studzienka rewizyjna

Opracowanie: Władysław Łyszkowski, Beata Zielińska

Ranking paliw - część 4: gaz płynny

Ranking paliw - część 4: gaz płynny

Gaz płynny to uniwersalne paliwo, które można wykorzystać do ogrzewania domu, wody do mycia i przygotowywania posiłków. Dostawcy gazu płynnego mają zwykle kilka opcji umów.

Drenaż opaskowy i liniowy. Usuwanie wody z działki

Z nadmiarem wody na działce można walczyć w dwojaki sposób. Jeżeli problem dotyczy zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, do jego obniżenia stosuje się drenaż opaskowy. Jeśli związane to jest z wodą zalegającą na powierzchni terenu, stosuje się wtedy systemy odwodnień liniowych.

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów

Sposobów na zbieranie nadmiaru wody z otoczenia fundamentów, dla ich ochrony przed zawilgoceniem jest kilka. Najpopularniejszy jest drenaż opaskowy z perforowanych rur drenarskich, które układa się wokół ław fundamentowych powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni.

Projekt i budowa garażu: w bryle domu, wolno stojący, gotowy [CENY]

Projekt i budowa garażu: w bryle domu, wolno stojący, gotowy [CENY]

akustycznej ścian i stropów oddzielających go od domu. Dobrą izolacyjność akustyczną powinny też mieć okna pomieszczeń usytuowanych bezpośrednio nad bramą garażową. W garażu nie wolno umieszczać wyczystek do przewodów spalinowych i dymowych, a także studzienek rewizyjnych instalacji. Ponadto, uszczelnione

Instalacje stanu zero - przeczytaj zanim zaczniesz budowę domu

Instalacje stanu zero - przeczytaj zanim zaczniesz budowę domu

wymaga, aby w instalacjach podłączanych do kanalizacji komunalnej wykonać na terenie posesji studzienkę rewizyjną (nie dalej niż 2 m od ogrodzenia). Za odcinek od domu do studzienki odpowiada inwestor, a za część od studzienki do włączenia przewodu do sieci - odbiorca ścieków. Studzienka rewizyjna ma też

Zanim ruszy budowa - kanalizacja w domu niepodpiwniczonym

Zanim ruszy budowa - kanalizacja w domu niepodpiwniczonym

. Niestety, są one znacznie droższe od przewodów klasycznych.Na zewnątrz budynku wykorzystuje się przewody z PVC, PP oraz HDPE. Mają one większe średnicę, a dzięki grubszym ściankom są bardziej wytrzymałe na obciążenia mechaniczne niż rury instalacji wewnętrznej. Studzienkę kanalizacyjną, rewizyjną

Przyłącze kanalizacyjne

podłączenie kanalizacyjne składają się niżej opisane elementy.Złącze lub przyłącze. Element, za którego pośrednictwem przykanalik włącza się do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Najczęściej jest to studzienka rewizyjna lub włazowa na kolektorze sieci zewnętrznej, ale może też być wpust boczny lub złącze

Ścieki - rodzaje instalacji kanalizacyjnej

Ścieki - rodzaje instalacji kanalizacyjnej

, można ją umieścić na przewodzie odpływowym: w zamykanej studzience kanalizacyjnej usytuowanej blisko domu. Ewentualnie można ją też umieścić wewnątrz budynku, blisko przejścia rury przez fundamenty; Studzienka kanalizacyjna, rewizyjna (potrzebna w instalacjach podłączanych do kanalizacji komunalnej

Gdzie ukryć zbiornik na gaz płynny?

Gdzie ukryć zbiornik na gaz płynny?

studzienki rewizyjnej z armaturą i zaworami. Estetyka otoczenia to niejedyny argument za wyborem zbiornika podziemnego. Dla wielu inwestorów istotniejsze jest to, że można go zamontować znacznie bliżej budynku, a także bliżej granic działki i dróg niż zbiornik naziemny. Minimalne odległości od domu i drogi

Jak izolować ściany piwnic

Jak izolować ściany piwnic

otacza się obsypką filtracyjną z keramzytu i podłącza do studzienek rewizyjnych i zbiorczej.O tym, czy drenaż jest na działce potrzebny, powinien zdecydować geotechnik. Trzeba też wcześniej upewnić się, że jest gdzie odprowadzać wodę, np. jest melioracja lub kanalizacja ogólnospławna.Zapisz się na

Odwodnienie działki, czyli sucho po deszczu

drenażu na każdą rurę spustową. Na końcu drenażu warto umieścić niewielką studzienkę chłonną, na przykład z plastikowej rury karbowanej, jakie stosuje się do budowy studzienek rewizyjnych. Zwiększy ona dodatkowo chłonność całego drenażu. Innym sposobem na drenaż jest zwinięcie rury perforowanej w dole

Wanna w podłodze

Wanna w podłodze

brak dostępu do jej spodu, należy przewidzieć miejsce na wykonanie studzienki rewizyjnej takiej wielkości, by umożliwiała podłączenie wanny do kanalizacji i rur doprowadzających wodę. Wanna umieszczona w stropie nie stwarza takich problemów. Do wszystkich podłączeń jest zapewniony dostęp od strony

Dom nieskromnie skromny

Dom nieskromnie skromny

pamiętać o tym, że pomiędzy rurami spustowymi a systemem rozprowadzającym powinny zostać zamontowane studzienki rewizyjne, z możliwością awaryjnego odpływu.Wodę deszczową można oczywiście gromadzić i używać do podlewania roślin w ogrodzie lub do spłuczek w toaletach. To bardzo ekologiczne rozwiązanie

Wszystko o ściekach

dostępnym, najlepiej na zewnątrz budynku, można ją umieścić na przewodzie odpływowym: w zamykanej studzience kanalizacyjnej usytuowanej blisko domu. Ewentualnie można ją też umieścić wewnątrz budynku, blisko przejścia rury przez fundamenty; studzienka kanalizacyjna, rewizyjna (potrzebna w instalacjach