zgoda sąsiada

 Zgoda sąsiada

Zgoda sąsiada

Zgoda sąsiada nie ma wpływu na usytuowanie budynku. W rzeczywistości usytuowania budynku w żaden sposób nie zależy od zgody sąsiada, a od rozmiarów działki, ewentualnie tego, w jaki sposób jest zabudowana sąsiednia posesja. Nie musimy się obawiać, że złośliwy sąsiad zablokuje naszą budowę, gdyż w tym przypadku nie ma on żadnego ważnego głosu.

Zgoda sąsiada może być pomocna. Chociaż nie potrzebujemy zgody sąsiada, jeśli chodzi o usytuowanie budynku, w rzeczywistości może się okazać pomocna w uzyskaniu pozwolenia na budowę w odległości 1,5 m od granicy. Oczywiście to urząd wydaje zezwolenie na budowę i zgoda sąsiada nie musi być wiążąca, ale trzeba zauważyć, że w podobnych procedurach, zgoda sąsiada może przyspieszyć i ułatwić postępowanie administracyjne.

Zgoda sąsiada konieczna, gdy stawiamy budynek nie do końca zgodnie z przepisami. Przepisy prawa budowlanego jasno regulują kwestie usytuowania domu. Nie możemy ustawić ściany z oknami w odległości mniejsze niż 4 metry od granicy. Na małych działkach może mieć to duże znaczenie. Musimy przede wszystkim wiedzieć, że w takiej sytuacji urząd rozpatrujący nasze podanie weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności, które dotyczą zagospodarowania obu działek.

Małgorzata Kapelusiak

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Chcemy zrobić przyłącze wody i prądu do nowo budowanego domu, co możemy zrobić z działki sąsiada. Sąsiad wyraża zgodę na dokonanie przyłączy z jego działki (oczywiście odpłatnie), ale pod warunkiem, że napiszemy mu stosowne pismo, w którym będzie zawarte, że bez jego zgody nie pozwolimy zrobić przyłączy na działce kolejnej za naszą (którą właściciel też chce uzbroić i budować tam dom). Co zrobić w takiej sytuacji? Dariusz J.

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

Przepisy prawa budowlanego szczegółowo regulują kwestię odległości i warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie. Musi ono znajdować się w granicy działki inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością, albo - w przypadku ogrodzeń między sąsiadami i ich wspólnej zgody - można je zlokalizować w osi granicy działek.

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Mieszkam w domu dwurodzinnym (z sąsiadami). Przy domu jest przybudówka-lokal (moja własność). Chciałabym dobudować do niej lekką zabudowę oszkloną, taki mały ganek o wymiarach 2 x 3, aby było cieplej. Czy wymaga to pozwolenia? Jeśli tak, to od czego mam zacząć? Małgorzata S.

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

). Szczegółowo o drodze koniecznej Odpowiedni dostęp do drogi publicznej to dostęp stały i prawnie uregulowany - nie spełnia tego warunku zwykła uprzejmość sąsiada, który zapewnia, że zawsze będzie można przejechać przez jego działkę. Droga konieczna powinna być wytyczona z jak najmniejszym obciążeniem gruntów

Budowa domu za blisko sąsiada

Budowa domu za blisko sąsiada

, zakresu i terminu korzystania z jego nieruchomości, a także ewentualnej rekompensaty z tego tytułu. W razie braku zgody sąsiada, budujący dom może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty. Gdy uzna on zasadność wniosku, wyda decyzję administracyjną, w której zezwoli na wejście na grunt

Śmietnik przy sąsiedzie

Śmietnik przy sąsiedzie

najbliżej sąsiada. Żeby zapobiec wielu sąsiedzkim sporom, kwestie śmietnika przy domu są w przepisach uregulowane dość dokładnie. To one precyzują kiedy możemy postawić śmietnik tuż przy granicy z sąsiednią posesją. Śmietnik przy sąsiedzie sposób pierwszy "Na pioniera" Jeśli wzięliśmy na swoje

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

architektonicznych nie podlega ocenie sąsiada.3. Na jakie przepisy prawne można się powołać, aby dało się wyegzekwować od sąsiada - właściciela drugiej połowy bliźniaków - zgodę na wspólny remont dachu oraz odświeżenie elewacji?Brak takich przepisów, gdyż mimo tego, że budynki określane są mianem zabudowy

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Mój budynek przez błąd geodety i niedopilnowanie kierownika budowy, został usytuowany o 70 cm za blisko granicy sąsiada. Jest więc 3,3 metra zamiast 4. Te 70 cm, o które jest zbyt blisko, to wykusz z oknami. Teraz, gdy dom jest niemal na ukończeniu

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

rodzeństwo), wówczas wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż domu i przystąpić do aktu notarialnego. Uwaga! Po uzyskaniu od sprzedającego numeru księgi wieczystej, możemy też sami przejrzeć jej stan w systemie elektronicznym, pod adresem: www.ekw.ms.gov.pl. Podczas rozmowy z właścicielem warto zapytać jak

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

budowę, ale położonej na obszarze leśnym, musimy dodatkowo uzyskać zgodę od regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wycinka drzew: wyjątki od zasady Przepisy prawa wskazują różne sytuacje, gdy za wycięcie drzew nie trzeba płacić. Jest tak wtedy, gdy: - o zezwolenie wnioskuje osoba, która chce usunąć

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

będzie wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgoda konserwatora zabytków. Czytaj, jakie formalności są związane z pozwoleniem na budowę Co to jest obszar oddziaływania? Jako obszar oddziaływania należy rozumieć teren wokół budowanego domu wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych (warunków

Altany i pawilony w ogrodzie - wybór, koszty, budowa, impregnacja

Altany i pawilony w ogrodzie - wybór, koszty, budowa, impregnacja

tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, jednak jego powierzchnia nie może przekraczać 6 m2 w ogródkach miejskich lub 9 m2 w ogródkach podmiejskich. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 m. Za zgodą sąsiada można ją jednak zmniejszyć. Do budowania altany można

Za wąska droga dojazdowa do działki

Za wąska droga dojazdowa do działki

- nie spełnia zatem tego warunku uprzejmość sąsiada, który zapewnia, że zawsze będzie można przejechać przez jego działkę.Ustanowienie drogi koniecznej następuje przez obciążenie gruntów bezpośrednio sąsiadujących, jak i dalszych, jeśli zachodzi taka potrzeba. Droga konieczna powinna być wytyczona z jak

Ładny Dom - najciekawsze linki

zamek do drzwi zamiast glazury zamknięty układ grzewczy zaprawa murarska zawiasy drzwi zbiornik na ciepłą wodę zbiornik na deszczówkę zbrojenie ław fundamentowych zgłoszenie budowy ogrodzenia zgoda sąsiada zielone dachy zmiany w projekcie zmiany w trakcie budowy żywica na beton

Przebudowa to nie remont

Przebudowa to nie remont

sąsiada, warto poinformować go o planowanych pracach (szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy z nim skonfliktowani). Nie jest natomiast potrzebna jego pisemna lub ustna zgoda na zmiany, które chcemy wprowadzić w bryle budynku naszego domu. Tak było kiedyś, ale teraz decyzję w tej sprawie podejmuje urząd, a

Ocieplenie domu wełną mineralną od wewnątrz

Ocieplenie domu wełną mineralną od wewnątrz

W Polsce najskuteczniejsze jest ocieplenie domu od strony zimniejszej, czyli od zewnątrz. Bywają jednak wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest brak zgody sąsiada na ułożenie izolacji termicznej na ścianie przylegającej do jego posesji. Wtedy warto zdecydować się na ocieplenie od wewnątrz

Problem ze ściekami sąsiada

Problem ze ściekami sąsiada

sąsiadów zajmuje się prawo sąsiedzkie, uregulowane w Kodeksie cywilnym. Prawo to określa działania zakazane, które nazywane są immisjami i ujęte są w art. 144 Kodeksu cywilnego. Takie działania - w przeciwieństwie do fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiada, które skutkuje wezwaniem policji - polegają na

Rady właścicieli

Koninie autora projektu, który skierował nas do takiego domu, jaki my zamierzaliśmy wybudować. Pomogło nam to w naniesieniu, za zgodą autora projektu, kilku ważnych dla nas poprawek, takich jak podniesienie ścianek kolankowych na piętrze, zrezygnowanie z kilku ścianek działowych czy poszerzenie korytarza

Działka bez drogi

Działka bez drogi

życzliwego sąsiada, który zapewnia nas, że zawsze będziemy mogli dojeżdżać do swojego domu przez jego działkę. Żądanie ustanowienia drogi koniecznej nie zawsze jest jednak uzasadnione. Nie ma takiego prawa na przykład ten właściciel, który tak zabudował swoją działkę, że z własnej winy pozbawił się dostępu

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

podwórzowego. Jeżeli konieczne stanie się przeprowadzenie rury przez działkę sąsiada, oczywiście musimy uzyskać na to jego zgodę (rysunek). Uwaga! Odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych wymaga zgody ich zarządcy. Te cieki wodne podlegają wiejskim lub gminnym spółkom melioracyjnym albo wojewódzkiemu

Elewacja - recepta na ładną elewację

Elewacja - recepta na ładną elewację

; niż jego nieforemnego sąsiada. Zwróćmy jednak uwagę na to, że odpowiednie modelowanie elewacji pozwala niejednokrotnie w wielce udany sposób ukryć niekorzystne proporcje budynku. Żeby wizualnie wysmuklić bryłę domu, "ubiera się" ją w wertykalne podziały. Jeśli chcemy, by wydawał się

Kupno domu w budowie

Kupno domu w budowie

drogi koniecznej na rzecz sąsiada czy też wpis o roszczenia z tytułu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży (czyli zobowiązanie się właściciela do sprzedaży konkretnej osobie). W dziale tym ujawniane są również wpisy o wszczęciu egzekucji z wniosku komornika czy też o ogłoszeniu upadłości w stosunku do

Budowa bez ofiar

tego zgoda sąsiada, a także wspólne ustalenia, kiedy i w jaki sposób możliwe będzie korzystanie z jego nieruchomości. Często trzeba przy tym uzgodnić wysokość ewentualnej rekompensaty. Uwaga! Jeżeli sąsiad nie zgadza się na wej-ście na działkę, należy wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo

Wspólnota mieszkaniowa: naprawa przeciekąjącego tarasu sąsiada

traktowane jako nieruchomość wspólna. Remont tarasów będzie zatem obciążał wspólnotę i będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Do podjęcia takiej czynności potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane m.in. na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania

Na budowie zatrudnię legalnie...

przykład sąsiada lub osobę poleconą przez znajomego, o której wiemy, że wykona prace fachowo i za nieduże pieniądze. Czy w Polsce można zatrudnić taką osobę legalnie, bez uciążliwych formalności i kosztownych obciążeń finansowych? Na etat ? Lepiej nie! Jeśli określonego rodzaju praca ma się odbywać na

Jak odpowiedzieć na pozew

zapoznać ze wszystkimi zarzutami, które mu się stawia, oraz z popierającymi je dowodami. Co zrobić z pozwem Po otrzymaniu pozwu można go uznać, odpowiedzieć na niego lub wnieść powództwo wzajemne. Uznanie pozwu to przyznanie racji powodowi i zgoda na wypłatę dochodzonych przez niego roszczeń. Warto tak

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie

minut. 5. Ciepło ucieka przez ściany tam, gdzie jest niższa temperatura. Jeżeli więc u ciebie jest o kilka stopni cieplej niż u sąsiada, to zgodnie z prawami fizyki ciepło od ciebie "pójdzie" do niego i będzie ogrzewać jego mieszkanie. Podobnie jest z klatką schodową. Dlatego warto dbać, aby

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

Mam pytanie dotyczące przyłącza gazowego. Mój sąsiad z naprzeciwka buduje dom i chce się podłączyć do gazu. Ponieważ przez moją działkę biegnie główna rura, prosi o zgodę na wejście i zrobienie przyłącza. Czy w związku z tym należy się jakieś odszkodowanie?Dodam, że moja działka została niedawno

Porady architektoniczne: projektowanie i budowa domu w zgodzie z otoczeniem

miejscu obserwatora: przechodnia, sąsiada... Jak odebralibyśmy wybudowanie obok nas domu-giganta z wyzywającymi dekoracjami? Co pomyślelibyśmy o ludziach, którzy go wybudowali, by w nim zamieszkać? Albo jakie wrażenie wywiera na nas wysoki mur z rozciągniętym nad nim drutem kolczastym? Czy mamy ochotę

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

granice posesji i w pewnym stopniu chroni ją przed intruzami, musi znajdować się na działce inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością. Ogrodzenia między sąsiadami, za ich obopólną zgodą, można lokalizować w granicy działek. Nie ma zatem i nigdy nie było przepisu o konieczności lokalizacji

Dom budowany w weekendy

podgrzewania wody użytkowej oraz podczas zimowych wyjazdów na urlop. Oszczędności uzyskaliśmy, kupując za jednym razem 50 m3 drewna odpadowego za 2500 zł, które wystarczy nam na cztery lata. Mamy je gdzie przechowywać, bo nasz projekt, za zgodą architekta, zdecydowaliśmy się uzupełnić o piwnicę, w której