prawo budowlane - dziennik ustaw

sprawdź też:

ustawa

red.

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Podczas prowadzenia budowy domu niektóre kontakty warto mieć pod ręką.

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Inwestor wkłada w budowanie domu wiele wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy (swoich lub pożyczonych). Nie dziwi zatem, że chciałby w nim jak najszybciej zamieszkać.

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Zakończenie budowy oznacza nie tylko bliską perspektywę przeprowadzki, ale i obowiązek dopełnienia związanych z tym formalności. Jeśli go zlekceważymy, możemy ponieść karę.

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

developerem, nie jest to wcale łatwe. Może się on nie zgodzić na nasze żądanie. Wszystko zależy od tego, czy nasza umowa w ogóle przewiduje taką ewentualność. Co może, a co musi kierownik? Podstawowe obowiązki kierownika budowy są wyliczone w ustawie Prawo budowlane. Kierownik budowy musi: - Prowadzić

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami) albo tytuł prawny do

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

szeregowej, jak i bliźniaków. Czy rzeczywiście jest to korzystna forma ochrony dla kupującego, czy jedynie pusty chwyt reklamowy, mający przyciągnąć rzesze klientów? Co to jest rachunek powierniczy? Instytucję rachunku powierniczego reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy.Jeśli pełnomocnictwa nie było lub też pełnomocnik nie miał wymaganych kwalifikacji, wówczas odpowiada on karnie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).Rozporządzenie

Wznowienie budowy domu

Wznowienie budowy domu

który na pewno żywo będzie się interesował wszystkimi prowadzonymi pracami. Adam P.Zgodnie z zapisami prawa budowlanego budowę należy rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Na taki sam okres można też przerwać prace budowlane.Nowe pozwoleniePo

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Ich wysokość ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, które rosną na nieruchomości przeznaczonej pod

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

uprawnień budowlanych; złożyć wpis do dziennika budowy; przejąć plac budowy i odpowiednio go zabezpieczyć.W oświadczeniu kierownik budowlany podaje, że zna przepisy prawne o wykonywaniu robót budowlane (w szczególności prawo budowlane), świadom jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności karnej i

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

wymaganym terminie, wojewoda w celu realizacji nałożonego obowiązku zastosuje drogę egzekucji administracyjnej. Podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i

Komornicze licytacje w internecie

Komornicze licytacje w internecie

, lokali, garaży), komornik może wystawić na aukcje... prawie wszystko. I tak: sprzęt AGD i RTV, łodzie, jachty, biżuterię, odzież, oraz... przyczepy, naczepy, wózki widłowe, agregaty prądotwórcze czy rusztowanie budowlane, a nawet bloczki fundamentowe. Jednym słowem wszystko co - zdaniem komornika - ma

Budowa bez ofiar

Za to, co się na budowie dzieje, za- wsze odpowiada kierownik budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor musi zapewnić, by budowa jego domu była kierowana przez uprawnioną do tego osobę. Nie znaczy to jednak, że sam ją musi znaleźć i zatrudnić - może to zrobić wykonawca. Kto i kiedy zatrudnia

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ustawa zacznie obowiązywać w terminie 3 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.W myśl tej ustawy, jeżeli na skutek działania urzędnika Skarb Państwa będzie zmuszony wypłacić stronie poszkodowanej odszkodowanie, kierownik

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego . Sprawdza on, czy lokalizacja oraz dane techniczne obiektu nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa. Chodzi tu głównie o zgodność z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów

Odbierz VAT

, - przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego (np. suszarni) na cele mieszkalne, - remont mieszkania. Aby uzyskać zwrot VAT-u, trzeba też mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę albo tytuł prawny do budynku lub

Zanim się wprowadzisz

podlega opłacie skarbowej. Jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, na przykład nie złożymy oryginału dziennika budowy, wówczas decyzja może być odmowna - nie otrzymamy zgody na rozpoczęcie użytkowania domu. Uwaga! Od decyzji mamy prawo odwołać się do wojewódzkiego inspektora budowlanego - w terminie

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (ostatnia nowelizacja DzU nr 163 poz. 2016 z 2005 r.), Ustawa z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (DzU nr 12 poz. 114 z 1971 r. ze zm.). Prawo budowlane jednoznacznie wskazuje inwestora, jako osobę, która jest odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje na

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

decyzji określającej lokalizację zjazdu z drogi publicznej czy brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zwłaszcza w pasie drogowym, np. przy wykonywaniu przyłączy). - W przypadku nieprawidłowości urząd wzywa inwestora do usunięcia braków lub doprecyzowania i uzupełnienia niektórych