocioł, czyli kominek wodny

się do tego celu płytowy wymiennik ciepła lub gotowe zestawy pompowo-wymiennikowe.Wiele wkładów z płaszczem wodnym ma już na stałe wbudowany w korpusie wymiennik ciepła, dzięki czemu urządzenie łatwiej podłączyć do instalacji. Wymiennik ma małe opory przepływu i nie dochodzi w nim do odkładania się

Fundamenty krok po kroku

których określa się jedynie wymagany opór cieplny R podłogi na gruncie (nie może on być mniejszy niż 1,5 (m2.K)/W). A taki rezultat można uzyskać bez kłopotliwego i niepewnego ocieplania ścian fundamentowych - wystarczy ułożyć izolację cieplną pod całą powierzchnią podłogi, co jest znacznie łatwiejsze

Parkiet na ciepłej podłodze

grube (powyżej 15 mm), co stwarza duży opór cieplny (patrz Tabela), a tym samym obniża skuteczność ogrzewania. Parkiet tradycyjny i lite deski odradza się także ze względu na ich szerokość - podgrzewanie w warunkach stosunkowo niskiej wilgotności względnej powietrza powoduje bowiem kurczenie się drewna

Pompy ciepła - drogie dziś na tanie jutro

poniżej poziomu gruntu. Poszczególne, jednakowe pętle powinny mieć długość nieprzekraczającą 100 m. W przeciwnym razie opory przepływu byłyby zbyt duże. Odstępy pomiędzy pętlami zależą od średnicy przewodów i wynoszą zazwyczaj od 50 do 100 cm. Taka odległość gwarantuje równomierny odbiór ciepła z

Realizacje domów: nowoczesny dom z elewacją z kamieni

budynku wpływ ma również pompa ciepła, która zasila ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu dom zyskał też nietypową posadzkę. Projektanci szukali materiału, który charakteryzuje się niskim oporem cieplnym, a przy tym będzie estetycznie wyglądał na dużej powierzchni. Dodatkowym kryterium

Wełna mineralna jako izolacja termiczna od zimna, hałasu i ognia

, dzięki czemu opór cieplny dachu zwiększy się aż o wartość 2,5 do 3,5. - Dach ze szczeliną wentylacyjną nad ociepleniem. Rozwiązanie to stosuje się wówczas, gdy krokwie mają być osłonięte od góry warstwami nieprzenikliwymi dla pary wodnej: poszyciem z desek pokrytym warstwą papy albo poszyciem z płyt

Remont instalacji c.o.

. Zmniejszenie średnicy rur i założenie w instalacji różnego rodzaju zaworów powoduje na tyle duże opory przepływu, że instalacja nie może już pracować w obiegu grawitacyjnym. Konieczne jest zamontowanie pompy obiegowej, której zadaniem będzie wymuszanie przepływu wody w instalacji. Najlepiej, aby pompa obiegowa

Niezawodna kanalizacja

- minimum 10 cm (0,1 m).Oprócz średnicy ważny jest także sposób łączenia pionów z poziomami, czyli przewodami odpływowymi. Dla zminimalizowania oporów przepływu połączenie takie powinno być wykonane za pomocą dwóch kolanek 45°.Poziomy, czyli podejścia do przyborów sanitarnych. Ich średnice dobiera się

Dwa sposoby na cichą podłogę z paneli

nad jastrychem nie ma warstwy tłumiącej dźwięki, eliminuje straty wynikające z jej oporu cieplnego, a więc zapewnia bardziej ekonomiczną pracę ogrzewania podłogowego. Sposób klejenia. Deski trójwarstwowe przykleja się do jastrychu, a między sobą łączy na bezklejowe złącza zatrzaskowe. Jeśli użyje się

Miejsce na samochód

jaką działa siłownik. Jeśli ta siła wzrasta (a tak się dzieje, gdy brama trafia na opór), wtedy siłownik zmienia kierunek ruchu. Zdalne sterowanie Do pełnego zautomatyzowania bramy niezbędne są - oprócz napędu i odbiornika fal radiowych - akcesoria zdalnego sterowania, z których najpopularniejsze są