zmiana działki rolnej na budowlaną

Łukasz Komuda

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Pod koniec października 2015 roku ruszyły konsultacje dotyczące projektu Kodeksu budowlanego - ustawy, która przede wszystkim ma uporządkować gąszcz przepisów, jakim przez lata obrosło prawo budowlane. Proponowane zmiany miałyby wyraźnie ułatwić życie inwestorom - i to na wszystkich etapach prac.

Zakup działki rolnej

Wybierając działkę rolną pod kątem budowy mamy dwie możliwości: kupno działki pod zabudowę siedliskową lub zakup małej działki i przekształcenie jej w budowlaną.

Stare prawo budowlane

Działka ma 11 m szerokości. Dom wybudowany został w latach osiemdziesiątych. Stoi w granicach działki wraz z odkrytym tarasem. Czy to jest dozwolone? Czy jakakolwiek działalność w granicy działki musi być uzgodniona z sąsiadem? Czy w związku z tak wąską działką są inne przepisy prawa budowlanego, i czy dotyczą lat osiemdziesiątych? Rudolf Z.

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

ogrodów działkowych, administrowanym przez Zarząd Ogrodów Działkowych. Co należy zrobić, abym mógł na niej wybudować dom jednorodzinny? Karol R. Działka budowlanaZgodnie z uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem działki budowlanej należy rozumieć nieruchomość

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

są wystarczające lub planowana jest ich rozbudowa; - działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; - decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

;- teren ma dostęp do drogi publicznej;- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (zaliczyć do

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

ważniejsze, miało służyć uporządkowaniu przepisów  prawa budowlanego, które przez 21 lat funkcjonowania ustawy obrosły tak wieloma zmianami, że nadszedł już czas na usystematyzowanie zebranych tam regulacji. Ustawa kodeks budowlany miałaby zastąpić Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

zagospodarowania przestrzennego tj. sprawdzić, czy działka jest przeznaczona pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Może się okazać, że działka ma np. przeznaczenie rolne i nie można na niej wybudować domu lub że jest przeznaczona dla innego rodzaju zabudowy, np. usługowej lub przemysłowej, albo przebiega

Siedlisko w świetle prawa

Siedlisko w świetle prawa

mieszkalnego - przeznaczonego na potrzeby prowadzonego lub planowanego gospodarstwa rolnego nie wymaga zmiany takiej działki na cele nierolne. Natomiast jeśli planowana inwestycja nie ma związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, inwestor przed rozpoczęciem robót jest obowiązany taki grunt odrolnić. 7. Czy

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym

działkę oraz projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami. W przypadku projektu typowego niezbędna jest dokument zaświadczający o adaptacji projektu do warunków lokalnych. Urząd powinien wydać pozwolenie na budowę w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Jeśli sytuacja jest z

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany. Działka w planach gminy Kto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

praktyce, na swojego syna lub wnuka). Przepisy o opłacie planistycznej stosuje się jednak, jeśli nastąpi zbycie nieruchomości przez owego następcę.Wysokość opłaty przed sprzedażąJeśli właściciel działki, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, chciałby przed planowaną

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krok pierwszy: szukasz działki Ustal, ile metrów ma mieć twój dom - dowiesz się, jak dużej działki potrzebujesz. Przyjmuje się, że pod stumetrowy dom wystarczy działka o pow. 450-500m kw. Dom o powierzchni 200 m kw. zmieści się na działce 750-800 m kw. Ale w niektórych rejonach działki budowlane

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

potrzebne media; gmina przyjmuje ją do akceptacji, a jej wymogi zamieszcza w decyzji o warunkach zabudowy); 4) teren nie jest rolny ani leśny (to bowiem wymagałoby zmiany jego przeznaczenia na cele budowlane, niemożliwej do formalnego przeprowadzenia wobec braku planów); 5) decyzja jest zgodna z przepisami

Dom osadników z XXI wieku

Dom osadników z XXI wieku

wywalczone zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, żaden taki tu nie powstanie. Takiej szansy nie mogli zmarnować.Na początek - jasne regułyAgacie i Jarkowi udało się kupić wymarzony teren w otwartym przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości rolnych. Po odrolnieniu podzielili go na

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Problem w tym, że większość takich nieruchomości ma już swoich właścicieli, albo są one horrendalnie drogie. Dlatego częściej trafiamy na kilka lub kilkanaście umiejscowionych obok siebie małych działek o nieregularnych kształtach - niektóre w dodatku mają utrudniony dostęp do drogi publicznej. Nie

Przed zakupem działki

dziale trzecim prawem drogi koniecznej na rzecz sąsiadów - oznacza to bowiem konieczność znoszenia ich przejazdów przez naszą nieruchomość.Przeznaczenie działkiInformację o tym, czy działka ma status budowlany, czy rolny i jakie są plany co do terenów do niej przylegających (czy w przyszłości będzie

Nieruchomość kupię

Nieruchomość kupię

musieli uzyskać zgodę na jej odrolnienie. Polega ono na zmianie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną oraz na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. W tym celu powinniśmy złożyć specjalne podanie o zmianę przeznaczenia gruntu we właściwym urzędzie gminy. Należy

Krótka instrukcja, jak postawić dom

plan. teren musi mieć dostęp do drogi publicznej; istniejące lub projektowane uzbrojenie działki ma być wystarczające do rozpoczęcia budowy; działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne. Decyzję powinieneś otrzymać w ciągu miesiąca od

Wybieramy "Dom roku" 2012 - zagłosuj!

Wybieramy "Dom roku" 2012 - zagłosuj!

Jarek od dawna chcieli wyprowadzić się z miasta. Udało im się kupić wymarzony teren w otwartym przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości rolnych. Po odrolnieniu podzielili go na dziewiętnaście działek budowlanych. W międzyczasie wspólnotową ideą zainteresowali członków rodziny, najbliższych

Mój jest ten kawałek drogi

przeprowadzanych niekontrolowanych podziałów prywatnych terenów rolnych na budowlane i rekreacyjne można oglądać w całej Polsce. Są takie osiedla, gdzie drogi dojazdowe mają zaledwie 6 albo 4 (a nawet mniej!) metrów szerokości. Nie mają łuków niezbędnych do skrętu pojazdów większych od roweru, często mają za to

Numer 11/2008

Numer 11/2008

od małego wybiegu - kupna taniej działki rolnej, która miała gwarancję przekwalifikowania na budowlaną. WIZYTY W nowym domu Otwarty na świat - Kiedy w jednym z pierwszych numerów naszego miesięcznika pojawiła się prezentacja domu Krzysztofa Zanussiego, chyba mało kto przypuszczał, że dziesięć

Działka na urodziny

Działka na urodziny

dzienną i zamkniętą kuchnią na parterze oraz z trzema sypialniami na poddaszu, zdecydowaliśmy się go kupić, nie oglądając już nawet innych propozycji. Pomysły na oszczędności Dom chcieliśmy zbudować jak najtaniej, co nie oznacza, że nie zwracaliśmy uwagi na jakość materiałów budowlanych. Wręcz

Decyzja o warunkach zabudowy: budowa bez planu zagospodarowania przestrzennego

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; - decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami, dotyczącymi między innymi ochrony środowiska i zdrowia ludzi lub dziedzictwa

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

zamierzenia budowlanego;- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; - decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.Może się jednak zdarzyć, że po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gmina

Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka

faktycznych przekraczających zwykły zarząd należą:- zmiana przeznaczenia domu, na przykład z mieszkalnego na użytkowy;- zmiana charakteru gospodarstwa lub siedliska, na przykład z rolnego na hodowlany;- przebudowa, nadbudowa lub rozbiórka domu;- dokonanie znacznych nakładów na rzecz nieruchomości (np

Problem z odrolnieniem działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i wszelkie działania budowlane niezgodne z jego zapisami - w tym budowa na gruncie rolnym bez prawa zabudowy - traktowane są jako samowola budowlana. Jedyną szansą na planowaną inwestycję jest zmiana planu.Zmiana