służebność gruntowa

Małgorzata Kapelusiak

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

Czy na właścicielu nieruchomości z ustanowioną służebnością gruntową ciążą jakieś obowiązki? Franciszek D.

Działka bez drogi

10 lat temu z dużej działki zostało wydzielonych 11 mniejszych działek budowlanych i droga. Jej właściciel sprzedawał działki raz ze służebnością gruntową drogi, a raz - bez tej służebności.

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

Czy jeśli sąsiad chce wejść na moją działkę, aby wykonać przyłącze gazowe do swojego domu, to przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie?

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

Gdyby granice działki naszego Czytelnika były określone prawidłowo, to należy zadbać o dostęp do drogi publicznej poprzez zmianę zakresu służebności gruntowej. Służebność drogi koniecznej nie jest służebnością wieczystą - może ulec zmianie, wygaśnięciu lub zniesieniu. Zmiana służebności (w tym zakresu

Prąd bez stacji na działce

Prąd bez stacji na działce

pozwalać. Należy negocjować - osobiście lub poprzez profesjonalnego pełnomocnika - zmianę zapisów umowy. Obecnie firmy energetyczne muszą płacić bardzo duże wynagrodzenie za korzystanie z cudzej nieruchomości gruntowej (poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej). Ponadto, często dochodzi do

Słup energetyczny: usunięcie z działki

Słup energetyczny: usunięcie z działki

zależeć będzie od tego, czy zakład energetyczny posiada tytuł prawny do korzystania z przedmiotowej nieruchomości (na przykład ustanowiono służebność gruntową za wynagrodzeniem), czy też nie.Prawo do korzystania z działkiJeśli taki tytuł istnieje, to właściciela, który z własnej inicjatywy i pomysłu

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

hipoteczne lub ustanowione służebności oraz mogą być zabezpieczeniem ewentualnych kredytów. Wniosek o założenie księgi wieczystej może złożyć zarówno aktualny właściciel - i byłaby to opcja korzystniejsza dla kupującego, gdyż zobrazowałaby stan prawny nieruchomości - jak i kupujący.W sytuacji, gdy to

Przyłącze wody do domu

Przyłącze wody do domu

odpłatną służebność gruntową - na drodze dobrowolnej i zgodnej umowy przed notariuszem lub też w razie odmowy sąsiada na drodze postępowania sądowego.Jednocześnie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku, umożliwia inwestorom, którzy za własne pieniądze wybudowali urządzenia

Linia energetyczna blisko dachu, porada prawna

Linia energetyczna blisko dachu, porada prawna

poprzez ustanowienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem (takie rozwiązanie można również tutaj zaproponować przedstawicielom energetyki).Dopóki nie dojdzie do ustanowienia trwałego tytułu do korzystania z nieruchomości, dopóty właścicielowi należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu

Rady właścicieli

. Trzeba sprawdzić, gdzie znajdują się media i jakie są prawdziwe warunki ich doprowadzenia. Aby uniknąć kłopotów, zapewniłem sobie w akcie notarialnym zapis o służebności gruntowej od sąsiada polegającej na udostępnieniu nam kanalizacji. Niestety, nie dało się tego zrobić z wodociągiem, gazem i

Nieruchomość kupię

Nieruchomość kupię

umowy sprzedaży.Uwaga na służebnośćW księdze wieczystej może być wpisana służebność osobista lub gruntowa. Należą one do katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz konkretnej osoby fizycznej prawem do korzystania z tej nieruchomości we

Budowa domu za blisko sąsiada

Budowa domu za blisko sąsiada

poprzedniego (nie sprzeciwił się przekroczeniu granicy i sąsiad wkroczył na jego działkę), przysługują mu następujące roszczenia:- może żądać stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej,- może żądać wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na

Jak dobrze kupić ładny dom

Jak dobrze kupić ładny dom

odwrót - czy na działce jej nie ustanowiono. Jeśli do domu prowadzi droga gruntowa, sprawdź, czy nie staje się nieprzejezdna po ulewnym deszczu albo w czasie roztopów.Sprawdź, jak daleko znajdują się sklepy, urzędy, szkoły, przychodnie zdrowia i czy będzie do nich dogodny dojazd. Wypróbuj trasy

Podział działki

Podział działki

służebności dla wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd oraz przechodzenie i jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości.Bez planu i z planemW gminach, w których plany zagospodarowania są dopiero w fazie przygotowań, możliwe są następujące

Przed zakupem działki

służebność) oraz wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (takich jak wpis drogi koniecznej); czwarty przeznaczony jest na wpisy hipotek.Sytuacja komfortowa dla kupującego to taka, w której oprócz oznaczenia nieruchomości i właściciela nie ma żadnych wpisów ani wzmianek o złożonych wnioskach. Z dużą

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa – ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, z którego wynika, że właściciel innej nieruchomości

Służebność

Służebność – ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista). Jak każde ograniczenie prawo rzeczowe

Servitutes praediorum

na - historycznie starsze - służebności gruntów wiejskich (servitutes praediorum rusticorum) oraz - młodsze - służebności gruntów miejskich (servitutes praediorum urbanorum). Treść służebności gruntowychSłużebność gruntowa, jako ograniczone prawo rzeczowe, była stosunkiem prawnym wiążącym każdorazowego właściciela

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych

), uwłaszczenie w zaborze rosyjskim - 1864 rok tabele likwidacyjne i tabele nadawcze, parcelacja - ustawa o reformie rolnej z 1925 roku, parcelacja tzw. nadwyżek gruntów ponad normę obszarową (60 ha i 180 ha), likwidacja serwitutów (służebności)- służebność gruntowa - obciążenie danej nieruchomości na rzecz innej

Zasiedzenie (prawo niemieckie)

jako jej właściciel. Ten sam wymóg dotyczy zasiedzenie ograniczonego prawa rzeczowego, z którego wynika prawo do posiadania nieruchomości cudzej(służebność gruntowa, użytkowanie). Prawo takie powstaje każdorazowo w zakresie wskazanym w księdze gruntowej. (§ 900 BGB)Bieg terminu zasiedzenia przerywa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

służebność gruntowa

Służebność gruntowa - ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, z którego wynika, że właściciel innej nieruchomości może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Służebność gruntowa może mieć na celu zwiększenie

więcej o służebność gruntowa na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - służebność gruntowa