wieniec

Tekst Ignacy Kowalski

Wieniec stropowy

Wieniec stropowy

Leżący na ścianach zewnętrznych wieniec stropowy jest tym dla konstrukcji domu, czym obręcz dla dębowej beczki. Dzięki wieńcom budynek jest zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie.

Wieniec dachowy

Wieniec dachowy to pozioma belka żelbetowa wykonana na ścianach kolankowych, zapewniająca przez murłatę podparcie konstrukcji dachu i bezpieczne przeniesienie jego nacisku i rozporu na ściany domu.

Wieniec stropowy

Wieniec stropowy to obwodowa belka żelbetowa, ułożona na ścianach nośnych, będąca zwieńczeniem żelbetowego stropu każdej kondygnacji.

Ściana szczytowa - naprawa pęknięcia

Ściana szczytowa - naprawa pęknięcia

oczywiście to nie on zawinił, że ściany zaczęły pękać, lecz ludzie, którzy budowali drugi dom. Komin wypadał bowiem w linii ściany szczytowej i gdy przyszło do wykonywania stropu, wykonawca - z braku lepszego pomysłu - po prostu przerwał na jego szerokości żelbetowy wieniec stropowy. Widać nie wiedział, że

Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców stropowych

Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców stropowych

Ławy fundamentowe powinny też - podobnie jak wieńce stropowe - uchronić budynek przed uszkodzeniami, które mogą być wywołane przez nierównomierne osiadanie gruntu lub jego drgania. Aby mogły one dobrze spełniać to zadanie, zbroi się je podłużnie jednakowo górą i dołem (najczęściej po dwa pręty o

Nadproża i wieńce w ścianie zewnętrznej

Nadproża i wieńce w ścianie zewnętrznej

ścianach dwu- i trójwarstwowych do ocieplenia wieńca wystarczy ułożenie warstwy izolacji, takiej jak w pozostałej części ściany. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Odbiór ścian zewnętrznych - jak kontrolować prace na budowie

Odbiór ścian zewnętrznych - jak kontrolować prace na budowie

ważne elementy wymagające kontroli, to nadproża, wieńce stropowe i miejsca połączenia ścian nośnych z działowymi.Nadproża Nad wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi muszą być zrobione nadproża. Mogą to być elementy prefabrykowane (które nie wymagają podparcia montażowego ani dodatkowych prac

Jak zrobić zbrojenie fundamentów bez błędów

Jak zrobić zbrojenie fundamentów bez błędów

Zbrojenie fundamentów najczęściej robi się je z 4 prętów o średnicy 12, 14 lub 16 mm, połączonych co 30-50 cm strzemionami z prętów 6 mm. Pręty, muszą być czyste: nie mogą być zabrudzone smarami, zabłocone albo oblodzone. Rdzawy nalot nie jest przeszkodą (jest nawet wskazany, bo stal ma wtedy lepszą

Ściany kolankowe

Ściany kolankowe

80-110 cm wysokości lub są jeszcze wyższe, trzeba je koniecznie usztywnić słupkami żelbetowymi, połączonymi solidnie z wieńcem stropowym. Bez tego byłyby zbyt słabe, by bezpiecznie przenieść działające na nie obciążenia. Słupki powinny mieć konstrukcję żelbetową, a ich zbrojenie musi być należycie

ŁADNY DOM, NUMER 2/2011

ŁADNY DOM, NUMER 2/2011

zrobić, żeby skutecznie chroniły dach przed przeciekami. Stropy - Wieniec stropowy. Jest dla konstrukcji domu tym, czym metalowa obręcz dla dębowej beczki. PRACE INSTALACYJNEOgrzewanie - Gruntowa pompa ciepła. Z rodziną Zielińskich wybieramy ogrzewanie domu. Ogrzewanie - Nie tylko grzejnik. W łazience

Oparcie dachu stromego na ściankach kolankowych

Oparcie dachu stromego na ściankach kolankowych

Wieniec na słupkach żelbetowych Krótkie ściany poddasza, zwane kolankowymi, na których spoczywa dach, są "same z siebie" zbyt słabe, by przenieść wszystkie działające na nie obciążenia. Dlatego dach powinno się mocować do wykonanych w tych ścianach słupków żelbetowych, których zbrojenie

Zbrojenie: fundamenty, ściany, stropy

Zbrojenie: fundamenty, ściany, stropy

wewnętrznych nośnych są również wieńce żelbetowe, czyli belki, których zadaniem jest spięcie budynku. Dzięki wieńcom budynek jest zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie. Ich zbrojenie stanowią zwykle cztery pręty o średnicy 12-16 mm, przeważnie ze stali żebrowanej, które układa się po dwa

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

Jak dobrze zbudować ściany poddasza

dwa rodzaje ścian poddasza: kolankowe i szczytowe. Kolankowe - to ściany o niewielkiej wysokości (temu zawdzięczają swoją nazwę), będące przedłużeniem ścian parteru. Muruje się je zwykle na podłużnych fragmentach wieńca stropu ostatniej kondygnacji. Na ich szczycie ułożone zostaną murłaty. Nie w

Słabe miejsca ścian jednowarstwowych

Słabe miejsca ścian jednowarstwowych

pęknięć jest szczególnie duże. W takich domach warto w narożnikach ścian umieścić w spoinach poziomych zbrojenie zrobione z cienkich prętów. Przemarzanie. Mostki cieplne pojawiają się najczęściej wokół wieńców stropowych, otworów okiennych i drzwiowych oraz na spoinach między bloczkami lub pustakami

Ocena budowy więźby dachowej

Ocena budowy więźby dachowej

Elementy więźby dachowej nie mogą mieć zbędnych i nieuzgodnionych z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru wycięć, wrębów czy otworów.Połączenie drewna z betonem. Drewniane elementy konstrukcji dachu - murłaty - opiera się zwykle na betonowych wieńcach wykonanych na ścianach kolankowych

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

Izolacja termiczna ścian dwuwarstwowych

rozprężenia. Ubytków pomiędzy płytami nie można uzupełniać klejem, gdyż będzie on stanowił mostek termiczny. Nadproża. Podobnie, jak wieniec stropowy są ocieplane razem razem ze ścianą warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Wieniec stropowy. W ścianach dwuwarstwowych wieniec, czyli belka żelbetowa, ma

Do czego przyda się termowizja: zobacz usterki i znajdź rozwiązania

Do czego przyda się termowizja: zobacz usterki i znajdź rozwiązania

, trzeba ułożyć izolację termiczną cokołu. Termowizja: Całkowicie nieocieplona ściana szczytowa domu. Widoczne są duże straty ciepła (kamera termowizyjna pokazuje je w postaci żółtopomarańczowych plam) pod oknami, na całej długości wieńców i nadproży oraz w miejscach spoin między pustakami. Rozwiązanie

Ściany jednowarstwowe - z czego i jak je budować

Ściany jednowarstwowe - z czego i jak je budować

pogorszenie parametrów izolacyjności cieplnej muru. Oprócz bloczków, do budowy ścian jednowarstwowych potrzebne są nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego lub kształtki U do formowania nadproży na budowie oraz elementy do obudowy wieńca. Nie produkuje się natomiast bloczków uzupełniających (nie są potrzebne

Mocne ściany poddasza

Mocne ściany poddasza

przenoszą obciążenia pionowe. Można go jednak przejąć, jeśli odpowiednio wzmocni się ściany kolankowe.Wzmocnienie to polega na wykonaniu w ścianach słupów żelbetowych zakotwionych w wieńcach stropu nad parterem oraz ułożeniu belki żelbetowej (wieńca) pod murłatę. Tego typu wzmocnienie wykonuje się we

Opór cieplny ściany

Opór cieplny ściany

; - grubość ocieplenia; na zdjęciach zwanych termogramami można określić izolacyjność ściany oraz różnice w grubości ocieplenia poszczególnych jej miejsc; - ciągłość i izolacyjność cieplną wieńców; - izolacyjność termiczną okien. Badania termowizyjne nie zastąpią jednak systematycznej kontroli prac na budowie

Opór cieplny R ściany

Opór cieplny R ściany

ten sposób skontrolować:- poprawność ułożenia izolacji termicznej, np. ciągłość przyklejenia płyt styropianowych do ściany;- ciągłość i izolacyjność cieplną wieńców;- grubość ocieplenia - termogram pozwala określić izolacyjność ściany oraz różnice w grubości ocieplenia poszczególnych jej miejsc

Beton komórkowy: ściany jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

Beton komórkowy: ściany jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

ocieplenia, która przykryłaby ewentualne błędy. Ścianę trzeba od razu zbudować dobrze. W tych niewłaściwie wymurowanych mogą pojawić się problemy z przemarzaniem. Mostki cieplne pojawiają się najczęściej wokół wieńców stropowych, otworów okiennych i drzwiowych oraz wzdłuż spoin między bloczkami. Problemom z

Ściany jednowarstwowe - detale i wykonanie

Ściany jednowarstwowe - detale i wykonanie

, tworzące cały system budowlany: gotowe ciepłe nadproża, elementy ocieplenia wieńca i odpowiednią zaprawę (ciepłochronną, klejową lub piankę), dzięki której spoiny nie staną się mostkami termicznymi. Bez tego ściana nie będzie tak ciepła, jak deklaruje producent.Newralgiczne miejsca ściany jednowarstwowej

Ściany zewnętrzne - słabe miejsca w ociepleniu

drzwiowych, nadproża i wieńce oraz górne krawędzie ścian szczytowych.Ściany fundamentoweŚciany domu, spoczywające na fundamentach zagłębionych w gruncie, trudno całkowicie zabezpieczyć przed ucieczką ciepła w kierunku pionowym (wzdłuż przekroju ściany). Nie da się ich bowiem postawić na izolującej wkładce z

Elewacje domów z cegieł - konstrukcja, sposób układania

fundamentowych, a pomiędzy nimi - podobnie jak w części nadziemnej - znajduje się ocieplenie. Ściany fundamentowe z kolei opierają się na wspólnej ławie fundamentowej. Warstwa elewacyjna najczęściej ma taką samą wysokość jak budynek. Nie jest jednak spięta wieńcem (tak jak warstwa nośna) ani obciążona stropem

Budowa domu: stropy systemowe

Do budowy domu z jednowarstwowymi ścianami warto wybrać cały system z betonu komórkowego, składający się z pasujących do siebie i wzajemnie się uzupełniających elementów - gotowych nadproży, bloczków do ocieplania wieńców oraz elementów stropowych. Dzięki temu łatwo jest wyeliminować mostki

Elewacja bez tynku w ścianie trójwarstwowej

;na sztywno" połączona ze ścianą nośną, która prawie wcale się nie odkształca. Dlatego warstwy ściany połączone są kotwami, które mogą lekko się odginać. Także elementy takie jak wieńce czy nadproża muszą być niezależne; oddzielne dla ściany nośnej i dla elewacji. Nadproża ściany nośnej wykonuje

Kupujemy beton komórkowy

z tego samego materiału co ściana.Jednak bloczki są jedynie częścią systemu składającego się z pasujących do siebie i wzajemnie uzupełniających się elementów: gotowych nadproży i kształtek do ich wykonywania, bloczków docieplenia wieńców oraz elementów stropowych. Zastosowanie całego systemu to

Ocieplenie dachu: zimna murłata

Przyczyną wychłodzenia górnej części ścian kolankowych jest murłata, o której ociepleniu zapomina wielu wykonawców. Uważają oni, że izolacyjność termiczna drewnianej belki zupełnie wystarczy i ocieplanie jej nie jest konieczne. Dodatkowo, pomiędzy murłatą a wieńcem, na którym jest ułożona, mogą być

Stropy kanałowe

środka transportu. Dźwig warto też wykorzystać do przeniesienia na strop palet z pustakami.Zaślepianie otworów w płytach, np. kawałkami styropianu, jest niezbędne przed betonowaniem wieńca; inaczej beton wpłynie do otworów, zwiększy się jego zużycie i obciążenie stropu. Zapisz się na NEWSLETTER. Co

Odbiór robót budowlanych - fundamenty

ław fundamentowych i wieńców stropowychZapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Źle zadeklowane pustaki stropowe

skrajne pustaki - przylegające do wieńców stropowych, żeber rozdzielczych i kominów - trzeba zadeklować, czyli zaślepić z jednej strony ich otwory. W przeciwnym razie mieszanka betonowa mogłaby się dostać do ich wnętrza, zwiększając tym samym obciążenie stropu. W dodatku za ten zmarnowany beton trzeba

Strop typu filigran

. Następnie płyty przewozi się z wytwórni na budowę i układa dźwigiem na wypoziomowanych i wyrównanych ścianach nośnych oraz podporach montażowych. W miejscach ich połączeń robi się dodatkowe zbrojenie; zbroi się też wieńce i podciągi. Na koniec na płytach prefabrykowanych układa się warstwę betonu o grubości

Murłata

Murłaty powinny być zamocowane do ścian kolankowych za pomocą stalowych kotew wypuszczonych bezpośrednio ze słupków żelbetowych zakotwionych w wieńcu stropowym.Oparcie krokwi na murłacie. Ma podstawowe znaczenie dla stabilności więźby dachowej krokwiowej i krokwiowo-jętkowej.Często wykonywanym

Skąd wziąć beton na budowę?

, a więc do wykonania takich elementów jak fundamenty, stropy, schody, słupy, wieńce stropowe i podkłady podłogowe, najlepiej użyć gotowych mieszanek betonowych o wymaganej klasie i konsystencji. Również ze względu na koszty często jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze, niż samodzielne "

Odbiór robót budowlanych - wykopy pod fundamenty

- materiały do ocieplania Jak izolować ściany piwnic Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców stropowych Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Bardzo ciepłe ściany bez ocieplenia

założenia ma zostać ocieplona, wykonywana jest z mniejszą dokładnością i z gorszych materiałów. W ścianach jednowarstwowych jest to niedopuszczalne.Uwaga! Planując wykonanie ścian jednowarstwowych, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu potencjalnych mostków termicznych, takich jak nadproża lub wieńce

ŁADNY DOM, NUMER 06/2014

;? Budowa. Okna w domu energooszczędnym. Wybierając okna i drzwi tarasowe, musimy koniecznie zwrócić uwagę na to, by miały odpowiednie parametry. Budowa. Detal budowlany: wieniec stropowy. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu. Dzięki temu jest on zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne

Zbrojenie elementów konstrukcji domu: projekt i zamówienie

;żelbeton" nie jest właściwe!). W domach jednorodzinnych używa się go przy wykonywaniu fundamentów, ścian, wieńców, stropów, belek, słupów i schodów. Można więc uznać, że jest podstawowym budulcem. Dlaczego jednak nie stosuje się samego betonu, bez prętów zbrojeniowych? Beton jest mieszaniną spoiwa

Ile kosztują ściany zewnętrzne, cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 10

Ściany zewnętrzne tego samego domu mogą kosztować 27, ale też 50 tys. zł. To, ile zapłacimy za ich wykonanie zależy od kilku składników.Przede wszystkim od ceny materiału, czyli bloczków lub pustaków. Do tego powinniśmy również doliczyć materiał na nadproża i wieńce. W ścianach jednowarstwowych

Zbrojenie stropu

) - zbrojenie układa się w kierunku poprzecznym do zbrojenia belek głównych, zwykle z dwóch prętów ze stali klasy A-III prowadzonych górą i dołem przez całą szerokość stropu; końce prętów muszą być zakotwione w wieńcu. Zbrojenie to zapobiega klawiszowaniu stropu.Zbrojenie wieńca i żeber rozdzielczych musi być

Podpiwniczenie częściowe

pionowej izolacji ścian piwnic (najlepiej, gdy między nimi a piwnicami pozostanie 1-2 cm szczeliny dylatacyjnej).Żeby dwie części podziemne dobrze ze sobą współpracowały, wieniec stropu przedłuża się na część niepodpiwniczoną.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i

Ściany jednowarstwowe - mur bez wełny i styropianu

muruje się je na cienką spoinę (1-3 mm), która nie wpływa na pogorszenie parametrów izolacyjności cieplnej muru.Oprócz bloczków do budowy ścian jednowarstwowych, potrzebne są też nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego, kształtki U oraz elementy do obudowy wieńca. Bloczki łatwo się docina, więc nie

Bądź inspektorem na swojej budowie - odbiór stropu

gdy belki będą oparte na rygach (belkach ułożonych bezpośrednio przy ścianach podczas wykonania wieńca opuszczonego). Jeśli nie ma podkładu betonowego na gruncie, podpory należy postawić na deskach, a nie na cegłach. (Mogą się one zagłębić w gruncie podczas betonowania.)Deklowanie pustaków stropowych

Rynny na gzymsie

je w ścianach dwuwarstwowych, jako wsporniki zamocowane w murze (pracują podobnie jak płyta balkonowa). By można było w ten sposób wykonać gzyms, konieczne jest wykonanie odpowiedniego deskowania. Po jego zmontowaniu, układa się zbrojenie gzymsu i łączy z wieńcem stropowym. Następnie całość wypełnia

Stary dom - docieplać czy otynkować?

podczas murowania i zalewania nadproży i wieńców do warstwy tej mogło dostać się dużo betonu; sama wełna też mogła przez lata ulec osunięciu i "uleżeniu". Zresztą, jak na dzisiejsze wymagania i oczekiwania, 5 cm izolacji cieplnej to stanowczo za małoCzym ocieplać i wykańczaćW tej konkretnej

Ściany jednowarstwowe

pamiętać o dociepleniu miejsc, w których w ścianie są elementy konstrukcyjne z betonu (nadproża, wieńce) lub wykonać je z prefabrykowanych elementów systemowych. Inaczej mogą się one stać mostkami termicznymi.Izolacyjność cieplnaZgodnie z przepisami współczynnik przenikania ciepła U ścian jednowarstwowych

Dach podparty na krokwiach

Decydują o niej ścianki kolankowe oraz oparcie krokwi na murłatach, na których wspierają się najpopularniejsze konstrukcje więźb dachowych - krokwiowa i krokwiowo-jętkowa. Drewniane murłaty zamocowane są śrubami do krótkich ścianek ustawionych nad ścianami zewnętrznymi na wieńcu stropowym ostatniej

Ściany szczytowe

ze słupów oraz poziomych i ukośnych wieńców. Ukształtowanie usztywnień oraz przekroje i zbrojenie wszystkich elementów usztywniających powinny być zaprojektowane przez konstruktora i opisane w projekcie domu. Takie żelbetowe usztywnienie murowanych ścian szczytowych nie tworzy mostków termicznych

Ściany dwuwarstwowe

cm, z wełny mineralnej lub styropianu, mocowanego do ściany od strony zewnętrznej; warstwa ocieplenia sprawia, że nadproża i wieńce stropowe nie są mostkami cieplnymi, czyli miejscami zwiększonej ucieczki ciepła.Izolacyjność cieplnaZgodnie z przepisami współczynnik przenikania ciepła U ścian

Stropy

To podstawowe elementy konstrukcyjne domu rozdzielające dwie kondygnacje i usztywniające cały budynek. Muszą być nie tylko odpowiednio wytrzymałe, aby bezpiecznie przenosiły obciążenia, ale i sztywne, aby zbytnio się nie uginały i nie drgały. Wieniec. Strop usztywnia ściany nośne budynku pod

Adaptacja poddasza: naprawa i wzmacnianie konstrukcji dachu

kolankowe, muszą być one wzmocnione słupkami żelbetowymi (lub przynajmniej stalowymi kotwami) zamocowanymi w wieńcu stropowym.Aby zmniejszyć rozpór przekazywany przez dach na ściany kolankowe, dobrze jest zmienić jego więźbę z najczęściej spotykanej w małych domach krokwiowo-jętkowej na płatwiowo-kleszczową

Konstrukcja lukarny

wówczas w wieńcu stropowym ściany zewnętrznej, a ścianki boczne muruje się na stropie.Gdy mury są już gotowe, wykonuje się drewnianą konstrukcję daszku. W lukarnach jednospadowych krokwie opiera się z jednej strony na krokwiach dachu, z drugiej na murłacie ułożonej na ściance frontowej; w lukarnach

Jak się robi schody żelbetowe wylewane

nośną stanowią żelbetowe belki policzkowe, oparte na ścianach lub stropach. Stopnie mogą się opierać z obu stron na belkach, albo z jednej strony na belce, z drugiej natomiast na ścianie nośnej.Schody wspornikowe. Ich stopnie mocuje z jednej strony w ścianie (bezpośrednio lub w wieńcu), drugi natomiast

Skąd w domu wilgoć, szron i woda

, wieńce i nadproża, parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz boczne ościeża otworów okiennych i drzwi wejściowych. Aby zapobiec ich przemarzaniu, trzeba ocieplać te miejsca wyjątkowo starannie. Właściwie ułożone ocieplenie zapewnia wystarczająco wysoką temperaturę powierzchni wewnętrznych ścian. To z kolei

Gzymsy zewnętrzne na trzy sposoby

się zbrojenie gzymsu i łączy z wieńcem stropowym. Następnie, całość wypełnia się mieszanką betonową i pozostawia do związania. Pozostałe prace wykończeniowe wykonuje się, podobnie jak w dwóch pierwszych sposobach, na etapie wykańczania całej elewacji (gzymsy pokrywa się tynkiem i maluje).Zapisz się na

Wymiana okien: stare na większe i mniejsze

chcemy umieścić nadproże, opiera się konstrukcja stropowa i jaki jest jej rodzaj; pozwoli to określić obciążenia od stropu;- strop usztywniono żelbetowym wieńcem stropowym, a jeśli tak, to w jakiej odległości od wieńca będzie wbudowane nadproże. Wieniec stropowy może w pewnych warunkach znacznie odciążać

Realizacje domów: dom, który powstał na dawnym parkingu

przedłużeniem ścian parteru lub piętra, wymurowane na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji, nazywane są kolankowymi. Ich wysokość zależy od przeznaczenia i stopnia wykorzystania powierzchni poddasza. Wygodniej jest, jeśli ściana kolankowa jest wysoka - łatwiej wtedy poruszać się pod skosami, jest też więcej

Ozdoby świąteczne - wykorzystać naturę

. Wciąż jeszcze jarzębina o tej porze roku nie straciła swoich czerwonych owoców. Wieniec na drzwi można zrobić właśnie z niej, dodając kolorowe kokardy, bombki owoce i szyszki pozbierane na spacerze w lesie. W pokojach pięknie będą wyglądały girlandy z orzechów owiniętych srebrną lub złotą folią

Kupujemy ceramikę budowlaną

konstrukcyjnych. Zawsze jednak podają oni szerokość pustaków, od której zależy rodzaj i grubość ściany.Rodzaj ściany. Pustaki o szerokości 8-12 cm stosuje się do wznoszenia ścian działowych, jako osłonę wieńca stropowego i - rzadziej - na warstwę zewnętrzną ścian trójwarstwowych (wymagają otynkowania).Na ściany

Ławy fundamentowe

dowolnie zmieniane.Betonowe (rzadziej żelbetowe) ławy fundamentowe wraz z wieńcami stropowymi usztywniają budynek i zabezpieczają go przed uszkodzeniami, które mogą być wywołane przez nierównomierne osiadanie gruntu lub jego drgania.Aby ławy mogły dobrze spełniać to zadanie, zbroi się je podłużnie górą i

Gotowe więźby na dach

rozmieszcza zgodnie z projektem, zwykle co 80-130 cm.Położenie każdego wiązara dokładnie się sprawdza, a następnie mocuje do murłaty za pomocą kątowników, lub bezpośrednio do wieńca - wykorzystując specjalne kotwy. Kiedy wszystkie wiązary są już zamocowane i usztywnione, układa się na nich folię dachową albo

Ocieplenie od strony piwnicy

jest też to, że prace ociepleniowe są łatwe do wykonania i prowadzone jedynie w piwnicy.Jeśli ściany piwnic nie są ocieplone, po zaizolowaniu stropu między parterem a piwnicą, trzeba jeszcze ocieplić wieniec od strony wewnętrznej i przedłużyć izolację termiczną ścian parteru co najmniej 50 cm poniżej

Elewacje - rysy i pęknięcia na tynku

lub zbyt szybkiego jego wysychania. Większe pęknięcia całej wierzchniej warstwy ocieplenia (nie tylko tynku, ale też leżącej pod nim warstwy zbrojącej), występują najczęściej w narożach otworów okiennych, na wysokości wieńców stropowych lub w narożach budynków. Również są one efektem błędów

Dom pani Agnieszki

. Ławy i ściany betonowe, z wieńcem i płytą żelbetową, wylewane na mokro. Ściany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym 8 cm, w części naziemnej licowane płytką klinkierową. Podłoga izolowana podwójną warstwą styropianu o grubości 2×5 cm. Ściany zewnętrzne. Warstwy od zewnątrz

Przebudowa z konieczności

wzmocniono wylewając nad nimi ponad 40-centymetrowy wieniec. Solidne boczne dobudówki i nowe zewnętrzne ściany konstrukcyjne przebudowanego frontu domu poprawiły stabilność konstrukcji budynku. Do jej wzmocnienia przyczyniło się też "wyprostowanie" korpusu głównego od strony ogrodu, z nowymi

Basen w jeden tydzień

ściankami szalunku umieszczono zbrojenie pionowe z prętów stalowych o średnicy 6 mm i usztywniono u góry wieńcem wykonanym z prętów grubości 8 mm. W dolnej części szalunku zbrojenie połączono z siatką zbrojeniową leżącą na dnie niecki basenu. 7. Na dnie wykopu ułożono 10-centymetrową warstwę mieszanki

Dom nad stawem

związane z tym ryzyko osiadania gruntu, również przy stawianiu ścian zewnętrznych podjęto specjalne prace, mające zapewnić bryle domu stabilność. W tym celu zastosowano zbrojone belki - rodzaj wieńca, który ma za zadanie usztywnić konstrukcję budynku.- Dzięki tym zabiegom nie ma obaw, że któregoś dnia

Tradycyjny tynk cementowo-wapienny

czterech). Są to kolejno:- środek gruntujący (albo obrzutka) ma poprawić przyczepność podłoża;- tynk podkładowy (10-20 mm). To zasadnicza warstwa ochronna, nakładana w jednej lub dwóch warstwach; kolejną nanosi się, zanim poprzednia zdąży wyschnąć ("mokre na mokre"). Na wieńce, nadproża, kasety

Dachy - encyklopedia budowlana

, że niektóre gminy dofinansowują wymianę pokrycia zawierającego azbest.Wieniec dachowyPozioma belka żelbetowa na ścianach kolankowych, zapewniająca podparcie konstrukcji dachu i bezpieczne przeniesienie jego nacisku na ściany domu. Wieniec dachowy powinien być połączony ze stropem poddasza lub

Co to znaczy, że dom jest energooszczędny?

i drzwi, w nadprożach, w wieńcach stropu nad piwnicą oraz na połączeniu płyt balkonowych ze stropem. Właściwie przygotowany projekt, uwzględniający odpowiednie zabezpieczenie tych miejsc w budynku, uchroni nas przed utratami ciepła spowodowanymi przez ten czynnik.- Przez dach może uciekać 25-30 proc

Dom autonomiczny. Konstrukcja i technologia

ścianą a stolarką, (dzięki zastosowaniu montażu okien w warstwie ocieplenia) oraz w miejscu oparcia stropu nad parterem (dzięki wykorzystaniu 25 cm warstwy styropianu jako szalunku do wylania wieńca).Ściany kolankowe poddasza. Poddasze w projekcie ADD ma podłużną ścianę kolankową, wykonaną z żelbetu w

Dom murowany czy drewniany

wykonania poszczególnych etapów, jak i całości robót. Ale uwaga: tym bardziej trzeba uważać, by nie trafić na partaczy. Szczególna staranność jest potrzebna zwłaszcza przy wykonywaniu izolacji oraz tych fragmentów ścian zewnętrznych, w których łatwo tworzą się mostki termiczne, czyli nadproży i wieńców

Poddasze - sposoby na skosy

wykorzystać poddaszeJeśli przyszłym gospodarzom nie odpowiada metraż poddasza, powinni poszukać innego projektu! Dokonywane na gorąco, na placu budowy zmiany mogą mieć katastrofalne konsekwencje - wysokie ścianki kolankowe wymagają usztywniania żelbetowym szkieletem i porządnego wieńca dachowego, a

Jak budować na torfach?

warstwie izolacji wieniec żelbetowy zbrojony jak projektowane ławy. Posadzkę domu posadowiono na rozmieszczonych na siatce 2×2 m palach żwirowych o wymiarach 60×60 cm. Rozmieszczono je głównie w miejscach oparcia ścian działowych (rys. 4). Podłoże betonowe posadzki zostało pogrubione i

Lukarna czy okno dachowe

przekroju wynikającym z obliczeń konstrukcyjnych, mocowany do murłaty (lub kotew osadzonych w wieńcu) oraz do krokwi. Niekiedy konstrukcję niewielkich lukarn mocuje się bezpośrednio do krokwi. Konstrukcja żelbetowa. Jeśli ścianka frontowa lukarny stanowi przełużenie ściany zewnętrznej budynku, jej

Ściany zewnętrzne - z czego i jak murować

wypełniać zaprawą. Niektóre ściany zbroi się w co trzeciej warstwie kratownicą z cienkich prętów stalowych. Trzeba też pamiętać, żeby docieplić miejsca, w których w ścianie są elementy konstrukcyjne z betonu (nadproża, wieńce) lub wykonać je z systemowych, fabrycznie zbrojonych i ocieplonych elementów

Tynki - renowacja starego tynku

wyniku odkształceń zewnętrznej warstwy jego konstrukcji muru lub złego spoinowania. Ich naprawa jest trudniejsza, gdyż wynikają one z cech podłoża; konstrukcyjne (zobacz zdjęcie)- spowodowane nie pękaniem budynku, ale np. jego nierównomiernym osiadaniem - występują w okolicy wieńców jako jedna lub dwie

Święta w domu

lub ścianach błyszczące łańcuchy i już mamy święta w domu.Ze Skandynawii przywędrował do nas zwyczaj zawieszania na drzwiach ozdobnych wieńców. Przyjął się w Polsce, bo miło jest już od progu poczuć świąteczną atmosferę. Można je zrobić właściwie ze wszystkiego - nie tylko z zielonych gałązek, ale

Izolacja cieplna

mineralnej; wokół wieńca stropu po obwodzie ścian zewnętrznych: jeśli ściany są jedno- lub trójwarstwowe minimum 5 cm styropianu, a jeśli dwuwarstwowe - tak jak ocieplenie ścian.Nie warto oszczędzać na izolacji cieplnej, bo dzięki niej można znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji domu.Na ścianach

12 decyzji w porę, czyli jak budować, żeby nie poprawiać

się wykonywać w nich żelbetowe słupy, zakotwione w wieńcach stropu nad parterem.Decyzja 9. Kominy i kominkiJuż na etapie stanu surowego trzeba wybrać źródło ogrzewania domu. Kocioł gazowy (atmosferyczny), węglowy lub opalany drewnem wymaga postawienia komina; nie trzeba go budować, jeśli wybieramy

Dach - wymiana pokrycia

ogrzewali cały dom, więc w duże mrozy zdarzało się, że był rozgrzany do "czerwoności". Jak się potem okazało, wykonawcy domu przerwali w miejscu komina wieniec stropowy, pęknięcia ścian były zatem naturalnym wynikiem jego ruchów, wywołanych na przemian ogrzewaniem i stygnięciem. Nie zagrażały one

Ściana z wełną w środku

ściana osłonowa nie może być związana ze ścianą nośną za pośrednictwem wieńców czy nadproży, lecz jedynie kotwami metalowymi. W ścianach ceramicznych odstępy między dylatacjami nie powinny być większe niż 12 m; w pozostałych - 8 m.Wykończenie. Ściany osłonowe można wykańczać tynkiem dekoracyjnym dobranym

Bezpieczne i wygodne schody

policzkowych mogą się opierać z jednej strony na belce, a z drugiej - na ścianie nośnej lub też mogą być z obu stron oparte na belkach.Schody wspornikowe.To schody, których stopnie mocuje się jednostronnie w ścianie konstrukcyjnej - bezpośrednio lub w biegnącym wzdłuż niej wieńcu żelbetowym; drugi koniec

Wieniec

wieniec – wzmocnienie ścian budynku w postaci żelbetowej belki okalającej ściany nośne, zabezpieczającej przed ich rozsunięciem się lub przewróceniem wieniec – zjawisko optyczne wokół słońca lub księżyca Akcja Wieniec – dywersja AK „Wieniec” – czasopismo

Wieniec-Zdrój

Wieniec-Zdrój – osada uzdrowiskowa w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie włocławskim, gminie Brześć Kujawski. Współtworzy sołectwo Wieniec-Zalesie.Położony wśród sosnowych lasów, 5 km na zachód od zwartej zabudowy Włocławka. Leczą się tu pacjenci z chorobami ortopedyczno-urazowymi

Wieniec laurowy

Wieniec laurowy (wawrzynowy) – symbol i nagroda zwycięstwa w równej walce.Wieńcem laurowym ozdabiano głowy zwycięzców na igrzyskach w Grecji i Rzymie.Z czasem stał się symbolem nie tylko zwycięstwa, ale wybitnych osiągnięć we wszelkich dziedzinach życia. W średniowieczu kończący studia

Wieniec-Zalesie

Wieniec-Zalesie – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Brześć Kujawski.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa włocławskiego.Dawna nazwa (zniesiona na wniosek mieszkańców): Dziadowo.Nazwa Dziadowo

Wieniec (budownictwo)

Wieniec – w budownictwie jest wzmocnieniem ścian budynku w postaci żelbetowej belki, okalającej ściany nośne, zabezpieczającej przed ich rozsunięciem się lub przewróceniem się.Po ułożeniu stropów na każdej kondygnacji, wzdłuż ścian konstrukcyjnych i wzdłuż obwodu budynku wykonuje się wieńce

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

wieniec

wieniec (budownictwo) - wzmocnienie ścian budynku w postaci żelbetowej belki okalającej ściany nośne, zabezpieczającej przed ich rozsunięciem się i/lub przewróceniem
wieniec (zjawisko optyczne) - zjawisko optyczne wokół słońca lub księzyca
Akcja Wieniec - dywersja AK
Wieniec - czasopismo, wychodzące na ziemiach polskich w XIX wieku
Część miasta:
Wieniec - osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Wyspa

więcej o wieniec na pl.wikipedia.org