zmiana działki rolnej na budowlaną

Katarzyna Trzcielińska

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Wybierając działkę rolną pod kątem budowy mamy dwie możliwości: kupno działki pod zabudowę siedliskową lub zakup małej działki i przekształcenie jej w budowlaną.

Stare prawo budowlane

Działka ma 11 m szerokości. Dom wybudowany został w latach osiemdziesiątych. Stoi w granicach działki wraz z odkrytym tarasem. Czy to jest dozwolone? Czy jakakolwiek działalność w granicy działki musi być uzgodniona z sąsiadem? Czy w związku z tak wąską działką są inne przepisy prawa budowlanego, i czy dotyczą lat osiemdziesiątych? Rudolf Z.

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Na działce zakwalifikowanej w planie miejscowym jako ogród działkowy nie można - zgodnie z obowiązującym prawem - wybudować domu jednorodzinnego.

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

wystarczające lub planowana jest ich rozbudowa;- działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;- decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi między innymi

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

;- teren ma dostęp do drogi publicznej;- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (zaliczyć do

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

zagospodarowania przestrzennego tj. sprawdzić, czy działka jest przeznaczona pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Może się okazać, że działka ma np. przeznaczenie rolne i nie można na niej wybudować domu lub że jest przeznaczona dla innego rodzaju zabudowy, np. usługowej lub przemysłowej, albo przebiega

Siedlisko w świetle prawa

Siedlisko w świetle prawa

mieszkalnego - przeznaczonego na potrzeby prowadzonego lub planowanego gospodarstwa rolnego nie wymaga zmiany takiej działki na cele nierolne. Natomiast jeśli planowana inwestycja nie ma związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, inwestor przed rozpoczęciem robót jest obowiązany taki grunt odrolnić. 7. Czy

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym

działkę oraz projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami. W przypadku projektu typowego niezbędna jest dokument zaświadczający o adaptacji projektu do warunków lokalnych. Urząd powinien wydać pozwolenie na budowę w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Jeśli sytuacja jest z

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

praktyce, na swojego syna lub wnuka). Przepisy o opłacie planistycznej stosuje się jednak, jeśli nastąpi zbycie nieruchomości przez owego następcę.Wysokość opłaty przed sprzedażąJeśli właściciel działki, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, chciałby przed planowaną

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krok pierwszy: szukasz działkiUstal, ile metrów ma mieć twój dom - dowiesz się, jak dużej działki potrzebujesz. Przyjmuje się, że pod stumetrowy dom wystarczy działka o pow. 450-500m kw. Dom o powierzchni 200 m kw. zmieści się na działce 750-800 m kw. Ale w niektórych rejonach działki budowlane

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany.Działka w planach gminyKto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

potrzebne media; gmina przyjmuje ją do akceptacji, a jej wymogi zamieszcza w decyzji o warunkach zabudowy); 4) teren nie jest rolny ani leśny (to bowiem wymagałoby zmiany jego przeznaczenia na cele budowlane, niemożliwej do formalnego przeprowadzenia wobec braku planów); 5) decyzja jest zgodna z przepisami

Dom osadników z XXI wieku

Dom osadników z XXI wieku

wywalczone zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, żaden taki tu nie powstanie. Takiej szansy nie mogli zmarnować.Na początek - jasne regułyAgacie i Jarkowi udało się kupić wymarzony teren w otwartym przetargu organizowanym przez Agencję Nieruchomości rolnych. Po odrolnieniu podzielili go na

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Problem w tym, że większość takich nieruchomości ma już swoich właścicieli, albo są one horrendalnie drogie. Dlatego częściej trafiamy na kilka lub kilkanaście umiejscowionych obok siebie małych działek o nieregularnych kształtach - niektóre w dodatku mają utrudniony dostęp do drogi publicznej. Nie

Przed zakupem działki

dziale trzecim prawem drogi koniecznej na rzecz sąsiadów - oznacza to bowiem konieczność znoszenia ich przejazdów przez naszą nieruchomość.Przeznaczenie działkiInformację o tym, czy działka ma status budowlany, czy rolny i jakie są plany co do terenów do niej przylegających (czy w przyszłości będzie

Nieruchomość kupię

Nieruchomość kupię

musieli uzyskać zgodę na jej odrolnienie. Polega ono na zmianie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną oraz na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. W tym celu powinniśmy złożyć specjalne podanie o zmianę przeznaczenia gruntu we właściwym urzędzie gminy. Należy

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

dostęp do drogi publicznej; istniejące lub projektowane uzbrojenie działki ma być wystarczające do rozpoczęcia budowy; działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne. Decyzję powinieneś otrzymać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W

Numer 11/2008

Numer 11/2008

od małego wybiegu - kupna taniej działki rolnej, która miała gwarancję przekwalifikowania na budowlaną. WIZYTY W nowym domu Otwarty na świat - Kiedy w jednym z pierwszych numerów naszego miesięcznika pojawiła się prezentacja domu Krzysztofa Zanussiego, chyba mało kto przypuszczał, że dziesięć

Działka na urodziny

Działka na urodziny

dzienną i zamkniętą kuchnią na parterze oraz z trzema sypialniami na poddaszu, zdecydowaliśmy się go kupić, nie oglądając już nawet innych propozycji. Pomysły na oszczędności Dom chcieliśmy zbudować jak najtaniej, co nie oznacza, że nie zwracaliśmy uwagi na jakość materiałów budowlanych. Wręcz przeciwnie

Mój jest ten kawałek drogi

przeprowadzanych niekontrolowanych podziałów prywatnych terenów rolnych na budowlane i rekreacyjne można oglądać w całej Polsce. Są takie osiedla, gdzie drogi dojazdowe mają zaledwie 6 albo 4 (a nawet mniej!) metrów szerokości. Nie mają łuków niezbędnych do skrętu pojazdów większych od roweru, często mają za to

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

zamierzenia budowlanego;- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; - decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.Może się jednak zdarzyć, że po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gmina

Problem z odrolnieniem działki

Problem z odrolnieniem działki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i wszelkie działania budowlane niezgodne z jego zapisami - w tym budowa na gruncie rolnym bez prawa zabudowy - traktowane są jako samowola budowlana. Jedyną szansą na planowaną inwestycję jest zmiana planu.Zmiana

Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka

Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka

faktycznych przekraczających zwykły zarząd należą:- zmiana przeznaczenia domu, na przykład z mieszkalnego na użytkowy;- zmiana charakteru gospodarstwa lub siedliska, na przykład z rolnego na hodowlany;- przebudowa, nadbudowa lub rozbiórka domu;- dokonanie znacznych nakładów na rzecz nieruchomości (np

Działka budowlana

Działka budowlana – teren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku/ów. Przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, po osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną nabywa – w zależności

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy

żłobka połączonego z kuchnią ludową dla ubogich. Magistrat przekazał nieodpłatnie działkę budowlaną przy obecnym pl. Kościeleckich (niem. Hann von Weyhern Platz), obok istniejącej już szkoły i fary ewangelickiej. Do pisemnego nadania tejże działki dołączony był projekt budowlany rzeczonego zakładu

Kooperatywa mieszkaniowa

Kooperatywa mieszkaniowa - dobrowolne zrzeszenie grupy osób współdziałających ze sobą w celu nabycia działki i wybudowania na niej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Zasady działania kooperatyw CharakterystykaKooperatywę tworzy

Obrót nieruchomościami rolnymi

Obrót nieruchomościami rolnymi, obrót rolny - istnieją dwa znaczenia tego pojęcia. Obrót rolny sensu stricto to zmiana właściciela nieruchomości rolnej. Obrót rolny sensu largo to zmiana osoby władającej nieruchomością rolną. Założenia obrotu rolnegoPodstawowymi założeniami obrotu rolnego

Dualizm agrarny

i zastoju gospodarczego w Europie Wschodniej.W Europie Zachodniej mamy do czynienia z kurczeniem się ziem uprawianych przez feudała oraz rozwojem systemu dzierżawy ziemi w zamian za rentę pieniężną, towarowym charakterem produkcji rolnej oraz jej specjalizacją. Następuje również rozwarstwienie wsi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.