prawo budowlane - dziennik ustaw

sprawdź też:

ustawa

red.

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Podczas prowadzenia budowy domu niektóre kontakty warto mieć pod ręką.

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Chciałbym odzyskać VAT za materiały budowlane. Jakie dane wpisać na fakturze?

Problemy z kierownikiem budowy

Buduję dom. Mam poważne zastrzeżenia do kierownika budowy. Jakie są jego obowiązki? Włodzimierz J.

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Kupiłem działkę budowlaną, na której rośnie sporo drzew. Początkowo bardzo się z tego cieszyłem, ale już wiem, że część z nich muszę wyciąć. Czy to prawda, że powinienem mieć na to specjalne zezwolenie? Ile to kosztuje? Dodam, że są to "zwykłe" drzewa, a nie stuletnie dęby. Janusz Z

Wznowienie budowy domu

Wznowienie budowy domu

który na pewno żywo będzie się interesował wszystkimi prowadzonymi pracami. Adam P.Zgodnie z zapisami prawa budowlanego budowę należy rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Na taki sam okres można też przerwać prace budowlane.Nowe pozwoleniePo

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

developerem, nie jest to wcale łatwe. Może się on nie zgodzić na nasze żądanie. Wszystko zależy od tego, czy nasza umowa w ogóle przewiduje taką ewentualność. Co może, a co musi kierownik? Podstawowe obowiązki kierownika budowy są wyliczone w ustawie Prawo budowlane. Kierownik budowy musi: - Prowadzić

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

uprawnień budowlanych; złożyć wpis do dziennika budowy; przejąć plac budowy i odpowiednio go zabezpieczyć.W oświadczeniu kierownik budowlany podaje, że zna przepisy prawne o wykonywaniu robót budowlane (w szczególności prawo budowlane), świadom jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności karnej i

Komornicze licytacje w internecie

Komornicze licytacje w internecie

, lokali, garaży), komornik może wystawić na aukcje... prawie wszystko. I tak: sprzęt AGD i RTV, łodzie, jachty, biżuterię, odzież, oraz... przyczepy, naczepy, wózki widłowe, agregaty prądotwórcze czy rusztowanie budowlane, a nawet bloczki fundamentowe. Jednym słowem wszystko co - zdaniem komornika - ma

Budowa bez ofiar

Za to, co się na budowie dzieje, za- wsze odpowiada kierownik budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor musi zapewnić, by budowa jego domu była kierowana przez uprawnioną do tego osobę. Nie znaczy to jednak, że sam ją musi znaleźć i zatrudnić - może to zrobić wykonawca. Kto i kiedy zatrudnia

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ustawa zacznie obowiązywać w terminie 3 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.W myśl tej ustawy, jeżeli na skutek działania urzędnika Skarb Państwa będzie zmuszony wypłacić stronie poszkodowanej odszkodowanie, kierownik

Odbierz VAT

Odbierz VAT

,- przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego (np. suszarni) na cele mieszkalne, - remont mieszkania.Aby uzyskać zwrot VAT-u, trzeba też mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę albo tytuł prawny do budynku lub

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego . Sprawdza on, czy lokalizacja oraz dane techniczne obiektu nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa. Chodzi tu głównie o zgodność z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

1994 r. prawo budowlane (ostatnia nowelizacja DzU nr 163 poz. 2016 z 2005 r.), Ustawa z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (DzU nr 12 poz. 114 z 1971 r. ze zm.).Prawo budowlane jednoznacznie wskazuje inwestora, jako osobę, która jest odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje na budowie. Do obowiązków

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

decyzji określającej lokalizację zjazdu z drogi publicznej czy brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zwłaszcza w pasie drogowym, np. przy wykonywaniu przyłączy). - W przypadku nieprawidłowości urząd wzywa inwestora do usunięcia braków lub doprecyzowania i uzupełnienia niektórych

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.uwaga do skrótu), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw

Dziennik rozbiórki

Dziennik rozbiórki jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na rozbiórce określonego obiektu budowlanego oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co określone jest w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego. Dziennik rozbiórki jest więc w swej

Dziennik montażu

Dziennik montażu jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co określone jest w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego. Dziennik montażu

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego). Źródła prawneObowiązek założenia oraz zasady prowadzania dziennika budowy zostały określone w Prawie budowlanym (), art. 45 ust

Prawo budowlane

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.Ustawa reguluje także sprawy związane z: ochroną środowiska podczas działań związanych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.