szkic budynku gospodarczego

Małgorzata Kapelusiak

Uciążliwa altana śmietnikowa

Uciążliwa altana śmietnikowa

Na nieruchomości należy wcześniej przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Choć może nie zawsze wyglądają one estetycznie, to jednak są po prostu konieczne na każdej posesji.

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Mieszkam w domu dwurodzinnym (z sąsiadami). Przy domu jest przybudówka-lokal (moja własność). Chciałabym dobudować do niej lekką zabudowę oszkloną, taki mały ganek o wymiarach 2 x 3, aby było cieplej. Czy wymaga to pozwolenia? Jeśli tak, to od czego mam zacząć? Małgorzata S.

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

domku na drzewie, ale wydaje się, że taka opcja Czytelniczki nie interesuje.Altana na działceDla wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy łącznej liczbie tych obiektów na działce

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.Treść wskazanego przepisu nie

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

organowi budowy obiektu jest konieczne, jeżeli budowa ta dotyczy:- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów

Zanim powstanie projekt domu

Zanim powstanie projekt domu

pozwolą się zorientować, czy architekt ma do zaproponowania coś więcej niż konwencjonalne formułki.Rodzi się projekt domuArchitekt powinien myśleć o domu całościowo: nie tylko jako o samym budynku, ale również o tym, co się znajdzie w jego otoczeniu. Nawet na najmniejszej działce można umiejscowić budynek

Dobra umowa z architektem

Dobra umowa z architektem

(budynki gospodarcze, małą architekturę, ogrodzenie, przyłącza, zieleń, itp.).Zakres projektu. W tym miejscu dobrze jest wyszczególnić wszystkie branże projektu, których opracowanie powierzamy projektantom (architektura, konstrukcja, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania, itp

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

dodatkowo złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku, który jest zwolniony z opłaty skarbowej, trzeba dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) oraz szkic terenu z drzewami i krzewami przeznaczonymi do

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

- w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie

Z domem do rozbiórki

Z domem do rozbiórki

jednocześnie właścicielem budynku. Gdyby okazało się, że działka i dom należą do kilku osób (taka sytuacja jest możliwa przy dziedziczeniu), wówczas konieczne staje się uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli; szkic usytuowania obiektu budowlanego; opis robót rozbiórkowych - ich zakresu i sposobu

Porządna gmina

wymagane w odniesieniu do budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2 - pod warunkiem że łączna liczba tych obiektów nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Budowę śmietnika trzeba natomiast zgłosić w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu należy określić rodzaj

Metryka przyszłego domu

Metryka przyszłego domu

Mieszkańcy i powierzchnia- orientacyjna powierzchnia domu w m2- planowana liczba stałych mieszkańców; ich wiekPlanowany budżet- do 150 tys.- od 150 do 200 tys. zł- od 200 do 250 tys. zł- od 250 do 350 tys. zł- powyżej 350 tys. złTyp budynku- wolno stojący- bliźniaczy- szeregowy- parterowy- piętrowy

Lamus

i przeznaczony do przechowywania cennych przedmiotów (np. dokumentów, zbroi). Z czasem stawiano go też w gospodarstwach chłopskich, niedaleko chaty, gdzie służył do przechowywania sprzętu gospodarczego, narzędzi, zboża, żywności.W dzisiejszych czasach termin używany jest także w stosunku do pomieszczenia

Nauru House

australijskich jako forma inwestycji zagranicznej. Po zakończeniu budowy był najwyższym budynkiem w mieście do 1980. Z powodu kryzysu gospodarczego na Nauru od lat 90. XX wieku, rząd republiki w 2004 sprzedał budynek za 140 milionów dolarów australijskich. Obecnie właścicielem tegoż budynku jest Queensland

Synagoga w Ciechanowcu

, przykryta stropem wzmocnionym podciągami, podpartym czterema prostymi filarami dawnej bimy. W południowo-zachodniej części znajduje się przedsionek, z umieszczonym nad nim babińcem. Częściowo zachowany wystrój zewnętrzny.Szkic budynku synagogi dostępny jest w „Księdze Pamięci Żydów Ciechanowca

Zabytkowe budynki przy ulicy Grobla 22 w Poznaniu

budynku gospodarczego i kuchni (konstrukcja szkieletowa) na tyłach działki 1803 lub 1804 budowa murowanego domu Kriegs-Zahlmeister Boeticher 1835 lub 1836 rozbudowa murowanego domu Landschafsredantin Vetter ok. 1869 remont wnętrz rentier Prądzyński 1900 zmiana numeracji adresowej z 31 i 32 na 22 i 23

Dworek w Jełmuniu

a czworokątem podwórza gospodarczego. W parku zachowane jest szerokie otwarcie widokowe na jezioro. W XIX w. własność rodziny von Woisky, w pobliżu na sąsiednim wzgórzu zachował się cmentarz rodowy.Klasycystyczny dwór pochodzi z 2. połowy XIX w. Założony na rzucie prostokąta, parterowy, przykryty dachem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.