przyłącze wodociągowe

red.

Na budowie - co robić w lipcu

Na budowie - co robić w lipcu

Lipiec to bardzo dobry czas na budowanie (może być co najwyżej za gorąco). Warto pomyśleć o wykonaniu przyłączy wodociągowych, gazowych i elektrycznych.

Co to jest przyłącze wody do domu?

Przyłącze to rura łącząca domową instalację wodną z wodociągiem. Zwykle kończy się na zaworze z wodomierzem.

Wybór działki: "goła" czy z mediami?

Najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy kupujemy działkę położoną przy bitej drodze, której obrzeżem poprowadzone są wszystkie niezbędne instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Ale nie zawsze jest to możliwe.

Instalacje stanu zero

Instalacje stanu zero

kątem służą specjalne trójniki i kolana kanalizacyjne łagodnie wyprofilowane. Rury należy układać ze spadkiem min. 2%. Woda. Przyłącze wodociągowe wprowadza się do budynku poniżej strefy przemarzania (120-150 cm) pod poziomem terenu. Przyłącza elektryczne i telefoniczne doprowadzane do domu linią

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Chcemy zrobić przyłącze wody i prądu do nowo budowanego domu. Zarówno słup, z którego będzie robione przyłącze energii, jak i wodociąg znajdują się na działce u sąsiada. Sąsiad wyraża zgodę na dokonanie przyłączy z jego działki (oczywiście odpłatnie), ale pod warunkiem, że napiszemy mu stosowne

Przyłącze wody do domu

Przyłącze wody do domu

Chcemy zrobić przyłącze wody na działkę, na której będziemy budować dom. Wodociąg kończy się na posesji sąsiada, w odległości około 60 metrów od naszej. W zakładzie komunalnym powiedziano mi, że koszty całego przyłącza (przedłużenie wodociągu i przyłącze do domu) ponoszę ja, natomiast gdzieś

Wodociąg zamiast studni

Wodociąg zamiast studni

jest zbyt prosta - trzeba bowiem odwiedzić nie tylko miejscowe przedsiębiorstwo wodociągowe, ale też urząd gminy i starostwo. Z własnej kieszeni musimy zapłacić za: - wydanie warunków przyłączenia do sieci;- wykonanie projektu;- uzgodnienie dokumentacji projektowej;- budowę przyłącza

Zanim ruszy budowa - woda, prąd i inne instalacje

Zanim ruszy budowa - woda, prąd i inne instalacje

Instalacja wodociągowaRurę przyłącza wodociągowego układa się na głębokości o 0,4 m większej niż głębokość przemarzania gruntu, czyli minimum 1,4-1,6 m poniżej poziomu terenu.W domu z podłogą na gruncie przewód ten prowadzi się pod ławą fundamentową, a w podpiwniczonym - przez przepust w ścianie

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, z urządzeniem pomiarowym włącznie.Dodać należy, że problematyka ta pojawia się także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd ten wyraził kategoryczny pogląd, że "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę

Ile kosztują media

Ile kosztują media

Najlepiej, jeśli każda nieruchomość ma swoje przyłącza mediów. Pomijając sprawę rozliczeń z innymi ich użytkownikami i dodatkowe koszty związane na przykład z zakupem i montażem podliczników, takie rozwiązanie jest wygodniejsze przy późniejszej sprzedaży domu.Przyłączenie prąduKoszty przyłączenia

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

rozpocząć tuż po zakupie działki, występując do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych. Zależnie od?możliwości technicznych przyłącze takie wykonywane jest jako tymczasowe lub docelowe. W warunkach przyłączenia określana jest m.in. moc przyłączeniowa, sposób prowadzenia przyłącza

Instalacje stanu zero - przeczytaj zanim zaczniesz budowę domu

Instalacje stanu zero - przeczytaj zanim zaczniesz budowę domu

maksimum 1 m od ściany).Aby zapewnić wodę do podlewania ogrodu, powinno się pozostawić w ścianie zewnętrznej przepusty wykonane tak samo, jak dla przyłącza wodociągowego - przy czym od strony wewnętrznej domu podpiwniczonego instaluje się zawór odcinający z kurkiem spustowym. Umożliwi on opróżnienie tego

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

jest opłata za wodę i ścieki (wodociągi to przedsiębiorstwa gminne i działają według stawek gminnych). Oscyluje wokół 100 złotych.Projekt i budowa przyłącza. Po wydaniu warunków technicznych można przystąpić do sporządzenia projektu przyłącza wodociągowego. Projekt taki musi sporządzić projektant z

Dom z wieloma widokami - wydatki

Ile wydaliśmy na domRemont wiejskiego domu: 250 000 złw tym:- przyłącze wodociągowe - 1500 zł- przyłącze gazowe - 9000 zł- kolektory słoneczne, zbiornik na ciepłą wodę (300 l), kocioł gazowy i instalacja sanitarna - 30 000 złinstalacja gazowa - 6500 złPrzewidywany koszt rozbudowy domu: 300 000

Woda z wodociągu i ze studni w jednym domu

Woda z wodociągu i ze studni w jednym domu

nowych przyłączy do sieci wodociągowej;- zassania zanieczyszczeń lub bakterii z instalacji domowych do instalacji wodociągowej. Może się tak zdarzyć np. w następstwie spadku ciśnienia wody w rurach, tworzy się bowiem wówczas podciśnienie powodujące zmianę kierunku przepływu wody.Woda ze studni miewa

Dom z gotowego projektu - wydatki

Ile wydaliśmy na domKoszt działki (1998 r.): 40 000 złKoszt budowy domu: 300 000 złw tym:- przyłącze elektryczne: 10 000 zł- przyłącze wodociągowe: 2000 zł- budowa szamba: 1000 zł- instalacja centralnego ogrzewania: 20 000 złRoczne koszty utrzymania domuGaz: 5000 złElektryczność: 2000 złWoda z

Przyłącze kanalizacyjne

tej części drogi (zależnie od kategorii drogi uzyskuje się go w gminie, powiecie lub województwie), a następnie w porozumieniu z policją - zaplanować organizację ruchu drogowego na czas robót.7. Właściciel przed zasypaniem wykopów zgłasza wykonane przyłącze do zakładu wodociągowego. Po odebraniu

Doświadczenia właścicieli

Doświadczenia właścicieli

.- Wcześniej na działce stał domek letniskowy, który miał już przyłącza elektryczne i wodociągowe. Dzięki temu nasza budowa była tańsza i szybsza, ponieważ ominęły nas niektóre działania administracyjne i koszty.- Każdy etap inwestycji miał precyzyjny kosztorys sporządzony przez fachowca, co pozwoliło nam na

Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych

pilastrów, w których można ukryć rury i przyłącza. Forma takiej obudowy zależy wyłącznie od potrzeb oraz od tego, co podpowiada wyobraźnia.Zaletą obudowy z płyt jest też łatwy dostęp do ukrytych instalacji. W razie awarii lub przebudowy instalacji demontaż całej obudowy z płyt gipsowo-kartonowych (lub jej

Instalacje w podłodze

Instalacje w podłodze

mniejszą wytrzymałość niż poziomy. Do łączenia rur pod kątem służą specjalne trójniki i kolana kanalizacyjne łagodnie wyprofilowane. Rury należy układać ze spadkiem min. 2%.Woda. Przyłącze wodociągowe wprowadza się do budynku poniżej strefy przemarzania (120-150 cm) pod poziomem terenu. Patrz też

Dom w sosnowym lesie - wydatki

Ile wydaliśmy na domKoszt działki (3068 m2; w 1999 r.): 70 000 złKoszt budowy: 220 000 złw tym:- przyłącze wodociągowe: 7000 zł- oczyszczalnia ścieków: 6500 złW planachWykończenie posadzek i schodów we wnętrzach: 30 000 złWykończenie tarasu i wejścia do budynku: 15 000 złRoczne koszty utrzymania

Wyczekany dom

Wyczekany dom

podgrzewamy elektrycznie. Myślimy jednak o zamontowaniu kolektorów słonecznych. Wielki zbiornik na wodę znajdzie się pod sufitem w kotłowni.Korzystamy z istniejącej tu po poprzednikach studni kręgowej. Z przyłączem wodociągowym czekamy na przyszłych sąsiadów, z którymi moglibyśmy podzielić się kosztami

Jak zostać odbiorcą gazu

Jak zostać odbiorcą gazu

budowę instalacji gazowej. A potem czekać - w niektórych regionach kraju nawet po 2-3 miesiące - na wykonanie przyłącza gazowego. Pół biedy, jeśli sieć gazowa przechodzi obok działki. Kiedy bowiem jest oddalona od niej o kilkadziesiąt i więcej metrów lub gdy budowa przyłącza gazowego wymaga przejścia

Rady właścicieli

Mieliśmy kłopoty z podłączeniem mediów. Oddalenie działki od ich sieci pociąga za sobą wzrost kosztów uzbrojenia. Warto brać to pod uwagę przy kupnie i próbować wynegocjować stosowne obniżenie ceny. Warto współdziałać z sąsiadami. Dzięki międzysąsiedzkiej współpracy łatwiej zbudowaliśmy przyłącza

Słów kilka o...bateriach termostatycznych

wyciek wody). Baterie te podłącza się do instalacji wodociągowej za pomocą krzywek (określanych jako mimośrody). Są one konieczne, gdyż nie zawsze końcówki instalacji mają taki sam rozstaw, jak przyłącza baterii. Ponadto, za pomocą krzywek można nieznacznie skorygować wypoziomowanie baterii.Uwaga

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,- urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i

Lepiej płacić za swoje

odłożyliśmy na później.Z powodu oddalenia od sieci gazowej aż o 160 m i wysokiego kosztu przyłącza szacowanego na około 25 tys. zł od razu zrezygnowaliśmy z ogrzewania domu gazem ziemnym. Obliczyliśmy, że za tego rodzaju ogrzewanie z przyłączem, kotłem i instalacją centralnego ogrzewania zapłacimy zaledwie o

Odprowadzanie wody deszczowej

starostwie.Podłączenie do kanalizacji odbywa się na podstawie umowy zawartej z rejonowym zakładem kanalizacyjnym i wymaga sporządzenia projektu przyłącza. Jeśli oprócz ścieków bytowych do kanalizacji będzie również odprowadzana deszczówka, projekt przyłącza powinien obejmować też sposób jej odprowadzania. Muszą więc

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

terenu.Informacja o przyłączach: Przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi. Chodzi tutaj o przyłącza do budynków - elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

są słupy energetyczne), trzeba złożyć w rejonowym zakładzie energetycznym podanie o przyłączenie do sieci. Wszelkie formalności (pozwolenie na budowę - trzeba mieć pozwolenie, aby położyć tzw. przyłącza kablowe - niezbędne zgody, np. sąsiadów, którzy muszą wyrazić swą zgodę, jeśli kabel będzie biegł

Bez zbędnej straty czasu

wąskotorowej oraz biegnące przez najbardziej wartościowy fragment terenu sieci wodociągowa i kanalizacyjna oraz napowietrzne przyłącze elektryczne poprowadzone do domu sąsiadów. Za kupnem działki nie przemawiała także spora odległość od sieci gazowej, wynosząca około 100 m. Obawialiśmy się więc zarówno hałasów

Dom jako lekarstwo

media. Choć wodociąg przebiega zaledwie 45 m od naszej działki, koszty wykonania przyłącza oszacowano na 25 tys. zł. Nie mieliśmy jeszcze wtedy żadnych sąsiadów, więc nie było szansy na jakikolwiek podział kosztów. Kiedy pertraktacje z wykonawcami sieci wodociągowej spełzły na niczym, wierciliśmy na

Dom ukończony w rok

z wysokooprocentowanych kart kredytowych.Odetchnęliśmy z ulgą, kiedy rok temu nasz dom przyłączono nareszcie do sieci gazu ziemnego - choć przyłącze było kosztowne (15 tys. zł). Wcześniej ogrzewaliśmy wodę i wnętrza olejem opałowym, co niosło za sobą olbrzymie koszty - aż 12 500 zł rocznie, mimo

Dom w ciszy i spokoju

niemożliwa).Poradziliśmy sobie z brakiem sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a doprowadzenie elektryczności nie było drogie i kłopotliweZa decyzją o kupnie "dzikiej" posesji przemawiały również względy - nazwijmy je tak - krajobrazowo-zdrowotne. Po prostu rezygnując z dostępu do mediów

Rury - pamiętaj o miejscu na rury

gospodarcze) są znacznie od siebie oddalone, konieczne jest wyprowadzenie z budynku dwóch lub nawet trzech rur kanalizacyjnych i podłączenie ich do głównej rury odpływowej poza budynkiem.WodaPrzyłącze wodociągowe układa się poniżej strefy przemarzania gruntu, zwykle 1,2-1,5 m poniżej poziomu terenu. Rurę

Nie tylko dla bogaczy

zmniejszające koszty utrzymaniaPonieważ nasza działka leży 150 m od drogi, przy której znajdują się sieci gazowa i elektryczna, aby zmniejszyć koszty podłączenia domu do sieci, zdecydowaliśmy się na wspólną inwestycję z sąsiadami. Dało to wymierne oszczędności. Za podciągnięcie przyłącza gazowego razem z całą

Dom drewniany, na zamówienie

posesji mediów - elektryczności, wodociągu i gazu. Choć przez moment nosiliśmy się z zamiarem wykopania własnej studni (postraszono nas bowiem wysokimi kosztami przyłącza i czasochłonnymi formalnościami), podłączenie do sieci wodociągowej okazało się niezbyt drogie i łatwe do przeprowadzenia. Aby nie

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

. drogi czy sąsiedniej nieruchomości;- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (geodeta nanosi na specjalną mapę plan domu ze wszystkimi przyłączami);- Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (gazowych, wodociągowych, energetycznych itd.);.Urzędnicy sprawdzą, czy twój dom został wybudowany zgodnie z

Wielka niewiadoma

- warstwą nieco grubszą, bo 20-centymetrową. Ponieważ w domu jest dużo przeszkleń, nie mogliśmy zbytnio oszczędzać na jakości okien i szyb. W końcu zdecydowaliśmy się na okna mahoniowe, z "ciepłymi", potrójnymi szybami.Pieniądze nie takie straszneKorzystając z istniejącego w budynku przyłącza

Nie było łatwo

przebiegają sieci gazowa, wodociągowa i elektryczna, zdecydowałam się na jej kupno. Energiczni sąsiedzi założyli już wcześniej społeczne komitety do spraw przyłączenia tych mediów i od razu zaproponowali mi włączenie się w ich działania. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało przyszłych kłopotów z mediami. Dopiero

Krótka instrukcja, jak postawić dom

, protokół odbioru domu;- protokoły odbiorów przedstawicieli dostawcy mediów (zakład gazowniczy, wodociągowy, energetyczny itd.);- protokoły pomiarów instalacji elektrycznej oraz protokół kominiarski;- inwentaryzację geodezyjną (geodeta nanosi na specjalną mapę plan domu ze wszystkimi przyłączami oraz

12 decyzji w porę, czyli jak budować, żeby nie poprawiać

instalacji (wodociągowej i elektrycznej). Dlatego na etapie budowy ścian fundamentowych trzeba pamiętać, by pozostawić w nich otwory, przez które później bez problemu przeprowadzimy rury. (zobacz rysunek) W miejscach, gdzie mają znaleźć się otwory, wstawiamy odcinki rur osłonowych o średnicy kilka

Ogrzewanie podłogowe - którędy z rurami?

chemicznie i elastycznym, a więc łatwym do układania nawet w ujemnej temperaturze. Występuje w kilku odmianach: - LDPE - polietylen niskiej gęstości; rury z tego tworzywa stosuje się do budowy przyłączy do wody zimnej oraz instalacji wodociągowych, - MDPE i HDPE - polietylen średniej i wysokiej gęstości

Wystarczy zamienić wady na zalety

paliwa stałe, na przykład na pelety. Garaż przeznaczymy wtedy na kotłownię i magazyn paliwa.Zrezygnowaliśmy natomiast z przyłączenia budynku do sieci wodociągowej - samo przyłącze miało kosztować aż 22 tys. zł. Zbudowaliśmy własną studnię i wyposażyliśmy ją w urządzenie uzdatniające wodę (z lampą UV

Rodzina za miedzą

siostry. Potem, gdy budynek już stanął, też nie obyło się bez pomocy rodzeństwa - brat pozwolił podłączyć się do swojej "nitki" sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dzięki czemu zaoszczędziliśmy 50 m w stosunku do odległości sieci biegnących wzdłuż głównej drogi. Tylko prąd musieliśmy ciągnąć z

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

, telekomunikacyjnych, wodociągowych czy elektroenergetycznych; musi być też zapewnienie o podłączeniu do drogi czy dostaw mediów; w szczególnych przypadkach trzeba dostarczyć też inne dokumenty, np. niezbędne w przypadku prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków czy przy inwestycjach mogących

Krótka instrukcja, jak postawić dom

domu; protokoły odbiorów przedstawicieli dostawcy mediów (zakład gazowniczy, wodociągowy, energetyczny itd.); inwentaryzację geodezyjną (geodeta nanosi na specjalną mapę plan domu ze wszystkimi przyłączami).

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

wystąpi ktoś, kto poprzestał np. na ogrodzeniu działki.Ponadto na liście częściowo refundowanych wydatków będą przyłącza, np. wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i gazowe.5. Rok rozpoczęcia inwestycji.6. Wykaz faktur oraz kwota wydatków. Zsumuj je. Pamiętaj tylko, że zwrot VAT obejmuje wydatki

Przyłącze

terenu : Przyłącze ciepłownicze Przyłącze elektroenergetyczne Przyłącze gazowe Przyłącze kanalizacyjne Przyłącze telekomunikacyjne Przyłącze wodociągowe Przyłącze telewizyjne (telewizja kablowa) Podział przyłączy ze względu na funkcję Przyłącze funkcyjne Przyłącze komercyjne Podział przyłączy

Baran (województwo lubelskie)

Baran – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Firlej.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa lubelskiego.Wieś posiada stałe przyłącze wodociągowe, elektryczne i telefoniczne.W odległości kilku kilometrów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.