zgoda sąsiada

Małgorzata Kapelusiak

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

Chcemy zrobić przyłącze wody i prądu do nowo budowanego domu, co możemy zrobić z działki sąsiada. Sąsiad wyraża zgodę na dokonanie przyłączy z jego działki (oczywiście odpłatnie), ale pod warunkiem, że napiszemy mu stosowne pismo, w którym będzie zawarte, że bez jego zgody nie pozwolimy zrobić przyłączy na działce kolejnej za naszą (którą właściciel też chce uzbroić i budować tam dom). Co zrobić w takiej sytuacji? Dariusz J.

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

Przepisy prawa budowlanego szczegółowo regulują kwestię odległości i warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie. Musi ono znajdować się w granicy działki inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością, albo - w przypadku ogrodzeń między sąsiadami i ich wspólnej zgody - można je zlokalizować w osi granicy działek.

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Mieszkam w domu dwurodzinnym (z sąsiadami). Przy domu jest przybudówka-lokal (moja własność). Chciałabym dobudować do niej lekką zabudowę oszkloną, taki mały ganek o wymiarach 2 x 3, aby było cieplej. Czy wymaga to pozwolenia? Jeśli tak, to od czego mam zacząć? Małgorzata S.

Budowa domu za blisko sąsiada

Budowa domu za blisko sąsiada

, zakresu i terminu korzystania z jego nieruchomości, a także ewentualnej rekompensaty z tego tytułu. W razie braku zgody sąsiada, budujący dom może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty. Gdy uzna on zasadność wniosku, wyda decyzję administracyjną, w której zezwoli na wejście na grunt

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

rodzeństwo), wówczas wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż domu i przystąpić do aktu notarialnego. Uwaga! Po uzyskaniu od sprzedającego numeru księgi wieczystej, możemy też sami przejrzeć jej stan w systemie elektronicznym, pod adresem: www.ekw.ms.gov.pl. Podczas rozmowy z właścicielem warto zapytać jak

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, które rosną na nieruchomości przeznaczonej pod budowę, ale położonej na obszarze leśnym, musimy dodatkowo uzyskać zgodę od regionalnej

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Dom za blisko granicy z sąsiadem

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Mój budynek przez błąd geodety i niedopilnowanie kierownika budowy, został usytuowany o 70 cm za blisko granicy sąsiada. Jest więc 3,3 metra zamiast 4. Te 70 cm, o które jest zbyt blisko, to wykusz z oknami. Teraz, gdy dom jest niemal na ukończeniu

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

architektonicznych nie podlega ocenie sąsiada.3. Na jakie przepisy prawne można się powołać, aby dało się wyegzekwować od sąsiada - właściciela drugiej połowy bliźniaków - zgodę na wspólny remont dachu oraz odświeżenie elewacji?Brak takich przepisów, gdyż mimo tego, że budynki określane są mianem zabudowy

Altany i pawilony w ogrodzie - wybór, koszty, budowa, impregnacja

Altany i pawilony w ogrodzie - wybór, koszty, budowa, impregnacja

tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, jednak jego powierzchnia nie może przekraczać 6 m2 w ogródkach miejskich lub 9 m2 w ogródkach podmiejskich. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 m. Za zgodą sąsiada można ją jednak zmniejszyć. Do budowania altany można

Za wąska droga dojazdowa do działki

Za wąska droga dojazdowa do działki

- nie spełnia zatem tego warunku uprzejmość sąsiada, który zapewnia, że zawsze będzie można przejechać przez jego działkę.Ustanowienie drogi koniecznej następuje przez obciążenie gruntów bezpośrednio sąsiadujących, jak i dalszych, jeśli zachodzi taka potrzeba. Droga konieczna powinna być wytyczona z jak

Śmietnik przy sąsiedzie

Śmietnik przy sąsiedzie

kolonizatora i pierwsi zasiedlamy daną okolicę, składamy projekt zagospodarowania działki - ze śmietnikiem tam, gdzie byśmy go chcieli mieć i ... czekamy na zgodę. Jest spore prawdopodobieństwo, że przedstawiony w urzędzie plan zagospodarowania działki (z naszym śmietnikiem przy granicy) zostanie zaakceptowany

Ocieplenie domu wełną mineralną od wewnątrz

Ocieplenie domu wełną mineralną od wewnątrz

W Polsce najskuteczniejsze jest ocieplenie domu od strony zimniejszej, czyli od zewnątrz. Bywają jednak wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest brak zgody sąsiada na ułożenie izolacji termicznej na ścianie przylegającej do jego posesji. Wtedy warto zdecydować się na ocieplenie od

Przebudowa to nie remont

Przebudowa to nie remont

sąsiada, warto poinformować go o planowanych pracach (szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy z nim skonfliktowani). Nie jest natomiast potrzebna jego pisemna lub ustna zgoda na zmiany, które chcemy wprowadzić w bryle budynku naszego domu. Tak było kiedyś, ale teraz decyzję w tej sprawie podejmuje urząd, a

Problem ze ściekami sąsiada

Problem ze ściekami sąsiada

sąsiadów zajmuje się prawo sąsiedzkie, uregulowane w Kodeksie cywilnym. Prawo to określa działania zakazane, które nazywane są immisjami i ujęte są w art. 144 Kodeksu cywilnego. Takie działania - w przeciwieństwie do fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiada, które skutkuje wezwaniem policji - polegają na

Odprowadzanie wody deszczowej

Odprowadzanie wody deszczowej

podwórzowego. Jeżeli konieczne stanie się przeprowadzenie rury przez działkę sąsiada, oczywiście musimy uzyskać na to jego zgodę (rysunek).Uwaga! Odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych wymaga zgody ich zarządcy. Te cieki wodne podlegają wiejskim lub gminnym spółkom melioracyjnym albo wojewódzkiemu

Rady właścicieli

Koninie autora projektu, który skierował nas do takiego domu, jaki my zamierzaliśmy wybudować. Pomogło nam to w naniesieniu, za zgodą autora projektu, kilku ważnych dla nas poprawek, takich jak podniesienie ścianek kolankowych na piętrze, zrezygnowanie z kilku ścianek działowych czy poszerzenie korytarza

Działka bez drogi

Działka bez drogi

życzliwego sąsiada, który zapewnia nas, że zawsze będziemy mogli dojeżdżać do swojego domu przez jego działkę. Żądanie ustanowienia drogi koniecznej nie zawsze jest jednak uzasadnione. Nie ma takiego prawa na przykład ten właściciel, który tak zabudował swoją działkę, że z własnej winy pozbawił się dostępu

Wspólnota mieszkaniowa: naprawa przeciekąjącego tarasu sąsiada

Wspólnota mieszkaniowa: naprawa przeciekąjącego tarasu sąsiada

traktowane jako nieruchomość wspólna. Remont tarasów będzie zatem obciążał wspólnotę i będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Do podjęcia takiej czynności potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane m.in. na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania

Kupno domu w budowie

Kupno domu w budowie

drogi koniecznej na rzecz sąsiada czy też wpis o roszczenia z tytułu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży (czyli zobowiązanie się właściciela do sprzedaży konkretnej osobie). W dziale tym ujawniane są również wpisy o wszczęciu egzekucji z wniosku komornika czy też o ogłoszeniu upadłości w stosunku do

Budowa bez ofiar

tego zgoda sąsiada, a także wspólne ustalenia, kiedy i w jaki sposób możliwe będzie korzystanie z jego nieruchomości. Często trzeba przy tym uzgodnić wysokość ewentualnej rekompensaty. Uwaga! Jeżeli sąsiad nie zgadza się na wej-ście na działkę, należy wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo

Na budowie zatrudnię legalnie...

Na budowie zatrudnię legalnie...

przykład sąsiada lub osobę poleconą przez znajomego, o której wiemy, że wykona prace fachowo i za nieduże pieniądze. Czy w Polsce można zatrudnić taką osobę legalnie, bez uciążliwych formalności i kosztownych obciążeń finansowych?Na etat ? Lepiej nie!Jeśli określonego rodzaju praca ma się odbywać na rzecz

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie

przez ściany tam, gdzie jest niższa temperatura. Jeżeli więc u ciebie jest o kilka stopni cieplej niż u sąsiada, to zgodnie z prawami fizyki ciepło od ciebie "pójdzie" do niego i będzie ogrzewać jego mieszkanie. Podobnie jest z klatką schodową. Dlatego warto dbać, aby: zawsze zamykać drzwi

Jak odpowiedzieć na pozew

Jak odpowiedzieć na pozew

zapoznać ze wszystkimi zarzutami, które mu się stawia, oraz z popierającymi je dowodami. Co zrobić z pozwem Po otrzymaniu pozwu można go uznać, odpowiedzieć na niego lub wnieść powództwo wzajemne. Uznanie pozwu to przyznanie racji powodowi i zgoda na wypłatę dochodzonych przez niego roszczeń. Warto tak

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

Mam pytanie dotyczące przyłącza gazowego. Mój sąsiad z naprzeciwka buduje dom i chce się podłączyć do gazu. Ponieważ przez moją działkę biegnie główna rura, prosi o zgodę na wejście i zrobienie przyłącza. Czy w związku z tym należy się jakieś odszkodowanie?Dodam, że moja działka została niedawno

Porady architektoniczne: projektowanie i budowa domu w zgodzie z otoczeniem

miejscu obserwatora: przechodnia, sąsiada... Jak odebralibyśmy wybudowanie obok nas domu-giganta z wyzywającymi dekoracjami? Co pomyślelibyśmy o ludziach, którzy go wybudowali, by w nim zamieszkać? Albo jakie wrażenie wywiera na nas wysoki mur z rozciągniętym nad nim drutem kolczastym? Czy mamy ochotę

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

granice posesji i w pewnym stopniu chroni ją przed intruzami, musi znajdować się na działce inwestora, czyli na terenie, który jest jego własnością.Ogrodzenia między sąsiadami, za ich obopólną zgodą, można lokalizować w granicy działek. Nie ma zatem i nigdy nie było przepisu o konieczności lokalizacji

Dom budowany w weekendy

oraz podczas zimowych wyjazdów na urlop. Oszczędności uzyskaliśmy, kupując za jednym razem 50 m3 drewna odpadowego za 2500 zł, które wystarczy nam na cztery lata. Mamy je gdzie przechowywać, bo nasz projekt, za zgodą architekta, zdecydowaliśmy się uzupełnić o piwnicę, w której umieściliśmy spiżarnię

Maria Goretti

Maria Teresa Goretti (ur. 16 października 1890 w Corinaldo, zm. 6 lipca 1902 w Nettuno) – włoska dziewica i męczennica, święta Kościoła katolickiego.Zgodnie z tradycją hagiograficzną zginęła jako 11-letnia dziewczynka w trakcie obrony przed próbą zgwałcenia jej przez 17-letniego sąsiada

Biedermann i podpalacze

i strach nie udziela się Biedermannowi, przekonanemu, że zło może wydarzyć się tylko u sąsiada. Na strychu biznesmena pojawiają się tajemniczy goście. Biedermann przyjmuje ich jak przyjaciół. Czy zapaśnik i były więzień istnieją naprawdę? Spektakl z zaskakującym, kryminalnym i metafizycznym finałem, dawką

Historia Świętochłowic

Kazimierza II, księcia bytomsko-kozielskigo). Młodsze są Lipiny (obejmowały też współczesne Piaśniki), gdyż powstały w 1802 r. Z kolei Zgoda może mówić o tym, że swe powstanie zawdzięcza rozwojowi huty (dzisiejszych Zakładów Urządzeń Technicznych "Zgoda"), która zrodziła się w 1838 r., a wchodziła w obszar

Konfrontacja graniczna między Sudanem i Sudanem Południowym (2012)

stanu wojny w sudańskiej telewizji puszczano propagandowe audycje wobec południowego sąsiada oraz pieśni patriotyczne i powiązane z dżihadem.Wieczorem 13 kwietnia 2012 Sudan przygotował natarcie na Heglig, jednak 30 km na północ od miasta w wiosce Kelet zostało ono zatrzymane. Wojska SPLA zniszczyły

Dave Williams (Gotowe na wszystko)

lat wcześniej. Przez ten okres był wynajmowany staruszkowi, panu Raymondowi. Jej nowy mąż, Dave Williams, wykupił jego najem. Nazajutrz Lynette, Gabrielle, Bree i Susan odkryły zmianę sąsiada i były tym zaszokowane oraz zaciekawione. Dave był w Las Vegas i jako mówca motywacyjny, przemawiał na zjeździe agentów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.