rysunek budowlany

Rysunek budowlany

Rysunek budowlany

Rysunek budowlany - definicja. Rysunek budowlany to rysunek techniczny przedstawiający budynek lub też jego detal i służący, jako podstawa do wykonania prac budowlanych. Rysunek wykonywany jest najczęściej przez kreślarza pod nadzorem architekta lub też technika architektury, czy inżyniera budownictwa i wchodzi w skład projektu budowlanego. Przedstawia on najczęściej rzut, przekrój lub elewację budynku.

Rysunek budowlany - co przedstawia. Rysunek budowlany najczęściej przedstawia rzut, przekrój lub też elewację budynku, albo szczegół tych rysunków. Metoda rysowania, ilość szczegółów oraz skala rysunku zależna jest od etapu projektu, jak również jego stanu zaawansowania. Podstawową skalą stosowaną do przedstawiania przekrojów, rzutów kondygnacji i widoków elewacji jest 1:50 lub 1:100.

Rysunek budowlany - grubości linii. Typowy rysunek budowlany operuje trzema grubościami linii, czyli grubą, przekrojową, która ukazuje płaszczyzny przekroju ścian, zwykłą, która służy do przedstawiania krawędzi elementów budowlanych oraz pomocniczą, czyli taką do przedstawiania detali wnętrza, mebli, do linii wymiarowych itp.

Czerwony dach

Dom z bali

Barbara Kawecka-Zygadło

Co zawiera gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Co zawiera gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Gotowy projekt domu jednorodzinnego to część projektu budowlanego, który trzeba złożyć do starostwa powiatowego razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Zawiera różne rysunki, wykazy, opisy i dokumenty.

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Inwestor wkłada w budowanie domu wiele wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy (swoich lub pożyczonych). Nie dziwi zatem, że chciałby w nim jak najszybciej zamieszkać.

Sierpniowy Ładny Dom z płytą

Nie wiesz, czy ekipa pracuje jak należy? Polecamy płytę "Bądź jak inspektor nadzoru na swojej budowie", dołączoną do numeru 8/14 Ładnego Domu, na której zebraliśmy informacje przydatne przy odbiorze prac budowlanych.

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

- w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki oraz inne pozwolenia

Ocieplanie domu: sprawdź, co przeczytasz na etykiecie

Ocieplanie domu: sprawdź, co przeczytasz na etykiecie

ekspertów z Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), badających wyroby przed wprowadzeniem na rynek, dotyczy to m.in. niektórych materiałów izolacyjnych. Na ich przykładzie zdecydowaliśmy się pokazać, jakie parametry są kontrolowane. Do informacji o nich zawsze powinniśmy mieć dostęp. Żaden producent

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia). Do wniosku dołączamy tylko oświadczenie o którym mowa powyżej oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Publiczna informacja o budowie a możliwość wniesienia sprzeciwu

Encyklopedia budowlana miesięcznika Ładny Dom, część 2

Encyklopedia budowlana miesięcznika Ładny Dom, część 2

Książka, podobnie jak jej część pierwsza, jest ilustrowanym słownikiem wyrazów i pojęć z dziedziny budowy domu jednorodzinnego, jak również jego remontu i modernizacji. Encyklopedię uzupełniają zdjęcia oraz czytelne, szczegółowo i przystępnie opisane rysunki. Polecamy ją dla początkujących i

Postarzane podłogi drewniane: postarzane podłogi na zlecenie i samodzielnie

Postarzane podłogi drewniane: postarzane podłogi na zlecenie i samodzielnie

, szary lub srebrny - uzyskamy efekt przypominający podłogę ługowaną. Ługowanie. Popularnie zwane bieleniem, polega na pokryciu podłogi ługiem - dzięki czemu drewno staje się białawe i ma wyraźniejszy rysunek słojów. Taka podłoga ma atrakcyjną szarobiałą barwę, a jednocześnie zachowuje różnicę odcieni

Raport o budowie domu murowanego - część 3: wytrzymałe stropy

Raport o budowie domu murowanego - część 3: wytrzymałe stropy

To, jaki rodzaj stropu ma być wykonany w naszym domu, zapisano w projekcie architektoniczno-budowlanym.  Zawsze jest do niego dołączony rysunek układu stropu i są zawarte informacje o parametrach technicznych materiałów użytych do jego wykonania, o potrzebnym zbrojeniu, głębokości oparcia

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

). Przy czym montaż masztu powyżej 10 m na dachu budynku wymaga dodatkowo dołączenia rysunków konstrukcyjnych zakupionego masztu i ewentualnie (na żądanie starosty) obliczeń wytrzymałościowych. Wskazuje na to treść art. 29 ust. 2 punkt 15 prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Obowiązek ten nakłada Prawo budowlane (art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r., DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1126). Kierownik na budowie reprezentuje wykonawcę. Czuwa nad tym, aby dom został zbudowany bez żadnych fuszerek. Z kolei kierownika może pilnować wyznaczony przez nas i dbający o nasze

Drewno na zewnątrz domu: jak dobrać i zabezpieczyć drewno

Drewno na zewnątrz domu: jak dobrać i zabezpieczyć drewno

zewnątrz jest dobranie surowca o odpowiednich parametrach. Obecnie na polskim rynku obecnych jest kilkadziesiąt różnych gatunków i rodzajów drewna krajowego i egzotycznego. Różnią się one właściwościami, kolorem i rysunkiem, a także ceną. Na zewnątrz domu najlepiej jest stosować drewno o najwyższej

Uciążliwa altana śmietnikowa

Uciążliwa altana śmietnikowa

budowa będzie miała miejsce. Do zgłoszenia, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, powinno zostać dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne uzgodnienia oraz opinie wskazane w odrębnych przepisach

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

Encyklopedia budowlana miesięcznika Ładny Dom

Encyklopedia budowlana miesięcznika Ładny Dom

. Dopełnieniem całości są zdjęcia oraz przejrzyste i czytelne rysunki, które pomogą Wam przejść przez niełatwe czasem zagadnienia. Encyklopedia do kupienia w naszym kulturalnymsklepie.pl - cena 19,99 zł. Spis działów pierwszej części encyklopedii: - budowlane paragrafy - pieniądze na dom - fundamenty - ściany

Schody żelbetowe bezpieczne i wygodne: trochę teorii

Schody żelbetowe bezpieczne i wygodne: trochę teorii

. Konstrukcję żelbetową projektuje konstruktor na podstawie norm i obliczeń. Dlatego bez ustalenia z osobą mającą uprawnienia budowlane (konstruktorem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru), nie powinno się kupować prętów innych niż przewidziano w projekcie. Dobry projekt zawiera rysunki i opisy ważnych

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

rysunki oraz inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.Zgłoszenia należy oczywiście dokonać zanim przystąpi się do wykonywania robót budowlanych. Można je rozpocząć, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, i nie

Elewacje domów z cegieł - konstrukcja, sposób układania

Elewacje domów z cegieł - konstrukcja, sposób układania

warunkiem że wybór padnie na odpowiedni materiał: cegłę klinkierową, licową silikatową lub betonową. Cegły przeznaczone na elewacje muszą być jednak mrozoodporne, by mogły pozostać nieotynkowane. Cegły budowlane, chociaż kuszą ładnym, surowym wyglądem, nie spełniają takich warunków i szybciej ulegają

Jak zaoszczędzić 63% energii na termomodernizacji budynku?

Jak zaoszczędzić 63% energii na termomodernizacji budynku?

styropianu po ułożeniu powinna zostać przykryta folią budowlaną. Przed ułożeniem cementowej wylewki na styku podłogi ze ścianą należy bezwzględnie zadbać o dylatację w formie odpowiedniej piankowej taśmy dylatacyjnej. Używając płyt styropianowych Termo Organika można ograniczyć koszty ogrzewania nawet o

Roboty budowlane wykonane poza projektem

Roboty budowlane wykonane poza projektem

wszelkie inne zmiany, które wymagają uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.W przypadku odstąpienia nieistotnego projektant jest jedynie obowiązany do zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiedniej informacji (rysunku i opisu

Meble systemowe YOTA

Meble systemowe YOTA

Producent mebli Gawin prezentuje oryginalny zestaw mebli systemowych YOTA o ciemnobrunatnym, przypominającym kasztan wybarwieniu urozmaiconym rysunkiem słojów. Meble polecane są głównie do sypialni, garderoby, gabinetów oraz jadalni. Składają się z lekkich skrzyń o rozmaitych kształtach. Ozdobę

Raport o budowie domu murowanego - część 1: fundamenty

projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia. Jeżeli zmiany mają charakter istotnych, to należy wystąpić do organu nadzoru budowlanego o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Sama zmiana rodzaju fundamentów jest poważna, ale nie jest istotna i nie wymaga zmiany

Woda w piwnicy wykonanej w technologii białej wanny

ciągłości izolacji, a przez to szczelności konstrukcji. Popełnione błędy były efektem braku rysunków detali w dokumentacji projektowej oraz niewiedzy i braku doświadczenia wykonawcy stanu surowego. Nie dopilnował on właściwego przygotowania szalunków przed betonowaniem. Znalazły się w nich śmieci, kołki

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Kupiłem działkę budowlaną, na której rośnie sporo drzew. Początkowo bardzo się z tego cieszyłem, ale już wiem, że część z nich muszę wyciąć. Czy to prawda, że powinienem mieć na to specjalne zezwolenie? Ile to kosztuje? Dodam, że są to "zwykłe" drzewa, a nie stuletnie dęby. Janusz Z

Jak bezpiecznie kupić stary dom

dotyczących domu. Niemniej jednak, warto zapytać właściciela, czy je posiada. Decyzja o pozwoleniu na budowę. Jeżeli sprzedający takiej nie ma, powinniśmy sprawdzić w miejscowym wydziale architektury lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, czy występowano o pozwolenie na budowę lub nie toczy się

Projektowanie domu: wygodny wjazd na posesję

wtedy, gdy będziemy z niego korzystać od wielkiego święta. Dotyczy to szczególnie tej sytuacji, kiedy dom jest usytuowany przy wąskiej i ruchliwej ulicy. Dlatego znacznie lepiej zdać się w tej kwestii na architekta. Wjazd na posesję według przepisów Według przepisów budowlanych wjazd na posesję powinien

Projekt gotowy: wady i zalety

odczytywaniem rysunków architektonicznych), jak i wykonawczych czy instalacyjnych. Zgodnie z prawem budowlanym, autorem projektu domu zostaje architekt adaptujący projekt i sporządzający plan zagospodarowania nieruchomości, a nie projektant "wersji katalogowej". Zalety projektu gotowego

Architekci: willa Krakowiaków zachodnich

Dla kogo To propozycja dla osób ceniących naszą tradycję budowlaną, zwłaszcza z rejonu krakowskiego, ale w wydaniu stosownym do  współczesnej estetyki. Może tu zamieszkać rodzina z większą liczbą dzieci. Są też pokoje dla gości bądź opiekunki. Działka Usytuowanie willi na wzniesieniu (nawet

Kupujemy drzwi wewnętrzne: odpowiednia cena i jakość

nowego domu czy dwa lub trzy do remontowanego mieszkania. W nowych domach liczba, wymiary i sposób otwierania są podane w projekcie budowlanym. Z tego samego źródła dowiemy się, ile wynosi grubość ścian działowych, co pozwoli dopasować ościeżnice o odpowiedniej szerokości (opaski i skrzydła drzwi

Jak zawrzeć dobrą umowę na projekt domu

budowę, ale będzie mu brakowało wielu rysunków i innych informacji ułatwiających budowę (na przykład detali konstrukcyjnych, przebiegu instalacji elektrycznych i szczegółowego zestawienia materiałów budowlanych). Zazwyczaj korzystniejsze dla klienta jest zamówienie projektu budowlano-wykonawczego wraz z

Awangardowe wnętrza w starej kamienicy

Kto tu mieszka? Marcin, inżynier aeronautyki pracujący na co dzień zagranicą. Gdzie? W Warszawie. Metraż: ok. 120 m kw., w starej kamienicy. Wnętrza dla inżyniera Plan był prosty: chodziło o to, by zjeść ciastko i mieć ciastko. Zachować jak najwięcej oryginalnej tkanki budowlanej, ocalić i

Ogrzewanie podłogowe - ciepło pod podłogą cz. 4

wykonawców. Tak po prostu jest zawsze, o czym dobrze wiedzą nie tylko szefowie firm budowlanych, ale także ci, którzy już wybudowali co najmniej jeden swój dom. I jeszcze zmiana na rysunku 1. Nasz Czytelnik (dziękujemy - red.) zwrócił nam uwagę na niejasność dotyczącą zasilania ciepłem z gruntu zasobnika

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Treść zgłoszeniaW zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice

Koszt budowy domu: ile kosztują stropy

, dlatego każdy balkon warto uwzględnić przy obliczaniu całkowitych wydatków na strop. Stropy prefabrykowane Warto je wybrać, jeśli zależy nam na czasie. Montaż prefabrykowanych płyt znacznie przyspieszy prace budowlane, ponieważ po ich ułożeniu można od razu murować ściany kolejnej kondygnacji. Do wyboru

Zamieszkać zgodnie z prawem

budynku, które nie powodują istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć dodatkowo kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takich

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

nieistotne. Wystarczy wtedy, żeby projektant zamieścił w projekcie budowlanym odpowiednie informacje na temat nanoszonych zmian (zarówno w postaci rysunku, jak i opisu). Nie są potrzebne żadne zgłoszenia ani wizyty w urzędach.Za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego można uznać zmiany:- rodzaju

Prefabrykowana więźba dachowa: taniej i szybciej

wyjścia do obliczeń konstrukcyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby użyty materiał był zgodny z projektem. Użycie drewna niższej klasy może spowodować katastrofę budowlaną, na przykład przy większym obciążeniu więźby dachowej śniegiem i wiatrem. Fot. Rafał Dudziński Każdy autoryzowany zakład prefabrykacji

Jak zaprojektować dom do rozbudowy w przyszłości

rewolucję przeprowadzimy tylko zamykając lub otwierając szerokie drzwi przesuwne. I oczywiście odpowiednio meblując na nowo pokoje.Rozbudowa domu dobrze przemyślanaWszystkiego w życiu nie można przewidzieć. Gdy potrzebujemy radykalnych zmian w rozplanowaniu domu, konieczne będą prace budowlane. Najlepszym

Sucha piwnica wykonana z wodoszczelnego betonu w technologii "białej wanny"

budowlanych, którzy nie tylko uważają, że warto budować domy podpiwniczone, bo piwnica podnosi koszty budowy tylko nieznacznie (co jest zwykle nieprawdą), ale też - gdy są korzystne warunki gruntowe, a poziom wód gruntowych nisko - wcale nie trzeba ich jakoś specjalnie zabezpieczać przed wodą i wilgocią

Domy prefabrykowane: dom gotowy od zaraz

postęp prac i jakość ich wykonania. Dodatkowo nie ma ograniczeń związanych z pogodą. Prace na placu budowy są zredukowane do minimum. Taki dom można budować także zimą lub w mało sprzyjających warunkach. Czytaj też: Nowe prawo budowlane. Dobre zmiany dla inwestorów Inwestorzy przede wszystkim cenią

Informacje o drzwiach zawarte w projekcie domu

Informacje na temat drzwi wewnętrznych, jakie znajdują się w projekcie architektoniczno-budowlanym domu, to: - wymiary i rozmieszczenie otworów drzwiowych - znajdziemy je na rzutach kondygnacji i przekroju budynku, - proponowany przez architekta wygląd drzwi - obejrzymy go w zestawieniu stolarki

Zbrojenie elementów konstrukcji domu: projekt i zamówienie

budynku potrzebne jest więc zbrojenie z prętów o różnej długości, średnicy i kształcie. Zwykle zestawienie ich rodzaju i ilości jest podane w projekcie budowlanym. Jednak warto wiedzieć, gdzie zamawiać zbrojenie i na co uważać przy jego układaniu. Inne sposoby wykonania elementów żelbetowych Elementy

Termomodernizacja domu - fundamenty, podłoga na gruncie i strop nad piwnicą

fundamentowej) stanowi dodatkowy opór cieplny na drodze przepływu ciepła. Dlatego straty ciepła przez przegrody przylegające do gruntu są mniejsze niż przez takie same przegrody graniczące z powietrzem zewnętrznym (ściany zewnętrzne, okna, dach).Jak widać to na rysunku 2 xciepło (rysunek) z domu ucieka we

Realizacje domów: dom nowoczesny i stylowy, czyli dyskretny urok geometrii

takie zagłębienie sprzętów dodali wnętrzu harmonii oraz przestrzeni komunikacyjnej. Na ścianach też nie jest pusto - większość obrazów, grafik, rysunków i kolaży gospodarze dostali lub kupili od artystów-przyjaciół, polskich i zagranicznych. Na obu kondygnacjach wiszą prace Krzesławy Maliszewskiej i

Co to jest kota? Czytamy plany architektoniczne

unikniemy konieczności sięgnięcia po mniej lub bardziej uproszczone rysunki budynku. Umiejętność czytania planów architektonicznych ułatwia ocenę i wybór projektu oraz podejmowanie różnych decyzji budowlanych. Wybierając wymarzony dom, zwykle najpierw zwracamy uwagę na jego wygląd. Dlatego tak chętnie

Projektowanie: mały dom na trudne czasy - cykl, cz. 1

dachem wychodzi za krótki, jakby ucięty nożem (rysunek). Dlatego czasami w drodze do ładnego domu trzeba być przygotowanym na kompromisy. Moduł budowlany. Mały dom projektuje się z linijką i kalkulatorem w dłoni. Wymiary są niekiedy tak niewielkie, że należy brać pod uwagę wielkość elementów budowlanych

Kupno domu w budowie

odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.Jeśli zaś nowy właściciel dokonuje zmian dalej idących, wówczas ma obowiązek uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Dochodzi bowiem wówczas do istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na

Remont starego domu: wymiana instalacji grzewczej

kłopotów z jej późniejszą eksploatacją. Stare rury mogą być też zakamienione, przez co w istotny sposób spada wydajność ogrzewania. Jeżeli w dokumentacji domu nie ma rysunków dotyczących instalacji grzewczej, dobrze jest wykonać szkice, na których będą określone średnice rur, sposób ich doprowadzenia do

Rozbudowa domu: więcej miejsca pod dachem

powinien zlecić wykonanie odkrywek, przejrzeć dostępną dokumentację obiektu oraz wykonać dokładne rysunki stanu istniejącego, z zaznaczeniem miejsc, w których brak jest możliwości dokonania oceny. Na podstawie takiej dokumentacji domu, odkrywek i wizji lokalnej oraz wykonanej przez architekta wstępnej

Olimpijskie umywalki

jego dwa sztandarowe projekty: maskotkę na Olimpiadę 1992 w Barcelonie, Cobi, oraz maskotkę na Expo 2000 w Hanowerze - Twipsy'ego. Projektant ten prostą, geometryczną ceramikę ROCA ozdobił oryginalnymi, zabawnymi rysunkami przedstawiającymi popularne konkurencje sportowe, zmieniając ją tym samym w

Płyta fundamentowa zamiast tradycyjnych fundamentów

, wykorzystujące jako nośnik ciepłą wodę albo powietrze. Cała instalacja może być ułożona w płycie, jak i na niej - w dodatkowej warstwie przewodzącej (rysunek). Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, a jego zastosowanie powinno być indywidualnie przeanalizowane i dobrane dla konkretnej inwestycji. Błędne

Planowanie budowy domu - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 1

To prawda, iż trudno zaczynać oszczędności od dużych wydatków. Pamiętajmy jednak, że dokładny, porządnie wykonany projekt, zawierający wszystkie niezbędne rysunki detali budowlanych, precyzujący rodzaj zastosowanych materiałów oraz sposób poprowadzenia instalacji, pozwoli uniknąć wielu kosztownych

Samodzielnie czy z fachowcem? Budowa systemem gospodarczym, system zleceń lub generalny wykonawca [DOŚWIADCZENIA INWESTORÓW]

mniej angażują się w pracę zawodową. Decydując się na taki system, dobrze też mieć już doświadczenie. W przeciwnym razie nie unikniemy błędów przy niektórych pracach i nie będzie to wynikać ze złej woli, lecz z braku znajomości sztuki budowlanej. Najmniej poważne są błędy, które widać od razu (na

Kupujemy ceramikę budowlaną

Ceramika budowlana to materiał, za którym przemawia ponad tysiąc lat tradycji. Jak dawniej, powstaje on z gliny poddanej obróbce termicznej, jednak współczesny proces technologiczny nie ma już nic wspólnego z suszeniem na słońcu mało foremnych prostopadłościanów. Obecnie elementy ceramiczne są

Dobra umowa z architektem

projektu. Z reguły wykonanie projektu dzieli się na trzy fazy: koncepcyjną, budowlaną i wykonawczą. Jeśli chodzi o współpracę klienta z architektem, najważniejsza jest ta pierwsza. To wtedy powstaje pomysł na dom. Pozostałe dwie fazy mają znaczenie techniczne. Projekt budowlany służy uzyskaniu pozwolenia

Cegła klinkierowa na elewacji

istotny przede wszystkim przy obliczaniu potrzebnej liczby cegieł (a także kosztów ich zakupu) - na 1 m˛ muru zużyjemy około 48 sztuk cegieł NF i 51-52 sztuki cegieł RF. Na każdych 12 rzędów cegieł RF przypada więc w przybliżeniu 11 rzędów cegieł NF, co sprawia, że zużycie chemii budowlanej jest w tym

Porady architektoniczne: projektowanie i budowa domu w zgodzie z otoczeniem

: nam i innym. Nie umiejąc sprecyzować, na czym ma to polegać, przystajemy na propozycje firm budowlanych. To prosta, ale nie zawsze bezpieczna droga. Znacznie lepiej byłoby wybierać projekt przy pomocy architekta. Jeśli jednak budżet nie pozwala na zasięgnięcie fachowej porady - sami musimy jej sobie

ŁADNY DOM, NUMER 3/2011

zobaczyć na rysunkach domu? Niektórzy prawie w ogóle ich nie oglądają. Niesłusznie! Budynek - Kiedy piwnica ma sens? Jest kilka powodów, dla których czasem warto wybudować piwnicę w domu. Projekt na zamówienie - Nowy zamiast starego. Współczesny dom na przedwojennej działce. PRACE BUDOWLANEFundamenty

Dom bez schodów

może nawet przede wszystkim, materiałów budowlanych. Do tego stopnia, że pan domu musiał się zatrudnić fikcyjnie w cegielni, żeby zdobyć przydział cegieł. Dom ten zbudowano na wąskiej działce, z konieczności więc piął się w górę do wysokości trzeciego piętra, a jego wnętrze charakteryzowało się

Numer 3/2006

Nowości Encyklopedia Budowlana Ściany zewnętrzne Akcja Pozytywna Stać Cię Na Dom Wizyty Na zmiany nigdy nie jest za późno Z ołówkiem w ręku Dom już na nas czeka W nowym domu Projekty W parze taniej Przed Decyzją Co można zobaczyć na mapach i rysunkach Na Budowie Czym przyklejać glazurę? Zabiegowe

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

naprawiany, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Dobrze jest zebrać dostępną dokumentację dotyczącą dachu (na przykład rysunki projektowe, zdjęcia). Kolejnym etapem jest sprawdzenie, w jakim stanie technicznym są elementy dachu: pokrycie wierzchnie, wstępne krycie, obróbki blacharskie (w tym rynny i rury

Podłoga na gruncie

płyty) i można ją wykonać na podstawie rysunku zawartego w projekcie budowlanym. Można też w niej wprowadzać pewne zmiany: - zwiększyć grubość izolacji cieplnej - np. zamiast 6 cm styropianu, czyli minimum wymaganego przepisami, zastosować 12 cm (to opłacalne!); - użyć innego materiału termoizolacyjnego

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

może teraz przystąpić do sporządzania projektu budowlanego (koszt kilka tysięcy złotych). To jeden z niezbędnych dokumentów, których zażąda od nas gmina przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Projekt zawiera nie tylko niezbędne rysunki techniczne , ale także szczegółowe wyliczenie ilości i rodzaju

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

nieruchomością na cele budowlane, - odpowiednie szkice lub rysunki (m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane), - pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (omówione w dalszej

Ogrodzenie działki od ulicy i sąsiada

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej). Jeśli będzie taka potrzeba, starosta może zażądać od nas przedłożenia odpowiednich szkiców lub rysunków - wzywa wtedy do uzupełnienia dokumentacji postanowieniem z wyznaczonym terminem, kiedy mamy złożyć

Porządna gmina

, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia i załączyć - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki. Zgłoszenia trzeba dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od doręczenia

Drewniana altana, jak ją zbudować

niemało, ale czy własnoręcznie "wydłubany" domek będzie zdecydowanie tańszy? Niekoniecznie, choć oczywiście warto rozważyć tę opcję. W składach budowlanych znajdziemy drewno dowolnego rodzaju, a nawet gotowe elementy, takie jak kratownice, mogące posłużyć jako ściany. Musimy mieć jednak porządny

Stary dom - zburzyć czy przebudować?

budynku jest zgodny z prawem. Może się bowiem zdarzyć, że gdy złożymy do urzędu gminy projekt przebudowy, okaże się, że to co istnieje, jest samowolą budowlaną. I nie musi tu nawet chodzić o wykonanie całego budynku bez pozwolenia, ale na przykład o dobudowę lub zmianę jego fragmentów. Jako właścicielowi

Rozbudowa domu - jak ją zaplanować

nieocenioną szansę przystosowania domu do różnych etapów życia. Warto w to zainwestować!Projekt w zgodzie z portfelemDecydując się na zbudowanie domu, musimy zadbać nie tylko o projekt architektury i konstrukcji, ale także zaplanować finansowanie inwestycji, tak by prace budowlane nie tylko rozpocząć, ale

12 decyzji w porę, czyli jak budować, żeby nie poprawiać

(zależy to głównie od konfiguracji terenu). Jako wskazówkę można przyjąć to, że do domu wchodzimy po 3-4 stopniach, czyli na wysokość 40-60 cm od najniższego miejsca. (zobacz rysunek) Jeśli podłogę należałoby podnieść wyżej, fundamenty wyprowadzamy na potrzebną wysokość, a później (by nie zakłócić

Co zamiast gładkiego tynku na elewacji

efekt estetyczny takiego połączenia duży wpływ będzie miał też rodzaj drewna: możemy wybrać na przykład iglaste (ma najwyraźniejszy rysunek) albo egzotyczne, o ciekawej kolorystyce. Barwa drewna będzie się zmieniać po montażu: zabezpieczone olejem - mocno ściemnieje, pod wpływem światła może żółknąć lub

Wybieramy projekt domu

. Najpierw w wyobraźni projektanta rodzi się koncepcja. Przemyślana i wielokrotnie korygowana przybiera w końcu postać rysunków projektowych. Ale wizja, choćby najlepiej opracowana, nie zawsze okazuje się trafna. Dlatego każdy twórca z niepokojem oczekuje na efekt końcowy swej pracy. Dopiero po zakończeniu

Kupujemy styropian

powtarzalność kształtów. Renomowani producenci, dzięki skomputeryzowanym urządzeniom do wycinania (konturówkom), mogą dowolnie przycinać styropian. Najczęściej wykonywanymi w ten sposób elementami są kliny dachowe i ozdobne profile elewacyjne. Wystarczy przedstawić odpowiednie rysunki, a producent dostarczy na

Dom nad stawem

- uniemożliwiało jej korzystną sprzedaż. Trudno było znaleźć chętnego na zakup ziemi - będącej w połowie stawem, a w połowie pagórkiem - w cenie działki budowlanej. Wszyscy potencjalni nabywcy dochodzili szybko do wniosku, że inwestycja w taką parcelę to nie jest najlepsza lokata kapitału. Dziś staw to główny atut

Jadalnia - gatunek wymierający?

będzie w pełni używane tylko kilka razy w roku (przy 8-12 osobach należałoby przyjąć powierzchnię w granicach 15-25 m2). Wielkość jadalni zależy w pierwszej kolejności od liczby korzystających z niej osób. Ta z kolei przekłada się na wielkość stołu (rysunek 1). Rys

Dom skromny, ale wygodny - jak osiągnąć taki efekt

polecenie zasługują domy o zwartej bryle: na planie kwadratu lub lekko wydłużonego prostokąta. Uskoki i załamania ścian to bowiem nie tylko większe zużycie materiałów budowlanych i komplikacje techniczne, ale później także wyraźnie większa powierzchnia przegród, przez które ucieka ciepło.Rodzaj zadaszenia

Jak dostosować architekturę domu do otoczenia

: nam i innym. Nie umiejąc sprecyzować, na czym ma to polegać, przystajemy na propozycje firm budowlanych. To prosta, ale nie zawsze bezpieczna droga. Znacznie lepiej byłoby wybierać projekt przy pomocy architekta. Jeśli jednak budżet nie pozwala na zasięgnięcie fachowej porady - sami musimy jej sobie

Pokój dziecięcy do podziału na dwa

eksploatowanych pomieszczeń, na przykład osobnej jadalni, którą można przenieść w pośrednio doświetlony rejon domu nieprzylegający do ścian zewnętrznych lub włączyć do kuchni lub pokoju dziennego. Mniej oczywiste przestrzenie, wymagające poważniejszych interwencji oraz prac budowlanych, to poddasze nadające się

Ścianki oporowe w ogrodzie - z kamienia, drewna i betonu

się od ulicy, ciekawskiego sąsiada lub brzydkich widoków. I jeszcze jedna zaleta, z której nie bardzo zdajemy sobie sprawę. Każda płaszczyzna terenu nachylona pod kątem ostrym do podstawy ma większą powierzchnię niż pozioma płaszczyzna (patrz: rysunek na stronie obok). W ten sposób w tych samych

Dom do zburzenia czy przerobienia

dokładnym opisem ich zakresu, rysunkami i wszelkimi niezbędnymi informacjami.Po uzyskaniu pozwolenia lub odczekaniu określonego w przepisach czasu, nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do działania i dołożyć ostatni kawałek do naszych budowlanych puzzli. Czyli: przebudowując lub budując od podstaw

Kto jest kim na budowie

budowlanych. Zajmuje się tym generalny wykonawca, a inwestor tylko dostarcza projekt budowlany oraz udostępnia teren budowy. Wygoda ma swoją cenę: za koordynację działań na placu budowy generalny wykonawca pobiera wynagrodzenie w wysokości kilku procent ogólnej wartości robót. Jak znaleźć dobrego wykonawcę

Drugie życie domu

się znacznie bardziej kłopotliwa i kosztowna niż wznoszenie domu od nowa. Na szczęście, jak się można było spodziewać, kalkulacje naszego gospodarza były rzetelne, a ocena budowlanego przedsięwzięcia trafna. Jedną z zalet budynku jest jego nieskomplikowana architektura, umożliwiająca praktycznie

Jaki projekt wybrać - gotowy czy indywidualny?

Masz już działkę? Teraz musisz załatwić projekt. Dobry projekt budowlany to połowa sukcesu przy budowie domu. I to przynajmniej z kilku powodów: projekt wpływa bardzo mocno na przyszły koszt utrzymania domu; decyduje o komforcie mieszkania, możliwości przyszłej rozbudowy itd. jest niezbędny, aby

Numer 4/2004

i wygraj swój dom Ogłaszamy konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak chcą mieszkać i zechcą swój pomysł przedstawić na rysunkach PRZED DECYZJĄ ARCHITEKTURA Po co domowi wykusz W architekturze Bliskiego Wschodu służyły za wieżyczki strzelnicze. W Europie nobilitowały domostwo. W Polsce przez całe

Przewodnik po drewnie egzotycznym

delikatnych pęknięć na zewnątrz. Można je skrawać, świetnie nadaje się na forniry. Często używa się go na podłogi (parkiety) i na schody. Można z niego robić stolarkę budowlaną wewnętrzną i zewnętrzną (ma dość dużą odporność na czynniki zewnętrzne, np. deszcz czy upał). Dobre drewno do toczenia, czyli nadaje

Dom wśród sosen na Sosnowej - projekt Marcin Rubik

usuwania wykuszy czy prostowania wielospadowych, wieloelementowych dachów, wspólnie uznali, że to droga donikąd. Na dodatek, w Czarku odezwało się zapomniane pragnienie samodzielnego projektowania. Kiedyś planowałem zostać architektem i nawet złożyłem rysunki na wydział architektury. Ostatecznie moja

Drewno w ogrodzie

większość producentów chemii budowlanej. Impregnaty tego typu to roztwory, które głęboko wnikają w strukturę drewna. Mają one w swoim składzie biocydy - substancje niszczące owady, grzyby, glony i pleśnie. Impregnacja często obniża również stopień palności drewna, a preparaty zawierające woski zwiększają

Wybieramy "Dom roku" 2012 - zagłosuj!

Jarek od dawna chcieli wyprowadzić się z miasta. Udało im się kupić wymarzony teren w otwartym przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości rolnych. Po odrolnieniu podzielili go na dziewiętnaście działek budowlanych. W międzyczasie wspólnotową ideą zainteresowali członków rodziny, najbliższych

Budowa pewnego domu: z terminem przydatności

amortyzacji większości nowoczesnych urządzeń trwa 15-20 lat. Nie opłacało się więc ich montować. Pomysły na oszczędności Samodzielnie rozrysowaliśmy układ wnętrz, a następnie oddaliśmy rysunki architektom. Długo nie mogliśmy znaleźć konsensusu odnośnie idealnej powierzchni budynku. Bardzo staraliśmy się, aby

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

się w takich gminach jest gorsza. Dlaczego plan jest tak ważny Plan miejscowy składa się z tekstu w postaci uchwały rady gminy oraz rysunku, który jest załącznikiem do uchwały. Ów rysunek - mapa terenu, na którym dany plan obowiązuje - według nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wszystko o elewacjach

Minęły już czasy, gdy wykończenie ścian zewnętrznych odkładało się na lata jako nieistotny etap prac budowlanych, a surowy wygląd domów nie przeszkadzał w ich zamieszkaniu. Dziś buduje się szybciej i do końca. Inwestorzy mają większe wymagania estetyczne i więcej wiedzy budowlanej. Chcą, by ich dom

Elewacje na sucho

oferują sklepy budowlane, jednak w dość ograniczonym asortymencie. Płyty termoizolacyjne oraz folię wiatroizolacyjną kupuje się przeważnie w sklepach, gdyż tylko nieliczni producenci wyrobów elewacyjnych dostarczają całe systemy w komplecie. Deski Do obkładania elewacji stosuje się deski (szalówki) z

Klinkier na elewacji

Cegła ceramiczna jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych i nie przestaje być popularna. Ceglane elewacje wyglądają dobrze nawet po wielu latach, nic dziwnego więc, że uważa się je za wykończenie szlachetne i "bogate". Zgodnie z aktualną Polską Normą (PN-B-12061: 1997) cegła na

Schody jako element wnętrza

przypadku stropów - więc łatwo się nią posłużyć. Ekipy budowlane lubią takie betonowe schody także dlatego, że już kilka dni po wylaniu służą im one do wchodzenia na kolejne kondygnacje. Nie trzeba więc budować prowizorycznych wejść na górę. Ponadto nie trzeba się o nie zbytnio troszczyć podczas cięższych

Projektowanie wnętrz - chodzi słońce wkoło domu

ustawieniem poszczególnych pomieszczeń w domu wobec stron świata, a tym samym wobec słońca, nie będą więc na pewno czasem straconym. Randka ze słońcem, czyli o której zaświeci Czas naświetlania poszczególnych stron domu zmienia się wraz z porami roku, co przedstawia rysunek 1. To oczywiście schemat

Numer 10/2005

warunkach i prawo do rabatów na wybrane produkty budowlane. Nowości Silikony i piana montażowa, szybsze ocieplanie, masa szpachlowa, zestaw impregnatów do drewna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pierwsza pralka parowa, ochrona przed skutkami pioruna. Wizyty Stać cię na dom Kupiłem dom w budowie

Własna elektrownia wiatrowa

strumień wiatru jest laminarny (niezaburzony). Jeśli wiatrak miałby stać za przeszkodą (domem, drzewem, lasem), to trzeba pamiętać, że za tymi przeszkodami (patrząc w kierunku wiatru) w strefie oznaczonej na rysunku kolorem szaroniebieskim strugi powietrza wirują. Aby więc wiatrak działał efektywnie, jego